Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USAHA NIAGA SEBAGAI JIHAD & IBADAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
USAHA NIAGA SEBAGAI JIHAD & IBADAH

USAHA NIAGA SEBAGAI JIHAD & IBADAH

242 Views Download Presentation
Download Presentation

USAHA NIAGA SEBAGAI JIHAD & IBADAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL USAHA NIAGA SEBAGAI JIHAD & IBADAH ‘ Sembilan daripada sepuluh sumber rezeki datangnya dari perniagaan ’ ( Hadis Riwayat Tarmizi )

 2. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 3. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 4. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 5. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 6. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 7. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 8. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usaha atau bekerja yang terbaik ialah dengan tangan sendiri (bekerja sendiri) Sabda Nabi S.A.W : “ Sebaik-baik usaha (untuk mendapatkan rezeki) ialah bekerja dengan tangan sendiri (menjadi usahawan) ” (Riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan lain-lain)

 9. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL MEMBINA KEYAKINAN DIRI “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam (pada) diri mereka ” ( Al-Ra’ad : 10 ) • Hasil daripada perniagaan tiada hadnya • Keusahawanan Kerjaya Pilihan • Berniaga lebih baik dari makan gaji • Tanggungjawab untuk memajukan diri

 10. BERKAT PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL MENGEKALKAN KEKAYAAN MEMBINA KEKAYAAN MENJANA PENDAPATAN PERNIAGAAN / USAHA NIAGA

 11. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL JIHAD EKONOMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM • Ianya dapat difahami sebagaisuatu cara atau wasilahuntukmenyelesaikan masalah-masalah lainlagi yang utama iaitu persoalan agama, keturunan, akal dan maruah. • Perumpamaan orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t. samalah seperti seorang yang selalu berpuasa dan selalu melakukan ibadat malam serta taat kepada ayat-ayat Allah s.w.t. Beliau tidak merasa letihdari puasa dan sembahyangnya sehinggalah orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t. itu kembali.

 12. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KERJAYA PARA RASUL Baginda mengetengahkan contoh-contoh para rasul yang terdahulu daripada Baginda seperti : • Nabi Adam a.s.sebagaipetani • Nabi Ibrahim a.ssebagaipakar pembinaan • Nabi Nuh a.s.sebagai peniaga & tukang kayu • Nabi Daud a.s.sebagaipakar pertukangan besi

 13. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KERJAYA PARA RASUL • Nabi Musa a.s.sebagai jurutulis • Nabi Zakaria a.s.sebagaipakar pertukangan kayu • Nabi Sulaiman a.s.sebagaipakar pentadbiran • Nabi Isa a.s.sebagaipakar tenun dan pencelup kain

 14. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KERJAYA SAHABAT RASULULLAH Para sahabat yang terlibat dengan keusahawanan antaranya termasuklah : • Khubab bin al-Arth r.a.sebagai tukang besi • Abdullah bin Mas’ud r.a.sebagai penternak kambing • Sa’ad bin Abi Waqas r.a.sebagai pembuat senjata • Zubir bin al-Awwam r.a.sebagaitukang jahit

 15. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KERJAYA SAHABAT RASULULLAH • Salman al-Farisi r.a.sebagaitukang gunting • Ali bin Abi Talib r.a.sebagaipakar sistem penyiram pokok tamar • Manakala Abdul Rahman bin Aufmempunyai hartadankekayaanyang melimpah ruah

 16. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KERJAYA SAHABAT RASULULLAH • Dengan kekuatanakidahgenerasi awal telah melahirkanpakar-pakardalam bidangekonomiseperti Abu Bakar As-Siddiq r.a, Umar Al-Khattab r.a, Uthman bin Affan r.a.dan Abdul Rahman bin Auf r.a.

 17. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL PAKAR EKONOMI • BagindaRasulullahjuga seorangpeniagamahiryangmampu meraih keuntungan berlipat kali gandasemasa memperdagangkan barangan perniagaan Siti Khadijah. • Baginda bersama-sama para sahabatnya memboikot segala kegiatan ekonomi yang berteraskan riba dan lain-lain penipuan. Mana-manapeniaga yang tidak jujurdantidak mempunyai tanggungjawab sosial juga akan diboikot.

