ch ng 2 m i tr ng truy n d n
Download
Skip this Video
Download Presentation
CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN. [email protected] Nội dung. Khái niệm và thuật ngữ Tín hiệu và nhiễu Các môi trường truyền dẫn. Tín hiệu. Tín hiệu. 1 giây (s). A. T. Tần số của tín hiệu. Miền thời gian. Miền tần số. A. A. T. F. 0. A. f. F. f. A. A. T. F. 2f.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN' - eben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n i dung
Nội dung
 • Khái niệm và thuật ngữ
 • Tín hiệu và nhiễu
 • Các môi trường truyền dẫn
t n s c a t n hi u
1 giây (s)

A

T

Tần số của tín hiệu

Miền thời gian

Miền tần số

A

A

T

F

0

A

f

F

f

A

A

T

F

2f

ph c a t n hi u
Phổ của tín hiệu

F (Hz)

f = 300 Hz

300

F (Hz)

600

600 Hz

F (Hz)

700 Hz

700

F (Hz)

Phổ: Tầm tần số chứa trong tín hiệu

b ng th ng
Băng thông

A

 • Băng thông tuyệt đối
  • Độ rộng phổ (được đo bằng sự chênh lệch tần số cao nhất và thấp nhất mà kênh hỗ trợ)
  • Băng thông càng lớn, tốc độ truyền càng cao
 • Băng thông hiệu dụng
  • Băng thông
  • Dải tầm tần số hẹp chứa hầu hết năng lượng của t/h

F

500

2500

Bandwidth = 2500 – 500 = 2000 Hz

suy gi m t n hi u
Suy giảm tín hiệu
 • T/h nhận được khác với t/h truyền đi
  • Analog – suy giảm chất lượng t/h
  • Digital – lỗi trên bit
 • Nguyên nhân
  • Suy yếu và méo do suy yếu trên đường truyền
  • Méo do trễ truyền
  • Nhiễu
suy gi m t n hi u1
Độ suy giảm tín hiệu
 • Định nghĩa (signal attenuation)
  • Khi một tín hiệu lan truyền qua một môi trường truyền, cường độ (biên độ) của tín hiệu bị suy giảm (theo khoảng cách)
  • Tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn
   • Đối với môi trường vô tuyến, suy giảm cường độ t/h là một hàm phức tạp theo khoảng cách và thành phần khí quyển
  • Cường độ t/h nhận phải
   • Đủ mạnh để thiết bị nhận nhận biết được
   • Đủ cao so với nhiễu để t/h không bị lỗi
   • Suy yếu là một hàm tăng theo tần số
    • Kỹ thuật cân bằng độ suy yếu trên dải tần số
    • Dùng bộ khuyếch đai (khuyếch đại ở tần số cao nhiều hơn)
  • Đo bằng đơn vị decibel (dB)
   • Cường độ t/h suy giảm theo hàm logarit
   • Độ lợi/độ hao hụt của các tầng nối tiếp có thể được tính bằng phép toán đơn giản (+/-)
suy gi m t n hi u2
Độ suy giảm tín hiệu
 • Đo bằng đơn vị decibel (dB)
  • Cường độ t/h suy giảm theo hàm logarit
  • Độ lợi/độ hao hụt của các tầng nối tiếp có thể được tính bằng phép toán đơn giản (+/-)
 • Công thức
  • Attenuation = 10log10(P1/P2) (dB)
   • P1: công suất của tín hiệu nhận (W)
   • P2: công suất của tín hiệu truyền (W)
  • Decibel (dB) là giá trị sai biệt tương đối
   • Công suất suy giảm ½  độ hao hụt là 3dB
   • Công suất tăng gấp đôi  độ lợi là 3dB
tr lan truy n t n hi u
Trễ lan truyền tín hiệu
 • Méo trễ truyền
  • Chỉ xảy ra trong môi trường truyền dẫn hữu tuyến
  • Vận tốc lan truyền thay đổi theo tần số
   • Vận tốc cao nhất ở gần tần số trung tâm
   • Các thành phần tần số khác nhau sẽ đến đích ở các thời điểm khác nhau
 • Công thức
  • Transmission propagation delay

