H tt ranyag a szabadid sportr l
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Háttéranyag a szabadidősportról. Összeállította: Salga Péter. A Magyar Köztársaság ALKOTMÁNYA. 70/D.§ (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - early


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
H tt ranyag a szabadid sportr l

Háttéranyag a szabadidősportról

Összeállította: Salga Péter


A magyar k zt rsas g alkotm nya
A Magyar Köztársaság ALKOTMÁNYA

70/D.§

(1) A Magyar Köztársaság területén élőknek

joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a

munkavédelem, az egészségügyi intézmények

és az orvosi ellátás megszervezésével, a

rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes

környezetvédelmével valósítja meg.A testedz s mint eg szs gfaktor
A testedzés, mint egészségfaktor

 • Az élsport ebből a szempontból – nagy általánosságban – elhanyagolható;

 • A sport területei közül a szabadidősport számítható ide

  szükség van a lakosság mozgásgazdag életmódjára;


Fontos e a t rsadalomnak a lakoss g testi lelki eg szs ge rtelmes mozg sban is gazdag letm dja
Fontos-e a társadalomnak a lakosság testi-lelki egészsége, értelmes, mozgásban is gazdag életmódja?

Mindenki azt mondja, hogy IGEN!

 • Egyén: IGEN

 • Munkáltató: IGEN

 • Állam: IGEN

 • Civilek: IGEN

  Ha mindenkinek ennyire fontos, hol a gond?

  Ki az, aki hajlandó ezért terheket is vállalni?


A realit s
A realitás: egészsége, értelmes, mozgásban is gazdag életmódja?

 • Nemzetközi összehasonlításban, Európa számos országához képest hazánkban lényegesen alacsonyabb a rendszeresen sportolók aránya, és e jelzőszám alapján a kelet-közép európai régióban is csak a középmezőnybe tartozunk.

 • Jelenleg a felnőtt népesség mindössze 16%-a végez sporttevékenységet valamilyen rendszerességgel, szűkebb értelemben véve a „sportolást” pedig – legalább heti két alkalom és minimum fél óra alkalmanként – a felnőtt népesség csupán 9%-a sportol.

 • Felmérések alapján megállapítható, hogy – összehasonlítva más országokkal – a magyar társadalom számára a sport szinte elenyésző mértékben számít a szabadidő preferált eltöltési módjának.


Ki fizesse meg az emberek mozg sgazdag letm dj nak k lts gterheit
Ki fizesse meg az emberek mozgásgazdag életmódjának költségterheit?

 • Az egyén?

 • A munkáltató?

 • A civil szervezetek?

 • A szponzorok?

 • Az állam?


Az egy n
Az egyén? költségterheit?

Alapvetően Ő felel saját

sportolásáért.

 • Ő teremti elő a szükséges szabadidejét;

 • Ő fektet be a kiválasztott mozgáskultúra elméleti és gyakorlati elsajátításába;

 • Ő térképezi fel a szükséges feltételeket;

 • Ő választja ki a megfelelő ajánlatot;

 • Ő bérli, vagy vásárolja a szükséges sporteszközöket;

 • Neki kell gondoskodnia megfelelő partnerről.

  Belefér-e a fogyasztói kosárba a mozgás?


A munk ltat
A munkáltató költségterheit??

Ők ugyanis érdekeltek a

munkavállalók megfelelő

fittségi és egészségi állapotában, azaz „termelési képességében”.

Már Magyarországon is van arra példa, hogy a munkáltató átvállal költségeket a munka-vállalóinak sportolásáért, mozgásgazdag életmódjáért.


A t rsadalmi szervezetek
A társadalmi szervezetek? költségterheit?

A civilek a tagságukat alkotó egyénektől vállalnak át feladatokat:

 • a szervezésben,

 • a feltételek megteremtésében.

  A feladat-átvállalást cserébe gyakran kedvezőbb költségek fejében nyújtják, köszönhetően

 • az összefogásnak

 • a nagyobb mennyiségnek,

 • a nagyobb elérésnek és

 • a nyilvánosságnak köszönhető esetleges szponzorációknak.


 • Az llam
  Az állam? költségterheit?

  • ésszerű anyagi megfontolásokból és

  • a társadalom tagjai iránti felelősség-tudatból feladatokat vállal polgárai egészsége érdekében.


