Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntia
Download
1 / 18

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntia Nuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari III 12.3.2014. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma. Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma' - dyami


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntiaNuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari III 12.3.2014


Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma
Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

 • Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky

 • Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat pitkään jatkuneesta kasvuvajeesta

  • VM:n arvion mukaan kestävyysvaje runsaat 4,5 % BKT:sta.

  • Julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua nykytasoon verrattuna 9 miljardia euroa vuoteen 2017 mennessä

  • Suomen kokonaistuotanto jäi vuonna 2013 n. 5 % matalammaksi kuin vuonna 2007

 • Rakennepoliittisen ohjelman tehtävänä korjata rahoitusvaje ja turvata tulevat etuudet ja palvelut.


 • Keskeiset toimenpiteet okm n hallinnonalalla toisen asteen koulutuksessa
  Keskeiset toimenpiteet OKM:n hallinnonalalla toisen asteen koulutuksessa

  • Nuorisotakuu: joustavoitetaan opintopolkuja, kehitetään tutkintojärjestelmää, rahoitus- ja säätelyjärjestelmää, opiskelijavalintoja sekä työpajatoimintaa

  • Oppivelvollisuusikä nostetaan 17 vuoteen

  • Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmä uudistetaan; HE kevät 2014, voimaan 1.8.2015

  • Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitusjärjestelmä uudistetaan

  • Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyt käyttöön kesällä 2014

  • Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus käyttöön 1.8.2015, HE syksyllä 2014

  • Toteutetaan toisen asteen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen

  • Hyväksilukeminen ammatillisissa tutkinnoissa: toteutetaan tutkintojärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän uudistamisen yhteydessä

  • Näyttötutkintojärjestelmää kehitetään

  • Oppisopimuskoulutusta kehitetään aiemmin linjauksin  1 oppivelvollisuuden pident minen
  1. Oppivelvollisuuden pidentäminen

  • Tehostetaan nuorisotakuun toimenpanoa niin, että nykyistä suurempi osuus peruskoulun päättävistä nuorista suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja sijoittuu nopeasti työhön.

   • Kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi, keskeyttämisten vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi nostetaan oppivelvollisuusikä 17 vuoteen.

  • Perusopetuksen jälkeinen oppivelvollisuus suoritetaan ensisijaisesti suorittamalla lukion tai ammatillisen koulutuksen opintoja (ml. oppisopimus) ja toissijaisesti 10. luokalla, ammatilliseen koulutuksen valmentavassa tai lukioon valmistavassa koulutuksessa.


  Oppivelvollisuuden pident minen
  Oppivelvollisuuden pidentäminen

  • Perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden osalta oppivelvollisille tulee velvollisuus hakeutua koulutukseen (esimerkiksi osallistumalla yhteishakuun tai valmistavien koulutusten yhteiseen hakuun)

  • Samalla säädettäisiin oppimateriaalien maksuttomuudesta oppivelvollisille

  • Toisen asteen koulutuksen kokonaistarjonta ylittää ikäluokan koon ja hiljattain muutettu opiskelijavalintapisteytys tukee sitä, että toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa on aloituspaikka jokaiselle oppivelvolliselle nuorelle, jolla on edellytykset aloittaa toisen asteen tutkintoon johtava koulutus

  • HE annetaan kesäkuussa 2014


  2 nuorten oppisopimuskoulutusuudistus
  2. Nuorten oppisopimuskoulutusuudistus

  • V 2011 aloittaneista (22 000) vain 3% (700) 15-19 –vuotiaita, 18% (4 000) 15-24 -vuotiaita

  • Peruskoulutusta ei säädellä määrällisesti

  • Silti lisääntynyt varsin hitaasti (16 600 -> 23 400, 10 vuodessa)

  • Nuorisotakuussa nostettiin relevantiksi vaihtoehdoksi, lisäraha peruskoulusta tai 10-l suoraan tulevien korotettuun koulutuskorvaukseen, tutkinnon osien rahoitus