Tp = S/V

   • S : khoảng cách vật lý (meter)
   • V : vận tốc lan truyền tín hiệu trên môi trường truyền, vd: với sóng điện từ: v = 2 x 106 (m/s)
  • Round trip delay

Tx = N/R

   • N : khối lượng dữ liệu truyền (bit)
   • R : tốc độ truyền bit trên đường truyền.
nhi u
Nhiễu
 • Tín hiệu thêm vào giữa thiết bị phát và thiết bị thu
 • Các loại nhiễu
  • Nhiễu nhiệt
  • Nhiễu điều chế
  • Nhiễu xuyên kênh (cross talk)
  • Nhiễu xung
nhi u nhi t
Nhiễu nhiệt
 • Do dao động nhiệt của các điện tử trong chất dẫn
  • Hàm của nhiệt độ
 • Phân tán đồng nhất trên phổ tần số
 • Nhiễu trắng
 • Không thể loại bỏ  giới hạn hiệu suất của hệ thống
 • Nhiễu trong băng thông 1Hz của bất kỳ chất dẫn nào

N0 = kT

   • N0: mật độ công suất nhiễu (watt/Hz)
   • k: hằng số Boltzmann (= 1.38 x 10-23 J/0K)
   • T: nhiệt độ (0K)
  • Nhiễu trong băng thông W Hz: N = N0W = kTW
nhi u2
Nhiễu
 • Nhiễu điều chế
  • T/h nhiễu có tần số là tổng hoặc hiệu tần số của các t/h dùng chung môi trường truyền
  • Do tính phi tuyến của thiết bị thu/phát
 • Nhiễu xuyên kênh (crosstalk)
  • T/h từ đường truyền này ảnh hưởng sang các đường truyền khác
  • Cùng độ lớn (hoặc nhỏ hơn) nhiễu nhiệt
 • Nhiễu xung
  • Xung bất thường (spike)
   • e.g. ảnh hưởng điện từ bên ngoài
  • Thời khoảng ngắn
  • Cường độ cao
  • Ảnh hưởng nhiều đến quá trình trao đổi dữ liệu số
   • Xung 0.01s làm mất 50 bit dữ liệu nếu truyền ở tốc độ 4800bps
t c k nh truy n kh n ng k nh
Tốc độ kênh truyền (khả năng kênh)
 • Đặc điểm
  • Có thể truyền nhiều hơn một bit ứng với mỗi thay đổi của tín hiệu trên đường truyền.
  • Tốc độ truyền thông tin cực đại bị giới hạn bởi băng thông của kênh truyền
 • Công thức Nyquist
  • Nếu tốc độ truyền tín hiệu là 2W thì tín hiệu với tần số nhỏ hơn (hoặc bằng) W là đủ; ngược lại nếu băng thông là W thì tốc độ tín hiệu cao nhất là 2W
  • C = 2W x log2M
   • C : tốc độ truyền t/h cực đại (bps) khi kênh truyền không có nhiễu
   • W : băng thông của kênh truyền (Hz)
   • M : số mức thay đổi tín hiệu trên đường truyền
  • Độ hữu hiệu băng thông: B = R/W (bps HZ-1)
t c d li u
Tốc độ dữ liệu
 • Baud rate (baud/s)
  • Nghịch đảo của phần tử dữ liệu ngắn nhất (số lần thay đổi tín hiệu đường truyền mỗi giây)
  • Tín hiệu nhị phân tốc độ 20Hz: 20 baud (20 thay đổi mỗi giây)
 • Bit rate (bps hoặc bit/s)
  • Đặc trưng cho khả năng của kênh truyền
  • Tốc độ truyền dữ liệu cực đại trong trường hợp không có nhiễu
  • Bằng baud rate trong trường hợp tín hiệu nhị phân
  • Khi mỗi thay đổi đường truyền được biểu diễn bằng 2 hay nhiều bit, tốc độ bit khác với tốc độ baud
 • Quan hệ giữa Baud rate và Bit rate