  Akkor mi a teend
  Akkor, mi a teendő? költségterheit?


  H tt ranyag a szabadid sportr l
  Az ISM, a GYISM, az NSH valamint az ÖTM és az ÖM sport szakállamtitkárság közvetlen szabadidősport célú támogatásai:

  • 2000 167 900 000 Ft

  • 2001 394 000 000 Ft

  • 2002 518 100 000 Ft

  • 2003 336 300 000 Ft

  • 2004 369 900 000 Ft

  • 2005 1 838 900 000 Ft*

  • 2006 584 000 000 Ft

  • 2007 345 900 000 Ft

  • 2008 320 900 000 Ft


  A szabadid sport t mogat s ra l trehozott k zalap tv ny di k s szabadid sport t mogat sa
  A szabadidősport támogatására létrehozott közalapítvány diák- és szabadidősport támogatása

  • 2000 439 774 000 Ft

  • 2001 635 000 000 Ft

  • 2002 854 671 000 Ft

  • 2003 1 142 607 000 Ft

  • 2004 408 000 000 Ft

  • 2005 240 000 000 Ft

  • 2006 240 000 000 Ft

  • 2007 227 900 000 Ft

  • 2008 232 000 000 Ft


  A nemzeti szabadid sport sz vets g ltal ny jtott t mogat sok
  A Nemzeti Szabadidősport Szövetség által nyújtott támogatások

  • 2000 0 Ft

  • 2001 96 556 000 Ft

  • 2002 170 446 921 Ft

  • 2003 154 729 000 Ft

  • 2004 67 950 000 Ft

  • 2005 0 Ft

  • 2006 0 Ft

  • 2007 0 Ft

  • 2008 0 Ft  A k zponti di k s szabadid sport t mogat sok alakul sa sszesen1
  A központi diák- és szabadidősport támogatások alakulása összesen

  • 2000 789 584 000 Ft

  • 2001 1 152 817 000 Ft

  • 2002 1 631 774 542 Ft

  • 2003 1 748 378 880 Ft

  • 2004 481 690 000 Ft

  • 2005 2 092 900 000 Ft*

  • 2006 715 400 000 Ft

  • 2007 587 100 000 Ft

  • 2008 577 200 000 Ft


  Mit szeretn nek a polg rok
  Mit szeretnének a polgárok? alakulása összesen  A 2008 vi sportk lts gvet s t rsadalmi forr sfeloszt s szerinti kalkul lt alakul sa
  A 2008. évi sportköltségvetés társadalmi forrásfelosztás szerinti kalkulált alakulása

  Az utánpótlás nevelésre, a tehetségkutatásra 2 030 685 580

  Az olimpiai felkészülésre 1 717 954 490

  A világversenyekre való felkészítésre 1 318 430 190

  A hazai versenyekre, bajnokságokra 1 056 672 890

  A felnőttek sportolására 1 088 359 300

  A testnevelésórák korszerűsítésére 1 719 332 160

  A gyermekek iskolai órákon kívüli sportolására3 001 942 930

  Az országos egészségmegőrző programokra 1 844 700 130

  Összesen: 13 776 700 000


  Ha a k zv lem ny osztan fel a forr sokat mennyiben lenne m s mint a t nyleges llami feloszt s
  Ha a közvélemény osztaná fel a forrásokat mennyiben lenne más, mint a tényleges, állami felosztás?


  Felhaszn lt irodalom
  Felhasznált irodalom: lenne más, mint a tényleges, állami felosztás?

  • 2001. évi LXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról;

  • 2002. évi XL. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról;

  • 2003. évi XCV. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról;

  • 2004. évi C. tv. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról;

  • 2005. évi CXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról;

  • 2006. évi XCIX. tv a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról;

  • 2007. évi CXXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról;

  • 2008. évi LXXVIII. tv a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról;

  • 2007. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről;

  • A Nemzeti Sporttanács vitaanyaga a 2009. évi sportköltségvetéséről, mely tartalmazza a 2008. évi tényadatokat;

  • Nemzeti Szabadidősport Szövetség 2001., 2002., 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. évi mérlegei;

  • Tájékoztató a Wesselényi Sport Közalapítványról 2007;

  • Háttéranyag a sport XXI. Nemzeti Sportstratégiához;


  ad