raport de activit ate 200 7 20 10
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT DE ACTIVIT ATE 200 7 - 20 10

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

RAPORT DE ACTIVIT ATE 200 7 - 20 10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

RAPORT DE ACTIVIT ATE 200 7 - 20 10. CONSILIUL JUDEŢEAN S.I.P. HUNEDOARA. Raport de activitate. Considerații generale II. Structura organizatorică III. Funcționare IV. În loc de final. I. Considera ții generale. Însemnătatea momentului Context

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT DE ACTIVIT ATE 200 7 - 20 10' - dyan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport de activit ate 200 7 20 10

RAPORTDE ACTIVITATE 2007 - 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN

S.I.P. HUNEDOARA

raport de activitate

Raport de activitate

 • Considerații generale
 • II. Structura organizatorică
 • III. Funcționare
 • IV. În loc de final
i considera ii generale

I. Considerații generale

Însemnătatea momentului

Context

Legea educației naționale

Eșecul protestelor din 2010 Alte modificări legislative

slide4
I.CONSIDERAȚII GENERALE

Însemnătateamomentului

organul suprem de conducere al organizației

Conferinţa

Judeţeană

un prilej de analiză a reuşitelor şi neîmplinirilor din activitatea noastră

un moment de proiectare a viitoarelor activităţi

slide5
I.CONSIDERAȚII GENERALE

Context

amenințări care pot duce la

anularea sau modificarea legii

de curând apărute

a. Aparițianoii legi a educației naționale

pe un fond de discordie națională

procedura abuzivă de adoptare

evitarea dezbaterii publice

subminarea forului legislativ

posibilă schimbare a conjuncturii politice

slide6
I.CONSIDERAȚII GENERALE

Context

după mai bine de 10 ani, o mișcare de protest de mare anvergură nu își atinge niciunul din obiectivele propuse

b) Eșecul mișcărilor de protest din vara

și toamna anului trecut

au fost diminuate drastic salariile

”beneficiem” de un nou cadru normativ la a cărui

elaborare nu ni s-a permis participarea

au fost desființate 33.000 de posturi

slide7
I.CONSIDERAȚII GENERALE

Context

c) Intenția guvernanților de a modifica

legislația care guvernează dialogul social

”adaptarea” legislației la noile realități este lăudabilă, dar ...

nu cumva în spatele ei se ascund alte interese???

nu se urmărește introducerea un set de reguli noi,

ci doar consfințirea comportamentelor existente

ale celui puternic

ii structura organizatoric

II. Structura organizatorică

 • Organizații membre
 • Evoluția numărului de membri
 • Organele de conducere
 • Compartimente / servicii
slide9
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

sunt constituite, de regulă, respectând structurilor administrativ-teritoriale existente: 13 organizaţii în municipii şi oraşe și una în zona rurală

sunt conduse de consilii locale formate din liderii grupelor sindicale din fiecare unitate de învăţământ din zona respectivă

au personalitate juridică şi,

în cea mai mare parte,

cod unic de înregistrare fiscală

1.

Organizații

membre

slide10
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S.I.P.

Petroșani

S.I.P. Hunedoara

S.I.P.

Orăștie

S.I.P.

Hațeg

S.I.P.

Deva

”Agora”

Călan

S.I.P.

Brad

Organizații

membre

S.I.

Lupeni

S.L.I.

Uricani

S.I.P.

Călan

S.I.

Vulcan

S.I.P.

Petrila

S.I.P.

Zona Rurală

S.I.P.

Simeria

slide11
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

2.Evoluția numărului de membri

slide12
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Ponderea membrilor / zone

slide13
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Gradul de sindicalizare / zone

slide14
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Raportul membri / nemembri / zone

slide15
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Conferinţa Judeţeană

Comisia de Cenzori

Consiliul Judeţean/Consiliul Liderilor

3.

