vzd len po ta ov s t wan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vzdálené počítačové sítě WAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Vzdálené počítačové sítě WAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

LVA. Vzdálené počítačové sítě WAN. 2.přednáška. Ing. Zdeněk Votruba. Topologie sítí LAN. LVA. WAN. (způsob, jakým jsou jednotlivé stanice mezi sebou propojeny) V současné době se používají jako základní standardy tři následující topologie: sběrnicová hvězdicová kruhová

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzdálené počítačové sítě WAN' - eamon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vzd len po ta ov s t wan
LVA

Vzdálené počítačové sítě WAN

2.přednáška

Ing. Zdeněk Votruba

topologie s t lan
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

(způsob, jakým jsou jednotlivé stanice mezi sebou

propojeny)

V současné době se používají jako základní standardy tři následující topologie:

 • sběrnicová
 • hvězdicová
 • kruhová

Sběrnicová topologie: (topologie bus) topologie, kdy je použito průběžné spojovací vedení, přičemž jednotlivé stanice jsou k němu připojeny pomocí příslušných rozbočovacích prvků (T konektory). Používá se především tam, kde je jako vedení použit koaxiální kabel.

Výhody:přirozenost,menší spotřeba kabelu, snazší realizace

Nevýhody:vyšší poruchovost, při porušení linky přestávají pracovat všechny stanice v dané větvi sítě

topologie s t lan1
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Sběrnicová topologie:

Zakončovací prvek

Koax.kabel

Stanice sítě

T - konektor

topologie s t lan2
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Hvězdicová topologie: (topologie star) topologie, kdy jednotlivá vedení se rozbíhají z rozbočovače (HUB, SWITCH) vždy k jedné stanici sítě. V běžných sítích má tato topologie většinou poněkud složitější podobu, místo některých stanic sítě se zapojuje další rozbočovač a vzniká tak další hvězdice. Výsledná podoba sítě se pak přibližuje stromové struktuře. Používá se především tam, kde je jako vedení použita kroucená dvoulinka.

Výhody:menší náchylnost k poruchám kabeláže, při poruše se odpojí pouze jedna stanice sítě, resp. jedna část subsítě (je-li na této větvi připojen rozbočovač). Nezanedbatelným rysem je i snadné vyhledávání závady v kabeláži

Nevýhody:složitější a „mohutnější“ kabelový svazek, tedy i vyšší pořizovací cena, jsou nezbytné aktivní prvky - rozbočovače

topologie s t lan3
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Rozbočovač

Stanice sítě

Společným rysem sběrnicové i hvězdicové topologie je to, že zpráva vyslaná jednou stanicí se šíří po celém vedení (nejsou-li zde speciální prvky - SWITCH, ROATER), přičemž ji přijímá pouze ta stanice, pro kterou je zpráva určena. Tím se samozřejmě síť do značné míry zahlcuje a klesá reálná propustnost sítě.

topologie s t lan4
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Kruhová topologie: (Token Ring) topologie, kdy jednotlivé stanice jsou spolu propojeny tak, aby vytvářely souvislý kruh. Zprávy jsou pak v této síti předávány postupně od stanice ke stanici.

Výhody: jednoduchá koncepce předávání zpráv mezi stanicemi, možnost ověřování neporušenosti zprávy při oběhu celým kruhem.

Nevýhody: bez dodatečných prostředků při poruše rozvodů je nefunkční celá síť, je nutné přemosťovat vypnuté či odpojené stanice (jednotky MAU). Při jejich použití se již síť však spíše podobá síti s hvězdicovou topologií

Tento typ sítě se v českých zemích používá spíše výjimečně s jedinou výjimkou - rychlé páteřní rozvody (backbone) středně velkých a velkých sítí. Celosvětově je spíše obvyklejší v anglosaských zemích, kde má jistou tradici (IBM).

topologie s t lan5
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Kruhová topologie:

Stanice sítě

Rozvody

topologie s t lan6
Topologie sítí LAN

LVA

WAN

Kruhová topologie s jednotkou MAU:

Kruhová topologie

Stanice sítě

Jednotka MAU

hardware s t lan
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Síťový hardware má určující vliv na některé ze základních vlastností sítě. Jedná se především o přenosovou rychlost, topologii, metodu přístupu na spojovací kanál a rozlohu sítě.