R = Rs x log2M = Rs x m

  • R : tốc độ bit (bit/s)
  • Rs : tốc độ baud (baud/s)
  • M : số mức thay đổi tín hiệu trên đường truyền
  • m : số bit mã hóa cho một tín hiệu
t l t n hi u so v i nhi u
Tỉ lệ tín hiệu so với nhiễu
 • Signal to Noise ratio

SNR = 10 x log10 (S/N) (dB)

  • S : công suất tín hiệu nhận
  • N : công suất nhiễu
 • Công thức Shannon-Hartley

C = W x log2 (1 + S/N) (bps)

  • C : tốc độ truyền t/h cực đại khi kênh truyền không có nhiễu
chi u d i s ng
Chiều dài sóng
 • Khoảng cách chiếm bởi một chu kỳ
 • Khoảng cách giữa 2 điểm pha tương ứng trong 2 chu kỳ liên tiếp
 • Ký hiệu 
 • Giả sử vận tốc t/h là v
  •  = vT
  • f = v
  • c = 3*108 ms-1 (tốc độ ánh sáng)
m i tr ng truy n d n
Môi trường truyền dẫn
 • Hữu tuyến (guided media – wire)
  • Cáp đồng
  • Cáp quang
 • Vô tuyến (unguided media – wireless)
  • Vệ tinh
  • Hệ thống sóng radio: troposcatter, microwave, ...
 • Đặc tính và chất lượng được xác định bởi môi trường và tín hiệu
  • Đối với hữu tuyến, môi trường ảnh hưởng lớn hơn
  • Đối với vô tuyến, băng thông tạo ra bởi anten ảnh hưởng lớn hơn
 • Yếu tố ảnh hưởng trong việc thiết kế: tốc độ dữ liệu và khoảng cách
  • Băng thông
   • Băng thông cao thì tốc độ dữ liệu cao
  • Suy yếu truyền dẫn
   • Nhiễu (nhiễu nhiệt, nhiễu điều chế, nhiễu xuyên kênh, nhiễu xung)
   • Số thiết bị nhận (receiver)
    • Môi trường hữu tuyến
    • Càng nhiều thiết bị nhận, tín hiệu truyền càng mau suy giảm
m i tr ng truy n d n h u tuy n
Frequency Range

Typical Attenuation

Typical Delay

Repeater Spacing

Twisted pair (with loading)

0 to 3.5 kHz

0.2 dB/km @ 1 kHz

50 µs/km

2 km

Twisted pairs (multi-pair cables)

0 to 1 MHz

0.7 dB/km @ 1 kHz

5 µs/km

2 km

Coaxial cable

0 to 500 MHz

7 dB/km @ 10 MHz

4 µs/km

1 to 9 km

Optical fiber

186 to 370 THz

0.2 to 0.5 dB/km

5 µs/km

40 km

Môi trường truyền dẫn hữu tuyến
 • Cáp xoắn đôi
 • Cáp đồng trục
 • Cáp quang
c p ng twisted pair
Insulating

outer cover

Multi core

Insulating

outer cover

Protective screen (shield)

