priprava gradiv za spletne u ilnice za nera unalni arje n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje) - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje). Izobraževalni tečaji. Spletna učilnica. Učitelj. Učenci. Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. . Knjižnica. Predavanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje)' - dyre


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
priprava gradiv za spletne u ilnice za nera unalni arje

Priprava gradiv za spletne učilnice (za neračunalničarje)

Izobraževalni

tečaji

Spletna učilnica

Učitelj

Učenci

Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

o me anem u enju

Knjižnica

Predavanja

Predavanja

Multimedijska-

gradiva

Predavanja

Multimedia-

material

Exam

preparation

Exam

preparation

Tutorials

Mešano učenje

Tutorials

Tutorials

Tutorials

Tutorials

e-Tutor

Predavanja

Predavanja

e-Tutor

e-Tutor

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Informiranje

Informiranje

Informiranje

Informiranje

Zbiranje

gradiv

Zbiranje

gradiv

Zbiranje

gradiv

Zbiranje

gradiv

e-Mail

Brez LMS

Mešano učenje I

»Uvod«

Mešano učenje II

»razširjeno«

Mešano učenje III

»Maksimum«

Online-tečaji

O mešanem učenju

Online

V razredu

Forumi

Online pregledi

Seminar

Klepet

Literatura

E-Mail

Predavanja

Multimedija

Učbeniki

Samoocenjevanje

Laboratorij

Digitalna gradiva

Vaje

dileme s spletnimi u ilnicami
Dileme s spletnimi učilnicami
 • Ali so naša gradiva stalne ali začasne narave
 • Ali so naša gradiva interne ali javne narave
 • Kdo bo spletno učilnico vzpostavil in vzdrževal
 • Zmotno prepričanje:
  • vse bo avtomatizirano, lahko prihajam le še po plačo
 • Primer spletne učilnice:
   • Fakulteta za računalništvo in informatiko
   • (http://ucilnica.fri.uni-lj.si)
osnoven namig
Osnoven namig
 • Najprej kvalitetna gradiva (HTML, PPT?)
od html do lms
Od HTML do LMS
 • Spletni strežniki
  • Gradiva so indeksirana- iskalniki jih najdejo
 • Spletne učilnice:
  • Gradiva niso indeksirana na spletu
  • Lahko tudi interna, delovna gradiva
 • Različni LMS – prenosljivost gradiv
  • Navaden hipertekst
  • SCORM
scorm v kontekstu u enja
SCORM v kontekstu učenja

Sharable

Content

Object

Reference

Model

slide10
LMS

Izobraževalni

tečaji

LMS

Sistem za upravljanje z učenjem

Učitelj

Učenci

scorm pojmi
SCORM pojmi
 • Key components:
  • Learning Mangement Systems (LMS)
  • Shareable Content Objects (SCOs)

SCO is delivered to the student and then sends a message to LMS.

It sends a message aggain after the completition.

SCO`s are packaged together with rules for delivery

Student`s computer

LMS

LMS loads SCO`s and delivers them according to the rules

scorm v kontekstu u enja1
SCORM v kontekstu učenja
 • Glavna pozornost SCORM
  • Individualno učenje
  • Načrtovano učenje
  • Postopno učenje
  • Učenje, temelječe na spletnih tehnologijah
sekven enje u nih objektov
Sekvenčenje učnih objektov
 • Ista vsebina – različni načini sekvenčenja z uporabo različnih didaktičnih strategij
  • Nobenih pravil sekvenčenja
  • Linearno krmiljenje
  • Linearna izbira
  • Tempirano glede na znanje
   • Možna ponovna uporaba glede na znanje
  • Popravljanje (Remediation)
  • Presoja kompetenc
dve razli ici scorm
Dve različici SCORM
 • SCORM 1.2
 • SCORM 1.3 (SCORM 2004)
slide16

Aktivnost A

If status == “satisfied”

Then goto C

Else goto B

Activity B

Goto C

Aktivnost C

If status == “not satisfied”

Then goto A

Else goto…

Sekvenčenje v SCORM 1.2

 • Logika pogojne vejitve je vgrajena v vire (resource)
 • Ker so odvisnosti vgrajene v same vire, je ponovna uporabljivost težja
sekven enje v scorm 1 3

Aktivnost A

Activity A

If status == “satisfied”

If status == “satisfied”

Then goto C

Else goto B

If status != “satisfied”

Activity B

Aktivnost B

Goto C

Goto C

Aktivnost C

Activity C

If status == “not satisfied”

If status == “not satisfied”

Then goto A

Else goto…

Sekvenčenje v SCORM 1.3

Pa saj to je programiranje !)