Základní součásti síťového hardware:

 • síťové desky (karty)
 • spojovací vedení a konektory
 • zesilovače, rozbočovače a další aktivní prvky

Síťové desky: nezbytná součást všech počítačů připojených do sítě. Spolu s příslušným software realizují přenos dat z počítače na spojovací vedení sítě a naopak.

hardware s t lan1
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Rozdělení karet:

podle provedení: ISA, EISA, MCA, VL-bus, PCI, PCMCIA

podle rychlosti: 10 MB/s, 100 MB/s , 1 GB/s

podle konektoru: BNC, AUI, RJ45 (combo)

podle standardu: ARCnet, Ethernet, Token Ring, FDDI

podle výrobce: 3COM, SMC, WD, GENIUS, EDIMAX

Spojovací vedení a konektory: propojují jednotlivé stanice sítě mezi sebou. Základní vlastnosti spojovacího vedení využívaného v daném segmentu sítě jsou dány typem síťového standartu, který je v tomto segmentu použit (např. síť Ethernet - 50 Ohmový koax. kabel, sběrnicová topologie, max. délka segmentu 185 metrů).

hardware s t lan2
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

V současné době se v převážné míře používají následující typy vedení pro LAN sítě:

 • koaxiální kabel (nízké pořizovací náklady, odolné vůči elekromagnetickému rušení, snadné připojení další stanice, nízká přenosová rychlost (10 MB/s))
 • kroucená dvoulinka (ve dvou provedení - stíněná dvoulinka (STP) a nestíněná dvoulinka (UTP), odolnost proti rušení zkroucením párů (=odolné i proti magnetické složce), vysoká přenosová rychlost (100 MB/s i více), možnost realizace strukurované kabeláže)
 • optický kabel (plastová či skleněná vlákna, přenosové rychlosti kolem 100 MB/s, dosah řádově kilometry, absolutně odolná vůči elektomag. záření, galvanické oddělení, vysoké pořizovací náklady (především konvertory) )
hardware s t lan3
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • bezdrátový spoj ( úzce směrovaný infračervený nebo laserový paprsek, případně všesměrový radiový spoj, dosah v přímé viditelnosti cca 100 až 20 000 m. , drahé s různou přenosovou rychlostí ovlivňovanou meteorologickými i jinými vlivy)

V dnešní době se především používají bezdrátové sítě na frekvenci 2 Ghz.

Tyto sítě mají reálný dosah cca 10 km a pracují s přenosovou rychlostí 2 x 2 MB/s.

Náklady na takové propojení je cca 50 000 Kč.

hardware s t lan4
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Další možností jsou v dnešní době oblíbené Wi-Fi sítě (vzdušný Ethernet), které mají dosah 20 – 50 m (při rychlosti přenosu 54 MB/s, resp. 75 – 180 m při rychlosti 11 MB/s. Přenosové pásmo pro tento produkt je 2.4 GHz.

Ceny tohoto připojení jsou kolem 20 000 Kč i méně. Prakticky lze jednoduché zařízení pořídit již za cenu kolem 1000 Kč.

hardware s t lan5
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Velice populární jsou například produkty firmy Ovislink či Asus, které jsou rovněž cenově velice příznivé.

hardware s t lan6
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Neplést předchozí typy bezdrátových sítí se sítí typu BlueTooth, které jsou známy spíše z oblasti mobilních telefonů a mají reálný dosah spíše desítek metrů !

Tyto typy přenosu jsou používány spíše pro bezdrátové připojení PC, tiskárny, HUBu či SWITCHe k mobilnímu telefonu či k dalšímu PC. Je to vlastně obdoba „bezdrátové“ myši.

hardware s t lan7
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Na předchozím obrázku je miniaturní klíčenka od společnosti GigaByte je již druhým počinem tohoto výrobce v oblasti produkce USB Bluetooth. Dongle GN-BTD02 se k počítači připojuje přes USB rozhraní verze 1.1, tedy prakticky k libovolnému modernímu PC. Maximální datový tok, kterého je komunikace přes Bluetooth 1.2 schopna dosáhnout je 723 kbit za vteřinu, což bohatě dostačuje pro připojení k internetu přes mobilní telefon nebo synchronizaci pošty a jiných dat mezi počítačem a PDA. Dosah přístroje, který je napájen 5 V přímo z USB je nejvýše 100 metrů (v otevřeném prostoru).

hardware s t lan8
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Další možností propojení počítačů na kratší vzdálenost je propojení přímo pomocí elektrických rozvodů. Myšlenka je to velice lákavá, elektrická síť je stejně nezbytná k provozu počítače, je možné do elektrického impulsu modulovat jednotlivé signály, takže by to bylo i velice levné řešení.

Nastávají však dosti zásadní problémy s nevyvážeností el. obvodů (podpětí, přepětí, špičky, výpadky sinusovky…), takže tato metoda je již řadu let ve stádiu vývoje (např. vysokonapěťové rozvody kolem Brna).

V roce 2003 se však již objevily první komerčně úspěšné a použitelné prvky. Celé schéma pak vypadá následovně:

hardware s t lan9
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Prvním komerčním produktem byly adaptéry fy. DENEG umožňuje připojit až 16 PC v rámci jedné budovy.

