11 stolje a hrvatske glagoljske knjige
Download
1 / 47

11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige - PowerPoint PPT Presentation


 • 329 Views
 • Uploaded on

11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige. Značenje glagoljice. papa Pavao VI. crkveno-liturgijsko, ekumensko značenje povijesno pravno i političko umjetnost glazbeno (glag. pjev.) književno (Marulić, Zoranić). tiskarstvo, paleografija integrativno za Hrv. edukativno turističko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '11 stoljeća hrvatske glagoljske knjige' - eavan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
11 stolje a hrvatske glagoljske knjige

11 stoljećahrvatske glagoljske knjige


Zna enje glagoljice
Značenje glagoljice

 • papa Pavao VI.

 • crkveno-liturgijsko, ekumensko značenje

 • povijesno

 • pravno i političko

 • umjetnost

 • glazbeno (glag. pjev.)

 • književno (Marulić, Zoranić)

 • tiskarstvo, paleografija

 • integrativno za Hrv.

 • edukativno

 • turističko

 • međunarodno

 • reprezentativno

 • znanstveno (Slovo)

 • Z. Črnja, E. Hercigonja


Kr ki natpis 10 ili 11 st

Krčki natpis (10. ili 11. st.)

Se zidaMajopat, Radonja, Rugota, Dobroslav


Valunska plo a 10 ili 11 st

Valunska ploča (10. ili 11. st.)

Baka Tjeha, sin Bratohna, unuk Juna


Be ki listi i
Bečki listići

 • 11. st., 2 lista pergamene

 • Bečka nacionalna knjižnica

 • Kločev glagoljaš, 11. st. (Innsbruck, Trento)


Budimpe tanski odlomci
Budimpeštanski odlomci

 • 11. st., 1782. glagoljska građa prenesena u Budim, Jelačić vratio 1850., Khuen Hedervary opet otuđio 1885., vraćeno 1956.-60. (ne sve).
Crtice o ba plo i
Crtice o Bašć. ploči

 • Epizoda s britanskim princom Filipom

 • Bašćanska ploča u HAZU

 • font, druga B. pl.

 • Zvonim., Hrvat

 • “The Book of Kells”

 • naopako


Darovnica slavnoga dragoslava
Darovnica slavnoga Dragoslava

 • 1. siječnja 1100.

 • Dobrinj, Vrbnik

 • prijepis iz 16. st.

 • “Va ime Hristovo amen...”

 • na “hrvaškom jeziku”

 • književna, pravna vrijednost


Glagoljica u turskoj hrvatskoj
Glagoljica u (Turskoj) Hrvatskoj

 • 12. st., Manastirište, kod Prijedora (Kozara)

 • Radinu...

 • suvremenik Bašćanske pločeIstarski razvod
Istarski razvod

 • 1275. (prvi sloj) do 1395., prijepis iz 1546. na 53 str.

 • žlahtni ljudi

 • hrvacko ime (23 puta), dežele pisar

 • odigrao važnu ulogu priključenju Istre Hrvatskoj (B. Milanović, B. Fučić)


Vinodolski zakon
Vinodolski zakon

 • 1288., 17 str., 75 čl.

 • poslije Ruske Pravde najstariji pravni kodeks među slav. narodima

 • likuf (gozba), moralna zaštita žene

 • bar 9 eur. prijevoda (19 st.: ruski, poljski, francuski)


Misal kneza novaka
Misal kneza Novaka

 • 1368.

 • knez Novak Disislavić

 • Krbava

 • vrijednost - imanje osrednjeg plemića

 • u Bečkoj nacionalnoj knjižnici

 • predložak za prvotisak

 • zapis Jurja iz Roča


Regule sv benedikta
Regule sv. Benedikta

 • 60 listova, Arhiv HAZU, iz 13. (ili 14.) st.

 • vjerojatno najstariji prijevod na živi jezik

 • benediktinci su Regule morali znati napamet (120 str.)


Vrbni ki statut
Vrbnički statut

 • 1388. (najstariji tekst iz 1362.)

 • Senjski statut 1388., Veprinački 1507., Kastavski iz 1590., Mošćenički iz 1673.

 • Zadnja tri objavljena najprije u Rusiji u 19. st. (!), a kasnije u Zg.


Brevijar vida omi ljanina
Brevijar Vida Omišljanina

 • 1396., rađen za Roč u Istri

 • Nacionalna knjižnica u Beču (bivša Dvorska)

 • 600. obljetnica 1996.