  Uudistuksen lähtökohtana suomalainen oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 12/2012

  • ”Pikatyöryhmä” priorisoi ja teki esityksen siitä miten päästään nopeasti liikkeelle ja myös miten edetään pidemmällä tähtäimellä 15.3.2013

  • Hallituksen kehyspäätös 27.3.2013 kohdensi rahoituksen vuosille 2014-2017

  • Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 29.8.2013 ja päätös sen toimeenpanosta 29.11.2013 vahvisti linjaukset


  Ongelmia ja ratkaisuja
  Ongelmia ja ratkaisuja oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Oppisopimuskoulutus edellyttää nuorelta suurta oma-aloitteisuutta, neuvonta hajautettua, esim Uudellamaalla 30 oppisopimuskoulutuksen järjestäjää

  • Ei ole ”oppisopimuskoulutustarjontaa”, johon ohjata peruskoulusta

  • Työpaikoille liikaa hallinnollista työtä ja liian nuoria, haastavia ohjattavia, sitoutumista edellytetään liian pitkäksi aikaa

  • Oppisopimustoimistoissa orientoiduttu aikuisiin

   Korotetun koulutuskorvauksen lisäksi

  • Ennakkojaksot eli oppilaitoksen kautta oppisopimuskoulutukseen

  • Tutkinnon osien suorittaminen eli kynnys ottaa oppisopimusopiskelija matalammaksi

  • Oppilaitosmuotoisesta oppisopimuskoulutukseen joustavasti eli työpaikoille jo osaavia opiskelijoita

  • Työpaikkaohjaajien koulutus eli nuorten oppisopimusopiskelijoiden ohjaukseen panostetaan


  Tavoitteet ja lis panostus
  Tavoitteet ja lisäpanostus oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Nuorten ohjaaminen oppisopimuskoulutukseen aidoksi vaihtoehdoksi oppilaitoksissa, osaksi oppilaitosten strategiaa

  • Uudet käytännöt nuorten ohjaukseen ja tukeen

  • Entistä tiiviimpi yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten, opettajien ja työpaikkaohjaajien välille

  • Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinta paranee

  • Tavoite ja kokemukset huomioon toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistuksessa

  • Hallituksen 27.3.2013 kehyspäätöksessä kohdennettiin osana nuorisotakuun lisäpanostuksia oppisopimuskoulutukseen ja työssäoppimisen kehittämiseen lisärahoitusta:

   vuosina 2014-2015 yht. 17,8 milj. euroa

   vuosina 2016-2017 yht. 22,7 milj. euroa


  3 ammatillisen perus ja lis koulutuksen rahoitusuudistus
  3. Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistus oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan siten, että se

   • muodostaa selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden.

   • tukee nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista

  • Rahoitusjärjestelmää uudistetaan mm. siten, että jatkossa maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta.

  • Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille.

  • OKM:n työryhmä valmistelee esitystä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusmalliksi helmikuun loppuun mennessä, lisäaika 30.4 asti

  • He 2014, uutta rahoitusjärjestelmää sovelletaan xx alkaen


  Tavoitteita
  Tavoitteita oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Lyhentää opiskeluaikoja

  • Mahdollistaa joustavat ja yksilölliset koulutuspolut

  • Vähentää päällekkäistä koulutusta

  • Ohjaa aikuiset, joilla aiempaa osaamista, lyhyempiin koulutusvaihtoehtoihin

  • Nopeuttaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä ja työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista

  • Ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja ohjauksen tarpeen


  Koelaskelmavaiheen johtop t ksi
  Koelaskelmavaiheen johtopäätöksiä oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Mallin valinta keskeisiltä osiltaan koulutuspoliittista tavoitteenasettelua

