A n met s a finn nemzeti p lyaorient ci s rendszerek
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek. Pályatanácsadási rendszerek nemzetközi összehasonlítása 2.) ea. Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors borbelytibor@lab.hu. A német rendszer elemei. A képzési és pályaorientációs tanácsadás a németországi felfogás szerint alapvetően

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - eagan-wolf


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A n met s a finn nemzeti p lyaorient ci s rendszerek

A német és a finn nemzeti pályaorientációs rendszerek

Pályatanácsadási rendszerek nemzetközi összehasonlítása

2.) ea.

Előadó: Borbély-Pecze Tibor Bors

borbelytibor@lab.hu


A n met rendszer elemei
A német rendszer elemei

 • A képzési és pályaorientációs tanácsadás a németországi felfogás szerint alapvetően

  személyközi, pedagógiai-pszichológiai jellegű szolgáltatás.

 • A szolgáltatás-nyújtásban és a fejlesztésben is hagyományosan a német ÁFSZ, a BA a főszereplő, bár a 2000-es években privát szereplők is megjelentek a területen


A n met rendszer elemei ii
A német rendszer elemei II.

 • A pályatanácsadás, pályaorientáció feladatát a vonatkozó előírások a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (Bundesagentur für Arbeit, BA, a továbbiakban SZMÜ) hatáskörébe utalják. Megvalósításában részt vehetnek további szereplők, pl. közintézmények, iskolák, iparkamarák vagy magánszolgáltatók.

 • A pályatanácsadás jogi feltételeit a Szociális Törvénykönyv (Sozialgesetzbuch, SGB.) III7. kötet 29-33 paragrafusai rögzítik.


Az szm tdolgozott tan csad i modellje
Az SZMÜ átdolgozott tanácsadói modellje

 • Az első szolgáltatási lépcsőben információs

  anyagokhoz férhetnek hozzá, online formában illetve különféle kiadványok alakjában. Ezeket az információkat önkiszolgáló módon kezelhetik a rendelkezésükre bocsátott gépeken, olvasóhelyiségekben.

 • A második szintet csoportos tanácsadási programok képviselik. A különböző programok

  között megtaláljuk az álláskeresők klubját, az önértékelést erősítő csoportfoglalkozásokat, de az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) fejlesztését szolgáló tematikus csoportokat is. Az ellátás egyik kulcselemét az álláskeresési stratégiák és kompetenciák fejlesztése jelenti – az önéletrajzok és pályázati anyagok elkészítésében nyújtott készségfejlesztő támogatás, az

  állásinterjú felkészítés és további, foglalkoztatási esélyt javító programokra történő felkészítés.

 • A harmadik szintet az igen költséges személyes pályatanácsadás képviseli.


Iskolai p lyaorient ci n metorsz gban
Iskolai pályaorientáció Németországban

 • Az első változatban teljes egészében iskolaiszervezésben, egy-vagy több pályatanácsadó szakember, vagy pályaválasztási szaktanácsadóval kiegészített szakértői team készíti elő és bonyolítja le a pályaorientációs folyamatot.

 • Második változatként pályaorientációval foglalkozó közszolgálati vagy magáncég szolgáltatását veszik igénybe az iskolák.

 • Végül a pályaorientációban együttműködőiszerződés keretében is kapcsolódhatnak egymással tanácsadói szolgáltatást végző intézmények, civil szervezetek vagy

  magánvállalkozások és a munkaerő-piaci szereplők.


T vtan csad s inform ci s adatb zisok a n met p lyaorient ci s munk ban
Távtanácsadás- információs adatbázisok a német pályaorientációs munkában

BERUFENET

Szakmabemutatások

A leírás tartalmazza

- a tevékenység rövid bemutatását,

- a képzési információkat (milyen szakképesítések tartoznak hozzá, és ezeket milyen

képzési formában, mennyi idő alatt, milyen feltételekkel lehet megszerezni – a rövid

leírás mellett megnyithatók a következő leírások: A képzés tartalma, Milyen

iskolatípusokban tanulható, financiális kérdések, képzési idő, vizsga, fontos tantárgyak

és tartalmuk, lehetőségek a képzettséggel, a szakma gyakorlását lehetővé tevő más

szakképesítések),

- milyen érdeklődési területhez kapcsolható, milyen kompetenciák szükségesek,

- információforrások – bőséges, részben az adott szakmához, részben a

szakmacsoporthoz tartozó – internetes források, könyvek, folyóiratok, szakmai és

egyéb szervezetek,

- besorolások (pl. FEOR-szerű szám stb.)

