Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Modely patologických stavů na zvířatech . Karin V argov á , Erika Kužmová , Tom áš Stopka , a další. blokový seminář. u pozorn ění: t a to prezentace (verze PPT, PDF, či jiná ) není oficiální studijní materi á l. Obsah přednášky. zvířecí modely a jejích využití modelové organizmy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

Modely patologických stavů na zvířatech 

Karin Vargová, Erika Kužmová,

Tomáš Stopka, a další

blokový seminář

upozornění: tato prezentace

(verze PPT, PDF, či jiná)

není oficiální studijní materiál


Obsah p edn ky
Obsah přednášky

 • zvířecí modely a jejích využití

 • modelové organizmy

 • myší modely onemocnění

  - přirozené

  - indukované

  - transgenní modely


Vyu it zv at jako mode l
Využití zvířat jako mode

 • první písemní zmínky – Řecko 2st. (pitvy, vivisekce, experimentování)

 • mnohé naše znalosti anatomie a fyziologie

 • do 70-tych let experimenty také na lidech

  (vojáci, vězni, mentalně zaostalí)

 • etické hledisko

 • snahy minimalizovat (3Rs - Refine, Reduce, Replace)

 • buněčné kultury a linie, matematické modelování, ...

  „In vivo veritas“


Zv ec modely v biomedic n
Zvířecí modely v biomedicíně

 • základní výzkum mechanizmů onemocnění

 • vývoj nových terapeutických strategií

 • vývoj a objev léčiv

 • předklinické studie

 • testováni toxicity

 • vývoj nových zvířecích modelů dle potřeby a zájmu


V b r vhodn ho modelu
Výběr vhodného modelu

 • vhodný na sledování zvoleného onemocnění

 • reaguje podobně jako člověk

  (založené na základě evidence, nebo biologické similarity, čím základnejší biologický proces tým vyšší předpoklad, že člověk a zvíře budou reagovat podobně)

 • správný design experimentu

  (demonstrace odpovědi, vhodná velikost, délka života, adekvátní kontroly, dostatečné množství zvířat - statistické vyhodnocení)

 • mnohé modely jsou vysoko specifické

 • validace modelu (např. nové léčivo v klinické studii)


Po adavky na ide ln modelov organizmus
Požadavky na ideální modelový organizmus

a) biologické

 • dostupnost, možnost chovu v laboratorních podmínkách

 • dostatečně rychlý vývoj

 • nekomplikovaný životní cyklus

 • produkce většího množství potomků

  b) metodické

 • možnost genetických manipulací (křížení, náhodná a

  cílená mutageneze, reverzní genetika)

 • velikost, životnost

 • dostupnost sekvenčních dat

 • možnost transgeneze


Vybran modelov organizmy
Vybrané modelové organizmy

Bezobratlí: háďátko(Caenorhabditis elegans)

octomilka(Drosophila melanogaster)

Obratlovci: drápatka (Xenopus laevis)

danio(Danio rerio) zebrafish

kur (Gallus gallus domesticus)

myš(Mus musculus)

potkan (Ratus norvegicus)

králík (Oryctolagus cuniculus)

... psy, kočky, prasata, primáti - opice


H tko caenorhabditis elegans
háďátko(Caenorhabditis elegans)

 • především vývojová biologie

 • přesně definovaný počet buněk a jejich osud, průhledné

 • model studia nikotinové závislosti

 • studium molekulární genetiky stárnutí

 • octomilka(Drosophila melanogaster)

 • především genetické studie

 • množství mutantů a genetických modifikací

 • studováni genetiky poruch srdce a neurodegenerativních onemocnění

 • alternativa k savcům, zrychlení studia a testování terapie


Dr patka xenopus laevis
drápatka (Xenopus laevis)

 • především vývojová biologie, toxikologie

 • studium lidských genů

 • (např. genů mutovaných u cystického onemocnění ledvin,

 • genetické nestabilitě ATM, BRCA1, nebo c-Myc u FANC, ...)

 • danio (Daniorerio)

 • využití: vývojová biologie, onkologie,

 • toxikologie, teratologie, výzkum

 • kmenových buněk, regenerativní medicína, ...

 • regenerace ploutev, kůže, srdce a v larválním stadiu mozku

 • - procesem rediferenciace, demetylace histonů – aktivní

 • stav buněk


Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

kur (Gallus gallus domesticus) -embryo

 • molekulární analýza nádorů, karcinogeneze,

 • angiogeneze, metastáz a virové onkogeneze,

 • přirozená imunodeficience - xenoimplantace nádorů,

 • transplantační experimenty

králik (Oryctolagus cuniculus)

 • výhoda velikost, bioreaktory, operační techniky

 • model aterosklerózy, spontánní mutace lipidového metabolismu, srdečná hypertrofie

 • geneticky podmíněný glaukom


Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

potkan (Ratus norvegicus)

 • větší než myš (více buněk, větší orgány, ...)

