Tek ve ok kes tl b lg sayarli tomograf s stemler nde performans l m y ntemler n n standart zasyonu
Download
1 / 24

Tolga İNAL Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

TEK VE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU. Tolga İNAL Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı. AMAÇ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tolga İNAL Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Anabilim Dalı' - duy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tek ve ok kes tl b lg sayarli tomograf s stemler nde performans l m y ntemler n n standart zasyonu

TEK VE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Tolga İNAL

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

Medikal Fizik Anabilim Dalı


AMAÇ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Tek ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi sistemlerinde ortak kullanılabilecek bir kalite kontrol test protokolü oluşturmak ve çalışma sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinin uluslar arası referans değerler ile karşılaştırılması


İÇERİK SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

 • Kalite Kontrol Testleri

 • Kaynak Araştırması

 • Bulgular ve Analiz

 • Sonuç ve Yorum


Kal te kontrol testler
KALİTE KONTROL TESTLERİ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Kalite kontrol testlerinin amacı; birçok nicel ölçüm elde ederek, kurulmuş sistemin üretici tarafından verilen spesifikasyonlara uyumunun kontrol edilmesini sağlamaktır. Üretici firma tarafından verilen bir spesifikasyon dökümanı baz alınarak, bu dökümandaki referans değerlerle karşılaştırma yapılır. Elde edilen değerler ileride yapılacak çalışmalara bir referans oluşturur.


Kal te kontrol testler1

Mekanik Testler SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

1) İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi

2) Koronal ve sagital hizalama ışıkları uyum testi

3) Aksiyel hareket testi

4) Helikal hareket testi

5) Masa uzaklık gösterici doğruluğu testi

6) Gantri eğimi doğruluğu testi

KALİTE KONTROL TESTLERİ

 • Dozimetri

  1) Havadaki CTDI

  2) PMMA fantomunda CTDI

  3) Saçılan radyasyon doz eğrisi

  4) Kesit hassasiyeti doz profili

 • Görüntü Kalite Testleri

  1) CT numarası tutarlılığı ve gürültü

  2) CT numarası doğruluğu

  3) CT numarası doğrusallığı

  4) Düşük kontrast ayırma gücü

  5) Yüksek kontrast ayırma gücü

  6) Görüntülenmiş kesit kalınlığı


Mekan k testler
MEKANİK TESTLER SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Mekanik testler yapılırken amaç üretimde veya zaman ile cihazın gantri, hasta masası ve hasta hizalama ışıkları gibi aksamlarının çalışma doğruluğunun kabul edilebilir sınırlar içerisinde halen çalışır olduğunun kontrolüdür


Doz metr
DOZİMETRİ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

 • CTDI 16 ve 32 cm çaplı PMMA(Poli Metil Metaakrilat) fantomlarında merkezde ve en az 3 kenarda olmak üzere 100 mm’lik özel kalem tipi iyon odası ile ölçülür

 • Amaç bölümde kullanılan protokollerde doz ölçülmesi ve üreticinin verdiği referans doz değerleri ile karşılaştırma yapmaktır


 • CTDI SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONUW=[1/3(CTDIMerkez)+2/3(CTDIKenar Ort.)]

 • Normalize Ağırlıklı CTDI

  nCTDIw = CTDIw / mAs

 • Hacimsel CTDI

  CTDIVol= CTDIw / Pitch

 • Doz Uzunluk Ürünü

  DLP= CTDIVol x Taranan Alan

  Üretici tarafından önerilen ve bölümde rutin olarak kullanılan tüm kafa ve vücut protokolleri için hesaplanmıştır


G r nt kal te testler
GÖRÜNTÜ KALİTE TESTLERİ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

 • Görüntü kalite testleri Catphan 500 standart performans fantomundan elde edilen kesit görüntüleri üzerine yapılmıştır

 • Sonuçların değerlendirilmesinde Iris Corp. AutoLiteQA v2.2 tomografi görüntü kalite değerlendirme yazılımı kullanılmıştır


Kaynak ara tirmasi
KAYNAK ARAŞTIRMASI SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU


Bulgular ve anal z
BULGULAR ve ANALİZ SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU


Mekanik test sonu lar
Mekanik Test Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

1 İ.T.IT.D.U.T. İç tarama pozisyonlama ışığı ve tarama düzlemi uyum testi

2 K.S.H.I.U.T. Koronal ve sagital hizalam ışıkları uyum testi

3 A.HT. Aksiyel hareket testi

4 H.H.T. Helikal hareket testi

Masa Uzaklık Gösterici Doğruluğu Testi

-Amaç göstergenin doğruluğunu ölçülmesidir. Kabul sınırı 20 cm’de bir + 2 mm’dir.

