role knihovny na ve ejn vysok kole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Role knihovny na veřejné vysoké škole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Role knihovny na veřejné vysoké škole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Role knihovny na veřejné vysoké škole - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Role knihovny na veřejné vysoké škole. RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně Zlín 3. 11. 2009. Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009 Zlín 3. – 4. 11. 2009. Konference Bibliotheca Academica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Role knihovny na veřejné vysoké škole' - eara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
role knihovny na ve ejn vysok kole

Role knihovny na veřejné vysoké škole

RNDr. Alexander Černý, kvestor UTB ve Zlíně

Zlín 3. 11. 2009

Bibliotheca academica – Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009Zlín 3. – 4. 11. 2009

konference bibliotheca academica
Konference Bibliotheca Academica
 • Co nového může sdělit kvestor školy lidem, kteří problematiku knihoven profesionálně znají?

Zdrojem informací a přirozeným centrem vzdělanosti již od starověku byla vždy knihovna jako shromáždiště informací.

Je to tak ještě dnes?

Bude to tak zítra?

knihovna jsou lid spole ensk postaven knihovny
Knihovna jsou lidé – společenské postavení knihovny
 • Dlouholetý pohled na knihovníka: knihomol, který zpravidla celý svůj život věnuje své zálibě (tedy práci s knihami) a netřeba ho snad ani honorovat.
 • Historicky výrazně podprůměrné finanční ohodnocení ve srovnání s ostatními VŠ kvalifikovanými profesemi.
 • Přehled průměrných výdělků profesí dle statistického úřadu a uvnitř UTB v porovnání se specialisty např. v IT a komunikačních technologiích.
p ehled pr m rn ch v d lk vybran ch profes v r
Přehled průměrných výdělků vybraných profesí v ČR

v Kč/m

* zdroj MPSV, medián

** zdroj MPSV, medián; hodnoty za 1. pololetí roku 2009

Průměrný výdělek UTB – knihovník:

v roce 2008 18 333 Kč/m, v roce 2009 18 897 Kč/m

Průměrný výdělek UTB – IT specialista:

v roce 2008 29 525 Kč/m, v roce 2009 28 147 Kč/m

knihovna jako dynamick prostor univerzity
Knihovna jako dynamický prostor univerzity
 • V posledních 20 letech převratné změny v prostředí knihovny vyžadující nové přístupy a nové profese.
 • Záznamové médium jako rozhodující pro způsoby uchovávání a vyhledávání informací.
 • Exponenciální urychlení rozvoje technologií záznamu.
 • Odklon od tištěných informací k informacím digitálním daný rozvojem počítačových sítí od univerzitních experimentů v roce 1993 až po dnešní 10 Gb/s sítě CESNETu.
d c a koordina n role knihovny
Řídící a koordinační role knihovny
 • Specifikace zdrojů informací – koordinace a definice požadavků na zdroje informací uvnitř univerzity (mezi jednotlivými akreditovanými studijními programy).
 • Spolupráce s dalšími institucemi VVŠ na koordinovaném postupu při získávání přístupu ke zdrojům informací.
 • Směrování ke světovým standardům (unifikace klasifikace informací, jednotné knihovní systémy …).
 • U VVŠ mimo tradiční velká centra s kamennými knihovnami je role knihovny o to významnější.
organiza n modely knihoven
Organizační modely knihoven

Model A (např. VUT v Brně)

 • katedrové (ústavní) knihovny
 • silné fakultní resp. areálové knihovny a studovny
 • ústřední knihovna jako koordinační a metodicky řídící pracoviště s vlastním dislokačním zázemím

Model B (např. UTB ve Zlíně)

 • velká centrální Knihovna ve vlastním objektu nabízející úplné portfolio služeb v plné šíři studijních programů
 • ústavní knihovny

Formální postavení knihovny uvnitř univerzity – při funkčních koordinačních

orgánech pro specifikaci činností knihovny na formálním postavení nezáleží.

podpora veden univerzity v zaji t n kvalitn infrastruktury knihovny
Podpora vedení univerzity v zajištění kvalitní infrastruktury knihovny

Dislokační zabezpečení knihovny:

 • centrální prostor knihovny,
 • lokální přístup k informacím (areálové studovny s přístupy do vysokorychlostní sítě vybavené výpočetní a reprografickou technikou),
 • prostory pro přístup do sítí pro studenty vybavené vlastní technikou.

Moderní technologie ve vybavení knihoven:

 • elektronické zabezpečení knihovního fondu na bázi RFID,
 • software pro vyhledávání v digitálních databázových zdrojích informací (SFX),
 • knihovní informační systémy na bázi ALEPH (ročně 1 000 tis. Kč),
 • portál knihovních zdrojů METALIB (integrace).
finan n zabezpe en p stupu ke zdroj m dat
Finanční zabezpečení přístupu ke zdrojům dat
 • Rozpočet Knihovny UTB: paušální procenta z příspěvku na realizaci akreditovaných studijních programů (688 260 tis. Kč).
 • V roce 2009 to znamenalo 22 656 tis. Kč
  • z toho na provoz knihovny včetně osobních nákladů 14 516 tis. Kč
  • z toho na pořízení zdrojů informací: 8 140 tis. Kč
   • přístup do databází 1 500 tis. Kč
   • nákup knih, časopisů a elektronických knih 3 500 tis. Kč
   • multilicence SW Mathematica 1 000 tis. Kč
 • Posun v roce 2010:
  • poplatky za přístup do databází 3 600 tis. Kč
zm na role knihovny
Změna role knihovny
 • „Volným“ přístupem k informacím prostřednictvím netu se zdá, jako by se role knihovny snižovala.
 • Teoreticky i přístup do placených databází nemusím uskutečňovat z PC v knihovně, ale stačí přístup z definovaných IP adres dané univerzity. Knihovna musí tyto činnosti nahradit:
  • činnostmi s přidanou hodnotou,
  • technologickým zabezpečením pro práci studenta se soubory velkých rozsahů resp. pro grafické velkoplošné tisky,
  • vzdělávací rolí o metodách přístupu k informacím.

Výuková role knihovny:

 • Základní kurz vyhledávání a práce s informacemi v různých stupních vysokoškolského vzdělávání.
 • Nástroje vyhledávání informací.
v voj knihovny na utb ve zl n
Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
 • Malá lokální knihovna na Fakultě technologické (od roku 1969) odpovídající počtu studentů 600.
 • V přípravné fázi realizace univerzity jako součást Centra VUT ve Zlíně (oddělení knihovna).
 • K 1. 1. 2001 zřízení UTB ve Zlíně ustavena ústřední knihovna jako oddělení rektorátu. Přístup k informacím byl rektorem definován jako jeden ze tří hlavních priorit univerzity.
v voj knihovny na utb ve zl n1
Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
 • K 09/2001 dislokována do samostatného rekonstruovaného objektu o dvou podlažích se 105 místy u počítačů.
v voj knihovny na utb ve zl n2
Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
 • K 09/2008 dislokována do nového objektu Univerzitního centra včetně moderních technologií.
 • Klíčový problém: stanovení strategie zaměření knihovny na tištěné nebo digitální zdroje? Při definici struktury místností v novém objektu.
v voj knihovny na utb ve zl n3
Vývoj knihovny na UTB ve Zlíně
 • K 07/2009 univerzitní součást.