humanizam i renesansa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Humanizam i renesansa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Humanizam i renesansa - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

Humanizam i renesansa. Italija u poznom srednjem veku. Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Humanizam i renesansa' - ebony-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
italija u poznom srednjem veku
Italija u poznom srednjem veku
 • Humanizam i renesansa, kao novi kulturni i umetnički pravci se najpre razvijaju u Italiji
 • Pojava humanizma i renesanse povezana je sa usponom gradova i gradjanske klase
 • Na Apeninskom poluostrvu su bili najvidljiviji ostaci antičkog razdoblja
 • Na kulturni preporod uticao je i dolazak učenih Vizantinaca u Italiju, nakon pada Carigrada, koji su na zapad doneli dela učenih grčkih pisaca i filozofa
slide3
Italija je krajem 15.veka bila podeljena na 5 velikih država:
 • Veneciju
 • Firencu
 • Milansko vojvodstvo
 • Papsku državu i
 • Napuljsku kraljevinu
humanizam
Humanizam
 • Svoje korene pronalazi u antičkoj grčkoj filozofiji, koja je kao svoj ideal isticala “slobodnog čoveka”
 • Tokom srednjeg veka Crkva je potisnula ovo shvatanje tvrdeći da je Bog merilo svih vrednosti
 • Humanizam vraća čoveka u centar interesovanja
slide6
Humanisti su se zalagali za:
 • Individualizam (shvatanje da je pojedinac najveća vrednost društva)
 • Empirizam (učenje po kojem je iskustvo jedini izvor saznanja)
 • Racionalizam (učenje po kojem je razum izvor saznanja, nadredjen iskustvu)
 • Humanisti su se zalagali za svestrano obrazovanog čoveka, koji ne prihvata dogmatsko tumačenje sveta
slide7
Pretečama humanizma smatraju se italijanski pisci 14.veka:
 • Frančesko Petrarka (ljubavni soneti posvećeni Lauri)
 • Dante Aligijeri (Božanstvena komedija)
 • Djovani Bokačo (Dekameron)
 • Dante i Bokačo su u svojim delima kritikovali Crkvu i njen poredak
slide8
U periodu humanizma podstiče se razmišljanje o državi i politici
 • Nikolo Makijaveli napisao je delo “Vladalac”
 • Da bi stvorio moćnu državu vladalac mora da bude “jak kao lav i lukav kao lisica”
 • On je prvi uočio da politika ne podleže etičkim principima, hrišćanski moral i politika nemaju dodirnih tačaka
 • Makijaveli je i začetnik ideje o nacionalnoj državi i prvi teoretičar ujedinjenja Italije
slide10
Humanizam se iz Italije širio po čitavoj Evropi
 • Najznačajniji predstavnici humanizma u severnoj Evropi bili su
 • Erazmo Roterdamski (u Nemačkoj)
 • Tomas Mor (u Engleskoj)
 • Tomas Mor je napisao delo “Utopija”, u kojem je izneo ideju idealne države, bez privatne svojine i sa verskom tolerancijom
renesansa
Renesansa
 • Naziv je francuskog porekla i u prevodu znači preporod
 • Renesansa predstavlja novi umetnički pravac, nastao u Italiji
 • Renesansni autori inspiraciju nalaze u delima antičke umetnosti
slide12
Najznačajnije gradjevine renesansnog perioda su:
 • Katedrala Duomo u Firenci, koju je projektovao Filipo Bruneleski
 • Palata Piti u Firenci
 • Crkva Sv.Petra u Rimu (u njenom projektovanju učestvovao je Mikelandjelo Buonaroti)
slide15
Po ugledu na antiku, u vajarstvu dominiraju predstave ljudskog tela
 • Najpoznatiji vajar renesanse bio je Mikelandjelo Buonaroti
 • Njegove najznačajnije statue su “David” i “Mojsije”
 • Mikelandjelo je bio i vrhunski slikar, oslikao je Sikstinsku kapelu u Vatikanu
slide17
U slikarstvu dominiraju teme: nagog tela, motiva iz Biblije i antičke mitologije
 • Renesansni slikari su prvi počeli da primenjuju linearnu perspektivu
 • U slikarstvu razlikujemo ranu renesansu (15.vek) i poznu renesansu (prva polovina 16.veka)
slide18
Najveći renesansni slikari u Italiji bili su:
 • Leonardo da Vinči (Tajna večera i Mona Liza)
 • Mikelandjelo
 • Ticijan
 • Rafaelo Santi
slide20
Najpoznatiji renesansni slikari u Nemačkoj bili su:
 • Albreht Direr i Hans Holbajn Mladji
 • Najpoznatiji renesansni slikari u Nizozemskoj bili su:
 • Peter Brojgel Stariji i Hijeronimus Boš
slide21
U 16.veku stvarala su i dva velika evropska književnika:
 • Vilijem Šekspir
 • Tragedije: Hamlet, Kralj Lir, Magbet, Otelo, Romeo i Julija
 • Komedije: San letnje noći, Mletački trgovac, Ukroćena goropad
 • Migel Servantes: Don Kihot