izvajanje ukrepa shema olskega sadja napake n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake” - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake”. mag. Jernej Kavšek. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kaj vam bom predstavil?. Predstavitev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Poizkus opredelitve problemov pri izvajanju ukrepa SŠS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake”' - duy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
izvajanje ukrepa shema olskega sadja napake

Izvajanje ukrepa shema šolskega sadja – “napake”

mag. Jernej Kavšek

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

kaj vam bom predstavil
Kaj vam bom predstavil?
 • Predstavitev Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Poizkus opredelitve problemov pri izvajanju ukrepa SŠS
 • Predstavitev rešitev problemov
 • Nov zahtevek za šolsko leto 2010/2011
 • Nekaj nasvetov
 • Tekoči podatki iz šolskega leta 2009/2010
 • Vprašanje in odgovori
agencija rs za kmetijske arsktrp kdo sploh smo
Agencija RS za kmetijske… (ARSKTRP) Kdo sploh smo?
 • Organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Plačilna agencija za kmetijske sklade
 • Letno izplačamo okoli 350 mio. EUR (leto 2009)
  • 250 mio. EUR iz EU proračuna
  • SŠS predstavlja okoli 0,3% vseh izplačil
 • Kaj dela SŠS na “kmetijski” agenciji?
  • 75% sredstev iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada
izpla ila na agenciji
Izplačila na agenciji
 • Pričakovali probleme pri izvajanju ukrepa zaradi prvega leta izvajanja
  • Poizkušali zmanjšati probleme z obsežnim informiranjem šol.
 • Da so izvedbeni problemi večji kot smo pričakovali – razvidno iz veliko dopolnitev
  • 170 dopolnitev (skupaj vlog 320)
  • Drugi ukrepi na agenciji bistveno manj dopolnitev
 • Informacije niso dale pričakovanih učinkov
udele enci v ukrepu
Udeleženci v ukrepu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za zdravje

Inštitut za varovanje

zdravja

Kmetijsko gozdarska

zbornica

Agencija RS za kmetijske

trge in razvoj podeželja

Zavodi za zdravstveno varstvo

OSNOVNE ŠOLE

OTROCI

potek obve anja ol
Potek obveščanja šol
 • Navodila osnovnim šolam za izvajanje ukrepa (dokument MKGP, agencija, MŠŠ, MZ, IVZ)
 • Z odločbo o odobritvi poslan letak o najbolj pomembnih zadevah za izvajanje ukrepa (agencija)
 • Navodila za vrednotenje učinkovitosti SŠS na šoli 2009/2010 (IVZ)
 • Pomožna aplikacija za izpolnjevanje zahtevkov (agencija) + Navodila za pomožno aplikacijo (agencija)
 • Okrožnice (MŠŠ), Forum (MKGP)
 • Večina komunikacije agencije poteka preko e-mailov in/ali po telefonu
  • Iz naslova solsko-sadje.aktrp@gov.si agencija poslal 250 e-mailov
obve anje spletne strani
Obveščanje – spletne strani
 • Vsaka vključena institucija ima svojo spletno stran
  • Dokaj decentraliziran sistem komuniciranja
  • Vsaka institucija na SŠS gleda iz svojega stališča – različne informacije
 • Spletne strani:
  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za šolstvo in šport
  • Zavod za zdravstveno varstvo
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
  • Kmetijsko gozdarska zbornica
zakaj je prihajalo do te av
Zakaj je prihajalo do težav?
 • Zahteven obrazec + količina dokazil (nujno?)… (pričakovano)
 • Dokaj decentraliziran sistem informiranja + PREVEČ INFORMACIJ (delno pričakovano)
 • Organizacija ukrepa na šolah (pretok informacij) – predvsem večje šole (nepričakovano)

ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA

vodja š. prehrane

ZAHTEVEK

računovodstvo

re itve
Rešitve?
 • Organizacija sheme šolskega sadja znotraj šol
  • Informacije morajo priti do tistega, ki jih potrebuje
 • Centralizacija informiranja (trajajoč proces)
  • Različne možnosti: enotna spletna stran, povezave med informacijami…
 • Sprememba uredbe:
  • Natančnejše definicije
  • Poenostavitev postopkov
  • Poenostavitev zahtevka
nov zahtevek i
Nov zahtevek I.
 • Št. odobritve – št. odločbe (npr. 330242-1/2010/2)
 • Št. učencev – pomemben podatek za ugotavljanje napak (sadje/učenca)
 • Obkrožiti obdobje razdeljevanja
 • RAZDELITVE – samo tiste z dokazili (letos vsaj 20)
 • Datum razdelitve (problem dobavnic – razdelitev pred dobavo)
 • Količina – v KG (ne v št. kosov) za dejansko razdeljeno (problem več razdelitev iz ene dobave)
 • Vrsta sadja in zelenjave
 • Številka računa –povezave razdelitev z računi