 18. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL TUNTUTAN PERNIAGAAN • Bagi mengawal pengaliran wangagar ianya • dapat melumpuhkan monopoli pihak musuh, ma masyarakat Islamketika itu digalakkanmengeluarkan produkkeperluan harianmereka sendiri untuk dipasarkan. • Merekadigalakkan berniagadan ada sebahagiannya bertindak sebagaipengeluar produk, manakala selebihnya sebagaipengedar danpeniaga.

 19. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL BERFIKIRAN POSITIF • Kesilapan dalam mendidik minda manusia ini akan membantutkan ekonomi negara dan pembinaan tamadun. Sikap sedemikian mengundang manusia yang malas yang tidak berfikir panjang jauh ke zaman masa hadapan. • Orang luar datang ke Malaysiakerana melihat negara kita sebagailombong emas. Namunrakyat sendiri, khususnya Bumiputera tidak melihat senario ini sebagaisatu peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan diri dan keluarga

 20. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL

 21. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL BERFIKIRAN POSITIF • Sesungguhnya Allah s.w.t. telah menyediakan segala-galanya untuk dipermudahkan kepada manusia agar sempurna dan selesa di dunia dan di akhirat. Allah s.w.t. tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka sendiri memilih dan bertindak untuk mengubahnya. Salahsatu usaha yang boleh dilakukan ialah melalui perniagaan sepertimana yang dituntut oleh Islam.

 22. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL BERFIKIRAN POSITIF • Riwayat At-Tarmizi, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud : • “ Pedagang yang benar dan amanah bersama para nabi,orang-orang yang benar dan para syuhada ”.

 23. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL KEJUJURAN DALAM PERNIAGAAN • Sebahagian daripada orang-orang yang arif ditanya : “ mana satukah yang kamu sukai, pedagang yang benar atau yang hanya tertumpu kepada ibadat semata-mata? Lalu dijawab bahawa pedagang yang benar lebih dicintai kerana jihad yang dilaluinya itu didatangi oleh syaitan menerusi sukat dan timbang, mengambil dan menerima tetapi ia berjihad (bagi mengalahkan syaitan tersebut)”

 24. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL CIRI-CIRI USAHAWAN MUKMIN CEMERLANG

 25. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Siapakah Usahawan Cemerlang?

 26. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Elemen Usahawan Cemerlang USAHAWAN SIDDIQ s USAHAWAN ISTIQAMAH I USAHAWAN FATHONAH F USAHAWAN AMANAH A USAHAWAN TABLIGH T

 27. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL UsahawanSiddiq

 28. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan) SIDDIQ membawa maksud “BENAR” Usahawan Siddiq adalah Usahawanyangmembinadanmenjaga hubungankerohanian denganAllah (Hablum minallah)

 29. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan) Elemen-elemen Kerohanian • Menunaikan Solat • Membayar Hutang • Mengeluarkan Zakat

 30. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan) Menunaikan Solat : “Kitab (Al-Qur'an ) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (iaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Surah Al-Baqarah: 2-3)

 31. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan) Membayar Hutang : Firman Allah s.w.t:"Wahai orang-orang yang beriman , apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang (yang diberi tempoh) hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu"......( Surah Al-Baqarah ayat 282 ) "Roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung (iaitu dihalang daripada tempat yang mulia) dengan sebab hutangnya sehinggalah hutangnya itu dilunaskan.” ( Riwayat Imam Ahmad Tirmidzi dan Ibnu Majah )

 32. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan) Mengeluarkan Zakat : Sesungguhnya zakat dan sedekah itu membersihkan harta seperti firman Allah swt :“ Ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan harta mereka” ( SurahAt-Taubah : 103 )

 33. Kesan Menjaga hubungan Dengan Allah Dimurahkan Rezeki Hidup Akan Lebih Tenang Mendapat Keberkatan Hidup PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Siddiq (Sambungan)

 34. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL UsahawanIstiqamah

 35. KEDUA PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Istiqamah Konsep Istiqamah Sebagai Usahawan PERTAMA Tidak berputus asa dan berusaha bersungguh sungguh dalam melaksanakan sesuatu perkara Berterusan dan Disiplin dalam melaksanakan dan mengamalkan konsep perniagaan Islam dalam perniagaan yang diceburi