 • Branko Fučić

 • pergamena: 3 stada od 40 ovaca

 • hrv. ćirilica, latinica


Juraj iz slavonije
Juraj iz Slavonije

 • 14.-15. st.

 • Brežice, Sorbonne, Tours

 • Chateau de virginite

 • Istria eadem patria Charwati

 • Alphabetum Charwaticum

 • Paval dijak z Krbave


O e na juraj

Oče naš (Juraj)


Reimski eva n elistar
Reimski evanđelistar

 • 1395. st.

 • Prag, Carigrad, Rheims

 • Texte du Sacre (Krundibena knjiga),

 • L. Tandarić, s. A. Pantelić, B. Fučić

 • Louis XIV.

 • Que sais je?


Hrvojev misal
Hrvojev misal

 • 1404., misal Hrvoja Vukčića Hrvatinića

 • Topkapi Sarayi, Carigrad, 94 ilum., 380 inicijala

 • dospio iz Korvinove knjižnice iz Budima (pod Turcima)

 • Hvalov misal, hrv. ćir., Bologna


Njujor ki misal
Njujorški misal

 • 1400-1410, područje Zadra, ili Like i Krbave

 • Thomas Phillips

 • desserts of manuscripts

 • Henrik Birnbaum

 • Otto Sagner Verlag, 1977.

 • Andrew Corin, UCLA


I vrbni ki misal
I. vrbnički misal

 • 1456.

 • Inicijal slova B

 • župni ured u Vrbniku

 • izložen u Dublinu 2000./01.


Ii vrbni ki misal
II. vrbnički misal

 • 1462.

 • 1 list u Princetonu, SAD

 • Vrbnik - glagoljaški gradić

 • Blaž Baromić, lomljene ligature

 • Vrbnik (i Dobrinj) spomenuti 1. siječnja 1100.g.


Humski brevijar
Humski brevijar

 • 1442., Istra

 • Metropolitana u Zagrebu

 • Humski grafiti i Ročki abecedarij

 • Humski grafiti, 12. st. (kovača Martina…)

 • “Zaman jezik flafoli ako srce ne moli” (Barban)


Glagoljica u bih

Glagoljica u BiH

Radoslavljev zbornik (1443.), Banja Luka (1471.)


1483.

 • Prvotisak, inkunabula

 • 28 godina nakon Gutenberga

 • 11 primjeraka: Vatikan, Moskva, Washington, Beč, Zagreb


Malo povijesti tiskarstva

Malo povijesti tiskarstva

J. Gutenberg, 1455.g.

40000 naslova inkun., 260 gradova (Senj)

10 milijuna tiskanih inkunabula

1483. - prva hrvatska tiskana knjiga

1495. - Lekcionar Bernardina Splićanina


Baromi ev senjski misal
Baromićev Senjski misal

 • 1494., Senj

 • 214 listova

 • Budimpešta, Petrograd, Cres (147), Odessa (frag.)

 • 7 glag. knjiga


Ii novljanski brevijar
II. novljanski brevijar

 • 1495., inicijal R, 500 listova pergamene (tj. 1000 str.), oko 10 kg.

 • bitka na Krbavskom polju 1493.

 • zapis popa Martinca, “Turci nalegoše na jazik hrvatski...”


Rije ka tiskara imuna ko i i a
Riječka tiskara Šimuna Kožičića

 • 1530.-1531., Rijeka,

 • Šimun Kožičić Benja, biskup krbavsko -modruški, rođen u Zadru

 • napušta crkvenoslavenski hrv. redakcije, prelazi na hrvatski

 • 5 knjiga, knižice od hrvacke zemle


Po etnica 1527
Početnica 1527.

 • Venecija (primjerci: Beč, New York, Oxford, Petrograd),

 • glagoljska azbuka, od az do jest-je

 • sricanje, bubati

 • Molitva Nedilna (Gospodnja), Zdravo Marie. Luksuzna i u europskim razmjerimaProtestantska tiskara urach
Protestantska tiskara, Urach

 • 1561.-1565.

 • 30ak knjiga u 25600 primjeraka

 • Stipan Konzul Istranin, Antun Dalmatin

 • Crobatische Buchstaben


Karamanov misal
Karamanov misal

 • 1741., Rim, Matej Karaman

 • rusifikacija (zapravo rutenizacija) hrvatske glagoljice

 • pad glagoljice

 • Rafael Levaković (Misal 1631.), brevijar 1688.

 • Juranić, Paštrić, Gocinić


Par i ev misal
Parčićev misal

 • 1893., napušta se ukrajinizacija

 • nedostatak misala i brevijara

 • sam izradio slova (gdje su?)

