slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
قصة لرجل أنعم الله عليه ، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت ال

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

قصة لرجل أنعم الله عليه ، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت ال - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Me e m r in e Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti !. قصة لرجل أنعم الله عليه ، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك و لم يحسن شكر النعمة، رغم تذكرة صاحبه. قصة الملك العظيم الدي جمع بين العلم والقوة ، وطاف جوانب الأرض ، يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'قصة لرجل أنعم الله عليه ، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت ال' - earl


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Me emrine Allahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti!

قصة لرجل أنعم الله عليه، فنسي واهب النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك و لم يحسن شكر النعمة، رغم تذكرة صاحبه..

قصة الملك العظيم الدي جمع بين العلم والقوة ، وطاف جوانب الأرض ، يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها .

I Dërguari Muhamed, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë:

“Kush e lexon suren “Kehf” ashtu si ka zbritur, Ditën e Gjykimit do t`i bëjë dritë nga vendi i tij deri në Mekë. Kush lexon dhjetë ajetet e fundit pastaj del Dexhali, nuk do të arrijë ta nënshtrojë atë.”

Hadithin e transmeton Ebu Seid Huderiu dhe Albani thotë se zinxhiri i transmetuesve është i saktë. “Irvau Galil”, 3/94.

“Kush i mëson dhjetë ajetet e para të sures “Kehf”, ai është i mbrojtur nga Dexhali.”

Hadithin e transmeton Ebu Derda dhe është i saktë. E shënon Muslimi.

slide2

Musai me Hidrin

As`habu Kehfi

Djelmoshat e Shpellës

Pronari i dy

kopshteve

Dhulkarnejni

Pothuajse në mes të sures vihet në pah se Iblisi është lëvizësi i fitneve:

“Vallë, a në vend Timin do ta merrni për mik atë (shejtanin) dhe pasardhësit e tij, ndërsa ata janë armiq tuaj? Sa këmbim i shëmtuar është ai i jobesimtarëve!”

Ajeti nr. 50

Ngjarja e disa djemve të rinj besimtarë, të cilët jetonin në një vend jobesimtarësh. Ata vendosën të bëjnë hixhret dhe të largohen pas ballafaqimit që ndodhi mes tyre dhe popullit të tyre.

-Allahu i shpëtoi me mëshirën e Tij në këtë shpellë.

-Kur ata u zgjuan pas një kohe të gjatë, gjetën tërë fshatin në besim.

Ngjarja e personit që Allahu e begatoi me mirësitë e Tij, por ai e harroi Dhuruesin e këtyre begative, i tejkaloi kufijtë dhe i sfidoi esencat e besimit duke kontestuar e dyshuar. Ai nuk diti të falënderonte për këto nimete, edhe pse e këshilloi shoku i tij.

-Shkatërrimi i fryteve dhe i të mbjellave.

-Pendimi atëherë kur pendimi nuk bën dobi.

Kur u pyet Musai alejhi selam: “Kush është më i mençuri i njerëzve në fytyrë të tokës? Ai tha: “Unë…” Allahu i shpalli atij se në tokë ekzistonte dikush që është më i mençur se ti.

Musai udhëtoi për tek ai që të mësojë prej tij, pasi urtësia e dhuruar nga Allahu mund t`i mungojë nga-njëherë njeriut, por Dhuruesi i saj është i Urtë dhe Atij nuk i mungon kurrë (shembujt: anija, djaloshi, muri).

Ngjarja e mbretit ma-dhështor, i cili bashkoiditurinë dhe fuqinë. Ai shëtiti të gjitha anët e botës duke ndihmuar njerëzit dhe përhapur mirësinë në anët e saj.

-Ai e zgjidhi problemin e Je`xhuxhëve dhe Me`xhu-xhëve duke ndërtuar pendën dhe arriti të vërë në punë fuqinë e atij populli që mezi e kuptonte gjuhën e tij.

Kuptimi i realitetit të kësaj bote

Modestia

Sinqeriteti

Shoqëria e mirë

Varkat e shpëtimit

Sureja Kehf = 4 ngjarje

Fitneja e fesë

Fitneja e pasurisë dhe e fëmijëve

Fitneja e diturisë

Fitneja e pushtetit

Thirrja në fenë e Allahut

Kujtimi i ahiretit

slide3

Fitneja e fesë

Fitneja e pasurisë

Fitneja e diturisë

Fitneja e pushtetit

Ç’lidhje ka sureja “Kehf” me Dexhalin?

Dexhali do të paraqitet para Ditës së Ahiretit me katër fitne:

  • Do të kërkojë nga njerëzit që ta adhurojnë.
  • Do ta urdhërojë qiellin dhe do të bjerë shi; njerëzit do të sprovohen nga pasuria që do të posedojë.
  • Fitneja e diturisë që do t’u transmetojë njerëzve.
  • Do të dominojë pothuajse në të gjitha anët e botës.
slide4

“Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë (razinë) e Tij dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkujtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, pse puna e tij ka mbaruar.”

Suretu Kehf, 28

Kuptimi i realitetit të kësaj bote

“E ti (Muhamed) paraqitjau atyre shembullin e kësaj bote, që është si një ujë (shi) që Ne e lëshojmë nga qielli e prej tij bima e tokës zhvillohet e shpeshtohet, sa që përzihet mes vete, e pas pak ajo bëhet byk (pas tharjes) që e shpërndajnë erërat. Allahu ka fuqi për çdo send.” Suretu Kehf, 45

Varkat e shpëtimit

Shoqëria e mirë

slide5

“(Musai) Tha: ‘Në dashtë Allahu, do të shohësh se do të jem i durueshëm dhe nuk do të kundërshtoj ty asgjë!"

Suretu Kehf, 69

Sinqeriteti

“Thuaj (Muhamed): “Unë jam vetëm njeri, sikurse ju, mua më shpallet se vetëm një Zot është Zoti juaj. E, kush është që e shpreson takimin e Zotit të vet, le të bëjë vepër të mirë e në adhurimin ndaj Zotit të tij të mos përziejë askë.”

Suretu Kehf, 110

Varkat e shpëtimit

Modestia

“O Zoti ynë, na shpëto nga fitnet e dukshme dhe të padukshme!”

slide6

A e kuptuat tani urtësinë e leximit të sures “Kehf” çdo të premte? A e patë rolin e saj në ndriçimin e mendjes sonë për sa u përket fitneve të kësaj bote dhe rrugëve të shpëtimit prej tyre? A e kuptuam vlerën e kësaj sureje, që të mbrohemi nga Dexhali?Prandaj nuk mund të lihet pas dore, duke mos e lexuar dhe duke mos punuar sipas rekomandimeve të saj.

Në fund…

Shpërndaje këtë, Allahu të begatoftë, pasi udhëzuesi në të mirë ka shpërblimin e vepruesit të asaj të mire.

Es-selam alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu!

www.klubikulturor.com