Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge

Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge

130 Views Download Presentation
Download Presentation

Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tværsektorielt samarbejde om ambulante patienter v/Peter Qvist Overlæge Center for Kvalitet, Region Syddanmark

 2. Tværsektorielt (tværfagligt) samarbejde DGMA´s undersøgelser vedrørende medicinske ambulatorier Perspektivering – aktuelle initiativer

 3. Tværsektorielt samarbejde

 4. Tværsektorielt samarbejde • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning)

 5. Tværsektorielt samarbejde • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning) • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer)

 6. Tværsektorielt samarbejde • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning) • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer) • Virker det? (evaluering)

 7. Tværsektorielt samarbejde • Hvad ønsker vi at opnå? (målsætning) • Hvordan kan det gøres? (midler/værktøjer) • Virker det? (evaluering) • Kan vi gøre det bedre?

 8. Overordnede mål med samarbejdet

 9. Overordnede mål med samarbejdet • Skabe sammenhængende patientforløb

 10. Overordnede mål med samarbejdet • Skabe sammenhængende patientforløb • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling

 11. Overordnede mål med samarbejdet • Skabe sammenhængende patientforløb • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser

 12. Overordnede mål med samarbejdet • Skabe sammenhængende patientforløb • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser • Velfungerende kommunikation mellem fagfolk og sektorer

 13. Overordnede mål med samarbejdet • Skabe sammenhængende patientforløb • Afklaring af ansvars- og opgavefordeling • Fornuftig koordinering af sundhedsfaglige ydelser • Velfungerende kommunikation mellem fagfolk og sektorer • Enslydende patientinformation

 14. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer)

 15. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler

 16. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier

 17. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer

 18. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige)

 19. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige) • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg)

 20. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige) • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg) • Shared care

 21. Organisering af samarbejdet (midler/værktøjer) • Generelle samarbejdsaftaler • Kommunikationsretningslinier • Forløbsbeskrivelser, forløbsprogrammer • Koordinatorfunktioner (f.eks. PKO, forløbsansvarlige) • Faste tværsektorielle udvalg (samarbejdsudvalg) • Shared care • Tværfaglige/tværsektorielle teams

 22. Virker det?

 23. Virker det? • Evaluering af samarbejdsaftaler

 24. Virker det? • Evaluering af samarbejdsaftaler • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling

 25. Virker det? • Evaluering af samarbejdsaftaler • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap)

 26. Virker det? • Evaluering af samarbejdsaftaler • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap) • Evaluering af forløbsbeskrivelser/-programmer

 27. Virker det? • Evaluering af samarbejdsaftaler • Evaluering af tværsektoriel kommunikation og opgavefordeling • Evaluering af tværsektorielle forløb (TAP, ProTap) • Evaluering af forløbsbeskrivelser/-programmer • Evaluering af PKO

 28. Henvisning, visitation og opfølgning af ambulante medicinske patienter

 29. Det ambulante patientforløb Primærsektor Sekundærsektor Primærsektor Afsl. Henvendelse Henvisning Afsl. Us./beh. Us./beh. Vis. Amb. FU Kontrol Us. Kontrol

 30. Deltagende afdelinger • Patientinformantundersøgelse • Henvisning og visitation

 31. Indikatorer • Henvisninger • Timing • Relevans • Indhold • Visitation • Planlægning • Ventetider • Koordinering af • undersøgelser • og kontrol • ”Dobbelt- • undersøgelser” • Placering af • ansvar for • fremtidig • kontrol

 32. Fig. 18 Henvisningens timing Ratio Afdelingskode Frekvens af patienter, hvor visiterende overlæge vurderer, at henvisning er sendt på det rigtige tidspunkt i forløbet.

 33. Henvisningens indhold

 34. Henvisningens indhold • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.)

 35. Henvisningens indhold • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.) • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed)

 36. Henvisningens indhold • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.) • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed) • Parakliniske undersøgelser (resultater)

 37. Henvisningens indhold • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.) • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed) • Parakliniske undersøgelser (resultater) • Medicinliste

 38. Henvisningens indhold • Stamoplysninger (adresser, tlf.nr. m.v.) • Anamnese (symptomer/fund inkl. varighed) • Parakliniske undersøgelser (resultater) • Medicinliste • Formålet med henvisningen

 39. Fig. 4Indhold af oplysninger om undersøgelsesresultater Ratio Afdelingskode Frekvensen af henvisninger, der indeholder oplysninger om undersøgelsesresultater.

 40. Fig. 5 Indhold af medicinliste Ratio Afdelingskode Frekvensen af henvisninger, der indeholder fyldestgørende medicinliste.

 41. Fig. 1Samlet vurdering af henvisningens indhold Ratio Afdelingskode Frekvensen af henvisninger, der vurderes som fyldestgørende/tilfredsstillende.

 42. Fig. 20 Planlægning af undersøgelsesprogram Ratio Afdelingskode Frekvens af henvisninger, hvor der i forbindelse med visitation er planlagt en eller flere undersøgelser.

 43. Fig. 21 Ventetider Antal dage Afdelingskode Gennemsnitligt antal dage fra modtagelse af henvisningen til første ambulante besøg.

 44. Tabel 7 Vurdering af dobbeltundersøgelser Tabellen viser vurdering af frekvensen af unødige dobbeltundersøgelser for hele patientmaterialet.

 45. Tabel 8Vurdering af ansvar for fremtidig kontrol Tabellen viser vurdering af, hvordan patienten i fremtiden bør følges (hele patientmaterialet). Ønskedes kun besvaret, hvis patientens tilstand som minimum kunne henføres til en hoveddiagnosegruppe

 46. Opfølgende interviews

 47. Opfølgende interviews • Er lokale resultater diskuteret

 48. Opfølgende interviews • Er lokale resultater diskuteret • Er lokale resultater formidlet

 49. Opfølgende interviews • Er lokale resultater diskuteret • Er lokale resultater formidlet • Har deltagelse resulteret i konkrete initiativer

 50. Opfølgende interviews • Er lokale resultater diskuteret • Er lokale resultater formidlet • Har deltagelse resulteret i konkrete initiativer • Kommentarer til undersøgelsens design