Produktivnost
Download
1 / 40

Produktivnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Produktivnost. Produktivnost Sadr žaj predavanja. Cilj i primena indikatora produktivnosti Osnovni tipovi indikatora produktivnosti Produktivnost rada Dekompozicija ekonomskog rasta. Produktivnost Cilj i primena indikatora produktivnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Produktivnost' - dyani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Produktivnost sadr aj predavanja
ProduktivnostSadržaj predavanja

 • Cilj i primena indikatora produktivnosti

 • Osnovni tipovi indikatora produktivnosti

 • Produktivnost rada

 • Dekompozicija ekonomskog rasta


Produktivnost cilj i primena indikatora produktivnosti
Produktivnost Cilj i primena indikatora produktivnosti

 • Produktivnost – odnos količine ostvarenog autputa i količine uloženog inputa

 • Produktivnost meri efikasnost proizvodnje

 • Merenje produktivnosti zavisi od raspoloživih podataka i od namene


Produktivnost cilj i primena indikatora produktivnosti1
Produktivnost Cilj i primena indikatora produktivnosti

 • Nivo vs dinamika produktivnosti

 • Dinamika produktivnosti se izražava indeksom ili stopom rasta produktivnosti

 • Indeks produktivnosti predstavlja odnos produktivnosti tekućeg perioda i produktivnosti baznog perioda


Produktivnost cilj i primena indikatora produktivnosti2
Produktivnost Cilj i primena indikatora produktivnosti

Svrhe merenja produktivnosti:

 • Nacionalne procene i međunarodna poređenja

 • Razumevanje dinamike životnog standarda stanovništva

 • Poređenje indikatora produktivnosti za pojedine proizvodne procese između preduzeća može pomoći identifikovanju neefikasnosti

 • Promena multifaktorske produktivnosti predstavlja značajan element u modeliranju proizvodnih kapaciteta jedne zemlje


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti
Produktivnost Osnovni tipovi indikatora produktivnosti

Produktivnost po delatnostima

 • Podela produktivnosti prema vrsti inputa i prema vrsti autputa

 • Jedan input ili više inputa - jednofaktorske i višefaktoske indikatore produktivnosti

 • Prema vrsti autputa, indikatori produktivnosti koji koriste bruto proizvodnju ili dodatu vrednost


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti1
Produktivnost Osnovni tipovi indikatora produktivnosti

Jednofaktorski indikatori produktivnosti su:

 • Produktivnost rada

 • Produktivnost kapitala

  • Mogu biti izračunati korišćenjem bruto proizvodnje ili dodate vrednosti kao autputa

   Višefaktorski indikatori produktivnosti obuhvataju više faktora proizvodnje

 • Rad i kapital

 • Kapital-rad-energija-materijal-usluge (engl:KLEMS)

  • Samo se izračunava na osnovu bruto koncepta proizvodnje


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti2
Produktivnost Osnovni tipovi indikatora produktivnosti

Najčešće korišćene mere produktivnosti su:

 • Produktivnost rada zasnovana na bruto dodatoj vrednosti

 • Produktivnost rada i kapitala

 • Multifaktorska produktivnost (kapital-rad-energija-materijal-usluge)


Produktivnost Osnovni tipovi indikatora produktivnostiPrikaz osnovnih mera produktivnosti

Izvor: OECD (2001), Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth, OECD Manual

9


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti3
Produktivnost Osnovni tipovi indikatora produktivnosti

 • Svi prikazani indikatori mogu prikazivati nivo ili dinamiku produktivnosti

 • Nivo produktivnosti - vrednost autputa u posmatranom periodu stavlja se u odnos sa vrednošću inputa u tom istom periodu

 • Dinamika produktivnosti - indeks autputa se stavlja u odnos sa indeksom inputa (indeksi mogu biti lančani ili bazni, tj. u odnosu na prethodnu godinu ili u odnosu na neku referentnu godinu)


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti4
ProduktivnostOsnovni tipovi indikatora produktivnosti

 • Na nivou ukupne ekonomije, agregat za izračunavanje produktivnosti je bruto domaći proizvod (BDP)

 • Iako se u praksi retko koristi, neto domaći proizvod (NDP) je bolja mera autputa (isključuje amortizaciju)

 • Zemlje sa značajnim učešćem osnovnih sredstava, čiji je vek trajanja kratak (npr. kompjuteri) − imaju značajno niži NDP od BDP-a, zbog visokih stopa amortizacije na osnovna sredstva


Produktivnost osnovni tipovi indikatora produktivnosti5
ProduktivnostOsnovni tipovi indikatora produktivnosti

 • Ključni problem je usklađenost i uporedivost merenja amortizacije među različitim zemljama

 • U zemljama OECD-a, NDP u proseku čini 85% BDP-a (OECD, 2008)

 • Bruto nacionalni dohodak (BDP korigovan za neto primarne dohotke iz inostranstva) je takođe bolji agregat za izračunavanje produktivnosti od BDP-a


