voorlichting havo 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichting Havo-5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichting Havo-5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Voorlichting Havo-5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Updated on

Voorlichting Havo-5. Kiezen voor de toekomst !. Programma. Keuzeproces Rol decaan Keuzemogelijkheden Aanmelding Arbeidsmarkt Studiekosten Aanbevelingen. Doelen studiedag. Loopbaan competentiemeter Capaciteiten Motieven Onderzoeken Plannen Netwerken. Er is zoveel om uit te kiezen!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Voorlichting Havo-5


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Voorlichting Havo-5 Kiezen voor de toekomst !

  2. Programma • Keuzeproces • Rol decaan • Keuzemogelijkheden • Aanmelding • Arbeidsmarkt • Studiekosten • Aanbevelingen

  3. Doelen studiedag Loopbaan competentiemeter • Capaciteiten • Motieven • Onderzoeken • Plannen • Netwerken

  4. Er is zoveel om uit te kiezen! Stel dat ik een verkeerde keuze maak!!

  5. Kiezen • onbewust • bewust • wikken en wegen • gevolgen keuze Bewuste keuze aantal stappen : - bedenken wat je eigenlijk wilt - verzamelen en ordenen van materiaal - vergelijken, kijken naar haalbaarheid - nemen van keuzebesluit - uitvoeren van je keuze * Vaak invloed van anderen : gewild / ongewild

  6. Kiezen in een onzekere situatie • Wat zijn mijn talenten? • Wat houdt de studie precies in? • Hoe ziet het beroep eruit? • Hoe zal de arbeidsmarkt zijn? • Wie moet ik geloven? • Examenjaar: slagen? • Studiekosten: prestatiebeurs

  7. Actieplan maken Afvragen • Wat is nog niet duidelijk • Hoe zou je meer duidelijkheid kunnen krijgen • Wanneer je wat gaat doen

  8. Kiezen is een vaardigheid Het kunnen kiezen Kiezen is een instelling De durf om te kiezen

  9. Loopbaanoriëntatie • Wie ben ik? • Wat vind ik leuk? • Wat kan ik? • Wat wil ik? • Wat vind ik belangrijk? Antwoorden gekoppeld aan je ervaring(en) en ontwikkeling! Keuzeproces: afstemmen op elkaar van externe en interne factoren

  10. LOB in Havo-5 • Studiedag / ouderavond • Gesprek(ken) decaan • Documentatie: algemeen en specifiek • Lob dossier • Eventueel testen via de school Decaan: voor leerlingen , maar ook voor ouder(s)!!!

  11. Lob dossier HAVO-5 • Afronden keuzedossier ( digitale portfolio) voor : 1 maart 2009 • Formulier studiedag : 25 september 2008 • Trainingsdagen : 17 september 2008

  12. “De Decaan als Coach” Leerlingen: vragen waar ze niet uitkomen Coach: betreffende levensgebied meer ervaring , meer weten. Doorgeven: oplossingsmethoden en denkwijzen Leerling: kan dus iets leren van de coach! Aanpak: • Zelfsturing van de leerling bevorderen • Proces begeleiden en stimuleren • Informatie en alternatieve inzichten voorleggen • Proces reflecteren met de leerling

  13. Kennismaken met Vervolgonderwijs • Meeloopdagen / Trainingsdagen ( min.2 ) ADVIES: bezoek meerdere verschillende opleidingen en instituten! Belangrijke vragen * Studiekeuzes * Doorstroming * Stages * Studietijd * Massaliteit * % afstuderen na jaren * Begeleiding

  14. Mogelijkheden na Havo • HBO studie : minimaal 4 jaar • MBO studie ( na Havo-diploma ) : Sprintopleidingen • VWO-5 • Duale trajecten:politie,verpleging,banken, krijgsmacht,grootwinkelbedrijven,IT- sector • Tussenjaar: EH, diaconaal jaar, buitenland

  15. HBO • Kwaliteitszorg: openbaar • Grote verschillen onderling • Niet alleen letten op afstand/bereikbaarheid • Studeren is duur! Decaan : info • Identiteit • Ook zelf ontdekken: kritisch opstellen als consument • WWW.STUDIEKEUZE123.NL

  16. Structuur HO • Bachelor / Master, Europees model • Gelijk HBO-Universiteit • HBO: na 4 jaar bachelor • Universiteit : na 3 jaar bachelor • Titel: internationaal geldig • Masters: HBO en Universiteit • Na HBO: vaak master studie zelf betalen!! • Beter perspectief op werk!

