slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet. Äldre och läkemedel. Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci. Äldre och läkemedel. Kroppsliga förändringar. Farmakodynamik. Farmakokinetik. Förstärkt effekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC)' - dylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Läkemedel - nytta och risk hos äldre

Johan Fastbom

Aging Research Center (ARC)

Karolinska Institutet

slide2

Äldre och läkemedel

Kroppsliga förändringar

- Åldrande

- Sjukdom

Polyfarmaci

slide3

Äldre och läkemedel

Kroppsliga förändringar

Farmakodynamik

Farmakokinetik

Förstärkt effekt

Förlängd effekt

Större variabilitet

slide5

1 ml/min/år

Farmakokinetiska

förändringar

Digoxin

Många antibiotika

Kaliumsparare

ACE-hämmare

PO diabetesmedel

H2-blockerare

NSAID

Många opioider

m.fl.

DAKS-projektet

72% < 60 ml/min

19% < 30 ml/min

Estimerad glomerulär filtration (eGFR)

M: (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea

K: (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-krea

www.fass.se/LIF/produktfakta/kreatinin.jsp

slide6

a

Farmakodynamiska förändringar

Hjärt-kärlläkemedel

Andra läkemedel

Psykofarmaka

Smärtstillande medel

Antikolinerga läkemedel

m.fl.

NSAID

Hjärtsvikt

Njursvikt

Trötthet

Kognitiva störningar

EPS

Fall

Blodtrycksfall

Svimning

NSAID

ASA

Magsår

Magblödningar

slide7

Problemläkemedel

 • Långverkande bensodiazepiner
 • Antikolinerga medel
 • Neuroleptika
 • Opioider
 • NSAID
 • Blodtryckssänkande läkemedel
 • PO diabetesmedel
 • Digoxin
slide8

Läkemedelsanvändningen

hos äldre

Alla äldre

19883 preparat/person

2011 5-6 preparat/person

SÄBO, multisjuka

19883 preparat/person

201110 preparat/person

slide9

Läkemedelsanvändningen

hos äldre

Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2008

slide10

Läkemedelsanvändningen

i olika boenden/omsorg

Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

slide11

Polyfarmaci

konsekvenser

 • Biverkningar
 • Läkemedelsinteraktioner
 • Följsamhet
 • Olämplig läkemedelsanvändning
slide12

Biverkningar

 • Yrsel
 • Dåsighet, trötthet
 • Muntorrhet
 • Förstoppning
 • Matleda
 • Sömnstörning
 • Oklarhet, Minnesstörningar
 • Stelhet
 • Blodtrycksfall
 • Fall
 • Magblödning
 • Förvirring
 • Salt-/vätskebalansrubbning
 • Hjärtrytmrubbning
 • Njurpåverkan/hjärtsvikt
 • Blodsockerfall

Förändrad känslighet

Förändrad omsättning

Polyfarmaci

Polyfarmaci

slide13

Läkemedelsinteraktioner

C-interaktioner 25%

D-interaktioner 3-4%

slide14

Läkemedelsinteraktioner

SFINX

 • C-interaktioner
 • SSRI - ASA
 • Warfarin - Paracetamol
 • Kalcium - Levotyroxin
 • Beta2-stimulerare - Ipratropium
 • Warfarin - Levotyroxin
 • ACE-hämmare - Kaliumsparare
 • D-interaktioner
 • Klopidogrel - Omeprazol
 • Kalium - Kaliumsparare
 • Warfarin - ASA
 • Warfarin - Tramadol
 • Verapamil/Diltiazem - Betablockare
 • Waran - NSAID

Glöm inte Additiva effekter

slide15

Läkemedelsbiverkningar

10-30% av alla sjukhusinläggningar

av äldre

Hjärt-kärlläkemedel

NSAID, ASA

Antikoagulantia

Analgetika

Psykofarmaka

Höga doser

Nedsatt njurfunktion

Läkemedelsinteraktioner

slide17

Klok förskrivning

 • Uppföljning
 • Läkemedelsgenomgång
slide18

Grundläggande

Aktuell läkemedelslista

Ordinerad

Använder

slide19

Grundläggande

 • Indikation
 • Nytta-risk
 • Behandlingsmål
 • Icke-farmakologisk behandling
 • Individanpassning - ålder, fysiologi, diagnoser, läkemedel
slide20

Socialstyrelsens indikatorer

 • Läkemedelsspecifika
 • Typ av läkemedel
 • Regim
 • Dosering
 • Polyfarmaci
 • Vid nedsatt njurfunktion
 • Vid vissa symtom
 • Diagnosspecifika
 • Elva diagnoser
 • Rationell
 • Irrationell
 • Olämplig/riskfylld
slide21

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsspecifika

1.1 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger

slide22

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsspecifika

1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse

slide23

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsspecifika

1.2 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskilt stor betydelse

slide24

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsspecifika

1.7 Läkemedel och njurfunktion

slide25

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Läkemedelsspecifika

1.8 Läkemedel och vissa symtom

Symtomgivande ortostatism/blodtrycksfall

Fall

Kognitiv störning

slide26

Indikatorer för god

läkemedelsterapi hos äldre

Diagnosspecifika

2.5 Diabetes, typ 2

slide27

Indikatorer för god läkemedels-terapi hos äldre

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-29

slide28

Erik är 91 år. Han har högt blodtryck, och är opererad för prostatacan-cer. Bröt lårbenshalsen för ett år sedan. Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och kärlkramp. Besväras av muntorrhet, förstoppning, vattenkastnings-besvär, yrsel och värk. Han har vårdats på sjukhus tre gånger senaste året, sammanlagt 14 dagar.

Erik bor sedan två år tillbaka på sjukhem. Han är nöjd med det och med husläkarna som har haft täta kontakter med honom, hans anhöriga, sjukhemmet och sjukhuset.

slide29

Ber.form Preparatnamn Styrka Dosering

Tabl Flunitrazepam 1 mg 0+0+0+1

Tabl Trombyl 75 mg 1x1

Tabl Amilorid 5 mg 1x1

Tabl Digoxin 0,13 mg 1+0+0+0

Tabl Behepan 1 mg 1+0+0+0

Tabl Verapamil 80 mg 1+0+0+0

Tabl Citalopram 20 mg 1x1

Tabl Lergigan 25 mg 0+0+0+2

Depottabl Imdur 60 mg 1+0+0+0

Tabl Dexofen 100 mg 1+0+1+0

Tabl Furix 40 mg 1+0+0+0

Droppar Laxoberal 7,5 mg/ml 10

Tabl Panodil 500 mg 2+0+2+0 + vb

Tabl Zopiklon 7,5 mg 0+0+0+1

Ögondr Timolol 1x1

Depottabl Kaleorid 750 mg 1x1

Dosgran Inolaxol 1+1+1+0

Sugtabl Xerodent 0,25 mg 1x6

1.2

Finns indikation

1.1

Olämpliga läkemedel

2.x

Kontraindikationer

1.4

Rätt dos

1.3

Rätt regim

1.5

Dubbelanvändning

1.6

Interaktioner

1.8

Biverkningar