slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge Center for Kvalitet, Region Syddanmark. Tværsektorielt (tværfagligt) samarbejde DGMA´s undersøgelser vedrørende medicinske ambulatorier Perspektivering – aktuelle initiativer. Tværsektorielt samarbejde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge' - early


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tværsektorielt samarbejde

om ambulante patienter

v/Peter Qvist

Overlæge

Center for Kvalitet, Region Syddanmark

slide2
Tværsektorielt (tværfagligt) samarbejde

DGMA´s undersøgelser vedrørende medicinske ambulatorier

Perspektivering – aktuelle initiativer

tv rsektorielt samarbejde1
Tværsektorielt samarbejde
 • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning)
tv rsektorielt samarbejde2
Tværsektorielt samarbejde
 • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning)
 • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer)
tv rsektorielt samarbejde3
Tværsektorielt samarbejde
 • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning)
 • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer)
 • Virker det? (evaluering)
tv rsektorielt samarbejde4
Tværsektorielt samarbejde
 • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning)
 • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer)
 • Virker det? (evaluering)
 • Kan vi gøre det bedre?
overordnede m l med samarbejdet1
Overordnede mål med samarbejdet
 • Skabe sammenhængende patientforløb
overordnede m l med samarbejdet2
Overordnede mål med samarbejdet
 • Skabe sammenhængende patientforløb
 • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling
overordnede m l med samarbejdet3
Overordnede mål med samarbejdet
 • Skabe sammenhængende patientforløb
 • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling
 • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser
overordnede m l med samarbejdet4
Overordnede mål med samarbejdet
 • Skabe sammenhængende patientforløb
 • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling
 • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser
 • Velfungerende kommunikation mellem fagfolk og sektorer
overordnede m l med samarbejdet5
Overordnede mål med samarbejdet
 • Skabe sammenhængende patientforløb
 • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling
 • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser
 • Velfungerende kommunikation mellem fagfolk og sektorer
 • Enslydende patientinformation
organisering af samarbejdet midler v rkt jer2
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
organisering af samarbejdet midler v rkt jer3
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
organisering af samarbejdet midler v rkt jer4
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige)
organisering af samarbejdet midler v rkt jer5
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige)
 • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg)
organisering af samarbejdet midler v rkt jer6
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige)
 • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg)
 • Shared care
organisering af samarbejdet midler v rkt jer7
Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)
 • Generelle samarbejdsaftaler
 • Kommunikationsretningslinier
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige)
 • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg)
 • Shared care
 • Tværfaglige/tværsektorielle teams
virker det1
Virker det?
 • Evaluering af samarbejdsaftaler
virker det2
Virker det?
 • Evaluering af samarbejdsaftaler
 • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling
virker det3
Virker det?
 • Evaluering af samarbejdsaftaler
 • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling
 • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap)
virker det4
Virker det?
 • Evaluering af samarbejdsaftaler
 • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling
 • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap)
 • Evaluering af forløbsbeskrivelser/-programmer
virker det5
Virker det?
 • Evaluering af samarbejdsaftaler
 • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling
 • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap)
 • Evaluering af forløbsbeskrivelser/-programmer
 • Evaluering af PKO
slide28

Henvisning, visitation

og opfølgning af

ambulante medicinske

patienter

det ambulante patientforl b
Det ambulante patientforløb

Primærsektor

Sekundærsektor

Primærsektor

Afsl.

Henvendelse

Henvisning

Afsl.

Us./beh.

Us./beh.

Vis.

Amb. FU

Kontrol

Us.

Kontrol

deltagende afdelinger
Deltagende afdelinger

• Patientinformantundersøgelse

• Henvisning og visitation

indikatorer
Indikatorer
 • Henvisninger
 • Timing
 • Relevans
 • Indhold
 • Visitation
 • Planlægning
 • Ventetider
 • Koordinering af
 • undersøgelser
 • og kontrol
 • ”Dobbelt-
 • undersøgelser”
 • Placering af
 • ansvar for
 • fremtidig
 • kontrol
fig 18 henvisningens timing
Fig. 18 Henvisningens timing

Ratio

Afdelingskode

Frekvens af patienter, hvor visiterende overlæge vurderer, at henvisning er sendt på det rigtige tidspunkt i forløbet.

