การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน
Download
1 / 35

การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี 2554 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. 131. 96. 193. 132. 33. 60. 129. 57. 252. 83. 77. 202. 75. 143. HIV in each schemes 2011 ( N=3 , 103 ราย).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกัน การเกิดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์' - ebony-bowen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกันการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ปี2554

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

131

96

193

132

33

60

129

57

252

83

77

202

75

143


HIV in ปีeach schemes 2011 (N=3,103 ราย)


จำนวนผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ลงทะเบียนมารับบริการจำนวนผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ที่ลงทะเบียนมารับบริการ

ในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2547 - 2554

จำนวน (ราย)

ข้อมูลจาก NAP Programe


จำนวนการได้รับยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่จำนวนการได้รับยาต้านไวรัสของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ผู้ใหญ่

ที่รับบริการในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์

ตั้งแต่ปี 2550 - 2554

จำนวน (ราย)

ข้อมูลจาก NAP Programe


การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์


นโยบาย การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์

ประชาชน

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ร.พเชียงรายประชานุเตราะห์

Input

Process

Out put

Outcome

Impact

นโยบาย

ประชาชนและ

องค์กรมีสุขภาวะ

ประชาชนและ

องค์กรมีสุขภาวะ

 • สนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ

 • การ VCT

 • การ monitor CD4 ทุก 6 เดือน

 • การเตรียมความพร้อมก่อนกินยาต้าน ฯ

 • การคัดกรองโรคTB,CM,STI โรคซึมเศร้า

 • การป้องกัน OI: PCP, CM

 • PMTCT

เกิดระบบการพัฒนา

คุณภาพการดูแล

รักษาในหน่วยบริการ

ครอบคลุมทุกพื้นที่

การบริการดูแล

รักษาในสถานบริการ

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

งบประมาณ

ร.พ,ส.ป.ส.ช

อัตราตาย

ลดลง

มีสุขภาพ

ดีขึ้น

 • พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการการดูแลรักษา

 • ด้านคุณภาพ

 • สร้างระบบการประสานงาน/การปรึกษา

 • การส่งรักษาต่อกับ ร.พ.ชุมชนและเรือนจำ

การดูแลรักษา

องค์รวม 4 มิติ

ผู้ติดเชื้อได้รับบริการ

ที่มีคุณภาพและเข้า

สู่การรักษาเร็วขึ้น

เกิดระบบการติดตาม

ประเมินผลการดูแล

รักษา

 • พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงผู้ดูแลรักษาด้าน

 • สุขภาพ

 • ส่งบุคลากรในทีมเข้าอบรมวิชากร

 • เป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้แก่ ร.พ.ชุมชน

 • ศูนย์องค์รวม แกนนำผู้ติดเชื้อ

HA

อัตราดื้อยา

และOI

ลดลง

ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่ดี

กินยาอย่างสม่ำเสมอ

ลดการขาดนัดมีระดับ

CD4สูงขึ้นและระดับ

VLลดลง

การพัฒนา

บุคลากร

 • พัฒนาระบบติดตามประเมินผล

 • ทบทวน KPI ตาม HIVQUAL-T, EWI

 • นำ KPI ตกเกณฑ์มาพัฒนา QI


Adult การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ HIVQUAL-T Indicatorsของผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์

ที่รับบริการในโรงพยาบาลประชานุเคราะห์

ตั้งแต่ปี 2005 - 2011

(%)

2010 HIVOUAL-T V. 5.3 with NAP


Ewi adult
ผลการวัดตัวชี้วัด การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์EWI ADULT

 • Patient retention on first-line ART at 12 month (EWI3a) goal:≥ 70

 • VL supression following 12 months of first line ARV(EWI8a) goal: ≥ 70

(%)


Ewi adult1
ผลการวัดตัวชี้วัด การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์EWI ADULT

1) Patient change ART to second line after 12 month (EWI3b)goal: 0

2) Patient loss to follow-up during 12 month after startART(EWI2) goal: ≤ 20


Adult hiv aids
การพัฒนาคุณภาพบริการ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ADULT HIV/AIDS


การพัฒนารูปแบบ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์การเตรียมความพร้อมก่อน เริ่มยาต้านไวรัส ให้ครอบคลุม

 • ความรู้เรื่องเอดส์

 • โรคติดเชื้อฉวยโอกาส

 • การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อและการรับเชื้อ

  เอชไอวีเพิ่ม

 • การรักษาด้วยยาต้านไวรัส

 • การสร้างพลังใจและการวางแผนชีวิต

 • สิทธิและสิทธิประโยชน์ของผู้มีเชื้อเอชไอวี

 • การส่งเสริมสุขภาพ


กิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัสกิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส


Pre post test
PRE-POST TESTกิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส


Adult hiv aids1
การพัฒนาคุณภาพบริการกิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส ADULT HIV/AIDS


กิจกรรมเชิงรุกกิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนรับยาต้านไวรัส…ลงสู่ชุมชน


บรรยายความรู้เรื่องโรคเอดส์บรรยายความรู้เรื่องโรคเอดส์


แบ่งกลุ่มระดมสมองบรรยายความรู้เรื่องโรคเอดส์1. สาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี2. ทำอย่างไรให้ชีวิตยืนยาวและมีความสุข


กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้


กิจกรรมเก้าอี้ดนตรีแก้ง่วงกิจกรรมเก้าอี้ดนตรีแก้ง่วง


ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการระดมสมองตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการระดมสมอง


ถ่ายรูปหมู่เป็นหลักฐานถ่ายรูปหมู่เป็นหลักฐาน


กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส


Aldolescent hiv mtct
ALDOLESCENT HIV [MTCT]กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส


ผลการดำเนินงานกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส

Aldolescent HIV [MTCT]


กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรือนจำกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรือนจำ


ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำ


ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำ

ผลการดำเนินงาน


Adult hiv aids2
การพัฒนาคุณภาพบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจำ ADULT HIV/AIDSโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม


แบบฟอร์มซักประวัติโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แบบองค์รวม


แบบฟอร์มติดตามกรณีขาดนัดแบบฟอร์มติดตามกรณีขาดนัด


Early warning system
EARLY WARNING SYSTEMแบบฟอร์มติดตามกรณีขาดนัด

ได้ผลDRกลับมา

ติดต่อให้ผู้ป่วยมารับยา


ขอบคุณค่ะงานเอดส์รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์


ad