skriftlige opgaver sso og ep
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skriftlige opgaver. SSO og EP.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Skriftlige opgaver. SSO og EP. - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Skriftlige opgaver. SSO og EP. Fagdidaktisk kursus religion 24.-27. september 2013 Helle Dreyer Møller VUC Århus. Indhold:. Progression og rammer Krav og mål i SSO og EP Udfordringer for vejleder Kursisternes vanskeligheder og mulige løsninger Øvelse Eksempler på opgaveformuleringer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Skriftlige opgaver. SSO og EP.' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skriftlige opgaver sso og ep

Skriftlige opgaver. SSO og EP.

Fagdidaktisk kursus religion 24.-27. september 2013

Helle Dreyer Møller VUC Århus

indhold
Indhold:
 • Progression og rammer
 • Krav og mål i SSO og EP
 • Udfordringer for vejleder
 • Kursisternes vanskeligheder og mulige løsninger
 • Øvelse
 • Eksempler på opgaveformuleringer
krav til synopsis i ep
Krav til synopsis i EP
 • 3. Problemformulering
 • 3.1. Kursisten, henholdsvis kursisterne, formulerer en problemformulering, der godkendes af vejlederen/vejlederne. Den skal rumme flerfaglige krav i de fag, der indgår, og den kan ikke direkte bygge på den del af fagenes stof, der allerede er indgået i kursistens, henholdsvis kursisternes, undervisning. Der er dog intet til hinder for, at projektet udarbejdes i forlængelse af arbejdet i de fag, der indgår, eller har forbindelse hermed.
 • 3.2. Kursisten, henholdsvis kursisterne, udarbejder en synopsis, som indeholder:
 • – titel på emne og angivelse af de fag, der indgår
 • – problemformulering
 • – oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 • – en præcisering af projektets konklusioner
 • – oversigt over, hvilke metoder der er anvendt i arbejdet
 • – en konklusion, herunder eventuelt formulering af spørgsmål til videre arbejde
 • – en oversigt over anvendte kilder.
m l for sso
Mål for SSO
 • 1. Opgavens formål
 • Formålet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Kursisterne skal demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at de er i stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større skriftlige opgave styrker kursisterne således deres studiekompetence ved, at de gennem skriftlig fremstilling skal dokumentere, at de er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en faglig problemstilling.
 • 2. Mål
 • Målet med den større skriftlige opgave er, at kursisterne skal kunne:
 • – demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder,
 • – demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og dermed forstærke den faglige fordybelse,
 • – beherske relevante faglige mål i de(t) indgående fag,
 • – udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale,
 • – demonstrere evne til faglig formidling,
 • – besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt
 • – beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse).
udfordringer for vejleder i sso og ep eksempler
Udfordringer for vejleder i SSO og EP, eksempler:
 • Kursister, der tilmelder sig, men aldrig dukker op til vejledning
 • Ingen ideer hos kursisten: ’har du ikke et eller andet som er nemt at skrive om?’
 • Vage ideer hos kursisten: ’jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’
 • Religiøst engagerede kursister, der ønsker at skrive om egen religion: erfaringsmæssigt svært at holde emnet ud i strakt arm og undgå den meget subjektive indefra-vinkel.
 • Kursister, der ønsker at skrive om et perifert og eksotisk emne, vejleder ingen viden har om.
 • Få timer til arbejdet..
hvad kursister ofte har sv rt ved
Hvad kursister ofte har svært ved:
 • Præcisere emne
 • Forstå taksonomi-krav
 • At få alle fag i flerfaglige opgaver tilstrækkeligt med i opgaven
 • At få tilstrækkelig anvendelse af de faglige metoder i spil i opgaven.
 • Skrive analyserende, sammenhængende og med rød tråd i forhold til emnet
 • Især EP: At opbygge en mundtlig fremstilling af et emne med anvendelse af synopsismodellen – ikke nødvendigvis kendt fra almindelig undervisning
hvordan hj lper vi kursisterne til bedre opgaveskrivning
Hvordan hjælper vi kursisterne til bedre opgaveskrivning?
 • Målrettet fokus på skriftlighed i alle fag
 • Opmærksomhed på taksonomi og faglige krav
 • Anvendelse af synopsismetoden, også i fag hvor det ikke er et krav. Synopsis giver gode sidegevinster.
 • Træning i materialesøgning
 • Struktureret vejledningsfase; delafleveringer, deadlines, opfølgning.
den gode opgaveformulering
Den gode opgaveformulering
 • er en sammenhængende eksplicit formulering med: - en overordnet problemformulering øverst i opgaveformuleringen (signalerer sammenhængskraft og fokus)

