Z kladn zjazdov v cvik
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Základný zjazdový výcvik. Oblúky. Ing. Veronika Šeligová ZŠ Sačurov 7. ročník. Oblúk v obojstrannom prívrate. Zmena smeru jazdy s prenášaním zaťaženia striedavo na lyže v prívratnom postavení. Lyžiar je v sklze v základnom lyžiarskom postavení.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dyllis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z kladn zjazdov v cvik

Základný zjazdový výcvik

Oblúky

Ing. Veronika Šeligová

ZŠ Sačurov

7. ročník


Obl k v obojstrannom pr vrate
Oblúk v obojstrannom prívrate

 • Zmena smeru jazdy s prenášaním zaťaženia striedavo na lyže v prívratnom postavení.

 • Lyžiar je v sklze v základnom lyžiarskom postavení.

 • Po nasadení obojstranného prívratu prenáša hmotnosť na vnútornú hranu vonkajšej lyže, čím odľahčí vnútornú lyžu.

 • Zaťaženie vonkajšej lyže sa zvýrazňuje odklonením tela od svahu.

 • Lyže sa dostávajú do oblúka.

 • Po ukončení začína príprava na ďalší oblúk, kde sa hmotnosť prenáša na opačnú lyžu.

 • Tento oblúk je vhodný pre lyžiarov – začiatočníkov.


Obl k z obojstrann ho pr vratu
Oblúk z obojstranného prívratu

Kĺzava forma

 • Táto forma nadväzuje na prechádzajúci oblúk v obojstrannom prívrate.

 • Postoj lyžiara a jazda sú rovnaké, odlišnosť je vo fáze ukončenia zmeny smeru.

 • Z obojstranného prívratu lyžiar postupne prisúva hornú lyžu tak, aby zaujal počas jazdy šikmo svahom rovnobežné postavenie lyží.


Obl k z obojstrann ho pr vratu1
Oblúk z obojstranného prívratu

Dynamická forma

 • Najpoužívanejšia technika priemerných lyžiarov.

 • Využitie je časté aj pri prekonávaní náročnejších snehových terénov.

 • Z jazdy šikmo svahom, pred zamýšľanou zmenou smeru lyžiar vysúva lyže do obojstranného prívratu so súčasným zapichnutím vonkajšej palice.

 • Nasleduje impulz z palice, odraz z vonkajšej lyže, kde po prechode cez spádnicu sa „bývalá“ vonkajšia lyža prisúva do rovnobežného postavenia.
Obl k z pr vratu hornou ly ou
Oblúk z prívratu hornou lyžou

 • Zo jazdu šikmo po spádnici lyžiar pred zahájením oblúku vysunie hornú lyžu do prívratu.

 • Postupne ju zaťažuje a zvyšuje tlak prenesením hmotnosti tela.

 • Zaťažená lyža sa začne otáčať do spádnice, v tom momente na ňu prestúpi a prisunie odľahčenú lyžu do paralelného postavenia.

 • Panvu tlačí ku svahu a trup sa odkláňa od svahu v miernom predklone.

 • Táto technika sa využíva pri zlej viditeľnosti, pri sťažených snehových podmienkach, pri jazde so záťažou ap.


Obl k z pr vratu dolnou ly ou
Oblúk z prívratu dolnou lyžou

 • Zo jazdu šikmo po spádnici lyžiar pred zahájením oblúku vysunie dolnú lyžu do prívratu so súčasným pohybom nižšej paže vpred.

 • V tomto okamžiku sa ťažisko tela nachádza najnižšie zahranením ukončí vysunutie lyže.

 • Zapichnutím palice a odrazom z hrany dolnej lyže urobí oblúk a prenesie hmotnosť z nižšej lyže na budúcu vonkajšiu.

 • Preklopením lyže z vnútornej hrany na vonkajšiu nastáva paralelne postavenie.

 • Vo fáze vedenia oblúku prenesie hmotnosť tela na vonkajšiu lyžu, ťažisko tela sa plynule znižuje.


Zno n obl k
Znožný oblúk

 • V jazde šikmo lyžiar predsúva hornú lyžu a súčasne zapicháva palicu.

 • Nasleduje impulz z palice a prenesenie hmotnosti na vonkajšiu lyžu využitím pohybu zdola nahor.

 • V prvej fáze oblúku je zaťaženie sústredené pod špičkou viazania.

 • V druhej fáze sa tlak prenáša pod oblasť vnútornej strany chodidla a päty, čím sa lyža dostáva na vnútornú hranu.

 • Vnútorná lyža pomáha pri hranení hornou hranou na vonkajšej strane chodidla.

 • Panva sa na strane predsunutej lyže predsúva dopredu a telo sa odkláňa od svahu.

 • Vonkajšia aj vnútorná lyža vykonávajú zmenu smeru v paralelnom postavení až do jazdy šikmo svahom.


Z kladn zjazdov v cvik

Zdroje:

ŽÍDEK, J.- PETROVIČ, P. 1997. Lyžovanie. Metodická príručka pre školy a verejné

lyžiarske školy. Bratislava: FTVŠ UK, 1997, 106 s.

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/sjezd_lyze/web/pages/07_o_pluh_stat.html

Obrázky vyhľadané pomocou http://image.google.sk/