   • tutkintojen osien ja tutkintojen suhde

   • palautejärjestelmän painoarvo

   • perusrahoituksen osuus

   • mahdollisen strategiarahoituksen osuus ja rooli

  • Samanaikaisesti ratkaistava suhde ohjausjärjestelmään

   • rahoitusohjaus, järjestämislupaohjaus

  • Tietopohjan oltava kunnossa ennen kuin rahoitusjärjestelmä otetaan käyttöön ->

   • OPH kehittää AITU –järjestelmää (tutkintotoimikunnat), jonka kautta voidaan tuottaa luotettavat tiedot suoritetuista tutkinnoista ja niiden osista

   • Jokaisella tutkinnon osalla koodi -> työ tutkinnon osien kustannusten vaikutuksen huomioimiseksi aloitettu

   • AIPAL (aikuiskoulutuksen palautejärjestelmä) käytössä noin 80 %:lla lisäk. järjestäjistä, tekninen uudistaminen aloitettu, sisällöllinen kehittäminen käynnistyy


  Seuraavaksi
  Seuraavaksi oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Viimeisimmäksi aikuiskoulutuksen osalta käsittelyssä malli,

   • jossa tutkinnon osat 40%, tutkinnot 10%, otv 40% ja vailla aikaisempaa tutkintoa olevat 10% myöhemmin lisäksi 5-10% opiskelijapalautteen perusteella

   • tutkinnon osia painotetaan alakohtaisesti ja tutkinnon osien kustannusten perusteella

   • tutkintoja painotetaan alakohtaisesti

   • opiskelijatyövuosia painotetaan alakohtaisesti

   • oppisopimuskoulutuksessa ei alakohtaisia painotuksia

  • Rahoituksen perusteena 3 edellisen vuoden toteuma

  • Vuosittainen rahoituspäätös, järjestämislupa olisi lupa järjestää, ei määrittäisi volyymia


  Osaamisohjelman n k kulma
  Osaamisohjelman näkökulma oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen malli

  • Määräaikainen ohjelma 2013- 2016

  • Tavoitteena hoitaa kertarysäyksellä merkittävä osa niistä, jotka eivät ehtineet nuorisotakuun piiriin

  • Pystyykö nuorisotakuu patoamaan valuman tulevaisuudessa?

  • Jos ei pysty, miten huolehditaan ohjelman päättymisen jälkeen,

   • siitä, että toimintatavat ja käytännöt jäävät pysyviksi, jopa kehittyvät

   • rahoituksen kanavoitumisesta tämän kohderyhmän koulutukseen


  4 toisen asteen koulutuksen rakenteellisen kehitt misen toimenpideohjelma
  4. Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma

  • Tavoitteena vahvat koulutuksen järjestäjät, jotka kykenevät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamis- ja koulutustarpeisiin

  • Koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten parantaminen ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata

  • Koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan 1.1.2017 lukien

  • Kansliapäällikkö Lehikoisen työryhmä ohjaamaan toisen asteen ja vst-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa


  Prosessit ja aikataulut
  Prosessit ja aikataulut toimenpideohjelma

  Toisen asteen rakenne

  • Suuntaviivat ja pol. linjaukset 2-4/2014

  • Mahd. muutokset toimintalainsäädäntöön 4-8/2014, voimaan 1/2015

  • Aluekierros sy/2014

  • OKM:n kirje järj.lupien hakemisesta 1/2015

  • Hakemukset 8/2015

  • Päätökset 1-3/2016

  VST rakenne ja rahoitus

  • Suuntaviivat ja pol. linjaukset 6/2014

  • Aluekierros sy/2014

  • Työryhmän ehdotus 12/2014

  • OKM:n kirje ylläp.lupien hakemisesta 1/2015

  • Mahd. muutokset lainsäädäntöön 2-8/2015

  • Ylläpitämislupahakemukset 8/2015

  • Rahoitusjärjestelmän muutokset voimaan 1/2016

  • Päätökset 1-3/2016


  ad