Download
statistika podruh n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistika podruhé PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistika podruhé

Statistika podruhé

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Statistika podruhé

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statistika podruhé Návrh evidence a statistického výkaznictví Možná realizace - 2009 Komise SDRUK pro RF Praha, 9. 4. 2008

 2. Vývoj od listopadu 2007 • Prezentace na celostátním semináři ke statistice v Brně (prosinec 2008, NIPOS, MZK Brno) • První kolo připomínek (KK i PK) • Konzultace se zástupcem komise pro služby SDRUK • Únor – NIPOS konzultuje s ČSÚ – souhlas bez připomínek • Korespondenční práce skupiny pro statistiku • Předkládám PRACOVNÍ verzi – rozhodnout a ukončit • Návrh na změny oddílu Hospodaření od NIPOS

 3. Připomínkované návrhy • Výkaz Kult (MK) V12-01 • Deník veřejné knihovny • Definice ke statistické evidenci • Pokyny k vyplňování deníku • Pokyny k vyplňování výkazu

 4. Základní zásady akceptování … • Knihovny evidují mnohem více než obsahuje statistický výkaz (větší knihovna – více údajů), jen stěžejní do výkazu • Každý musí udělat nějaký kompromis a přijmout i jiný náhled • Snaha o maximální srozumitelnost • I formální připomínky jsou důležité!!! • Zkuste se zamyslet, prosím, nad souvislostí Výkaz – Deník – definice

 5. Oblasti připomínek: • Výpůjčky - téměř bez výhrad, zůstává • Návštěvníci knihovny fyzičtí i virtuální • Elektronické, tzn. on-line služby • Další údaje • Pracovníci a hospodaření – jen drobné doplňky (do minulého pátku  )

 6. I. Knihovní fond

 7. II. Uživatelé

 8. III. Výpůjčky

 9. IV. Elektronické služby knihovny

 10. V. Další údaje • Počet vzdělávacích akcí pro veřejnost X • Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky X Údaje z Kultu nelze nahrazovat výkazem RF

 11. Možná řešení:1. Přidat samostatný oddíl RF

 12. Možná řešení 2. Začlenit předešlé řádky do stávajícího oddílu V. Další údaje 3. Pouze vypustit ve stávajících ř. 0513 a 0514 slovo „veřejnost“

 13. VI. Zaměstnanci, hospodaření • Sledování nákladů na pořízení knihovních fondů • Sledování nákladů na pořízení licencí na elektronické zdroje

 14. Kosmetická úprava – zásadní význam

 15. NIPOS - návrh na nový oddíl VI. Zaměstnanci, hospodaření • Máme možnost zvolit • Připomínky mám od ekonomky NK a někt. členů skupiny • Mohlo by se zjednodušit stávající? • Dodáme si své 3 řádky o nákladech na KF • Případně další změny • Prosím připomínkujte – Urgentní

 16. A termíny ? • Připomínky ke Kultu obratem poslední • Připomínky k oddílu VI. Zaměstnanci, hospodaření – do konce příštího týdne nejpozději • Do konce května 2008 – vše další NIPOSu

 17. Za pracovní skupinu děkuji za • Pomoc včera • Dnes pozornost • Zítra  náměty, připomínky, návrhy • Ladislava Zemánková • KI NK ČR • Ladislava.zemankova@nkp.cz