b rnesundhed n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Børnesundhed PowerPoint Presentation
Download Presentation
Børnesundhed

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Børnesundhed - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Børnesundhed.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Børnesundhed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b rnesundhed
Børnesundhed

Rockwool Fondens Forskningsenhed forsker i forhold af betydning for samfundets indretning, herunder arbejdsmarkedsforholdene, finansieringen af samfundet, skatteforhold, omfanget af det sorte arbejde, integrationen af indvandrere fra fattige dele af verden til den rige vestlige verden, resocialiseringen af kriminelle og mere generelt i børns og familiens forhold.

b rnesundhed1
Børnesundhed

Fonden har gennem sit arbejde med området børnesundhed fundet frem til, at der fra mange sider gøres en beundringsværdig indsats for at forbedre de danske børns sundhed. Det gælder ministerier, regioner, kommuner, sundhedspersonale, forskere og institutioner – og også mange skoler.

Alligevel ønsker Fonden nu at igangsætte en større sundhedsindsats, da alle undersøgelser viser, at børnenes sundhedstilstand er væsentlig forringet både hvad angår motion og kost. Dette ønsker Fonden sammen med relevante samarbejdspartnere at gøre noget ved også i form af økonomisk støtte.

b rnesundhed2
Børnesundhed

Fondens konkrete tilbud til kommuner og skoler går på økonomisk at understøtte skoler, hvor kommunen, skolebestyrelsen, skolelederen og personalet har et seriøst ønske om, at skolen skal være en sund skole og hvor børnenes sundhed bl.a. gennem motion prioriteres højt.

b rnesundhed3
Børnesundhed

Fonden har etableret en Landsor-

ganisation kaldet Landsnetværket /

SundSkoleNettet. dk

med kommunale underforeninger

og en bestyrelse på 9 personer.

slide5

.dk

Projektpræsentation i stikord og diagrammer

slide6

SundSkoleNettet.dk

 • Formål:
 • At opmuntre, inspirere samt formidle viden og støtte til udviklingen af sundhedsfremmende tiltag
 • i folkeskolen
 • At skabe et stimulerende miljø for praktikere og teoretikere i relation til at højne børns sundhed
 • At bidrage til en opkvalificering af personer, der arbejder med sundhed i folkeskolen
 • At opsamle data om danske skolebørns sundhed, der giver mulighed for at evaluere
 • sundhedstilstanden og effekten af tiltag

Medlemmer:

Kommunale sundhedsnetværk bestående af skoleledere, skolesundhedsansvarlige, personer

udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra skolebestyrelserne

Eksperter:

Til SundSkoleNettet er knyttet eksperter. Derudover samarbejdes med en lang række institutioner, virksomheder, organisationer, myndigheder og enkeltpersoner

slide7

SundSkoleNettet.dk

Eksperter

Landsnetværket

Kommunale SundSkoleNetværk

Skoler

Kommuner

Skolesundhedsudvalg

Skolebestyrelse

slide8

Interventionsmålinger

Kommunale projekter

Skoleprojekter

Hjemmesiden

www.SundSkoleNettet.dk

Landsprojekter

Undervisning

Effektmålinger og forskning

Skole-hjem samarbejde

slide9

www.SundSkoleNettet.dk

 • Hjemmesiden er opdelt i portaler:
 • Klassetrinsportaler: 0. – 2. klasse, 3. – 6. klasse og 7 – 10. klasse
 • Forældre har adgang til egen side via barnets side
 • Landsnetværket har egen portal
 • Hver deltagende kommune har egen portal med de deltagende sunde skoler

Elevernes personlige

resultater kan kun ses via et krypteret login, som barn og forældre er fælles om.

slide10

Interventionsmålinger:

   • BMI (højde og vægt)
   • Livvidde
   • Hoppehøjde
   • Kondital
   • Skridttælling
   • Peakflow (fra 7. klasse)
   • Hvilepuls (fra 7. klasse)
   • Blodtryk (fra 7. klasse)

Foto: Skolernes motionsdag,

www.hjerteforeningen.dk

 • Interventionsmålinger:
   • Udføres mindst en gang årligt pr. klassetrin
   • Udføres efter fælles protokol i hele landet
   • Resultaterne indkodes i projektets database
slide11

Sundhedsfremmende tiltag

 • På landsplan
 • I kommunen
 • På skolen
 • I klassen
 • For den enkelte

Foto: Idrætsdag i Rønne Kommune, www.dgi-bornholm.dk

Foto: Motionsdag, www.lysabild-skole.dk

Foto: Skolernes motionsdag, www.hjerteforeningen.dk

Foto: Sorø Freja, www.freja-fodbold.dk

slide12

Undervisning

 • Idræt (sundhed, motion, energi)
 • Biologi (sundhed, fysiologi, ernæring)
 • Kemi og Fysik (kostkemi og –fysik)
 • Natur og Teknik
 • Hjemkundskab (kost og ernæring)
 • Projekter (fedme, sundhed m.fl.)