 • neurologický model, model hypertenze

 • Spontánně hypertenzní krysy (SHR)

 • model esenciální (primární) hypertenze

 • rozvoj hypertenze ve věku 5–6 týdnů

 • ve věku 40 - 50 týdnů vaskulární komplikace a hypertrofie srdce

 • hypertenze, insulinová rezistence, insulinémie, hypercholesterolémie, hyperlipidémieMy mus musculus
myš (Mus musculus)

 • březost cca 20 dní

 • v jednom vrhu v průměru 8 mláďat

 • samice může mít několik vrhů do roka

 • samice pohlavně dozrávají cca po 6 týdnech, samci po 8

 • dožívají se 2-3 roky

 • genom ca 2,6x109, 20 chromozomů v haploidní sadě

 • nevýhoda finanční náročnost

 • jeden lidský rok = cca 14 myších dní


My modely onemocn n
Myší modely onemocnění

 • Přirozené mutace

  SCID (severe combined immunodeficiency

  NOD (non-obese DM-1)

  ob/ob (ob = obézní, přirozená mutace leptinu)

 • Indukované onemocnění

  fyzikálně (chirurgicky narušené)

  - srdečný selháni – cirkulační zkratky

  - jaterní selháni – biliární obstrukce

  chemicky

  - autoimunitní onemocnění – imunizace autoantigenem

  - chemicky indukované záněty

  přenosem buněk (implantace nádorových buněk)

 • Transgenní modely (knock-out, knock-in, např. p53)


Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

Metodické přístupy

 • zajímá nás určité onemocnění/proces a chceme vědět, které geny ho řídí - postup od fenotypu ke genotypu

 • - mutageneze, výběr organizmů s určitým defektem, zpětné hledání genu

 • zodpovědného za daný fenotyp (genetické mapování/sekvenace)

 • zajímá nás určitý gen a chceme vědět, jakou úlohu hraje ve vývoji onemocnění - postup od genotypu k fenotypu

 • - v které části těla/buňkách a kdy je daný gen aktivní?

 • - co se stane, když daný gen poškodíme/odstraníme?

 • - co se stane, když daný gen zapneme jindy než je fyziologické?


M odely vznikl p irozenou mutac od fenotypu ke genotypu

Modely vzniklé přirozenou mutací(od fenotypu ke genotypu)


P irozen mutace vedouc k autoimunitn m onemocn n m
Přirozené mutace vedoucí k autoimunitním onemocněním

Systémové poškození:

NZBxNZW: multiorgánové autoimunitní onemocnění

BXSB: Y vázané autoimunitní onemocnění

MRL lpr/lpr (lympho-proliferation): mutace Fas genu

MRL gld/gld (generalized lymphoproliferative disease): mutace genu Fas-L

Orgánové poškození:

NOD (non-obese diabetic): DM I. typu

C3H/HeJ Bir: colitis


Nod non obese diabetic my i
NOD(non-obese diabetic) myši

 • Model diabetu mellitu I. typu (IDDM)

  - samovolně se u nich rozvíjí autoimunní diabetes

  - incidence závisí na environmentálních faktorech

  - Insulitisv 5. týdnu, Diabetesv 16-30.týdnu

  - postihuje častěji samice (20-100%) než samce (1-65%)

 • Další poruchy:

  - porucha funkce regulačních T lymfocytů (CD4+CD25+)

  - nedostatek a porucha funkce NK buněk

  - porucha funkce komplementu (chybí C5)

  - porucha diferenciace a funkce antigen prezentujících buněk


Nod my i podobnost s lidsk m dm typu 1
NODmyši - podobnost s lidským DM typu 1

 • protilátky proti pankreatickým antigenům

 • autoreaktivní CD4+ a CD8+ T lymfocyty

 • dědičnost je polygenní

  • >20 lokusů (Idd) na 11 různych chromozomech je

   asociováno s onemocněním

   Idd1 lokus, Ch17: nezbytný ale ne postačující pro vznik symptomatického DM u NOD myší

   • je zde kódován MHC II protein


Indukovan m odely onemocn n

Indukované modely onemocnění


Imunizace susceptibiln ch kmen autoantigenem
Imunizace susceptibilních kmenů „autoantigenem“

 • Experimentální autoimunitní encephalomyelitis (EAE)

  • Myelin basic protein (MBP)

  • Proteolypid protein (PLP)

  • Myelin oligodendrocyte protein (MOG)

 • Experimentální myastenia gravis (EMG)

  • Torpedo AChR

 • Experimentální arthritis

  • Kolagen typ II

  • HSP

 • Experimentální uveoretinitis

  • S-antigen

  • IRBP


 • Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal
  Experimentální asthma bronchiale imunizace dendritickými buňkami s ovalbuminem (OVA-DC) později inhalace OVA aerosolu

