Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖZEL ÇENGELKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖZEL ÇENGELKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI

ÖZEL ÇENGELKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI

142 Views Download Presentation
Download Presentation

ÖZEL ÇENGELKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖZEL ÇENGELKÖY MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI YENİ ARAÇTA İLK BAKIM HAZIRLAYAN Ömer TÜRK

 2. İLK BAKIM 1000-2000 km ARASINDA YAPILIR

 3. RODAJ yeni motorun açılması veya yeni revizyon edilmiş motorun alışması dönemine denir. Rodaj zamanı fazla sürat yapılmaz. Motor tam güç durumunda çalıştırılmaz. Uzun süre sabit hızla yol alınmaz. Ani kalkış yapılmaz.

 4. GÜNLÜK BAKIM Motor yağı, akaryakıt, radyatör suyu, fren hidrolik yağı, lastik hava basınçları, ışık ve ikaz sistemleri kontrolü yapılır.

 5. HAFTALIK BAKIM: Vantilatör kayışı, akümülatör kontrolleri yapılır. Dizel motor yakıt flitresi ayırıcısındaki suyun tahliye edilmesi, hava frenli araçlarda hava deposundaki suyun tahliye edilmesi yapılır.

 6. AYLIK BAKIM: Hava filkitresinin temizliği yapılır.

 7. ALTI AYLIK BAKIM: supap, buji, platin, avans, ve rölanti ayarları, ön düzen ayarları ve lastik balansları, rot ve rot başlarının, balataların ve fren ayarlarının, far ayarlarının kontrolü yapılır.

 8. YILLIK BAKIM: 6 aylık bakımın aynısı yapılır. Ayrıca soğutma sistemi, yakıt deposu ve yakıt sistemi, pompa ve enjeksiyon ayaları kontrolü yapılır.

 9. Sürücüler tekerlek –lastik değişimini ve araca kar zinciri takmasını bilmelidir.

 10. YAZA HAZIRLANMA • HAVA FİLİTRESİ VE JİKLE YAZLIK DURUMA GETİRİLİR. • KAR LASTİKLERİ ÇIKARILIP, NORMAL LASTİKLER TAKILIR. • LASTİK HAVA BASINÇ AYARLARI YAPILIR. • AKÜ KONTROL EDİLİR. • HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN KONTROL EDİLİR.

 11. ARACIN KIŞA HAZIRLANMASI • Soğutma suyuna antifriz ilave edilir. • Otomatik jikle kışlık duruma getirilir. • Kızdırma bujileri kontrol edilir. (Bujiler 2 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır.) • Hava filtresi kışlık duruma getirilir. • Lastik hava basınçları ayarlanır. • Kar lastikleri takılır. • Araçta uygun zincir, kazma, kürek tuz ve çuval bulundurulmalıdır. • Kalorifer tesisatı gözden geçirilir. • Akünün donmaması için tam şarj edilir.

 12. SORULAR • Yeni aracın 1000 – 2000 km arasında yapılan işlemine ne denir ? • İlk bakım • Yağ değişimi • Subap ayarı • Lastik bakımı

 13. Aşağıdakilerden hangisi motorun alıştırması (rodaj) zamanında yapılması uygundur? • Motoru yüksek devirde çalıştırmak • Uzun yolda aynı hızda devam etmek • Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak • Motoru tam yükte çalıştırmak

 14. Yeni bir araçta, rodaj zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? • Fazla sürat yapılır • Rölantide gidilir • Fazla sürat yapılmaz • Ani fren yapılır

 15. Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir? • Sürücü koltuğu • Dinlenme koltuğu • Yolcu koltuğu • Bebek koltuğu

 16. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? • Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması • Yakıt tüketiminin azaltılması • Araç içi nem oranının ayarlanması • Hava sirkülasyonunun sağlanması

 17. Hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? • Otomatik far • Yol bilgisayarı • Açılabilir tavan • Dağılmayan cam

 18. Motorsiklette motorun görevi nedir? • Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek • Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek • Akümülatörden aldığı enerjiyi durgun enerjiye çevirmek • Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmek

 19. Motor yakıt çeşitlerine göre nasıl sınıflandırılır? • Mazot ve fuel oil • Benzin, dizel ve LPG • Dizel ve fuel oil • Gaz yağı ve mazot

 20. Motorlar, soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılır? • Su ve hava soğutmalı • Su ve yağ soğutmalı • Su benzin soğutmalı • Su ve motorin soğutmalı

 21. Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılır? • Bir ve üç zamanlı • Bir ve dört zamanlı • İki ve dört zamanlı • İki ve beş zamanlı

 22. Benzinli bir motor için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • Sıkıştırılmış olan benzin ile hava, enjektörle ateşlenir • Sıkıştırılmış olan benzin, buji ile ateşlenir • Sıkıştırılmış olan benzin ile hava karışımı, buji ile ateşlenir • Sıkıştırılmış olan hava, buji ile ateşlenir

