tvrtka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TVRTKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TVRTKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

TVRTKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

TVRTKA. Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu. čl. 11. st. 1. ZTD-a. Obvezni sastojci tvrtke (čl. 13 ZTD-a). naznaka kojom se pobliže obilježava ime društva naznaka predmeta poslovanja oznaka koja upućuje na tip društva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TVRTKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tvrtka
TVRTKA
 • Tvrtka je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.
  • čl. 11. st. 1. ZTD-a
obvezni sastojci tvrtke l 13 ztd a
Obvezni sastojci tvrtke (čl. 13 ZTD-a)

naznaka kojom se pobliže obilježava ime društva

naznaka predmeta poslovanja

oznaka koja upućuje na tip društva

oznaka posebnog stanja (ako se društvo u njemu nalazi)

fakultativni sastojci tvrtke
Fakultativni sastojci tvrtke
 • Ako je u tvrtki sadržano ime člana trgovačkoga društva koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržanome u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju.
  • čl. 14. st. 3. ZTD-a
tvrtka1
TVRTKA

načelo istinitosti (čl. 12 ZTD-a)

načelo jedinstvenosti (čl. 22 ZTD-a)

načelo zakonitosti (čl. 28 ZTD-a)

načelo različitosti (čl. 14 ZTD-a)

načelo isključivosti (čl. 29 ZTD-a)

načelo prvenstva (čl. 30 ZTD-a)

načelo javnosti (čl. 21 ZTD-a)

načelo stalnosti (čl. 17 ZTD-a)

na elo isklju ivosti l 29 ztd a
Načelo isključivosti – čl. 29 ZTD-a
 • sud pazi po službenoj dužnosti:
  • da se u sudski registar ne upiše tvrtka koja je jednaka ranije upisanoj tvrtki
  • da se u sudski registar ne upiše tvrtka koja se jasno ne razlikuje od ranije upisane tvrtke
   • v. načelo različitosti - čl. 14 ZTD-a
   • kriterij razlike koja bi u uobičajenom prometu spriječila zamjenu
za tita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke l 31 ztd a
Zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke – čl. 31 ZTD-a
 • Trgovac kome druga osoba
 • upotrebom ili upisom iste ili slične tvrtke, koja je upisana u sudski registar istoga ili drugoga suda,
  • vrijeđa njegova prava ili ugrožava njegov položaj u tržišnoj utakmici ili
  • postoji opasnost da njegova prava i položaj u tržišnoj utakmici budu povrijeđeni, odnosno ugroženi ili
  • se druga osoba upotrebom tvrtke nepovlasno koristi njegovim poslovnim ugledom ili ga prisvaja,
 • može tužbom zahtijevati
  • da druga osoba prestane upotrebljavati tu tvrtku,
  • da se tvrtka te druge osobe izbriše iz sudskog registra, te
  • da ju se obveže da nadoknadi štetu pričinjenu upotrebom tvrtke
za tita tvrtke
ZAŠTITA TVRTKE
 • usporedi zaštitu iz čl. 29 i čl. 31
  • koja ograničenja postoje kada sud zaštitu pruža po službenoj dužnosti?
  • je li zaštita koju sud ne pruža po službenoj dužnosti sveobuhvatnija od one koju pruža po službenoj dužnosti?
l 155 zoo 78 l 1046 zoo 05
čl. 155 ZOO 78 čl. 1046 ZOO 05
 • Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
 • Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)
l 19 zoo 05 prava osobnosti
ČL. 19 ZOO 05 – Prava osobnosti
 • Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretpostavkama utvrđenim zakonom.
 • Pod pravima osobnosti u smislu ovoga Zakona razumijevaju se prava na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i dr.
 • Pravna osoba ima sva navedena prava osobnosti, osim onih vezanih uz biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i dr.
l 199 zoo 78 l 1100 zoo 05
čl. 199 ZOO 78 čl. 1100 ZOO 05
 • U slučaju povrede prava ličnosti sud može narediti, na trošak štetnika, objavljivanje presude odnosno ispravka, ili narediti da štetnik povuče izjavu kojom je povreda učinjena, ili što drugo čime se može ostvariti svrha koja se postiže naknadom.
 • U slučaju povrede prava osobnosti sud će, ako nađe da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema.
zoo l 1100 st 3 zoo 05
ZOO – čl- 1100. st. 3. ZOO 05

Za povredu ugleda i drugih prava osobnosti pravne osobe sud će, ako procijeni da to težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi joj pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema.

predmet poslovanja
Predmet poslovanja

Važnost za statusno pravo

Važnost za ugovorno pravo (ZOO)

Što je dopušteno

Koje se djelatnosti mogu obavljati

Početak obavljanja djelatnosti – ZTD i ZSR, posebni propisi

podru nica
Podružnica

Opće uređenje

Podružnica inozemne osobe

Europski i prekogranični kontekst

Poslovni nastan – pojam

Sloboda pružanja usluga

poduze e
Poduzeće
 • Poduzeće u ZTD-u
  • Tvrtka i prijenos
  • Zastupanje (prokura)
  • Tajno društvo
  • Ulog u trgovačko društvo
  • Poduzetnički ugovori
 • Povijesno određenje
prijenos poduze a
Prijenos poduzeća

Pojedinačni prijenos

Univerzalni prijenos

Stjecanje kontrole nad društvom

Stjecanje udjela u društvu

Due dilligence