  Zdravá plíce

  Plíce po imunizaci a inhalaci OVA

  perivaskulární a peribronchiální

  eozinofilní infiltráty

  „pohárkové buňky“ hyperplazie

  Lambrecht B.N., J Clin Invest, vol. 106, pp. 551-559


  Experiment ln insulitis u balb c my imunizace s st inzul nu peptid 9 23 a p oly ic adjuvant
  Experimentální insulitis u Balb/c myšíimunizace s částí inzulínu peptid (9-23) a poly-IC (adjuvant)

  Tetanus toxoid plus PolyIC

  bez patol. nál. , bez zánětu

  a

  B:9–23 imunizace pankreas bez patol. nál. , bez zánětu

  b

  B:9–23 plus PolyIC

  zánět, Langerh. ostr. poškozené

  d

  B:9–23 plus PolyIC

  zánět, Langerh. ostr. poškozené

  c

  PNAS 99:5539-5544


  Indukce onemocn n p enosem bun k imunodeficientn kmeny model kancerogeneze

  Indukce onemocnění přenosem buněkImunodeficientní kmeny - model kancerogeneze


  Nu nu m y i 19 62
  Nu/Nu myši – 1962

  • gen identifikován 1994 – spontánní delece Foxn1

  • Defektní vývoj thymu vede k defektu:

   • produkce protilátek

   • buňkami-zprostředkovaná imunitníodpověď

   • hypersezitivitapozdního typu

   • zničení virem infikovanýchnebo maligních buněk

   • odmítnutí transplantátu/štěpu

  • Model je používán při studiu solidních tumorů

   • před objevením holých myší byly lidské nádory inkubovány v imunologicky privilegovaných oblastech (přední komora oka, mozek, lícní kapsa)


  Scid prkdc s cid m y i
  SCID (Prkdc/Scid) myši

  • 1983 (Blunt et al., PNAS 1996)

  • homozygotní mutace genu pro Protein kinase DNA-activated catalytic polypeptid

   • DNA-dependentní protein kináza

    • aktivovaná zlomy v dvoušroubovici DNA

    • nezbytná pro vytvoření místa pro vazbu antigenu na molekule imunoglobulinu a receptoru T-buněk

     • defekt při rekombinaci V(D)J fragmentů

    • blok v diferenciaciT a B lymfocytů

   • Nízká schopnost opravovat zlomy v DNA

    • zvýšené riziko vzniku rakoviny (lymfom)


  Scid m y i
  SCID myši

  • Podobné projevy jako lidský SCID

   • >50% lidských SCIDsje X-vázaných

   • mutace ADA, IL2R společného γ-řetězce

  • Studium maligních nádorů

   • implantace lidských nádorových buněk

  • Hostitel tkáně lidského imunitního systému- studie HIV

  • Nevýhody

   • „Leaky phenotype“ (děravý fenotyp) – hladiny imunoglobulinů se zvyšují s věkem

   • krátká doba života (~ 6 měsíců)


  Transplantace xenotransplantace bun k
  Transplantace/xenotransplantacebuněk

  • Transplantace imunokompetentních buněk (syngenní imunodeficientní příjemci)

   multiorgánové chronické zánětlivé onemocnění

  • Transplantace syngenních nádorových buněk

  • Xenotransplantace lidských nádorových buněk (NOD/SCID-IL2Rgamma null = NOG)


  Transgenn modely od genotypu k fenotypu

  Transgenní modely (od genotypu k fenotypu)


  Transgenn zv ata
  Transgenní zvířata

  • 1974 Rudolf Jaenisch

   (první transgenní zvíře)

  • technika rekombinantní DNA (ne přirozeně)

  • využití – sledováni funkce GOI (gene of interest) v tkáních/onemocněních

   - knock-out modely (KO)

   - modely s overexpresí sledované alely

   - knock-in modely (KI)

   - KO modely regulačních nebo jinak důležitých genů vůči GOI

   - kříženci s jinými myšími modely (vzrůstá jejich komplexita)


  Tvorba transgen ho zv ete
  Tvorba transgeního zvířete

  B)

  • mikroinjekce DNA do pronukleu zygoty (obyčejně samčí) – vznik transgení myši

  • injekce ES buněk do blastocyst

   vnik chimérických myší

  • zavedení embryi do

   pseudopregnantních samic

  • vzniknou

   chimérické myši s mutací nebo delecí

   heterozygotní myši (+/-) (+/Δ) s mutací nebo delecí

   homozygotní myši (-/-) (Δ/Δ) s mutací nebo delecí


  Vytvo en kondicion ln ho knock outu
  Vytvoření kondicionálního knock-outu

  Příprava konstruktu (in vitro)

