nytt asit dokument 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nytt ASIT-dokument 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nytt ASIT-dokument 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Nytt ASIT-dokument 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Nytt ASIT-dokument 2009. Päivi Söderman Barnallergimottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset. 24 september 2009. Vilka har medverkat i arbetsgruppen?. Monica Arvidsson ordf, vuxenallergolog SFFA/SSA Päivi Söderman BLF allergisektion Ann Hammarlund ÖNH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nytt ASIT-dokument 2009' - dylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nytt asit dokument 2009
Nytt ASIT-dokument 2009

Päivi Söderman

Barnallergimottagningen

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset

24 september 2009

slide2

Vilka har medverkat i arbetsgruppen?

 • Monica Arvidsson ordf, vuxenallergolog SFFA/SSA
 • Päivi Söderman BLF allergisektion
 • Ann Hammarlund ÖNH
 • Margareta Söderberg lungmedicinSLMF
 • Peter Odebäck allmänmedicin
 • Margareta Eriksson ASTA (barnsjukvård)
 • Louise Sundler ASTA (vuxensjukvård)
 • Annika Nilsson Astma- och allergiförbundet
 • Sabina Rak
slide3

Allergenspecifik immunterapi

 • Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor
 • Revidering av tidigare rekommendationer från år 2000
 • Sammanställda på uppdrag av Svenska Föreningen för Allergologi
 • Arbetet har finansierats av Svenska Föreningen För Allergologi
vad r nytt
Vad är nytt?
 • Varje kapitel har genomarbetats vad gäller ny vetenskaplig dokumentation som tillkommit sedan år 2000
 • Nyskrivet kapitel om mekanismer
 • Nyskrivet kapitel om framtida utveckling
vad inneh ller dokumentet
Vad innehåller dokumentet?
 • Kapitel 1 Inledning och historik
 • Kapitel 2 Allergidiagnostik
 • Kapitel 3 Indikationer för ASIT
 • Kapitel 4 Verkningsmekanismer vid ASIT
 • Kapitel 5 Kliniska effekter
 • Kapitel 6 Var bör ASIT ges
 • Kapitel 7 Biverkningar och risker vid ASIT
 • Kapitel 8 ASIT till barn
 • Kapitel 9 Patientsamverkan och praktiska aspekter
 • Kapitel 10 Nya vägar för ASIT
kapitel 1
Kapitel 1
 • Inledning
 • Historik och utveckling från 1911 –
 • Internationella och nationella konsensusrapporter
kapitel 2
Kapitel 2
 • Allergidiagnostik
 • Anamnes och IgE-diagnostik grunden för rätt användning av ASIT
 • Miljöåtgärder! ( allergisanering )
kapitel 3
Kapitel 3
 • Indikationer för allergenspecifik immunterapi
 • Indikationer
 • Kontraindikationer
 • ASIT som förebyggande behandling
 • ASIT vid rinokonjunktivit
 • ASIT vid astma
 • ASIT vid insektsallergi
kapitel 4
Kapitel 4
 • Verkningsmekanismer
 • Tillbakablick
 • Immunglobuliner
 • Effektorceller
 • T-hjälparceller Th1 – Th2
 • Regulatoriska T-celler
 • Mekanismer vid SLIT
kapitel 5
Kapitel 5
 • Kliniska effekter
 • Syfte med symtomatisk respektive immunmodulerande behandling
 • Kliniska effektparametrar
 • Vilka allergen är aktuella för ASIT i Sverige
 • Förebyggande effekter och långtidseffekter
 • Problem vid utvärdering av kliniska effekter
 • Kvalitetskrav på studier av behandling med ASIT
kapitel 6
Kapitel 6
 • Var bör ASIT ges?Vilka vårdgivare ansvarar för behandlingen
 • Var ska behandling startas och var kan underhållsbehandling ges
 • Ska ASIT alltid vara förbehållen sjukhusbundna mottagningar?
 • Kompetenskrav på läkare och sjuksköterskor
slide12

Kapitel 6

 • Behandlingsstart ska ske på specialistmottagningar
 • Ansvarig dr bör ha specialistutbildning i allergisjd
 • Dr och ssk ska ha gått ASIT-kurs i SFFA:s regi
 • Underhållsbehandling kan ske i ÖV utanför sjukhus
 • Utvärdering av effekten och bed om fortsatt behandlingbör göras i samråd med allergispecialist
 • ASIT vid astma bör gå på sjukhusmottagning
 • ASIT vid rinit bör kunna skötas på ÖV-mottagning
kapitel 7
Kapitel 7
 • Biverkningar och risker vid ASIT
 • Lokalreaktioner
 • Systemreaktioner
 • Senreaktioner
 • Försiktighetsåtgärder – organisation och lokaler
 • Utrustning som rekommenderas vid ASIT
 • Rutiner i samband med injektion
 • Behandling av biverkningar
slide14

Kapitel 8

 • Effekt av ASIT till barn (pollen, pälsdjur, kvalster, bi-geting)
 • Singel kontra multipel allergi
 • Förekomst och allergiutveckling hos barn
 • Förebyggande effekter på sensibiliseringar och astmaförebyggande effekter
 • Långtidseffekter
 • Problem vid ASIT hos barn och ungdomar
 • Vilka allergener kan vara aktuella för ASIT
slide15

Kapitel 9

 • Checklista inför start
 • Kvarstår indikationen (vid lång väntetid till start)
 • Pricktest/specifikt IgE
 • Spirometri (görs på alla patienter innan start)
 • Ingen kontraindikation
 • Genomgång av aktuell medicinering
 • ”Kontrakt” / välinformerad patient
kapitel 9
Kapitel 9
 • Patientsamverkan och praktiska aspekter
 • Checklista före start
 • Information till patienten
 • Dosschema - doseringsprinciper
 • Doseringsavvikelser
 • Patientmedverkan före och efter injektion
kapitel 10
Kapitel 10
 • Nya vägar för ASIT
 • Lokal immunterapi – SLIT
 • Allergoider och andra modifierade extrakt
 • Rekombinanta allergen
 • Adjuvans