 36. Usahawan Istiqamah (Sambungan) Kelemahan Usahawan Muslim 1.Tiada persaingan secara sihat dalam perniagaan 2. Tiada pembaharuan dan perubahan dalam perniagaan 3. Kurang pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan 4. Kurang pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan perniagaan 5.Terlalu bergantung kepada bantuan dan sokongan 6. Produk hanya untuk pasaran orang Islam sahaja 7. Kejar untung yang singkat

 37. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Istiqamah (Sambungan) Istiqamah dalam Konsep Perniagaan Islam PENGHASILAN PRODUK YANG TERBAIK • Niatutamaialahuntukmembantumuslim (halaldanbaik) • Tidakmenjualproduk yang haramdansyubhah • Berkualititinggi • Profesional

 38. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Contoh Kejayaan Usahawan Muslim Tuan Hj. Ismail bin Hj. Ahmad yang berasal dari Kg. Mata Ayer, Perlis pada bulan September 1987 secara kecil-kecilan yang ketika itu dikenali dengan nama Perubatan Tradisional Al Wahida. HPA Industries Sdn Bhd memiliki 1000 orang pekerja, empat buah kilang yang serba moden dan mengusahakan ladang-ladang herba Rossele, Pegaga, Misai Kucing, Jagung, Serai, Pisang dan ternakan Ayam,itik, lembu dan Kambing Organik seluas 500 ekar untuk memastikan bekalan herba yang mencukupi.

 39. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Istiqamah (Sambungan) Istiqamah dalam Konsep Perniagaan Islam TIDAK MENCAMPURKAN ELEMEN HARAM DALAM PERNIAGAAN • Janganberniagabarang-barang yang dilarangdalam al-Quran • Rasuah • Riba • Bertenungnasib / pelaris / bomoh

 40. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL UsahawanFathonah

 41. Usahawan yang dilengkapikepelbagaian ilmu, kemahiran, perancangan yang sistematik, bijak menyelesaikan konflik, menyusun strategi dan teknik pemasaran PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah

 42. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah (Sambungan) 1. ILMU BERKAITAN KEUSAHAWANAN • Pengurusan kewangan • Pemasaran • Pengurusan sumber manusia • Pengurusan organisasi

 43. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah (Sambungan) 2. ILMU BERKAITAN KEMANUSIAAN • Memelihara kepentingan dan kebajikan sesama manusia • Membina hubungan (komunikasi) sesama manusia • Menyuburkan perasaan ukhuwah • Bersikap ihsan

 44. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah (Sambungan) 3. ILMU BERKAITAN AGAMA • Ibadah • Muamalah • Hukum-hakam dalam perniagaan

 45. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah (Sambungan) Cara Menguasai Ilmu • Mengikuti kursus- kursus atau seminar • Melayari laman web yang berkaitan • Pembacaan • Berkongsi dengan usahawan yang berpengalaman

 46. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Fathonah (Sambungan) Usahawan & Perancangan • Usahawan Fathonah mempunyai misi dan visi dalam perniagaan • Misi dan visi memerlukan perancangan supaya dapat direalisasikan • Perlu mempunyai pelan tindakanjangka panjang dan jangka pendek

 47. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL UsahawanAmanah

 48. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Amanah TEKA-TEKI IMAM AL-GHAZALI (1058-1111) - Iran • Apakah yang paling dekat dengan diri kita? Mati 2. Apakah yang paling jauh daripada diri kita? Masa lepas 3. Apakah yang paling besar di dunia ini? Nafsu 4. Apakah yang paling berat di dunia ini? Memegang Amanah

 49. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Amanah (Sambungan) • Amanah dalam perniagaan • Amanah terhadap pekerja • Amanah terhadap pelanggan

 50. PROGRAM ASAS KEUSAHAWANANTEKUN NASIONAL Usahawan Amanah (Sambungan) Amanah Dalam Perniagaan • 1. Disiplin dalampengurusan kewangan • Perbelanjaan peribadi / keluarga • Perbelanjaan perniagaan / pusingan balik modal • 2.Untungtetapiberetika • Bukan untung semata-mata • Tanggungjawab peniaga mukmin