Produktivnost produktivnost rada
Produktivnost Produktivnost rada

 • Produktivnost rada se definiše se kao odnos autputa i radnog inputa

 • Evrostat izračunava tri indikatora produktivnosti rada:

  • BDP po zaposlenom

  • BDP po času rada

  • Realne jedinične troškove rada

 • OECD najčešće meri produktivnost rada kao BDP po času rada

 • BDP se izražava u evrima ili dolarima prema paritetu kupovne moći


Produktivnost produktivnost rada1
Produktivnost Produktivnost rada

 • Najbolja mera radnog inputa su stvarni časovi rada zaposlenih

  • odražavaju regularne časove rada na osnovnom poslu, puno ili skraćeno radno vreme, prekovremeno (plaćeno ili neplaćeno)

  • časove rada ostvarene na dodatnom poslu

  • ne uključujući časove koji nisu realizovani (praznik, godišnji odmor, štrajk, vremenske prilika i sl.)


Produktivnost produktivnost rada2
Produktivnost Produktivnost rada

 • Najčešće se koriste godišnji časovi rada svih zaposlenih koji učestvuju u stvaranju BDP-a

  • prosečni godišnji ostvareni časovi rada po zaposlenom koji se množe sa ukupnim brojem zaposlenih

 • Nedostatak: ne odražavaju promene u kvalitetu zaposlenih (npr. promene u kvalifikacijama, nivou obrazovanja ili radnog iskustva tokom vremena)


Produktivnost produktivnost rada3
Produktivnost Produktivnost rada

 • Podaci o ostvarenim časovima rada prema nivou kvalifikacija ili nivou obrazovanja u najvećem broju zemalja nisu raspoloživi

 • Efekat koji rast kvalifikacija zaposlenih ima na rast autputa obuhvata se rezidualnom vrednošću putem multifaktorske produktivnosti, a ne putem radnog inputa

 • U većini zemalja, osnovni izvor podataka za časove rada je Anketa o radnoj snazi


Produktivnost produktivnost rada godi nj e s top e rasta bdp a prema asu rada u
Produktivnost Produktivnost radaGodišnjestope rasta BDP-a prema času rada u %

Izvor: OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012


Produktivnost produktivnost rada4
Produktivnost Produktivnost rada

 • U Koreji, Slovačkoj, Poljskoj i Estoniji stopa rasta produktivnosti od 1995-2011. je bila u proseku 3-4%

 • U većini zemalja Evro zone, SAD-u, Velikoj Britaniji i Kanadi stopa rasta je manja od 2%

 • Posle 2007. kao posledica finansijske krize stopa rasta produktivnosti rada je opala na blizu 0% u većini OECD zemalja

 • Zemlje su se na različite načine prilagodile novonastaloj situaciji


Produktivnost produktivnost rada godi nj e stop e rasta bdp a prema asu rada u
Produktivnost Produktivnost radaGodišnje stope rasta BDP-a prema času rada u %

 • Irska, Estonija i Nemačka su smanjile prosečan broj časova rada po zaposlenom

 • Španija, Švedska, Luksemburg i Belgija nisu smanjile prosečan broj časova rada po zaposlenom, već broj zaposlenih

 • Na narednom grafikonu vidimo da nakon 2007. veliki broj zemalja ima negativne stope rasta produktivnosti i po zaposlenom i po času rada (treći kvadrant)


Produktivnost Produktivnost radaGodišnje stope rasta BDP-a po času rada (y osa) i po zaposlenom (x osa) u %

2001-2007.

2007-2011.*

* Ili poslednja dostupna godina

Izvor: OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012

20


ProduktivnostProduktivnost radaBrutodomaći proizvod i bruto nacionalni dohodak po času rada u 2011* - u dolarima prema PPP u tekućim cenama

GDP po času rada

GNI po času rada

* ili poslednja dostupna godina

Izvor: OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012


Produktivnost produktivnost rada5
Produktivnost Produktivnost rada

 • Rang zemalja prema produktivnosti merena BDP-om i BND-om je u većini slučajeva isti

 • Izuzetak su Irska, Island i Luksemburg (niži rang prema BND-u)

 • Švajcarska ima viši rang prema BND-u


Produktivnost produktivnost rada6
Produktivnost Produktivnost rada

Jedinični troškovi rada (JTR):

 • Mere prosečne troškove rada po jedinici autputa

 • Predstavljaju vezu između troškova rada u proizvodnji autputa i produktivnosti rada


ProduktivnostProduktivnost radaProduktivnost rada, naknade zaposlenima po času rada, JTR, za ukupnu ekonomiju, u stopama rasta (u %)

Naknade zaposlenima po času rada

Jedinični troškovi rada

Produktivnost rada

24

* ili poslednja dostupna godina

Izvor: OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012


Produktivnost produktivnost rada7
Produktivnost Produktivnost rada

 • Tokom poslednjih 15 godina, G7 zemlje i prve članice EU su beležile rast produktivnosti, merenu JTR u odnosu na ostale zemlje