- underspørgsmål med taksonomiske niveauer, der tilgodeser begge fag

sp rgeord
Spørgeord:
 • Redegør for …
 • Analyser …
 • Diskuter …
 • Perspektiver til …
 • Vurder …
 • Sammenlign …
 • Undersøg …
 • Angiv og dokumenter …
 • Karakteriser …
 • Påvis …
 • Opstil hypoteser …
 • Anvend/opstil en model …
 • Forklar …
 • Hv-ord. Fx: Hvad kan der af materialet udledes om sammenhængen mellem…
sp rgeords taksonomi
Spørgeords taksonomi

Laveste taksonomiske niveau mellemste taksonomiske niveau Højeste niveau

 • Redegør for
 • Karakteriser
 • Analyser
 • Undersøg
 • Angiv og dokumenter
 • Påvis
 • Opstil hypoteser
 • Anvend/opstil en model
 • Forklar
 • Hv-ord
 • Diskuter
 • Perspektiver
 • Vurder
 • Sammenlign

Subjektiveringsgrad

slide13
Råd
 • Opgaverne skal være empirisk og teoretisk funderet.
 • Det er altså ikke nok blot at undersøge/analysere/… et fænomen/en kirke/en begivenhed/… Man skal altid gøre dette på et empirisk grundlag – altså med udgangspunkt i en eller flere kilder. Og dette bør fremgå af opgaveformuleringen.
 • Der bør vejledes i betydningen af spørgeordene – hvad forstås f.eks. ved ’diskussion’?
eksempel p sso opgaveformulering
Eksempel på SSO opgaveformulering

Rel c + hist B: Hvordan har ægteskabet ændret sig gennem tiden?

Redegør kort for ægteskabet som institution i dagens Danmark. Undersøg med inddragelse af vedlagte bilag hvordan opfattelsen af ægteskabet har ændret sig gennem historien. Diskuter fordele og ulemper ved hhv. religiøs og borgerlig vielse.

 • Bilag 1: Løkke og Jacobsen Familieliv i Danmark s. 146 -48
 • Bilag 2: ’Præster vil fjerne vielsen fra folkekirken’, Politiken 22. sept. 2010
eksempel sso fortsat
Eksempel SSO fortsat:
 • Rel B: Kan kristendommen siges at være årsag til vore dages klimakrise?

I din besvarelse skal indgå: En redegørelse for tesen om, at kristendommen ligger til grund for den moderne naturudnyttelse. Analyse af 2-3 eksempler på hvordan et natursyn er blevet tolket ud fra bibeltekster eller andre centrale dele af den kristne tradition, herunder bilaget (Sally McFague ’Klimateologi’, Anis 2010, s. 77 – 86.En diskussion af hvorvidt kristendommen indeholder et bestemt natursyn, og om kristendommen er løsning eller årsag til klimakrisen.

ep opgaveformuleringer eksempler
EP opgaveformuleringer, eksempler
 • Hvordan kan det være at man i Danmark, der er et for længst sekulariseret vestligt samfund, kan tale om øget religiøsitet eller afsekularsering? (rel/samf)
 • Islam og buddhisme er vigtige mindretalsreligioner i Danmark og deres tilstedeværelse har forskellig baggrund og konsekvens. (rel/hist – burde måske være samf?)
 • Hvilke faktorer ligger til grund for kristendommens indførelse/indtog i Norden, og hvordan kom det til udtryk i datidens kultur? (rel/hist)
 • Hvad var baggrunden for reformationen i Danmark, og hvilke teologiske elementer var vigtige for Luther? (rel/hist)
velse
Øvelse:
 • Hjælp SSO kursisten fra før med at få fokuseret sin opgaves emne, og vejled til videre læsning indenfor emnet.
  • ’Jeg vil gerne skrive noget om det der med dengang man gik over til kristendommen i Danmark og måske noget om de nordiske guder og sådan noget…’
 • Overvej i hvilke situationer det kan blive nødvendigt at foreslå kursisten et andet emne.
ad