1 / 7

Islanti

Islanti. Islannin kuumat lähteet:. Tulivuoret: Askia Eldfell Heimaey-saarella Hekla Katla ( Mýrdalsjökull -jäätikön alla) Laki Surtsey. Kuumissa lähteissä voi keittää munia tai uida. Kuumista lähteistä ollaan myös saatu vakavia palovammoja ja jopa kuolintapauksia.

eara
Download Presentation

Islanti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Islanti

  2. Islannin kuumat lähteet: Tulivuoret: Askia Eldfell Heimaey-saarella Hekla Katla (Mýrdalsjökull-jäätikön alla) Laki Surtsey Kuumissa lähteissä voi keittää munia tai uida. Kuumista lähteistä ollaan myös saatu vakavia palovammoja ja jopa kuolintapauksia.

  3. Islannissa on myös vesiputouksia. Tunnetuin niistä on Gullfoss. Se on ruma blaah

  4. Islannin rannikolla asustaa paljon lunneja, valaita ja hylkeitä.

  5. Islannissa kalastetaan todella paljon. Kalastus on Islannin tärkein elintapa. Islanti kalastaa : kolja, makrilli, silli ja turska

  6. ISANNISSA ON PALJON MYÖS LAMPAITA. NIILLÄ ON ISOT TILAT KULKEA SIELLÄ! Maassa on kolme kanavaa. Sehän on tylsää blah.

  7. Lähteet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Islanti Luonnonkirja 4, WSOY Tehnyt: Tuomas JA Larkka.

More Related