  Elektroporace ES buněk (např. z kmene 129S2– donor strain – „agouti“ - hnědé)

  Homologní rekombinace v ES buňkách

  Selekce ES buněk

  - pozitivní (NEO) neomycin, geneticin

  - negativní (HSV1-TK1) ganciklovir – nespravně inkorporován plasmid

  Ověřeni PCR/Southern blotem

  Odstranění NEO kazety

  Heterozygotní embryonální buňky injikované do blastocyst (např. kmene C57BL/6J (background strain – “blacky”)

  Genotypování mláďat - DNA z chvostu a opět ověření PCR/Southern blotem pomocí prob k specifickým fragmentům

  Křížení s Cre rekombinantním jedincem a vytvoření knocout alely


  My modely li fraumeny syndromu

  Myší modely Li-Fraumeny syndromu


  Li fraumeni syndrom lfs
  Li–Fraumeni syndrom (LFS)

  • vzácná autozomálně dominantní vrozená predispozice k rakovině asociovaná s mutací genu TP53

  • SBLAsyndrom (sarcoma, breast, leukemia, adrenal glad); také nádory mozku - glioblastomy, plic, kostní sarkomy a lymfomy

  • spektrum mutací TP53je podobné somatickým mutacím u sporadických nádorů

  • risk vzniku rakoviny (kromě rakoviny kůže) je 50% do 30 let a 90% do 70 let, celkově 100%u žen a 73% u mužů


  Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal
  p53

  • transkripční faktor „strážce genomu“

  • tumor supresorový protein

  • mutace - nejčastěji pozorovaná genetická anomálie v lidských rakovinotvorných buňkách

  • reguluje buněčnou odpověd na cytogenotoxický stres a DNA poškození (UV a ionizující záření, hypoxi, nutriční stres, ...)

  • indukuje opravu DNA poškození, zástavu buněčného cyklu v G1/S/G2 fázy, inhibici angiogenezy a tvorby metastáz, apoptózu a buněčnou senescenci

  DNA binding domain

  sekvence kodonů

  struktura proteinu p53 a frekvence mutaci ve vztahu k funkčním doménam proteinu v lidských nádorech


  Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

  Myší modely ve vztahu k p53 I.

  • první model overexprese p53 (A135V) Lavigeur et al. 1989

  • modely deficientní na p53 Donehower et al. 1992, Jacks et al. 1994

  • - oba modely - zvýšená náchylnost ke vzniku nádorů

  • - p53 není nezbytné pro normální vývoj organizmu

  Donehower & Lozano 2009 Cancer


  Karin v argov erika ku mov tom stopka a dal

  Myší modely ve vztahu k p53 II.

  mouse p53m

  mouse p53 A135V

  p53 super

  Swap p53


  N p53 model
  náš p53 model

  Nomenklatura: B6.129S2-Trp53tm1Tyj/J

  129S2 – donor strain – “agouti”; C57BL/6J(background strain – “blacky”)

  transformation related protein 53; targeted mutation 1

  The Jackson Laboratory; Tyj Dr. Tyler Jackset al. 1994 Current Biology

  p53-/-

  Křivky vzniku nádorů a přežívání p53-/- p53+/- a wt

  Distribuce nádorů u p53+/- ap53-/- mutantů

  Jacks et al. 1994 Current Biology


  Podobnost my ch model s lfs
  Podobnost myších modelů s LFS

  • - u 20% LFS je nefunkční alela p53 – KO mutace

  • zbytek hot-spot mutaceR175H and R273H (u myší R172H and R270H)

  • avšak nádory mléčné žlázy se u těchto mutantů vyskytují s nízkou frekvencí

  • vliv genetického pozadí

  • C57BL/6 vs. Balb/c

  • Balb/c p53+/– – u 55% samic nádory mléčnéžlázy, více “LFS-like”


  V znam biologick ch model v patofyziologii nemoc
  Význam biologických modelů v patofyziologii nemocí

  • objasnění vlivu genů a epigenetických faktorů v patogenezi choroby

  • identifikace genů zodpovědných za modifikaci klinických příznaků choroby

  • potvrzení/vyvrácení vlivu faktorů okolního prostředí na vznik choroby

  • objasnění regulačních mechanismů

  • testování nových léčebných postupů

  • zavedení nových diagnostických postupů


  Linky na instituce poskytuj ci zv ec modely
  Linky na instituce poskytujíci zvířecí modely

  Charles River laboratories

  http://www.criver.com

  The Jackson laboratory

  http://www.jax.org/

  U nás: Anlab, Velaz

  http://www.anlab.cz; http://www.velaz.cz/


  Jmeno prijmeni@lf1 cuni cz

  Děkuji za pozornost

  jmeno.prijmeni@lf1.cuni.cz