Foto: www.emu.dk

Foto: www.gentofte.dk

 • Sundhedsudvalg
 • Samarbejde mellem ansatte f. eks. indenfor idræt, hjemkundskab, biologi, indskoling, SFO og sundhedsplejen.
 • Skole-Hjem samarbejde
 • Fælles hjemmeside
 • Vidensdeling
 • Forældreansvar
slide13

Forskning

  • Sundhed
  • Motion og træning
  • Kost og ernæring
  • Normer

Foto: www.europa-kommissionen.dk

 • Effekt og kontrol
 • Målinger af projektets effekt
 • Måling af sundhedstilstanden hos udvalgte elevgrupper
 • Kvalitetssikring af målingerne

Foto: www.sportshojskolen.dk

slide15

Krav til skolen (1)

1. Etablering af et sundhedsudvalg på skolen med udvalgte ansatte indenfor f. eks. Idræt, hjemkundskab, biologi, indskoling, SFO samt sundhedsplejen.

Udvalget ledes af en sundhedsansvarlig, der skal rapportere til skolelederen.

slide16

Krav til skolen (2)

 • 2. Gennemføre en årlig monitorering af alle skolens elevers sundhed målt gennem:
 • Kondital
 • Skridttælling
 • BMI
 • Hoppehøjde
 • Livvidde
slide17

Krav til skolen (3)

3. Udarbejde en årlig sundhedsrapport indeholdende elevernes sundhedstilstand, tiltag, succes’er og fiaskoer.

Rapporten placeres på skolens og kommunens hjemmeside ligesom den stilles til rådighed for Landsnetværket og forskningsenheden.

Rapporten må ikke omfatte enkeltklasser og enkeltelever.

slide18

Støtte fra Rockwoolfonden

 • Den økonomiske støtte til skoler udbetales i skoleåret 2008-2009 efter følgende model:
 • Der udbetales 40 kr. pr. elev når der:
 • Foreligger en underskrevet aftale med alle relevante parter (borgmester, formand for skolebestyrelsen, skolelederen, skolens sundhedsansvarlige, formanden for Landsnetværket, formanden for kommunalnetværket), således at skolen/kommunen er blevet medlem af netværket.
 • Den første samlede monitorering af hele skolen er gennemført.
slide19

Støtte fra Rockwoolfonden

 • Der udbetales yderligere 40 kr. pr. elev:
 • Efter 6 måneder.
 • Efter Landsnetværket har modtaget en rapport om sundhedstilstanden på skolen.
b rnesundhed4
Børnesundhed

Tiltag for børnene på de enkelte skoler vil kun blive

støttet efter ansøgning og hvis ”opfinderhøjden” er

speciel høj.

Kommunen påtager sig ikke juridiske eller direkte

økonomiske forpligtelser ved at dens skoler deltager.

Deltagelsen vil alene betyde, at skolerne kan få bidrag

og ydelser betalt af Rockwoolfonden.

slide21

Rockwoolfonden / Sundhedsindsats på skolen ved Gurrevej skoleåret 20008-2009.Sundhedsudvalgets sammensætning: 1 medarbejder fra indskolingen 1 medarbejder fra SFO 2 medarbejdere fra idræt 2 medarbejdere fra hjemkundskab 1 medarbejder fra biologi 1 medarbejder fra sundhedstjenestenI alt: 8 medlemmer

slide22

Blandt sundhedsudvalgets medlemmer

vælges en formand der:

Refererer direkte til skolelederen

Deltager i kommunens netværksmøder

Er ansvarlig for den årlige monitorering og rapport.

slide23
GU får økonomisk fra Rockwoolfonden:

Til skoleudvalget og monitorering:

40 kr. x 720 elever = 28.800 kr.

Efter 6 mdr. og endelige rapport

40 kr. x 720 elever = 28.800 kr.

I alt til GU 57.600 kr.

slide24
Økonomi (forslag, der fastlægges fra start med indbygget buffer beregnet på en gennemsnitlig timeløn incl. SF + P):

Møder: 5udvalgsmøder a 2 timer pr år: 10 timer pr. medlem

250 kr. x 10 x 8 personer = 20.000 kr.

Til arbejdet: 6 timer pr. udvalgsmedlem minus formanden:

250 kr. x 6 x 7 personer = 10.500 kr.

Til arbejdet: formanden 20 timer

250 kr. x 20 x 1 person = 5.000 kr.

Til netværksmøder kommunen v/formanden

250 kr. x 8 timer = 2.000 kr.

Udgifter i alt på GU: 37.500 kr.

slide25
Når ovenstående faste udgifter fratrækkes det tildelte beløb er der 20.100 kr. tilbage.

Beløbet skal bruges til den konkrete indsats efter monitoreringen eksempelvis til de 20 % af børnene, der har de største sundhedsmæssige behov samt inddragelse af deres forældre.

(restbeløb svarer til ca. 72 timer).