 23. Buji ile ateşlemeli motorlarda, aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? • İspirto • Benzin-LPG • Gaz yağı • Motorin

 24. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir? • Şaft • Aks • Piston • İstavroz dişlisi

 25. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir? • Ayna dişlisi • İstavroz dişlisi • Kavrama (debriyaj) • Karbüratör

 26. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçalarından biridir? • Rot başı • Diferansiyel • Buji • Rotil

 27. Hava soğutmalı motoru, su soğutmalı motordan ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir? • Radyatörün olmaması • Akümülatörün olmamasıdır • Silindir kapağının olmaması • Bujilerin olmaması

 28. Motora gerekli olan benzin – hava karışımını ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? • Distribütör • Egzoz manifoldu • Karbüratör • Benzin otomatiği

 29. Karbüratöre giren havayı temizleyen parça aşağıdakilerden hangisidir? • Benzin filitresi • Hava filitresi • Yağ filitresi • Su filitresi

 30. Motorun devri arttıkça, dinamodan çıkan fazla akımı ve voltajı ayarlayıp devreye ve aküye gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir? • Distribütör • Endüksiyon bobini • Kondansatör (meksefe) • Konjektör (regülatör)

 31. Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir? • Motor çalışmazken, ışık ve özel alıcıları çalıştırmak • Motor çalışmazken diferansiyeli çalıştırmak • Motor çalışmazken yağlamayı sağlamak • Motor çalışmazken vites kutusunu çalıştırmak

 32. Motor çalıştığı sürece, yağlamanın olup olmadığını aşağıdaki parçaların hangisinden anlaşılır? • Motor yağ çubuğundan • Motor yağ karterinden • Motor yağ göstergesinden • Motor yağ müşüründen

 33. Motor çalışırken yağ göstergesinde herhangi bir anormallik görüldüğünde ne yapılır? • Motor devri yükseltilir • Motor devri düşürülür • Motor rölantide çalıştırılır • Motor hemen durdurulur

 34. Motor yağını kontrolü yapılırken yağ, yağ çubuğunu neresinde olmalıdır? • Yağ çubuğunun iki çizgisi arasında • Yağ çubuğunun alt çizgisinde • Yağ çubuğunun üst çizgisinde • Yağ çubuğunda hiç görülmemeli

 35. Motor, yağlama yağı seviyesi normalin çok altında iken çalıştırılacak olursa ne olur? • Motor çok soğur • Motor yakıtına yağ karışır • Motor ısınır yanar • Motor suyuna yağ karışır

 36. Motorsiklet kullanma kılavuzuna göre, belli km dolunca aşağıdakilerden hangisi değiştirilir? • Fren hidroliği • Soğutma suyu • Soğutma antifirizi • Motor yağı

 37. Akümülatörün bakımında hangisi yapılır? • Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulur • Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su konulur • Plakaların 1 cm altına kadar saf su konulur • Plakaların ortasına kadar saf su konulur

 38. Akümülatörlerin bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır? • Suyu boşaltılıp yağlanır • Suyu boşaltılıp içi temizlenir • Plakaları temizlenir • Kutup başlarının oksitleri temizlenir

 39. Akümülatörlerin elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir? • Asit • İspirto • Saf su • Antifiriz

 40. Akümülatörün bakımında neye bakılır? • Eleman kapak deliklerinin açık olup olmadığına • Elemanlar içersindeki ispirto seviyesine • Elemanlar içersindeki antifiriz seviyesine • Plakaların temiz olup olmadığına

 41. Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir? • Bujilerin yanması • Endüksiyon bobininin yanması • Konjektörün yanması • Flaşörün yanması

 42. Motorsiklet kullanma kılavuzuna göre belirli km dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? • Buji • Rot • Aks • Şaft

 43. Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde görülebilecek arızalardan biri hangisidir? • Regülatörün yanması • Bujilerin yanması • Platinin yanması • Flaşörün yanması

 44. Motorsiklet kullanma kılavuzuna göre belirli km dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? • Aks • Mafsal • İstavroz • Platin

 45. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? • Eksantrik • Krank mili • Buji • Piston

 46. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? • Platin • Şaft • Eksantrik • Rot

 47. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır? • Şaft • Balans • Avans • Rot

 48. Buji ayarları yanlış yapılmış bir motorun egzoz dumanı hangi renkte çıkar? • Mavi • Siyah • Kırmızı • Sarı

 49. Bir motorsikletin egzoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? • Yağ seviyesine • Soğutma suyuna • Vantilatöre • Hava filitresine

 50. Bir motorsikletin egzoz dumanı siyah renkte çıkıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisidir? • Motor ısısı artmıştır • Motor yağı kirlenmiştir • Karışım oranı bozulmuştur • Motor yağı kalınlaşmıştır