Organele

de

conducere

Biroul Executiv

Președinte

slide16
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Consiliul Judeţean/Consiliul Liderilor

1. Rusu Paul, preşedinte

2. Dojcsar Rodica, secretar general, preşedinte S.I. Vulcan

3. Colhon Vasilica, vicepreşedinte, preşedinte S.I.P. Hunedoara

4. Bratu Victor, vicepreşedinte, preşedinte S.I.P. Zona Haţeg

5. Vinczi Gavril, vicepreşedinte, preşedinte S.L.L.I. Simeria

6. Radu Titus, membru, preşedinte S.I.P. Deva

7. Moldovan Ovidiu, membru, reprezentant S.I.P. Deva

8. Mitrofan Amina, membru, reprezentant S.I.P. Deva

9. Ticula Daniela, membru, reprezentant S.I.P. Deva

10. Stănescu Luminiţa, membru, reprezentant S.I.P. Hunedoara

11. membru, reprezentant S.I.P. Hunedoara

12. Herepean Nicolae, membru, reprezentant S.I.P. Hunedoara

13. Făgaş Vasile, membru, preşedinte S.I.P. Petroşani

14. Pană Evelina, membru, reprezentant S.I.P. Petroşani

15. Ţopescu Doina, membru, reprezentant S.I.P. Petroşani

16. Ţendea Florina, membru, preşedinte S.I.P. Zona Brad

17. Buşe Cristina, membru, reprezentant S.I.P. Zona Brad

18. Caraşcă Gheorghe, membru, preşedinte S.I.P. Orăştie

19. Mustea Mihai, membru, reprezentant S.I.P. Orăştie

20. Orăşan Ecaterina, membru, reprezentant S.I.P. Zona Haţeg

21. Stoica Dia, membru, preşedinte S.I.P. Petrila

22. Cazacu Maria, membru, preşedinte S.I. Lupeni

23. Teodorescu Dacia, membru, preşedinte S.I.P. Călan

24. Băroi Cornel, membru, preşedinte S.I. Uricani

25. Todea Magdalena, membru, preşedinte S.I.P. Zona Rurală

26. Gaşpari Karoly, membru, preşedinte S.I. ,,Agora'' Călan

27. Minişca Lăcrimioara, membru, preşedinte U.J. C.N.S.L.R. – Frăţia

3.

Organele

de

conducere

slide17
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Biroul Executiv

3.

Organele

de

conducere

 • Rusu Paul, preşedinte
 • Dojcsar Rodica, secretar general
 • Colhon Vasilica, vicepreşedinte
 • Bratu Victor, vicepreşedinte
 • Vinczi Gavril, vicepreşedinte
slide18
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Comisia de cenzori

3.

Organele

de

conducere

1. Deldegan Dorina S.I.P. Deva

2. Căldăraş Emil S.I.P. Hunedoara

3. Bolog Rodica S.I.P. Petrila

4. Blânda Mihai S.I.P. Zona Brad

5. Humiţă Vasile S.I. Lupeni

6. Fotău Constantin S.I.P. Petroşani

slide19
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Administrativ / secretariat

Contabilitate

Juridic

Casa de Ajutor Reciproc

4.

Compartimente

/ servicii

slide20
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Administrativ / secretariat

 • - primirea şi înregistrarea corespondenţei
 • - redactarea şi expedierea corespondeței
 • - evidenţa actelor, repartizarea pe dosare şi urmărirea soluţionării în termen
 • primirea şi transmiterea de comunicări telefonice
 • ridicarea bilunară a extraselor de cont
 • efectuarea plăţilor prin ordine de plată
 • ridicarea de numerar pe bază de carnet CEC
 • - efectuarea încasărilor şi a plăţilor prin casă
 • - completarea registrului de casă
 • - evidenţa, păstrarea şi reactualizarea inventarului
 • - arhivarea tuturor documentelor
 • - monitorizarea curăţeniei în încăperilor sediului

4.