defin icija u nih aktivnosti
Definicija učnih aktivnosti
 • Pedagoško nevtralne enote navodil, znanja, preskusov itd.
 • Lahko vsebujejo podaktivnosti
 • Gnezdene so lahko poljubno globoko
 • Za vsakega učenca, ki izvaja aktivnosti, se vodi sledenje stanja
 • Učenec lahko dostopa do aktivnosti N krat
 • Aktivnost lahko prekinemo, opustimo, normalno izstopimo iz nje itd.
 • Aktivnost se vedno izvaja v kontekstu starševske (nadrejene) aktivnosti
 • Lahko prispeva k stanju napredovanja nadrejene aktivnosti. temu pravijo “Rollup”
struktura vsebine

Aggregation

Learning resource

Aggregation

Learning resource

Learning resource

Learning resource

Aggregation

Learning resource

Learning resource

Aggregation

Learning resource

Learning resource

Learning resource

Struktura vsebine
 • Je “načrt” gradiva
  • Dovoljuje navigacijo
  • Definira obnašanje
 • Definira:
  • Hierrarhijo vsebin
  • Metapodatke, specifične za kontekst
  • Sekvenčenje inj navigacijo
   • Pravila, kako prikazovati vire uporabniku
   • Prerequisite=f(cmi.core.lesson_status)
    • Passed
    • Completed
    • Browsed
    • Failed
    • Not attempted
    • Incomplete
   • skriptni operatorji (AND, OR, etc)
   • Velja za SCORM 1.3 (simple sequencing)
pakiranje vsebine content packaging

Skupek

asset

asset

SCO

Učni vir

asset

SCO

asset

asset

Skupek

asset

asset

SCO

asset

Učni vir

SCO

asset

Učni vir

SCO

Učni vir

SCO

asset

asset

Skupek

asset

asset

Učni vir

asset

SCO

SCO

Učni vir

asset

Skupek

asset

SCO

asset

Učni vir

asset

Učni vir

SCO

Učni vir

Pakiranje vsebine (Content packaging)

Struktura vsebine

struktura vsebinskega paketa content package
Struktura vsebinskega paketa (content package)

Podatke o sekvenčenju

lahko priredimo organizaciji

ali posameznemu

elementu organizacije

opis paketa

Fizične datoteke

Fi.dwg

Pino.doc

a.html

x.htm

Pip.gif

Res.doc

Package: ponovno uporabljiva samostojna enota, del tečaja ali cel tečaj. Uporabljena na LMS mora omogočati združevanje in razdruževanje

Opis paketa

Manifest: XML opis virov, kako jih lahko uporabimo. manifest najvišjega nivoja opisuje celotno gradivo, podmanifesti opisujejo svoj del

Meta-data:metapodatki, ki opisujejo posamezne vire, lahko pa tudi (na svojem nivoju) organizacije in vire

Package Interchange File

Manifest File

metadata

organizations

organizations: strukturirajo vsebino, večinoma v hierarhični obliki, kako naj jo osvajamo

resources

(sub)Manifest(s)

Resourcesopisujejo vire bodisi v “fizičnih” datotekah bodisi zunanje vire

Package Interchange Files je skupina vseh zajetih datotek (zip, arj, itd) s podaljškom .PIF, standardni sistem za izmenjavo gradiv med platformami

Fizične datotekeso tiste, ki jih nakazujejo viri (lahko tudi preko URL)

scorm orodja
SCORM orodja
 • SCORM Reload editor (in predvajalnik)
 • SCORM Trident IDE
 • SRTE (Sample Runtime Environment)
idealen proces pakiranja vsebin
Idealen proces pakiranja vsebin

1. Vsebinski paket naložimo v LMS

LMS

Vsebinski paket

Administrator LMS

Avtor vsebine

Shramba vsebine

idealen proces pakiranja vsebin1
Idealen proces pakiranja vsebin

2. Dodamo podatke o učencu in ga prijavimo za tečaj

LMS

Administrator LMS

Podatki

o učencih

Prijavimo uporabnike tečaja

idealen proces pakiranja vsebin2
Idealen proces pakiranja vsebin

3. Dostava in preverjanje interakcij

LMS

Brkljalnik

Učenec

Podatki

o učencih

Podatki

(getName

getScore)

kako sestaviti paket paketov
Kako sestaviti “paket paketov”

Paket paketov: Vse SCORM vsebinske pakete združimo v en paket, da lahko vse skupaj naložimo v LMS v enem koraku

dodatek
Dodatek
 • Moodle je prekopliciran? (Kaj pa Dokeos?)