De omgevingsvergunning onderzocht anders werken anders denken
Download
1 / 13

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken. Onderzoek uitvoering Wabo. Conclusies (1). Over de overheid: Deskundigheid Wabo - ambtenaren niet altijd voldoende.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denken' - dympna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De omgevingsvergunning onderzocht anders werken anders denken

De omgevingsvergunning onderzocht: anders werken, anders denkenConclusies 1
Conclusies (1)

 • Over de overheid:

 • Deskundigheid Wabo-ambtenaren niet altijd voldoende.

 • Klantvriendelijkheid schiet soms tekort, overheid sterk intern gericht, te weinig oog voor belangen ondernemers.

 • Vooroverleg té vrijblijvend, divers tijdsverloop, informatiebehoefte onvoldoende gecoördineerd.

 • Over ict:

 • Omgevingsloket: te weinig maatwerk, niet gebruiksvriendelijk, niet alles is gedigitaliseerd. Bedrijven hebben

 • behoefte aan helpdesk.


Conclusies 2
Conclusies (2)

 • Over het proces:

 • Meeste aanvragen enkelvoudig; ervaring neutraal/positief.

 • Complexe aanvragen: ervaringen nog niet positief

 • Bevoegd gezag en uitvoering Wabo sterk versnipperd; te weinig regie en afstemming leiden tot vertragingen.

 • Over de aanvrager:

 • Bedrijven dienen soms vergunningaanvraag in zonder te weten welke informatie nodig is / aan welke eisen moet worden voldaan. Ze maken te weinig gebruik van vooroverleg


Aanbevelingen 1
Aanbevelingen (1)

 • Bedrijven kunnen en moeten zich beter voorbereiden (via www.omgevingsloket.nl) op een vergunningaanvraag.

 • Cultuurverandering ambtenaren nodig:

 • van formeel toetsend naar meedenkend en

 • oplossingsgericht.

 • Ondernemer wil één deskundig contactpersoon met bevoegdheden: regisseur die vooroverleg voert, proces en informatiebehoefte stroomlijnt


Aanbevelingen 2
Aanbevelingen (2)

 • Legesheffing moetvanwege grote lokale verschillen weer tegen het licht worden gehouden. Er moet voorkomen worden dat bedrijven die nieuwe aanvraag indienen tweemaal leges moeten betalen.

 • Stroomlijning uitvoering Wabo door instellen één frontoffice (vergunningenloket) met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten. Ter voorkoming van discussies over verantwoordelijkheden: expertise en bestuurlijke besluitvorming binnen 1organisatie onderbrengen


De praktijk van alledag
De praktijk van alledag…

 • Diverse audits / quick scans gemeenten:

 • Proces:

 • Processen en termijnen op hoofdlijnenondercontrole en conform wet

 • Merendeelgemeentenkentregisseur, coordinator, casushouder

 • Afstemming (interne) adviseursvaak bottleneck voortermijnen in proces


De praktijk van alledag1
De praktijk van alledag…

 • Inhoud:

 • Technischetoetsingherleidbaar en controleerbaar

 • Juridischeinhoudbeschikkingen divers; somsonvolledige / onjuisteoverwegingen, inwerkingtreding, bezwaar- en beroepsmogelijkheid

 • Afstemming voorschriften meervoudigevergunningenverdient meer aandacht


De praktijk van alledag2
De praktijk van alledag…

 • Communicatie:

 • Aanvragenregelmatig niet compleet

 • Aanvraagverschilt van plan in vooroverleg

 • Communicatieformeeltijdensformeletraject, informatiegerichttijdensvoorfase

 • Veelcommunicatiemomenten met aanvrager

 • Interne communicatie: afspraak is afspraak?


Conclusie
Conclusie

Erbestaanverschillendepercepties over uitvoering Wabo


Uitdaging
Uitdaging

Gelukkig zit het gat niet aan onze kant !

Hoe lossen we de nogbestaandeknelpunten op?


Stelling
Stelling

Het voorstel van de BZW/KvKomalleomgevingsvergunningplichtige activiteiten onder te brengen bij de Rud, omdat expertise en bestuurlijkebesluitvorming dan binnen 1 organisatie bij elkaar worden gebracht, is een goedidee.


Stelling1
Stelling

Er is geenprobleem. Als ergeenwelstandscommissie meer is, en de technischetoets wordt privaatuitgevoerd, ligt de regievoor de omgevingsvergunningvanzelfsprekendvolledig bij r.o.

Het is dan vooriedereenduidelijk waar hij met zijn of haar vragennaar toe moet.