Compartimente

/ servicii

slide21
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Contabilitate

4.

Compartimente

/ servicii

 • s-a preocupat de asigurarea resurselor finaciare necesare desfășurării activității și de buna lor gospodărire.
 • întocmește lunar situaţii privind cotizaţiile şi alte încasări, situaţii privind plăţile şi cheltuielile, statele de plată, declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată faţă de buget
 • realizează balanţele şi bilanţul contabil anual
 • asigură depunerea actelor la administraţia financiară
 • realizează evidenţa inventarului, păstrarea şi reactualizarea lui
 • asigură și activitățile specifice din cadrul C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara
slide22
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Juridic

 • a asigurat asistenţa juridică şi reprezentarea în instanţă atât a organizaţiei sindicale judeţene, cât şi a membrilor de sindicat, a fost asigurată consultanța juridică pe teme privind mobilitatea personalului, încadrare, salarizare, pensionare etc.
 • Au fost elaborate şi alte materiale vizând litigii diverse, cum ar fi:
 • - precizări, întâmpinări, note şi concluzii scrise, cereri de îndreptare şi completare sau de lămurire a dispozitivului sentinţelor
 • - cereri de intervenţie voluntară accesorie a organizaţiilor sindicale în procese vizând interesele membrilor de sindicat
 • - recursuri la sentinţe pronunţate de instanţele de judecată
 • - acţiuni, contestaţii şi recursuri elaborate la solicitarea membrilor de sindicat
 • - alte cereri elaborate la solicitarea C.A.R. S.I.P. Hd.

4.

Compartimente

/ servicii

slide23
II.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAR (IFN) SIP Hunedoara

 • aparține S.I.P. Hunedoara și funcţionează în sediul
 • său unde se asigură un spaţiu de funcţionare modern
 • în perioada 2009-2010 au fost preluate de către S.I.P. Hunedoara toate cheltuielile de personal
 • acest lucru a permis coborârea succesivă a dobânzii la împrumuturile acordate la 8%, apoi 6% și în prezent 5%
 • - evoluţia numărului de membri:1968–200 membri;1980-700 membri; 2000-880 membri; 2008– 399 membri; 2009-1767 membri; 2010–1929 membri

4.

Compartimente

/ servicii

iii functionare activit i ac iuni demersuri realiz ri

III. Functionare. Activități. Acțiuni. Demersuri. Realizări.

 • Relația cu sindicatele de zonă și membrii
 • Relația și poziția în FSI ”Spiru Haret”
 • Relația și poziția în CNSLR-Frăția
 • Dialogul social
 • Acțiuni revendicative
slide25
III. Funcționare

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

a. Participarea la luarea deciziilor

b. Dreptul la informare

c. Dreptul de control

d. Facilități

e. Stagii de formare

f. Asigurarea resurselor financiare

slide26
III. Funcționare

a. Participarea la luarea deciziilor

prin liderii din școli în cadrul Consiliilor locale, prin liderii de zonă în Consiliul liderilor și prin delegaţii desemnaţi în Consiliul județean

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

consultarea membrilor de sindicat prin referendum-uri în legătură cu revendicările și solicitările nostre, precum și tipul acțiunilor de protest prin care acestea puteau fi rezolvate

deplasarea conducerii operative în organizaţiile afiliate, în unitățile de învățământ,

organizarea unor adevărate caravane sindicale

sprijinul calificat al sindicatului județean atât în relaţia cu autorităţile publice locale sau județene, cât şi în relaţia cu instanţele de judecată

slide27
III. Funcționare

b. Dreptul la informare

informare constantă

privind

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

demersuri

intențiile guvernanților

alte probleme care prezintă interes

realizări

poziția autorităților

mijloace

de informare

buletin informativ ”Magister”

