n rv r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nærvær PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nærvær

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Nærvær - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Nærvær. NY IA-AVTALE MED FOKUS PÅ NÆRVÆR. Kunsten å leve. Du får ikke livet i fødselen Du får bare en mulighet til å leve Du må selv prege ditt liv Finne ut hvorfor du lever Da vil du tåle nesten hvilket som helst hvordan De fleste lever ikke De holder seg bare i livet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nærvær' - duy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rv r

Nærvær

NY IA-AVTALE

MED FOKUS PÅ NÆRVÆR

kunsten leve
Kunsten å leve

Du får ikke livet i fødselen

Du får bare en mulighet til å leve

Du må selv prege ditt liv

Finne ut hvorfor du lever

Da vil du tåle nesten hvilket som helst hvordan

De fleste lever ikke

De holder seg bare i livet

jAn Vincent Johannesen

slide3
Livet er som et kortspill. Det dreier seg ikke så mye om hva du har på hånden som hvordan du spiller det du er blitt tildelt

David Baird

ny ia avtale til 31 12 2013
Ny IA avtale - til 31.12.2013

Partsavtale

Hovedaktører er arbeidsgiver og arbeidstaker –

Hovedarena er arbeidsplassen.

 • Overordnet mål:
 • Å forebygge og redusere sykefravær
 • Styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet
 • Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet
gruppeoppgave
Gruppeoppgave
 • Hvilke nærværsfaktorer vil dere framheve i eget arbeidsmiljø?
 • Noe dere kan bli bedre på?
slide6

Svært tilfreds

 • Prestasjoner
 • Anerkjennelse
 • Ansvar
 • Selve arbeidet
 • Personlig vekst
 • Arbeidsbetingelser
 • Lønn og sikkerhet
 • Policy og ledelse
 • Mellommenneskelige forhold

Verken

eller

Svært utilfreds

sykefrav ret
Sykefraværet
 • Det er fraværet i midten vi arbeider med

Ca 0-5%

Ca. 20-25%

Ca. 70-75%

Skulk

VALG

MÅ-fravær

lik diagnose ulik arbeidsevne
Lik diagnose – Ulik arbeidsevne

GÅR MAN PÅ JOBB MED DET FRISKE ELLER BLIR MAN HJEMME MED DET SYKE?

diagnose og funksjonsevne
Diagnose og funksjonsevne

Diagnose

Behandling

Medisinske begrensninger og muligheter

Funksjonsvurdering

Lege

Syk

Funksjonsvurdering

Arbeidsevnevurdering

Tilrettelegging

Oppfølging

Arbeidsgiver

hastma en tidssygdom
Hastma – En tidssygdom

Vi fyller tiden med hast og flid

Og bruker livet til å spare tid

Men når med tiden når livets tid er faret

Hvor har vi så den tid som vi har sparet

 • Piet Hein
gruppeoppgave1
Gruppeoppgave
 • Har dere lik oppfatning av når dere må være hjemme fra jobben ved NRM?
 • Gi eksempler fra gruppa på hva dere oppfatter at det kan være ulike oppfatninger om?
slide14

50 % arbeidsevne?

100 %

Frisk

Frisk

Syk

50 %

Frisk

Syk

Syk

0 %

Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn

gruppeoppgave2
Gruppeoppgave
 • Gi eksempler på hva som kan være god og hensiktsmessig tilrettelegging for ansatte med ulike helseplager
  • Muskel og skjelett
  • Psykiske årsaker
  • Problematiske ting i livssituasjonen
  • Hvor forståelsesfulle er vi overfor kollegaer med behov for tilrettelegging?
slide16

Tradisjonell modell sykefravær

Jobb

Objektiv diagnose

Helse-

problemer

Mestrings-

problemer

Fravær

Løsning: Bedre ansattes helse og tilrettelegging

slide17

Utfyllende modell sykefravær

Jobb

Nye oppgaver

Ny sjef

Nyskilt

Mestrings-

problemer

Mangelfull kompetanse

Tidsklemma

Subjektiv diagnose

Omstilling

Helse-

problemer

Økt tempo

Nytt IT-system

Nye krav

Fravær

Konflikt med kolleger

Løsning: Bedre ansattes mestringsevne kollektivt og individuelt

gruppeoppgave3
Gruppeoppgave
 • Hva forbinder du med helse?
 • Hvem diskuterer du helse og arbeidsevne med?
 • I hvilken grad kan du selv være med å bidra til økt helse
hva er helse
Hva er helse?

Leksika: Fravær av sykdom

Freud: Kjennetegnes av et sunt menneske som kan elske og arbeide.

WHO: En tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velbefinnende.

helse forts
Helse forts.
 • Peter Hjort: Helse er å ha overskudd i forhold til hverdagens krav.
 • J.G. Mæland: Helse er ikke noe man har eller får, men noe som kontinuerlig skapes gjennom individuell og kollektiv innsats. Helse er en ressurs for andre formål.
av piet hein
Av Piet Hein
 • Folk har for travelt med for mange ting, og det er en evig skam
 • Et liv er en flod som skal renne i i ro, for å avsette fruktig slam
 • Det er meget for lite av ingenting på alt for manges program
hva er helsefremmende arbeidsplasser
Hva er helsefremmende arbeidsplasser?
 • Den samlede innsats av arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunn for å forbedre helsen og velværet for mennesker i arbeide.

(Luxembourg deklarasjonen-97)

kjernen i det gode sykefrav rsarbeidet
Kjernen i det gode sykefraværsarbeidet

Dialog og samarbeid

Fokus på løsninger

Disse verdiene er også forutsetninger for gode omstillinger og attraktive arbeidsplasser!

arbeidsplassen den viktigste arena
Arbeidsplassen – den viktigste arena

Lege /

sykemelder

Arbeidstilsynet

NAV

Arbeidslivs-

senter

NAV

Hjelpemiddel-

sentral

Leder

Arbeidstaker

Leder

Tillitsvalgt

Verneombud

Bedrifts-

helsetjenesten

NAV

oppsummering
Oppsummering
 • Forankring i toppledelse – IA-arbeidet på kartet
 • Tydelig ledelse og engasjerte tillitsvalgte.

Til dette trengs trygge ledere, og

og bevisste holdninger hos tillitsvalgte.

 • God dialog mellom leder og ansatt
 • Rutiner som alle kjenner til og

som følges!

 • Virkemidlene er kjent
 • Fokus på nærvær/ friskfaktorer