 • Veoma niske stope rasta JTR su postizane držanjem niskih troškova rada u sektoru industrije i u sektoru usluga, npr. u Nemačkoj i Austriji

 • To nije bio slučaj sa Meksikom, Turskom, Estonijom, Islandom, Mađarskom i Norveškom

 • Početkom krize Irska, Španija, Portugalija i Grčka su zabeležile pad u JTR


Produktivnost dekompozicija ekonomskog rasta
Produktivnost Dekompozicija ekonomskog rasta

Ekonomski rast se može povećati:

 • Uvećanjem količine i vrste rada i kapitala koji su upotrebljeni u proizvodnji autputa

 • Dostizanjem veće ukupne efikasnosti u zajedničkom korišćenju ova dva faktora proizvodnje (većom multifaktorskom produktivnošću-MFP)


Produktivnost dekompozicija ekonomskog rasta1
Produktivnost Dekompozicija ekonomskog rasta

Rast BDP-a se može dekomponovati na tri komponente:

 • Doprinos koji potiče od rada

 • Doprinos koji potiče od kapitala

 • Doprinos koji potiče od multifaktorske produktivnosti


Produktivnost dekompozicija ekonomskog rasta2
Produktivnost Dekompozicija ekonomskog rasta

 • Rast multifaktorske produktivnosti može poticati od

  efikasnijeg korišćenja inputa (rada i kapitala)

  • poboljšanje organizacije proizvodnje

  • zbog inovacija (kao i od grešaka u merenju)

 • Rast multifaktorske produktivnosti značajan faktor koji doprinosi dugoročnom rastu BDP-a


Produktivnost dekompozicija ekonomskog rasta dekompozicija stope rasta bdp a na rad kapital i mfp
Produktivnost Dekompozicija ekonomskog rastaDekompozicija stope rasta BDP-a na rad, kapital i MFP

Multifaktorska produktivnost

Radni input

IKT kapital

Ne-IKT kapital

 • ili poslednja dostupna godina,

 • Napomena: Zemlje su rangirane prema periodu 1995-2010.

 • Izvor: OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012


Produktivnost dekompozicija ekonomskog rasta3
Produktivnost Dekompozicija ekonomskog rasta

 • U periodu 2001-2007. rast BDP-a je najvećim delom ostvaren zahvaljujući rastu produktivnosti kapitala i MFP

 • U većini zemalja rast produktivnosti kapitala je generisao trećinu ukupnog rasta BDP-a

 • Rast IKT usluga je najznačajniji u Švedskoj, Danskoj, Velikoj Britaniji, Australiji, SAD-u

 • Rast MFP je značajan izvor rasta u Koreji, Finskoj i Irskoj, a jako malo prisutan u rastu BDP-a Italije, Kanade i Španije

 • Radni input je veoma značajan samo u par zemalja OECD-a – Australija, Španija i Kanada


Rezultati i komentari iz publikacije oecd compendium of productivity indicators iz 2013 godine
Rezultati i komentari iz publikacijeOECD Compendium of Productivity Indicators iz 2013. godine

 • Šta se može reći o dugoročnom trendu produktivnosti i konkurentnosti?

 • Kako je finansijska kriza i kriza eura uticala na produktivnost?

  Teme o kojima se govori su:

 • Produktivnost kao ključni pokretač ekonomskog rasta i konvergencije

 • Rad, kapital i MFP kao osnovni uzroci rasta

 • Uloga pojedinačnih industrija

 • Produktivnost, trgovina i međunarodna konkurentnost

 • Produktivnost rada – trend vs. ciklus


Prose an godi nji doprinos rastu bdp a per capita 1995 2012
Prosečan godišnji doprinos rastu BDP-a per capita, 1995-2012.

 • Potvrđeno je da je produktivnost osnovni pokretač rasta
Godišnji doprinos rastu dodate vrednosti po radnom času u realnom sektoru u procentnim poenima, 2001-2012.Najviše su doprinosile proizvodnja i tržišne usluge


Bazni indeks 1998 100 nema ka odr avanje niskih jtr poma e da se pobolj a me unarodna konkurentnost
Bazni indeks, 1998=100, Nemačka realnom sektoru u procentnim poenima, 2001-2012.Održavanje niskih JTR pomaže da se poboljša međunarodna konkurentnost


Bazni indeksi 1998 100 italija
Bazni indeksi, 1998=100, Italija realnom sektoru u procentnim poenima, 2001-2012.


Rast BDP-a po času rada u % u Francuskoj i Velikoj Britaniji Negativan trend produktivnosti rada je prethodio ekonomskoj krizi


Francuska godi nje stope rasta u to se odrazilo na nisku i opadaju u rast ikt kapitala
Francuska, godišnje stope rasta u % Britaniji To se odrazilo na nisku i opadajuću rast IKT kapitala


Godi nje stope rasta u velika britanija odrazilo se i na nisku i opadaju u mfp
Godišnje stope rasta u %, Velika Britanija Britaniji Odrazilo se i na nisku i opadajuću MFP