Cáp đồng: twisted-pair
 • Tách rời
 • Xoắn lại với nhau
 • Thường được bó lại
c p ng twisted pair1
Cáp đồng: twisted-pair
 • Ứng dụng
  • Môi trường truyền dẫn thông dụng nhất
  • Mạng điện thoại
   • Giữa các thuê bao và hộp cáp (subscriber loop)
  • Kết nối các tòa nhà
   • Tổng đài nội bộ (Private Branch eXchange – PBX)
  • Mạng cục bộ (LAN)
   • 10Mbps hoặc 100Mbps
  • Ưu – nhược điểm
   • Rẻ
   • Dễ dàng làm chủ
   • Tốc độ dữ liệu thấp
   • Tầm ngắn
c p ng twisted pair2
Cáp đồng: twisted-pair
 • Đặc tính truyền dẫn
  • Analog
   • Cần bộ khuếch đại mỗi 5km tới 6km
    • Độ suy giảm t/h: ~1dB/km
    • Chuẩn trong ĐT: = 6dB
  • Digital
   • Dùng tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số
   • Cần bộ lặp (repeater) mỗi 2km hoặc 3km
  • Khoảng cách giới hạn
  • Băng thông giới hạn (1MHz)
  • Tốc độ dữ liệu giới hạn (100MHz)
  • Dễ bị nhiễu và tác động của môi trường ngoài
c p ng twisted pair3
Cáp đồng: twisted-pair
 • Không vỏ bọc giáp – Unshielded Twisted Pair (UTP)
  • Dây ĐT bình thường
  • Rẻ nhất
  • Dễ lắp đặt
  • Dễ bị nhiễu trường điện từ bên ngoài
 • Vỏ bọc giáp – Shielded Twisted Pair (STP)
  • Vỏ giáp bện giúp giảm nhiễu và tác động bên ngoài
  • Đắt hơn
  • Khó lắp đặt (cứng, nặng)
c p ng twisted pair4
Cáp đồng: twisted-pair
 • UTP Cat 3
  • Lên đến 16MHz
  • Được dùng trong liên lạc thoại ở hầu hết các văn phòng
  • Chiều dài xoắn (twist length): 7.5cm tới 10cm
 • UTP Cat 4
  • Lên đến 20 MHz
 • UTP Cat 5
  • Lên đến 100MHz
  • Được dùng phổ biến hiện nay trong các văn phòng
  • Chiều dài xoắn: 0.6cm đến 0.85cm
  • Thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 100.106 bits/second
 • STP Cat 3: thích hợp cho tốc độ truyền lên đến 10.106 bits/second
c p ng coaxial
Cáp đồng: Coaxial
 • Ứng dụng
  • Môi trường truyền linh hoạt nhất
  • Cáp truyền hình
  • Truyền dẫn ĐT khoảng cách xa
   • FDM
   • Có thể mang đồng thời 10.000 cuộc gọi
   • Sẽ bị thay thế bởi cáp quang
  • Kết nối các thiết bị khoảng cách gần
  • Mạng cục bộ
 • Đặc tính truyền dẫn
  • Hiệu ứng bề mặt (skin effect)
  • Analog
   • Cần bộ khuyếch đại mỗi vài km
   • Khoảng cách càng ngắn nếu tần số càng cao
   • Lên đến 500MHz