- munkaerőpiaci adatok – átlépés a Berufe im Spiegel der Statistik 1999 – 2007

megfelelő oldalára


T vtan csad s inform ci s adatb zisok a n met p lyaorient ci s munk ban ii
Távtanácsadás- információs adatbázisok a német pályaorientációs munkában II.

Machs Richtig

KURSNET –

Das Portal für berufliche Aus- und Weiterbildung


A finn rendszer elemei
A finn rendszer elemei pályaorientációs munkában II.

 • Finnországban a 2004-es NAT az elemi oktatás 1-10. osztályaiban a tanulók életkori sajátosságaiból kiindulva részletes feladatokat jelöl meg a pályaorientációban

 • Az oktatásügy és a munkaügy között országos és területi alapon (55 pályaorientációs tanács) is erőteljes kooperáció és feladatmegosztás valósul meg egyazon nemzeti rendszer keretei között.


K l nbs gt tel a munkav llal si tan csad s s inform ci s tan csad s k z tt a finn fsz ben i
Különbségtétel a munkavállalási tanácsadás és információs tanácsadás között a finn ÁFSZ-ben I.

Sultana és Watts (2005) p.31-32


K l nbs gt tel a munkav llal si tan csad s s inform ci s tan csad s k z tt a finn fsz ben ii
Különbségtétel a munkavállalási tanácsadás és információs tanácsadás között a finn ÁFSZ-ben II.


Szakmai szolg ltat si szintek a finn fsz ben
Szakmai szolgáltatási szintek a finn ÁFSZ-ben információs tanácsadás között a finn ÁFSZ-ben II.

Sultana és Watts (2005) p.67P lyaorient ci a finn tan rk pz sben iskol ban iskolai hum n szolg ltat sok ii
Pályaorientáció a finn tanárképzésben, iskolában, iskolai humán szolgáltatások II.

 • Kötelező pályaorientációs kreditek a mestertanár kepézés során minden finn tanárképzőben

 • Pályaorientáció 1-10. osztályig (tanárok+ szakszemélyzet)

 • A tanárok szerepe finn NAT (2004) 4.3.

  • Folyamatos feladat az alapfokú oktatásban

  • Tanárok együttműködése a tanulást segítő tanácsadókkal

  • A helyi tantervnek be kell mutatnia az iskola és a helyi intézmények és munkaerőpiac közötti kapcsolódást !

   • Az egyes foglalkozások képviselői osztálytermi látogatásokat tesznek

   • Kötelező a munkahelyek meglátogatása (vö. üzemlátogatás)

   • Különböző helyekről tájékoztatókat gyűjtenek a tanárok

   • Tananyag modulok beépítése


1 10 vfolyamig g feladatok a finn oktat si rendszerben 1
1-10. évfolyamig G. feladatok a finn oktatási rendszerben 1.

NAT (2004) 256-258 old.

1-2. osztály

 • Tanulók tanulási képességeinek fejlesztése, szociális kompetenciák fejlesztése, tanulási zavarok kiküszöbölése, beszoktatás az iskolai életbe, a G. tevékenységek az iskolai életbe építve jelennek meg.

  3-6. osztály

 • tanulói függetlenség és felelősségérzet kialakítása

 • 6. osztálytól szakmák bemutatása

 • A helyi tantervben 6.-tól megjelennek a G. elemek


1 10 vfolyamig g feladatok a finn oktat si rendszerben 2
1-10. évfolyamig G. feladatok a finn oktatási rendszerben 2.

7-9. osztály

 • G. a tanórákon

 • személyre szabott, a tanuló személyiségjegyeit érintő egyéni counselling

 • kiscsoportos pályaorientáció

 • a munka és felnőtt élet bemutatása a tanulóknak

 • Segítségnyújtás a továbbtanuláshoz


 • A p lyaorient ci s tev kenys g rt kel se a finn oktat s gyben szerepl k sszetev k
  A pályaorientációs tevékenység értékelése a finn oktatásügyben (szereplők, összetevők)


  2 ea h tt ranyagai
  2. ea. háttéranyagai oktatásügyben (szereplők, összetevők)

  • R.G. Sultana & A.G. Watts Career Guidance in Europe's Public Employment Services DG EMPL. (2005)

  • Kiss István A német modell 10-23 old. (2008) In A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban – lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban FSZH (2008)

  • Borbély-Pecze Tibor Bors (témavezető) Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata Tematikus hazai és nemzetközi áttekintés FSZH (2008)

  • Nemzeti Alaptanterv, Finnország (2004)