F rb ttrad terrapportering
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Förbättrad Återrapportering. 2012-06-05. Föreslagen agenda. Föreslagen agenda (Word-fil). Förbättrad återrapportering. Syfte och mål med projektet. ” Projektet syftar till att med en nationell ansats stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling genom att utveckla återrapporteringen från

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ebony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

F reslagen agenda
Föreslagen agenda

 • Föreslagen agenda (Word-fil)Syfte och m l med projektet
Syfte och mål med projektet

”Projektet syftar till att med en nationell ansats

stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

genom att utveckla återrapporteringen från

cancersjukvårdens kvalitetsregister”


Genom att arbeta med
Genom att arbeta med

 • Indikatorer (identifiera och skapa samsyn)

 • Mål (identifiera och skapa samsyn)

 • Tid (minska tid från rapportering av klinisk händelse till återkoppling)

 • Variation (kartläggning och förståelse)

 • Presentation (pedagogiska och grafisk presentation)

 • Jämförelse (lokalt, regionalt, nationellt)


Projektuppdrag
Projektuppdrag

 • Regionala Cancercentrum i Samverkan

 • Start i juni 2011

 • 7 utvalda kvalitetsregister (urinblåsa, blod, mal melanom, huvud/hals, njure, lunga, esofagus/ventrikel)


Projektets informationssida
Projektets informationssida

 • http://www.cancercentrum.se/vast/toppnavigation/Arbetsrum-inloggning/forbattring/


Utf rda p g ende arbetsmoment
Utförda/pågående arbetsmoment

 • Utveckling av INCA:s egna rapportverktyg

 • Integrering av statistikverktyget R i INCA

 • Utbildning och etablering av gemensamt arbetssätt och rutiner för statistiker

 • Inspirationsfilm för inrapportörer

 • Identifiering av registerspecifika kvalitetsindikatorer

 • Skapande av rapportmallar i INCA för klinikenSyfte och m l med projektet1
Syfte och mål med projektet

”Projektet syftar till att med en nationell ansats

stödja kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

genom att utveckla återrapporteringen från

cancersjukvårdens kvalitetsregister”


Genom att arbeta med1
Genom att arbeta med

 • Indikatorer (identifiera och skapa samsyn)

 • Mål (identifiera och skapa samsyn)

 • Tid (minska tid från rapportering av klinisk händelse till återkoppling)

 • Variation (kartläggning och förståelse)

 • Presentation (pedagogiska och grafisk presentation)

 • Jämförelse (lokalt, regionalt, nationellt)


Projektuppdrag1
Projektuppdrag

 • Regionala Cancercentrum i Samverkan

 • Start i juni 2011

 • 7 utvalda kvalitetsregister (urinblåsa, blod, mal melanom, huvud/hals, njure, lunga, esofagus/ventrikel)


Projektets informationssida1
Projektets informationssida

 • http://www.cancercentrum.se/vast/toppnavigation/Arbetsrum-inloggning/forbattring/


Utf rda p g ende arbetsmoment1
Utförda/pågående arbetsmoment

 • Utveckling av INCA:s egna rapportverktyg

 • Integrering av statistikverktyget R i INCA

 • Utbildning och etablering av gemensamt arbetssätt och rutiner för statistiker

 • Inspirationsfilm för inrapportörer

 • Identifiering av registerspecifika kvalitetsindikatorer

 • Skapande av rapportmallar i INCA för kliniken


Galapremi r reklamfilm
Galapremiär – reklamfilm!

 • Film på Vimeo (pswd: inca)

 • Ev synpunkter

  • Speakern sluddrar på ”registrerade”

  • ”5 000” istf ”5000” (tusentalsavgränsare)

  • Lite långsammare scrollning på HH-ledtider?

  • Pernilla låter lite osäker i första sekvensen. Finns annan ”säkrare” tagning”? Eller ska det vara så här?


Anv ndning av filmen
Användning av filmen

 • Hemsidor

  • www.incanet.se

  • www.cancercentrum.se

  • www.rccvast.se … och andra regionala sidor

 • I själva INCA-systemet (POG?)

 • Vid möten och mässor

  • Aviserat intresse ang kirurgveckan

 • Kommunikatörsnätverket har visat intresse av vidare spridning


Statistikerinternat
Statistikerinternat

 • Efter föregående möte bildades arbetsgrupp

  • Oskar Hagberg (Förbättrad Återrapportering)

  • Erik Holmberg (Förbättrad Återrapportering)

  • Erik Bülow (Förbättrad Återrapportering)

  • Benjamin Häggqvist (R-guru)

  • Kamilla Krawiec (ordf NatStat)
Ur programmet
Ur programmet

 • R för nybörjare

 • Data management i R

 • Gäst från Socialstyrelsen (ledtider)

 • R i INCA

 • Nyheter i INCA

 • ggplot2

 • Överlevnadsmodeller i R

 • Lattice- och gridgrafik i R

 • googleVis


Positivt gensvar
Positivt gensvar

 • Bra att få ta del av andras arbete

 • Bra att kunna kontakta varandra i efterhand

 • Bra start på ökat samarbete

 • Bra sätt att höja kompetensen

 • Bra utgångspunkt för gemensamt arbetssätt


Ytterligare internat
Ytterligare internat

 • I September

 • Redovisningar av goda exempel från alla register


Fastst llande av dagordning
Fastställande av dagordning

 • Ändringar i förhållande till förslag:Föreslagen agenda (Word-fil)

 • Övriga frågor


Presentation av rapportmallar
Presentation av rapportmallar

 • Beställningsmall

 • Blåsa – Oskar Hagberg

 • Esofagus/ventrikel – Erik Bülow (stf)

 • Huvud-Hals – Erik Holmberg/Martin Beran

 • Lunga - Anders

 • Njure – Soheila Hosseinnia

 • Hudmelanom – Johan Lyth/Christer Lindholm


Rsrapporter
Årsrapporter

 • Exempel från Esofagus/ventrikel

 • Ordet går till RCC/styrgrupper/SKL i ordning slumpad genom:sample(c("RCC", "SKL", "Registerhållare"))

 • Skrivhjälp för registerhållare?


Framtiden
Framtiden!?

 • Hur går registergrupperna och RCC vidare med arbetet efter projektets avslutande?


Registerdagarna i karlstad 10 11 oktober
Registerdagarna i Karlstad (10-11 oktober)

Vi har skickat in abstract men vet ännu inte om vi blir ”uttagna” (Lena, Erik B, Martin, Staffan J)

Stort intresse

Vi tackar för alla bidrag till årets konferens. Glädjande nog har vi fått in 115 abstracts som kommer att lägga grunden till årets konferens. Det är fantastiskt att läsa om allt som pågår i Sverige och vilka resultat som kan nås med hjälp av registren.

 • Om så är fallet har vi ca 15-20 min

 • Vad ska tas upp?

 • Ska en arbetsgrupp arbeta vidare med detta?


Projektredovisning till skl
Projektredovisning till SKL

 • Ordet går till SKL

 • Ska Erik B utarbeta en ram som sedan registerhållarna får komplettera?

 • Tidplan?

 • Övrig redovisning

  • I kommande ansökningar?

  • I kommande årsrapporter?Summering
Summering

 • Vad har vi uppnått oh vad har vi lärt oss?