  17. HBO studie • Opleiden voor beroep / beroepenveld • Hogescholen: alle sectoren van de maatschappij • Door Bama: veel combinaties • Aansluiting beroepspraktijk: stages! • Beroepspraktijk: vooral leidinggevende functies • Binnen een hogeschool: veel opleidingen! • Studieduur: voltijd minimaal 4 jaar • Veel werkvormen worden toegepast, zelfstandig en in groepsverband

  18. Tips van docenten HBO • Je kiest zelf voor een opleiding: maak er dan wat van, benut alle mogelijkheden die je opleiding je biedt. • Doe overal aan mee • Loop de kantjes er niet af • “ ken jezelf ” : ontdek je zwakke en sterke kanten en bepaal wat je wel of niet binnen je vakgebied wil doen in de toekomst. • Leer je afsluiten, concentreren

  19. Zet je mobiel uit als je studeert. Waar je ook bent.Leer jezelf en anderen dat je niet bereikbaar bent: je bent nu met iets anders bezig. • Studeer vanaf dag 1 : na 3 weken loop je hopeloos achter. • Oefen met schrijven. Maak uittreksels in je eigen woorden,schrijf dingen uit • Neem geen teksten blindelings over, maar omschrijf ze in je eigen woorden • Neem voor lief dat je veel moet lezen voor je studie ( langer dan een half uurtje)

  20. Duale Opleidingen • Werken en leren • Tijdens studie op de werkvloer ervaringen opdoen en leren. Competenties! • Tijdens werk: salaris en geen studiefinanciering • Studieduur: minimaal 5-6 jaar • Organisatie: verschillend

  21. Particuliere Opleidingen “soms iets meer, soms iets anders” dan reguliere opleidingen Nadeel: kosten opleiding Voordeel vaak zeer efficiënt inrichting studie • Vaak wel studiefinanciering en Ov-kaart • Soms: verkorte HBO-opleidingen

  22. Aanmelden • HBO: liefst voor 1 december dit kalenderjaar • www.studielink.nl (of IB-groep) • Tegelijk: aanvragen studiefinanciering!!!! • MBO: aanmelden direct bij de scholen – ook studietoelage/financiering ! ( IB-Groep)

  23. Arbeidsmarkt • Prognose erg moeilijk! • Aanmelding: per jaar enorme verschillen • Bepaalde studies blijven moeilijk • Sterke sturing vanuit economie • Sollicitatie: niet waar, maar wat gestudeerd! • Verder: sociale, communicatieve eigenschappen en teamgeest, doorzettingsvermogen en flexibiliteit • Arbeidsmarkt HBO-ers: zeer gunstig (2007)

  24. Studiekosten / Financiering • Betalen door: overheid, ouders en student • Overheid: iedereen basisbeurs en OV-studentenkaart • Ouders: ouderlijke bijdrage boven op basisbeurs ( inkomen en andere kinderen) • Student: lenen - terugbetalen ( rente!) en bijbaantje ( maximum)

  25. Prestatiebeurs • Eerst lening, met mogelijke kwijtschelding mits voldoende prestaties! Ook voor OV-kaart! • Meting: eerste studiejaar en tijdstip van afstuderen • Maximaal: 4 jaar prestatiebeurs en max. 3 jaar lenen. • Overheid: maandbudgetten verschil in uit – thuiswonend • Aanvullende financiering: altijd gift!

  26. Aanvragen studiefinanciering • Aanmelden: Studielink.nl, daarna IB-groep • Onderscheid: voltijd / deeltijd / duaal • Altijd aanvragen: max. aanvullende beurs! • Controle : inkomen ouders via belastingdienst • 17-jaar: laatste kwartaal kalenderjaar ingaan studiefinanciering • Ouders: geen KB meer!!!!

  27. Als jij je toekomst belangrijk vindt, kies dan een studie waarmee je een redelijke kans hebt op de arbeidsmarkt. Bij middelmatige begaafde en zwak gemotiveerde leerlingen is een studiekeuze overeenkomstig het niveau van de vooropleiding veelal een niveau te hoog De veel voorkomende drastische verandering in het onderwijsmodel, is de oorzaak van veel studieproblemen De overgang naar een zelfstandig bestaan als student komt voor velen te vroeg en is eveneens oorzaak van veel studievertraging Leerlingen die zonder voorkennis aan een studie beginnen, lopen bijna altijd vast. Waarschuwingen / Aanbevelingen

  28. Als je niet weet wat je wilt, bedenk dan dat het niet altijd verstandig is om zomaar wat te gaan studeren. Met studies waarmee “je alle kanten op kunt” kom je vaak in baantjes terecht die onder je opleidingsniveau liggen

  29. Verkeerde keuze gemaakt? • Direct stoppen met je studie! • Jouw studie, jouw verantwoordelijkheid!

  30. Veel succes bij het maken van een verantwoorde, passende keuze! • Op mijn (onze) steun kan je rekenen!