ședințe

informări scrise

site

circulare

broșura

”Biblioteca sindicală”

buletin informativ juridic

slide28
III. Funcționare

b. Dreptul la informare

indicatori

site

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

documente

slide29
III. Funcționare

c. Dreptul de control

a fost exercitat prin

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

participarea la referendum-urile organizate

votul membrilor în cadrul grupelor sindicale din care fac parte

votul delegaţilor şi reprezentanţilor în Conferinţa Judeţeană, Consiliul Judeţean, Consiliul Liderilor, Consiliile de Zonă,

Comisia de Cenzori

slide30
III. Funcționare

d. Facilități

consiliere pe teme profesionale, sindicale, juridice

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

bilete de odihnă şi tratament la un preţ scăzut

ajutoare sociale, atât la nivelul sindicatelor afiliate, cât şi la nivel judeţean

organizarea festivităţilor dedicate zilei de 8 Martie, Crăciunului şi Zilei Mondiale a Educatorilor

slide31
III. Funcționare

e. Stagii de formare

scop

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

îmbunătăţirea nivelului de informare şi pregătire în sfera problemelor profesionale şi sindicale

parteneri

I.S.J. Hunedoara, C.C.D. Deva și F.S.I. ”Spiru Haret”

participanți

membrii Consiliului Județean și liderii grupelor sindicale din unităţile de învăţământ

slide32
III. Funcționare

f. Asigurarea resurselor financiare

resursele financiare asigurate exclusiv din cotizaţii

1.

Relația cu

sindicatele

de zonă

și membrii

situaţii financiare prezentate și analizate lunar

grad de încasare a cotizaţiei de aproape 100%,

program de dotare a sediilor sindicatelor de zonă cu aparatura necesară

slide33
III. Funcționare

2.

Relația

și poziția în

F.S.I.

”Spiru Haret”

S.I.P. Hunedoara ocupă poziția a II-a, ca număr de membri, între celelalte organizații sindicale județene afiliate.

În Biroul Executiv preşedintele S.I.P. Hunedoara ocupă funcția de vicepreşedinte.

În Consiliului Naţional al Federaţiei “Spiru Haret” S.I.P. Hunedoara este reprezentat de 6 membri.

slide34
III. Funcționare
 • participare la:
 • - întâlnirile organismelor de conducere;
 • comisii de negociere, comisii de dialog social, comisii tehnice pentru elaborarea unor acte normative;
 • cursuri și seminarii de formare profesională și sindicală ;
 • acțiunile revendicative organizate;

2.

Relația

și poziția în

F.S.I.

”Spiru Haret”

 • - conducerea operativă a federației s-a deplasat de mai multe ori în județul nostru;
 • - demersuri și intervenții la M.E.C.T.S. pentru soluționarea unor probleme punctuale;
 • bună conlucrare între compartimentele juridic
 • și administrativ-secretariat;
slide35
III. Funcționare

parteneriate de colaborare sindicală în regiunea DKMT (Dunăre, Crișuri, Mureș, Tisa)

facilitarea unor parteneriate externe cu sindicate similare din Vojvodina și din Ungaria

3.

Relația

și poziția în

CNSLR-Frăția

organizarea și participarea la acțiuni alecomisiilor de tineret şi femei

organizarea unor cursuri de formare sindicală

susţinerea problemelor în Comisia de Dialog Social de la nivelul Instituției Prefectului

sprijin în procurarea biletelor de odihnă şi tratament

organizarea și participarea la acțiuni de protest

slide36
III. Funcționare

4.Dialogul social

a. Consilii de administrație

b. Comisii paritare

c. Comisia de dialog social

d. Colaborarea cu mass-media

slide37
III. Funcționare

5. Acțiuni revendicative

Greve

Marșuri de protest

Mitinguri

Pichetări

Referendum-uri

iv n loc de final
IV. ÎN LOC DE FINAL

Sindicatul eşti tu!

Fiecare din noi

face sindicatul să fie ceea ce este.

Un sindicat este puternic şi eficient

atât cât membrii săi îl fac.

ad