1 / 8

EDULEX

EDULEX. Tele-Administratie BLAUW EN WIT PAPIERLOOS Departement Onderwijs/AID Lieve DE CLERCQ. EDULEX. een project : Tele-administratie een product : de Codificatie van de Onderwijswetgeving (“blauw”) en de Coördinatie van de Omzendbrieven (“wit”) op het internet. EDULEX.

eara
Download Presentation

EDULEX

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EDULEX • Tele-Administratie • BLAUW EN WIT PAPIERLOOS • Departement Onderwijs/AID • Lieve DE CLERCQ

  2. EDULEX • een project : Tele-administratie • een product : de Codificatie van de Onderwijswetgeving (“blauw”) en de Coördinatie van de Omzendbrieven (“wit”) op het internet

  3. EDULEX • Een project : Tele-Administratie • actieprogramma Vlaamse overheid • impuls en startfinanciering • efficiënte toepassing ICT : publieke dienstverlening overal en 24u op 24u

  4. EDULEX • Een product • snel bij de klant • gebruiksvriendelijk (zoeken en navigeren, attenderen, reageren) • accuraat (verfijnde zoekmogelijkheden)

  5. EDULEX • onafhankelijk van plaats en tijd • klantgericht ( behoeften en vaardigheden van de klant als primaire invalshoek; klantinput) • laagdrempelig: ruimer en meer gediversifieerd doelpubliek

  6. EDULEX • Actielijn 1 • voorlopige oplossing • full text search en chronologisch zoeken (ruis) • attendering (manueel) • interactie gebruiker-departement

  7. EDULEX • Actielijn 2: • open opslagformaat • identificatiekenmerken op tekstniveau • indexen • interne hyperlinks • meer en performantere zoek- en navigatiemogelijkheden • beter onderhoud : betere kwaliteit

  8. EDULEX • Afdeling Informatie en Documentatie • een communicatie-afdeling • enkele suggesties voor bookmarks : • infolijn: www.ond.vlaanderen.be/forminfolijn • publicaties: www.ond.be/publicaties/catalogus • blauw en wit: • www.ond.vlaanderen.be/omzendbrieven • ww.ond.vlaanderen.be/wetgeving

More Related