Download
mandi tamara 115 03 radanovi jelena 112 03 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03

Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03

148 Views Download Presentation
Download Presentation

Mandić Tamara 115 /03 Radanović Jelena 112 /03

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mandić Tamara 115/03Radanović Jelena 112/03 Prezentacija

 2. DUBROVNIK

 3. O Dubrovniku • Geografski položaj • Klima • Stanovništvo • Istorija

 4. Smeštaj Hotel Vila Dubrovnik

 5. Izleti • I dan: Razgledanje grada • II dan: Duh Jadrana-Krstarenje ostrvima • III dan: Selo Cilipi-Folklor • IV dan: Dubrovnik sa mora • V dan: Renesansni vrt Dalmacije-Ston • VI dan: Viteški grad-Korčula • VII dan: Nacionalni park-Mljet

 6. I dan: Razgledanje grada

 7. II dan: Duh Jadrana-Krstarenje ostrvima

 8. III dan: Selo Cilipi-Folklor

 9. IV dan: Dubrovnik sa mora

 10. V dan: Renesansni vrt Dalmacije

 11. VI dan: Viteški grad-Korčula

 12. VII dan: Nacionalni park-Mljet

 13. Restoran Gverović

 14. “Oni koji traže raj na zemlji trebaju doći i videti Dubrovnik”,George Bernard Shaw “A kada bi na svetu bilo više Dubrovnika, samo jedan od njih bio bi pravi, ovaj istinski, nepovratni, jedini Dubrovnik od kamena i svetlosti. Mediteran ga spaja sa kontinentima, civilizacijama i narodima, neuporedivi Dubrovnik”, Jure Kaštelan