henvisningens indhold1
Henvisningens indhold
 • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)
henvisningens indhold2
Henvisningens indhold
 • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)
 • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed)
henvisningens indhold3
Henvisningens indhold
 • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)
 • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed)
 • Parakliniske undersøgelser (resultater)
henvisningens indhold4
Henvisningens indhold
 • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)
 • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed)
 • Parakliniske undersøgelser (resultater)
 • Medicinliste
henvisningens indhold5
Henvisningens indhold
 • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)
 • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed)
 • Parakliniske undersøgelser (resultater)
 • Medicinliste
 • Formålet med henvisningen
fig 4 indhold af oplysninger om unders gelsesresultater
Fig. 4Indhold af oplysninger om undersøgelsesresultater

Ratio

Afdelingskode

Frekvensen af henvisninger, der indeholder oplysninger om undersøgelsesresultater.

fig 5 indhold af medicinliste
Fig. 5 Indhold af medicinliste

Ratio

Afdelingskode

Frekvensen af henvisninger, der indeholder fyldestgørende medicinliste.

fig 1 samlet vurdering af henvisningens indhold
Fig. 1Samlet vurdering af henvisningens indhold

Ratio

Afdelingskode

Frekvensen af henvisninger, der vurderes som fyldestgørende/tilfredsstillende.

fig 20 planl gning af unders gelsesprogram
Fig. 20 Planlægning af undersøgelsesprogram

Ratio

Afdelingskode

Frekvens af henvisninger, hvor der i forbindelse med visitation

er planlagt en eller flere undersøgelser.

fig 21 ventetider
Fig. 21 Ventetider

Antal dage

Afdelingskode

Gennemsnitligt antal dage fra modtagelse af henvisningen

til første ambulante besøg.

tabel 7 vurdering af dobbeltunders gelser
Tabel 7 Vurdering af dobbeltundersøgelser

Tabellen viser vurdering af frekvensen af unødige dobbeltundersøgelser for hele patientmaterialet.

tabel 8 vurdering af ansvar for fremtidig kontrol
Tabel 8Vurdering af ansvar for fremtidig kontrol

Tabellen viser vurdering af, hvordan patienten i fremtiden bør følges (hele patientmaterialet).

Ønskedes kun besvaret, hvis patientens tilstand som minimum

kunne henføres til en hoveddiagnosegruppe

opf lgende interviews1
Opfølgende interviews
 • Er lokale resultater diskuteret
opf lgende interviews2
Opfølgende interviews
 • Er lokale resultater diskuteret
 • Er lokale resultater formidlet
opf lgende interviews3
Opfølgende interviews
 • Er lokale resultater diskuteret
 • Er lokale resultater formidlet
 • Har deltagelse resulteret i konkrete initiativer
opf lgende interviews4
Opfølgende interviews
 • Er lokale resultater diskuteret
 • Er lokale resultater formidlet
 • Har deltagelse resulteret i konkrete initiativer
 • Kommentarer til undersøgelsens design
konklusion1
Konklusion
 • Ikke optimal tværsektoriel skriftlig kommunikation
konklusion2
Konklusion
 • Ikke optimal tværsektoriel skriftlig kommunikation
 • Stor variation i visitationspraksis og ventetider
konklusion3
Konklusion
 • Ikke optimal tværsektoriel skriftlig kommunikation
 • Stor variation i visitationspraksis og ventetider
 • Ikke optimalt koordinerede undersøgelsesprogrammer
konklusion4
Konklusion
 • Ikke optimal tværsektoriel skriftlig kommunikation
 • Stor variation i visitationspraksis og ventetider
 • Ikke optimalt koordinerede undersøgelsesprogrammer
 • Nogen uenighed om ansvar for kontrol af patienter med kronisk sygdom
hvad oplever patienterne2
Hvad oplever patienterne?
 • Sundhedspersonalets indbyrdes kommunikation
hvad oplever patienterne3
Hvad oplever patienterne?
 • Sundhedspersonalets indbyrdes kommunikation
 • Ventetider (planlægning)
hvad oplever patienterne4
Hvad oplever patienterne?
 • Sundhedspersonalets indbyrdes kommunikation
 • Ventetider (planlægning)
 • Koordinering af undersøgelsesprogrammer
hvad oplever patienterne5
Hvad oplever patienterne?
 • Sundhedspersonalets indbyrdes kommunikation
 • Ventetider (planlægning)
 • Koordinering af undersøgelsesprogrammer
 • Opgavefordeling mellem fagfolk
informantunders gelse medicinske ambulatorier1
Informantundersøgelse, medicinske ambulatorier
 • Deltagelse af 38 medicinske ambulatorier
informantunders gelse medicinske ambulatorier2
Informantundersøgelse, medicinske ambulatorier
 • Deltagelse af 38 medicinske ambulatorier
 • Spørgeskema udleveret til patienter i ambulatorier
informantunders gelse medicinske ambulatorier3
Informantundersøgelse, medicinske ambulatorier
 • Deltagelse af 38 medicinske ambulatorier
 • Spørgeskema udleveret til patienter i ambulatorier
 • 94%´s besvarelse, svarende til i alt 2444 patienter
informantunders gelse medicinske ambulatorier4
Informantundersøgelse, medicinske ambulatorier
 • Deltagelse af 38 medicinske ambulatorier
 • Spørgeskema udleveret til patienter i ambulatorier
 • 94%´s besvarelse, svarende til i alt 2444 patienter
 • Fokus på kommunikation, planlægning og ventetider
fig 2 overensstemmende information
Fig. 2 Overensstemmende information