Upravičeno samo SVEŽE sadje

- ne suho

- ne predelano

nov zahtevek ii
Nov zahtevek II.
 • Odbitek DDV – ni dvojnega povračila DDV
 • Izjava – ZAHTEVANA VREDNOST: olajšanje navajanja zahtevanih vrednosti, upoštevanja odbitka DDV…
 • Plakat je potrebno izdelati pred začetkom izvajanja sheme (KONTROLA)
 • Aktivnosti – v naslednjem letu bolj strogo (vendar samo eno)
 • Priloge – fotokopija računa
 • Priloge – potrjeno potrdilo o plačilu
 • Vsaj podpis
ostali nasveti
Ostali nasveti:
 • Zahtevek – poslati na agencijo (ne na IVZ)
  • Načrt izvedbe SŠS poslati na IVZ
 • Priporočeno – za zahtevke ob koncu roka problem – 5% kazen
  • Pošljite zahtevek na začetku obdobja (lahko vas pokličemo za spremembo zahtevka)
  • Po koncu roka – vsaka sprememba zahtevka = 5% kazen
  • ZADNJE OBDOBJE – ZELO MALO ČASA
 • Priloge (fotokopije):
  • Dobavnica – ni zahtevana priloga, vendar jo morate hraniti (pazite na datume dobave in datum razdelitve, podpisi)
  • Račun – nujno more vsebovati plačano količino
  • Potrdilo o plačilu – potrjeno samo s strani šole
 • Aktivnosti – POTREBNO IZVESTI VSAJ ENO
  • hranite dokazila o izvedenih aktivnostih (poročila, slike…)
ostali nasveti1
Ostali nasveti:
 • Okolju prijazna pridelava (integrirana in ekološka), lokalna pridelava…
  • Če ni mogoče pridobiti takšnih proizvodov – LAHKO RAZDELJUJETE TUDI DRUGE VRSTE PRIDELAVE
 • Poraba proizvodov na učenca – eden od kriterijev za izbor vzorca za pregled na kraju samem (tudi: višina plačila (nizka in visoka), lokacija šole, št. podružnic…)
  • Vsaj 5% šol bo pregledanih na kraju samem
  • Kontrola zajema pregled knjigovodstva, plakat, plačilo…
 • DVOJNO FINANCIRANJE – HUDA KRŠITEV
  • Stroške s&z dobite povrnjene iz dveh virov (agencija + redna šolska prehrana)
 • Razdelitev mora biti dodatek k redni prehrani
   • Redna malica = kruh + ribji namaz + čaj + jabolka
   • Napačno = kruh + ribji namaz + čaj + (jabolka – SŠS)
   • Pravilno = kruh + ribji namaz + čaj + jabolka + (npr. korenček – SŠS)
podatki iz prvega obdobja
Podatki iz prvega obdobja
 • Agencija prejela vsaj 6.500 dokumentov
 • Zahtevane vrednosti:
  • Povprečno na zahtevek – 281,69 EUR
  • Največ – 1.292,20 EUR
  • Najmanj – 2,80 EUR
 • Povprečno so šole “porabile” 12,24% dodeljenih sredstev
 • 261 šol izvedlo aktivnosti – cca. 60 šol še ni izvedlo nobene aktivnosti
 • Povprečno vsaka šola izvedla 5,96 razdelitev
  • Največ 37, najmanj 1
  • Skupaj 1.900 razdelitev
vrste sadja in zelenjave
Vrste sadja in zelenjave
 • Skupaj razdeljeno: sadja (98%) in zelenjave (2%)

Vir: podatki 1. obdobja

povpre na cena proizvoda na kg
Povprečna cena proizvoda na kg

Vir: podatki 1. obdobja

povpre en obrok na u enca
Povprečen obrok na učenca

Vir: podatki 1. obdobja

kontakt
Kontakt

mag. Jernej Kavšek, Anja Vrlinič

E-mail: solsko-sadje.aktrp@gov.si

Telefon: 01 580 7792