  • Digital
   • Cần bộ lặp (repeater) mỗi km
   • Khoảng cách càng ngắn nếu tốc độ dữ liệu càng tăng
c p ng c i m chung
Cáp đồng: đặc điểm chung
 • Xác suất bit lỗi trên đường truyền (Bit Error Rate – BER) vào khoảng 10-6.
 • Dễ bị ảnh hưởng của nhiễu (crosstalk, thermal,...) và môi trường xung quanh.
 • Tốc độ truyền thông tin thay đổi tùy theo phạm vi hệ thống được triển khai :
  • LAN: tốc độ 10Mbps ~ 100Mbps, khoảng cách khoảng vài trăm mét (UTP: length < 100 m).
  • WAN: tốc độ truyền thấp hơn, từ vài chục Kbps đến vài Mbps. Ví dụ: T1 ~ 1,5Mbps, E1 ~ 2Mbps, đường ĐT: 64Kbps
c p quang l i ch v ng d ng
Cáp quang: lợi ích và ứng dụng
 • Lợi ích
  • Dung lượng cao
   • Tốc độ dữ liệu hàng trăm Gbps (so với 100Mbps trên 1km coaxial cable và thấp hơn của twisted-pair cable)
  • Kích thước và trọng lượng nhỏ
  • Độ suy hao của tín hiệu trên đường truyền thấp.
  • Cách ly trường điện từ (Ít bị ảnh hưởng của nhiễu và môi trường xung quanh)
  • Khoảng cách giữa các bộ lặp xa
  • Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền vào khoảng 10-9 10-12
 • Ứng dụng
  • Phạm vi triển khai rất đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km).
  • Môi trường truyền thích hợp để triển khai các ứng dụng mạng số đa dịch vụ tích hợp băng rộng (Broadband Integrated Services Digital Networks)
  • Đường trung kế khoảng cách xa
  • Trung kế đô thị
  • Trung kế tổng đài nông thôn
  • Thuê bao
c p quang c t nh truy n d n
Cáp quang: đặc tính truyền dẫn
 • Sóng lan truyền có hướng 1014 đến 1015 Hz
  • Một phần phổ hồng ngoại và phổ nhìn thấy được
 • Light Emitting Diode (LED)
  • Rẻ
  • Tầm nhiệt độ hoạt động rộng
  • Tuổi thọ cao
 • Injection Laser Diode (ILD)
  • Hiệu quả hơn
  • Tốc độ dữ liệu cao hơn
 • Wavelength Division Multiplexing
c p quang c t nh truy n d n1
Cáp quang: đặc tính truyền dẫn
 • Sóng lan truyền có hướng 1014 đến 1015 Hz
  • Một phần phổ hồng ngoại và phổ nhìn thấy được
 • Light Emitting Diode (LED)
  • Rẻ
  • Tầm nhiệt độ hoạt động rộng
  • Tuổi thọ cao
 • Injection Laser Diode (ILD)
  • Hiệu quả hơn
  • Tốc độ dữ liệu cao hơn
 • Wavelength Division Multiplexing
c p quang ch truy n
Cáp quang: chế độ truyền

