Download
opakovanie na 2 p somn pr cu z matematiky n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky

Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opakovanie na 2. písomnú prácu z matematiky

 2. 1. Dopíšte chýbajúce číslo . 6 = 420 : 5 = 14 56 : = 4 6 . = 144 5 . = 6000

 3. 2. Hľadáme číslo • Ktoré číslo je 6 krát väčšie ako číslo 22? Hľadané číslo je ........ • Ktoré číslo je 3 krát menšie ako číslo 150? Hľadané číslo je ........ • Ktoré číslo je o 30 menšie ako 990. Hľadané číslo je ........

 4. 3. Počítajte s eurami a centami • 4. 4,35 € = • 3. 2€ 22 c = • 84 € 16 c : 4 = • 1000 € : 5 = • 6 € 12 c . 9 =

 5. 6. Násobenie a delenie jednociferným číslom - A 45 : 6 = zv. 136 : 5 = zv. 63 : 9 = zv. 45 : 6 = zv. 1000 : 4 =

 6. 6. Násobenie a delenie jednociferným číslom - B 12 564 . 6 = 4 508 . 4 =

 7. 6. Násobenie a delenie jednociferným číslom - B • 5 742 : 3 = Skúška: • 6 845 : 7 = Skúška:

 8. 4.Deliteľnosť - A 672,4275,504,1409,844,5300,654,279 • 1.Vypíšte tie čísla, ktoré sú deliteľné: • dvomi____________________________ •  štyrmi____________________________ • deviatimi _________________________ •  tromi ____________________________ • piatimi____________________________ • desiatimi__________________________

 9. 4.Deliteľnosť - B • Doplň číslice tak, (všetky možnosti) • a) aby čísla boli deliteľné 3: *43 • ________________________________ • b) aby čísla boli deliteľné 5: 455* __________________________________ • c) aby čísla boli deliteľné 4: 45*0 __________________________________ • d) aby čísla boli deliteľné 9: 45*0 _____________________________________________

 10. 5. Porovnanie podielom a rozdieľom - A Milan má 20 paličiek, Danko 35 a Janka 5 paličiek. • a) Porovnajte podielom počet Jankiných a Milanových samolepiek. (Koľkokrát) • b ) Porovnajte rozdielom počet Dankových a Milanových samolepiek. (O koľko) A) __________________________________________ B)_____________________________________________

 11. 5. Porovnanie podielom a rozdieľom - B • Milan má 5-krát viac paličiek ako Danko. Danko má 35 paličiek a Janka o 15 paličiek menej ako Milan. Zapíšte príklad a vypočítajte, kto má koľko paličiek. Prehľadný zápis aj odpoveď je 1+1bod.

 12. Na dračom plese boli trojhlaví, šesťhlaví a deväťhlaví draci. Trojhlavých bolo 33, čo je 3-krát viac ako šesťhlavých a o 5 viac ako deväťhlavých. A) Koľko bolo na plese drakov? B) Koľko bolo hláv?

 13. 5. Porovnanie podielom a rozdieľom - B • Roman má trikrát viac pohľadníc ako Marek, ale dvakrát menej ako Juro. Doplňte tabuľku.

 14. Rozmýšľaj – a veľa Počítaj