Andelen af patienter, der har fået information fra mere end en faggruppe, som angiver at informationen var overensstemmende.

Beregningerne er foretaget på alle deltagere, som har fået information fra mere end en fagperson. Antal besvarelser:1423 (58,2%), Besvarelsesprocent af antal mulige: 90,4%, Gennemsnitsratio:0,84 max.0,96 min.0,48

fig 6 ny tid ved samme l ge
Fig. 6 Ny tid ved samme læge

Andelen af patienter, som har fået ny tid ved samme læge.

Antal besvarelser:1803 (74%) 227 patienter fik ingen ny tid. Besvarelsesprocent

af antal mulige: 83%. Gennemsnitsratio:0,69 max. 0,93 min. 0,33.

spontane kommentarer1
Spontane kommentarer
 • Dårlig planlægning af tid
spontane kommentarer2
Spontane kommentarer
 • Dårlig planlægning af tid
 • Manglende journal
spontane kommentarer3
Spontane kommentarer
 • Dårlig planlægning af tid
 • Manglende journal
 • Manglende prøvesvar
aktuelle initiativer kommende udfordringer1
Aktuelle initiativer - kommende udfordringer
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
aktuelle initiativer kommende udfordringer2
Aktuelle initiativer - kommende udfordringer
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Implementeringsstrategier
aktuelle initiativer kommende udfordringer3
Aktuelle initiativer - kommende udfordringer
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Implementeringsstrategier
 • Monitorering af patientforløb
aktuelle initiativer kommende udfordringer4
Aktuelle initiativer - kommende udfordringer
 • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer
 • Implementeringsstrategier
 • Monitorering af patientforløb
 • Benchmarking – læring på tværs
patientforl b forl bsbeskrivelser
Patientforløb - forløbsbeskrivelser

Almen praksis

Lab.

Røntgen

Sygehusafd.

Fysioterapi

Afsl.

 • Hvilke ydelser indgår?
 • I hvilken logisk rækkefølge?
 • Maksimale ventetider?
 • Hvem gør hvad? (herunder kontaktperson/tovholderfunktion mv.)
 • Hvordan kommunikeres?
implementeringsstrategier1
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
implementeringsstrategier2
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
 • Undervisning
implementeringsstrategier3
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
 • Undervisning
 • Information / reklame
implementeringsstrategier4
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
 • Undervisning
 • Information / reklame
 • Incitamenter
implementeringsstrategier5
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
 • Undervisning
 • Information / reklame
 • Incitamenter
 • Struktur / organisation
implementeringsstrategier6
Implementeringsstrategier
 • Brugervenlighed (beskrivelser, programmer)
 • Undervisning
 • Information / reklame
 • Incitamenter
 • Struktur / organisation
 • IT støtte mv.
l ring p tv rs2
Læring på tværs
 • Workshops!

Tak for opmærksomheden