Cena jednoho adaptéru byla 4400 Kč, cena adaptéru pro připojení přes RJ45 je 5680 Kč

Vlastní přenos je realizován standardním protokolem TC/IP a s přenosovou rychlostí až 14 MB/s.

klasická el. zásuvka

adaptér zasunutý do zásuvky

USB kabel

PC

hardware s t lan11
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Uvedené zařízení se muselo poměrně rychle stáhnout z trhu, vyzařovaný výkon v el. mag. spektru byl neúnosně velký ( rušení TV, radia a dalších spotřebičů). V současné době je s úspěchem nahrazen obdobným zařízením firmy MSI:

hardware s t lan12
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • Technické parametry:
     • Podporované OS: Me, 98SE, 2000, XP
     • Přenosové rychlosti: 14 MB/s
     • Rozhraní: RJ-45
 • Popis produktu:
     • Microstar HomePlug EE14H je zařízení, které umožňuje vytvoření ethernetové sítě přes stávající rozvody 220V. Hodí se tedy, pokud potřebujete v bytě či domě snadno zprovoznit počítačovou síť.
     • Jedinou podmínkou pro úspěšné propojení je mít elektrické zásuvky propojeny, tzn. že např. byt nesmí být rozdělen na několik fází. Adaptéry mají dosah až 300 metrů (v závislosti na kvalitě rozvodů a rušení). Rychlost zařízení pak maximálně dosahuje až 14Mb/s (při větších vzdálenostech mezi síťovými kartami klesá).
hardware s t lan13
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • Popis produktu:
     • EE14H sestává z dvojice adaptérů EC14H, které se zasunují do elektrické zásuvky (80 ~ 265V / 50 ~ 60Hz). K nim se přes klasický RJ-45 Ethernet port připojí síťové karty počítače přes protokol IEEE802.3 10Base-T. Přenášený tok dat se moduluje na max. 84 nosných kmitočtů zvolených z kmitočtového rozsahu od 4 do 21 MHz. V reálném čase řadič vyhodnocuje, které kanály je nejvýhodnější využít tak, aby bylo minimalizováno zkreslení apod. Díky nejrůznějším opravným standardům je HomePlug schopen korigovat nejrůznější výpadky v elektrickém vedení.
hardware s t lan14
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • Zesilovače, rozbočovače a další aktivní prvky:
  • zesilovač
  • převodník
  • rozbočovač
  • most
  • směrovač
  • brána
hardware s t lan15
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • Zesilovač: (repeater) zesiluje procházející signál, umožňuje zvětšit délku větve sítě)
 • Převodník: zesiluje signál a převádí jej na jiný typ kabelu (např. koax. <=> twist)
 • Rozbočovač: (HUB, SWITCH) slouží pro větvení sítě, především v rozvodech realizovaných kroucenou dvoulinkou
 • Most:(bridge) vzájemné propojení dvou nebo více kabelových segmentů, přenos dat mezi nimi. Lze tedy realizovat spojeni např. mezi sítí typu ARCnet a Ethernet. Navíc provádí filtrování paketů = pakety se nešíří do části sítě, kde jsou zbytečné (částečně datově oddělené sítě)
hardware s t lan16
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

 • Směrovač: (router) funguje obdobně jako most, používá se však spíše při propojování vzájemně spojených LAN sítí. Jelikož pracuje na úrovni síťové vrstvy ISO/OSI modelu, je schopen adresy procházejících paketů zpracovávat dokonaleji z hlediska celého segmentu propojených sítí, pakety tedy neposílá do všech propojených sítí ale pouze do dané sítě.
 • Brána: (gateway) zařízení pracující na úrovni aplikační vrstvy ISO/OSI. Používá se k připojení sítí LAN k cizímu prostředí např. k sálovým počítačům, sítím X.25 atd.
hardware s t lan17
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

Standardy síťového hardware

Definují řadu parametrů sítě, které musí být při její realizaci dodrženy. Tím je dána např. rychlost přenosu dat, metoda přístupu, topologie sítě, použité typy vedení, jejich max. délky, pravidla pro připojování stanic.

ARCnet: jednoduchá realizace a nízká pořizovací cena, lze kombinovat sběrnicovou a hvězdicovou topologii, nízká přenosová rychlost (2,5 MB/s), max. 255 stanic na segmentu, vysoká odolnost na rušení

Ethernet: nejrozšířenější standart pro LAN, přenosová rychlost 10, 100, 1000 MB/s, choulostivost sítí na kvalitu provedení a vnější vlivy, kabelový segment max. 185 m., max. 25 stanic, min. vzdálenost stanic 3 m.

hardware s t lan18
Hardware sítí LAN

LVA

WAN

IBM Token Ring: přenosová rychlost 16 MB/s, vyšší složitost i pořizovací cena, v případě nestíněné dvoulinky lze zapojit na jeden kruh 72 stanic, v případě stíněné dvoulinky 260 stanic

FDDI: optické rozhraní pro distribuovaná data, přenosová rychlost od cca 100 MB/s, kruhová topologie (dva protisměrné kruhy), síť pro nejvyšší nároky a velké objemy dat

hardware s t lan19
Hardware sítí LAN

Shrnutí standardů:

LVA

WAN

d kuji pro dne ek za pozornost a t m se zase p t
Děkuji pro dnešek za pozornost a těším se zase příště …

LVA

WAN

… kdy se budeme věnovat síťovým operačním systémům

ad