7 det r there is are it is n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7 Det är= there is/ are , it is PowerPoint Presentation
Download Presentation
7 Det är= there is/ are , it is

play fullscreen
1 / 12

7 Det är= there is/ are , it is

106 Views Download Presentation
Download Presentation

7 Det är= there is/ are , it is

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 7 Det är= there is/are, it is

 2. ”Det är” översätts som there is/areeller it is. När ska man använda there is/are och när ska man använda ”it is”?

 3. Det översätts med it och används alltid om…

 4. Väder It’sa hot day.

 5. Avstånd It’s 491 kilometers to Paris.

 6. Tid It’sfouro’clock.

 7. Det är översätts med there is/are när man kan byta ut det är med det finns.

 8. Exempel Det är många människor i huset. Kan man säga: Det finns många människor i huset. Ja! Alltså använd thereare. Therearemanypeople in the house. • Det är under 15 minus idag. • Kan man säga: Det finns under 15 minus idag? • Nej! Alltså – använd it is. • It is below 15 minus today.

 9. Exercises • Do chapter7 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions. • Afterthatyoucan translate the sentences on the nextslide.

 10. Översätt • Det är bara 50 kilometer till Helsingborg. • Det är många människor i Kina. • Det är en hund i klassrummet. • Det är väldigt regnigt idag! • Det är nu 20 minuter till ”TrueBlood” börjar.

 11. Det är bara 50 kilometer till Helsingborg. It is only 50 kilometers to Helsingborg. Det är många människor i Kina. Therearea lotofpeople in China. Det är en hund i klassrummet. There is a dog in the classroom.

 12. Det är väldigt regnigt idag! It’sveryrainytoday! Det är nu 20 minuter till ”TrueBlood” börjar. It is only 20 minutes till TrueBlood starts.