Elementy oceniania kszta tuj cego
Download
1 / 16

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO - PowerPoint PPT Presentation


  • 302 Views
  • Uploaded on

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wprowadzenie. Od 2009 roku nasza szkoła bierze udział w programie SUS (Szkoła Ucząca Się), którego celem jest podnoszenie efektywności nauczania i uczenia się.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO' - ebony-donovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wprowadzenie
Wprowadzenie

Od 2009 roku nasza szkoła bierze udział w programie SUS (Szkoła Ucząca Się), którego celem jest podnoszenie efektywności nauczania i uczenia się.


W trakcie tego czasu odbyliśmy wiele szkoleń i spotkań z rodzicami, uczniami oraz we własnym gronie nauczycielskim. Zastawialiśmy się wspólnie nad celami, jakie chcieliśmy osiągnąć.

Pracowaliśmy nad:

Cel 1: Uczniowie potrafią sami się uczyć, wykorzystując elementy OK.

Cel 2: Szkoła podejmuje działania mające na celu świadomy wybór studiów / zawodów przez uczniów.Co to jest ocenianie kszta tuj ce ok
Co to jest nam certyfikatOcenianie Kształtujące (OK)?

Jest to rodzaj oceniania szkolnego, który ma pomóc uczniowi uczyć się.1 cele lekcji
1.Cele lekcji nam certyfikat

Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel powinien sprawdzić, czy cel został osiągnięty


2 kryteria oceniania nacobezu
2. Kryteria oceniania nam certyfikat(NaCoBeZu)

Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Należy ustalić, co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu).Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.


3 informacja zwrotna
3. Informacja zwrotna nam certyfikat

1.Polega na docenieniu dobrych elementów pracy ucznia

2.Odnotowanie tego co wymaga poprawy

3.Wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić błędy

4.Wskazówki w jakim kierunku uczeń dalej pracować


4 pytania kluczowe
4. Pytania kluczowe nam certyfikat

Są to pytania, które:1.pokazują szerszą perspektywę zagadnienia,2.są ściśle związane z celem lekcji,3.zawierają w sobie główną problematykę lekcji,4.mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem,5.odpowiedź na te pytanie uczeń powinien uzyskać podczas jednej lub cyklu lekcji


Przyk ady r nych pyta kluczowych
Przykłady różnych pytań kluczowych nam certyfikat

Historia: Dlaczego nie możemy zapomnieć o zagładzie Żydów?

Język niemiecki: W jaki sposób opowiesz o swoich planach wakacyjnych orazuzyskasz informację otym od innych osób?

Język polski: Poco czytać lektury, skoro mamy streszczenia?

Przedsiębiorczość: Co myślisz o chuligaństwie na stadionach piłkarskich? A co myślą o tym piłkarze?

Dlaczego nie ma chuligaństwa podczas rozgrywek sportowych w innych dyscyplinach?

Godzina wychowawcza: Dlaczego nasze życie jest pełne norm i zasad?

Fizyka: Dlaczego sztabki metalu o tych samych wymiarach mają różną masę?

Matematyka: Jak sądzisz, w jakich sytuacjach matematycznych i życiowych może być przydatna umiejętność zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne?

WF: Co decyduje o szybkości w pływaniu?


5 techniki zadawania pyta
5.Techniki zadawania pytań nam certyfikat

Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć m.in.:wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia,

kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się,

poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela,

niekaranie za błędne odpowiedzi.


6 ocena kole e ska
6.Ocena koleżeńska nam certyfikat

Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoją pracę, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?)


7 samoocena
7.Samoocena nam certyfikat

Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze nauczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.


Materia y r d owe

Materiały źródłowe nam certyfikat

http://www.ceo.org.pl

http://klo.home.pl/katolik_new/media/dla_nauczycieli/pytania.pdf


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę nam certyfikat


ad