Ölçülem tüm değerler kabul sınırları içindedir

Gantri Eğimi Testi

 • Amaç gantrinin açı verildiğinde doğrulukla o açı değerine eğimlendiğinin ölçümeidir.

 • Kabul sınırı + 3 derecedir. Ölçülen tüm değerler kabul sınırlarının içindedir.


Dozimetri
Dozimetri SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Kafa Protokolleri Işınlama Parametreleri

1 Rotasyon Süresi

2 Kesit Kalınlığı

* Hasta kalınlığına göre otomatik değişen mAs, Efektif mAs


Dozimetri1
Dozimetri SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Vücut Protokolleri Işınlama Parametreleri

1 Rotasyon Süresi

2 Kesit Kalınlığı

* Hasta kalınlığına göre otomatik değişen mAs, Efektif mAs


Dozimetri sonu lar
Dozimetri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Havadaki CTDI


Dozimetri sonu lar1
Dozimetri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

16 cm PMMA fantomunda Kafa çalışması için üretici firma tarafından önerilen protokol

ölçümleri ile referans değerlerin karşılaştırılması

32 cm PMMA fantomunda Vücut çalışması için üretici firma tarafından önerilen protokol ölçümleri ile referans değerlerin karşılaştırılması


Dozimetri sonu lar2
Dozimetri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

16 cm PMMA fantomunda Kafa çalışması için ağırlıklı CTDI, ağırlıklı normalize CTDI,

hacimsel CTDI ve DLP hesaplamaları

32 cm PMMA fantomunda Vücut çalışması için ağırlıklı CTDI, ağırlıklıl normalize CTDI,

hacimsel CTDI ve DLP hesaplamaları


Dozimetri sonu lar3
Dozimetri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Saçılmış Radyasyon

 • Amaç üretici firma tarafından verilen saçılmış radyasyon doz eğrilerinin doğruluğunu

 • kontrol etmek ve olası bir radyasyon kazasında personel dozlarının hesabı için bir değer

 • elde etmektir. 32 cm çaplı fantom ile olası en kötü durum için hesaplanmıştır

Kesit Hassasiyeti Doz Profili ve Görüntülenmiş Kesit Kalınlığı

 • Amaç hasta üzerindeki (z yönünde ayırma gücü) kesit kalınlığını ölçmektir.

 • Kabul sınırları + 1 mm’dir. Ölçülen tüm değerler kabul sınırlarının içinde çıkmıştır.


G r nt kalite testleri sonu lar
Görüntü Kalite Testleri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

CT Numarası Tutarlılığı Testi ve Gürültü

1 Referans Değer.

210 görüntüde merkeze çizilen ilgi alanlarında elde edilen minimum ve maksimum CT numaraları.

3 Referans Değer Birbirini takip eden görüntülerde CT numarası tutarlılığı.

4 Referans Değer Birbirini takip eden görüntülerde CT numarası tutarlılığı.


G r nt kalite testleri sonu lar1
Görüntü Kalite Testleri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

CT Numarası Doğruluğu

 • Amaç homojen bir görüntüde kenarlarda CT numaralarının ne kadar saptığının ölçümüdür.

 • Kabul sınırı + 5 HU’dir. Ölçülen tüm değerler kabul sınırlarının içindedir.

CT Numarası Doğrusallığı


G r nt kalite testleri sonu lar2
Görüntü Kalite Testleri Sonuçları SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Düşük Kontrast ve Yüksek Kontrast Ayırma Gücü

 • Amaç sistemin yüksek ve düşük kontrast ayırma gücünün ölçülmesi ve üretici firmanın

 • verdiği referans değer ile karşılaştırmaktır.


Testlerin tekrarlanma s kl
Testlerin Tekrarlanma Sıklığı SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU


Sonu ve yorum
SONUÇ ve YORUM SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU

Ülkemizde kullanılan tek ve çok kesitli X-ışın bilgisayarlı tomografi sistemleri için üç ana başlıktan oluşan ve her kullanıcının rahatlıkla uygulayabileceği bir test protokolü ve referans değerler çıkarılmaya çalışılmıştır

Bu çalışmada elde edilen değerler bu yönüyle, ülkemizdeki radyoloji bölümleri için yararlı olacaktır


Te ekk r eder m
TEŞEKKÜR EDERİM SİSTEMLERİNDE PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN STANDARTİZASYONU


ad