multimode: several paths/time delays

narrow: 1 wavelength no time delays

c p quang2
Cáp quang

Optical Dielectric SLT Cable, 72-Fiber, Composite (24 SM/48MM)

truy n d n v tuy n
Truyễn dẫn vô tuyến
 • Truyền và nhận thông qua anten
 • Có hướng
  • Chùm định hướng (focused beam)
  • Đòi hỏi sự canh chỉnh hướng cẩn thận
 • Vô hướng
  • Tín hiệu lan truyền theo mọi hướng
  • Có thể được nhận bởi nhiều anten
 • Tầm tần số
  • 2GHz đến 40GHz
   • Sóng viba (microwave)
   • Định hướng cao
   • Điểm-điểm
   • Vệ tinh
  • 30MHz đến 1GHz
   • Vô hướng
   • radio
  • 3 x 1011 đến 2 x 1014
   • Hồng ngoại
   • Cục bộ
 • Khắc phục những khó khăn về địa lý khi triển khai hệ thống
 • Tỷ lệ bit lỗi trên đường truyền (BER) thay đổi tùy theo hệ thống được triển khai. Ví dụ: BER của vệ tinh ~ 10-10
 • Tốc độ truyền thông tin đạt được thay đổi, từ vài Mbps đến hàng trăm Mbps
 • Phạm vi triển khai đa dạng: LAN (vài km), WAN (hàng chục km)
 • Chi phí để triển khai hệ thống ban đầu rất cao
v tuy n s ng viba m t t
Vô tuyến: sóng viba mặt đất
 • Chảo parabol (thường 10 inch)
 • Chùm sóng định hướng theo đường ngắm (line of sight)
 • Khoảng cách max giữa các anten
  • h: chiều cao của anten
  • k: hằng số hiệu chỉnh độ gấp khúc của sóng (k=4/3)
  • Ví dụ: tháp anten cao 100m cách xa 82km
  • Chuỗi tháp anten: điểm-điểm
 • Độ suy giảm t/h
  • d: khoảng cách – : chiều dài sóng
  • Độ suy giảm tỉ lệ thuận bình phương khoảng cách  cần amp/repeater mỗi 10-100km
  • Độ suy giảm thay đổi theo môi trường (càng tăng khi có mưa)
 • Viễn thông khoảng cách xa
  • Thay thế cho cáp đồng trục (cần ít bộ amp/repeater, nhưng phải nằm trên đường thẳng)
 • Tần số càng cao thì tốc độ dữ liệu càng cao
v tuy n s ng v tinh
Vô tuyến: sóng vệ tinh
 • Vệ tinh là trạm trung chuyển
 • Vệ tinh nhận trên một tần số, khuyếch đại (lặp lại tín hiệu) và phát trên một tần số khác
 • Cần quĩ đạo địa tĩnh
  • Cao 35.784 km
 • Ứng dụng
  • Truyền hình
  • Điện thoại đường dài
  • Mạng riêng
 • Đặc tính
  • Thường trong khoảng tần số 1-10 GHz
   • < 1 GHz: quá nhiều nhiễu
   • >10 GHz: hấp thụ bởi tầng khí quyển
  • Cặp tần số thu/phát
  • (3.7-4.2 downlink, 5.925-6.425 uplink) 4/6 GHz band
  • (11.7-12.2 downlink, 14-14.5 uplink) 12/14 GHz band
  • Tần số cao hơn đòi hỏi tín hiệu phải mạnh để không bị suy giảm
  • Trễ 240-300ms, đáng chú ý trong viễn thông
v tuy n s ng radio
Vô tuyến: sóng radio
 • Vô hướng, 30MHz – 1GHz
 • Sóng FM
 • Truyền hình UHF và VHF
 • Truyền theo đường thẳng (line of sight)
 • Bị ảnh hưởng bởi nhiễu đa kênh
  • Phản xạ
v tuy n s ng h ng ngo i
Vô tuyến: sóng hồng ngoại
 • Truyền theo đường thẳng (hoặc phản xạ)
 • Cản bởi các bức tường
 • Bộ điều khiển TV từ xa, cổng điều khiển bằng hồng ngoại (IRD port)
lan truy n v tuy n
Lan truyền vô tuyến
 • Tín hiệu lan truyền theo 3 đường
  • Sóng mặt đất
   • Dọc theo đường bao trái đất
   • < 2MHz
   • AM radio
  • Sóng bầu trời
   • Radio nghiệp dư, dịch vụ toàn cầu BBC, VOA
   • Tín hiệu phản xạ từ tầng điện ly
  • Đường thẳng
   • Khoảng trên 30MHz
   • Có thể xa hơn đường thẳng quang học do có phản xạ
lan truy n s ng m t t
Lan truyền sóng mặt đất

Signalpropagation

Transmitantenna

Receiveantenna

Earth

Ground-wave propagation (below 2MHz)

lan truy n s ng b u tr i
Lan truyền sóng bầu trời

ionosphere

Signal propagation

Transmitantenna

Receiveantenna

Earth

Sky-wave propagation (2MHz to 30MHz)

lan truy n ng th ng
Lan truyền đường thẳng

Signal propagation

Transmitantenna

Receiveantenna

Earth

Line-of-sight (LOS) propagation (above 30MHz)

k t ch ng
Kết chương
 • Một số khái niệm và thuật ngữ
  • Phổ
  • Băng thông
  • Tốc độ kênh truyền
 • Môi trường truyền dẫn
  • Hữu tuyến
   • Twisted – pair
   • Coaxial
   • Fiber optic
  • Vô tuyến
   • Radio
   • Satellite
   • Microwave
c th m
Đọc thêm
 • W. Stallings, Data and Computer Communications (7th edition), Prentice Hall 2004, chapter 4
 • B. Brown, Introduction to Data Communications
ad