BAFF kevätseminaari - PowerPoint PPT Presentation

eavan
hy ty irti rakennusautomaatiosta opastavat k ytt liittym t ja j rjestelmien integrointi 1 6 2006 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAFF kevätseminaari PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAFF kevätseminaari

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
BAFF kevätseminaari
132 Views
Download Presentation

BAFF kevätseminaari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hyöty irti rakennusautomaatiosta - Opastavat käyttöliittymät ja järjestelmien integrointi 1.6.2006 BAFF kevätseminaari

 2. BAFFBuilding automation formum in Finland BAFF on ammatillinen yhteisö, joka edistää rakennusautomaation parhaiden ratkaisujen hyötyjen ja toteutusten tunnettuutta hyödyntäjien ja ammattikunnan keskuudessa. Kausi 2005-2006 • rakennusautomaation hyödyt käyttäjälle • rakennusautomaatiosuunnittelun parhaat käytännöt • rakennusautomaation tekniset mahdollisuudet • alaan liittyvän informaation tuottaminen ja julkaiseminen

 3. BAFF lukuina • Jaoston jäsenmäärä oli 21.4.2006 146 henkilöä. Kasvua edellisestä vuodesta oli 9 %. • Vuosina 1999–2005 jäsenmäärät ovat olleet aikajärjestyksessä 23, 80, 92, 103, 97, 108, 134. • koko SASsin jäsenmäärä on noin 1900

 4. Kauden työn tuloksia • jaoston esittelyteksti • listaus rakennusautomaatiolla saavutettavissa olevista hyödyistä • linkkilista keskeisiin tietolähteisiin • julkaistiin HKR Rakennuttajan mallisäätökaaviot • seminaari ja sen esitelmät

 5. Rakennusautomaatio on työkalu ... Rakennusautomaatiojärjestelmä on työkalu, jolla • vaikutetaan rakennusten sisäilmastoon ja • valaistukseen sekä • laajasti tulkiten myös rakennusten turvallisuuteen. Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennuksen teknisiä laitteita ja pyritään minimoimaan energiankulutus, laitteiden kuluminen, melu ja muut laitteiden käytöstä aiheutuvat haitat. Lähde: BAFFin esittelyteksti SASsin web-sivuilla

 6. ... jolla saavutetaan hyötyjä • Energian (ja veden) säästö ja hallinta kiinteistöissä • Parempi sisäilmasto • Huolto- ja kunnossapitotoiminta • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje • Kustannusten säästö • Laitteiden oikea käyttö • Turvallisuuden lisääntyminen • Keskitetty valvonta- ja ohjauspaikka, valvonta, etäkäyttöyhteydet • Rakennuksen tietojärjestelmien yhdistäminen • Projektointi ja ylläpito Lähde: BAFFin web-sivut

 7. Energia

 8. Energian kulutus kiinteistö- ja rakennusalalla • Kiinteistöjen energiankulutus Suomessa on lähes 30 % energian loppukulutuksesta maassamme. • Suurin lämmitysenergian kuluttajaryhmä ovat pientalot, joiden osuus lämmitysenergiankulutuksesta on noin kolmannes. • Asuinkerrostalot sekä toimisto-, liike- ja palvelurakennukset vastaavat lämmitysenergiankulutuksen toisesta kolmanneksesta • viimeinen kolmannes jakaantuu muiden rakennustyyppien kesken.

 9. Työn tuottavuusTuottava toimisto 2005 –seminaarissa Espoossa David Wyonin mukaan • toimistojen työolosuhteita parantamalla voidaan nostaa työn tuottavuutta helposti 5-10 % • Ilmanvaihdon, lämmityksen,valaistuksen ja ääniolosuhteiden luomisen investointi- ja energiakustannukset ovat noin sadasosa toimistotyön palkkasummasta ja työn tuloksen arvosta, joten niihin kohdistuvat parannustoimenpiteet ovat taloudellisesti erittäin kannattavia. • riittävien omaehtoisten säätömahdollisuuksien turvaaminen on merkittävää toimistojen työympäristön hallinnassa • mahdollisuus kahden asteen säätövaraan työhuoneen lämpötilassa optimin molemmin puolin antaa vaativassa ajattelutyössä noin 3 % lisäyksen työtehoon ja tavanomaisessa kirjoitustyössä jopa 7 % lisäyksen työtehoon.

 10. Tervetuloa • avaus, Juhani Hyvärinen • aamupäivä, Toivo Sahlsten • opastavat käyttöliittymät • näyttelyosio • lyhyet esittelyt • näyttely, ruokailu ja kahvi • iltapäivä, Leo Sutinen • järjestelmien integraatio • buffetti Toivotan kaikille antoisaa päivää sekä keskustelevaa ja aktiivista osallistumista.

 11. Kiitokset etukäteen esittäjille ja näytteilleasettajille