 • Tal.-hrv. rječnik, brzoglas

 • Vajsov misal 1927.

 • II. Vatikanski koncil


Ba anska plo a

Bašćanska ploča datira otprilike iz 1100. godine, a potječe iz crkve svete Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku.

To su jurandvorski ulomci, jedan nađen u 19. stoljeću i još dva ulomka nađena 1957. godine.

BAŠĆANSKA PLOČA


 • Datira se u 1100. godine, a predstavlja značajan izvor za povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.

 • Bašćansku ploču pronašao je župnik Petar Dorčić ugrađenu u pod crkve 1851. godine te upozorio Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji ju je predstavio znanosti. 1865. djelomično ju je pročitao krčki kanonik Ivan Crnčić, a potpuno je to učinio 1875. Franjo Rački. Budući da je ploča na nekim mjestima oštećena, postoje i različita čitanja istoga teksta. Najpoznatiji su istraživači Bašćanske ploče Branko Fučić i Edurard Hercigonja. Stjepan Ivšić nazvao ju je "dragi kamen hrvatskog jezika".

 • Danas je izložena u gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu od 1934, a u crkvi svete Lucije nalazi se njena kopija.


Natpis na ba anskoj plo i
Natpis na Bašćanskoj ploči povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.

 • Originalni prijepis 13 redaka Bašćanske ploče na latinici, prema Branku Fučiću:

  A[ZЪ VЪ IME O]TCA I S(I)NA [I S](VE)TAGO DUHA AZЪOPAT[Ъ] DRŽIHA PISAHЪ SE O LEDI[N]Ě JuŽEDA ZЪVЪNIM[I]RЪ KRALЪ HRЪVATЪSKЪÏ [VЪ]DNI SVOJĘ VЪ SVETUJu LUCIJu I S[VEDO]-MI ŽUPANЪ DESIMRA KRЪ[BA]VĚ MRA[TIN]Ъ VЪ L(I)-CĚ PR(I)BЪNEBŽA [S]Ъ POSL[Ъ] VIN[OD](O)LĚ [ĚK](O)VЪ V(Ъ) O-TOCĚ DA IŽE TO POREČE KLЪNI I BO(G) I BÏ(=12) AP(OSTO)LA I G(=4) E-VA(N)J(E)LISTI I S(VE)TAĚ LUCIĚ AM(E)NЪ DA IŽE SDĚ ŽIVE-TЪ MOLI ZA NE BOGA AZЪ OPATЪ D(O)BROVITЪ ZЪ-DAH CRĚKЪVЪ SIJu I SVOEJu BRATIJu SЪ DEV-ETIJu VЪ DNI KЪNEZA KOSЪMЪTA OBLAD-AJuĆAGO VЪSU KЪRAINU I BĚŠE VЪ TЪ DNI M-IKULA VЪ OTOČЪCI [SЪ S]VETUJu LUCIJu VЪ EDINO


 • Prijepis na suvremeni hrvatski jezik: povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.

  Ja,u ime oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski u dane svoje svetoj Luciji. Svjedoče mi župan Desimir u Krbavi, Martin u Lici, Piribineg u Vinodolu i Jakov na otoku. Da tko poreče, nega ga prokune Bog i dvanaest apostola i 4 evanđelista i sveta Lucija. Amen. Neka onaj tko ovdje živi, moli za njih Boga. Ja opat Dobrovit zidah crkvu ovu sa svoje devetero braće u dane kneza Kosmata koji je vladao cijelom Krajinom. I bijaše u te dane Nikola u Otočcu sa svetom Lucijom zajedno.


Baška na otoku Krku povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.


Hrvatski grb na crkvici sv. Lucije, ne kasnije od 1494., povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.vjerojatno mnogo stariji (ostatak nepoznate crkve)

Crkvica sv. Lucije u Jurandvoru


Kralj zvonimir
KRALJ ZVONIMIR povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora zemljišnog posjeda na otoku; uz jezično i književno, ta ploča ima i povijesno značenje zbog prvog spominjanja vladareva imena na narodnome jeziku - kralj Zvonimir.

Dmitar Zvonimir hrvatski kralj,

vladao je od 1076. do 1089. godine.

Naslijedio je Krešimira IV.

Kralj Zvonimir stolovao je u Kninu, a kako za njegova vladanja nije bilo većih ratovanja, ojačao je razvitak gospodarstva i kulture


ad