frit valg af boligindretning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRIT VALG af boligindretning PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRIT VALG af boligindretning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

FRIT VALG af boligindretning - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

FRIT VALG af boligindretning. 2010 Bolignetværksmøder Ulla Thisted Hjælpemiddelcentralen. Indhold. Hvad der er sket siden Boligkonferencen Hvad fremgår af den nye lovgivning, som trådte i kraft 1. oktober 2010 Overvejelser om hvordan praksis kan tilrettelægges.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FRIT VALG af boligindretning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frit valg af boligindretning

FRIT VALG af boligindretning

2010

Bolignetværksmøder

Ulla Thisted

Hjælpemiddelcentralen

indhold
FRIT VALG af boligindretning Indhold
 • Hvad der er sket siden Boligkonferencen
 • Hvad fremgår af den nye lovgivning, som trådte i kraft 1. oktober 2010
 • Overvejelser om hvordan praksis kan tilrettelægges
siden boligkonferencen
FRIT VALG af boligindretning Siden Boligkonferencen
 • HMI brev til Socialministeriet d. 24.06.2010
 • Høring: nye bekendtgørelser og ny vejledning.
 • 2 nye bekendtgørelser d. 14.09.2010:
 • Nr. 1076: Frit valg af boligindretning.
 • Nr. 1077: Afgrænsning af tilbagebetalingspligt og sikring ved pant for hjælp ydet til boligindretning.
 • Ny Vejledning d. 14.09.2010:
 • Nr. 80: Vejledning om ændring af vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Punkt 315.
ny lovgivning indhold
FRIT VALG af boligindretning Ny lovgivning, indhold
 • Nødvendig boligindretning efter servicelovens § 116 stk. 1
 • Borger kan vælge andre materialer, som sikrer, at boligindretningen tjener til at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.
 • Borger kan vælge anden håndværker, som er faglært og momsregistreret. Borger vælger selv at lade boligindretningen udføre.
 • Borger kan desuden vælge:
 • At få udført andre og flere boligmæssige ændringer.
 • En helt anden løsning, PA 78-10
ny lovgivning m lgruppe
FRIT VALG af boligindretning Ny lovgivning, målgruppe
 • Borgere som bor i ejerbolig.
 • Begrænsninger for borgere, som bor i lejebolig. Kræver aftale med udlejer.
 • Konsekvenser for borger
 • Betaler prisdifferencen.
 • Ansvar for at boligindretningen udføres jf. kravene.
 • Mister tilskud, hvis kravene ikke er opfyldt.
 • Evt. ventetid er borgers problem.
ny lovgivning
FRIT VALG af boligindretning Ny lovgivning
 • Tilbagelevering, reetablering og pant
 • Borger har som udgangspunkt ejendomsretten til boligindretningen.
 • Ved aftale om tilbagelevering af materialer som fx elevator, loftlift, automatisk døråbner mv., ydes ikke refusion af borgers ekstra betaling.
 • Reetablering ydes i forhold til den boligindretning, som kommunen har bevilget. Lejeboliger: borger har begrænsninger i det frie valg. Skal aftales med udlejer.
 • Pant svarende til den kommunale bevilling.
ny lovgivning r dgivning og administration
FRIT VALG af boligindretning Ny lovgivning, rådgivning og administration
 • Rådgivning og vejledning om borgers ret til frit valg af materialer og af håndværker, og om hvilke konsekvenser det medfører for borgeren.
 • Afgørelse: Der bør i tilknytning til bevillingen oplyses om muligheden for frit valg … borgeren beslutter sig herefter for, at gøre brug af sin ret til frit valg..
 • Godkendelse: Kommunen må vurdere om betingelserne er opfyldt.
 • Opfølgning: Kommunen har ansvar for, at borger får den hjælpe til boligindretning, som borger har krav på jf. bevillingen. Kommunen kan vælge løbende og / eller endelig tilsyn.
ny lovgivning udbud
FRIT VALG af boligindretning Ny lovgivning, udbud
 • Tina Hansen, Socialministeriet
 • Ved større ombygninger benytter kommunerne i dag licitation/udbud til prisfastsættelsen, og en af tilbudsgiverne får herefter opgaven.
 • Med indførelsen af frit valg vil en af de tilbudsgivere, der deltager i udbuddet, ikke længere være sikker på at vinde udbuddet.
 • Efter Konkurrencestyrelsens vurdering betyder det dog ikke, at der ikke kan laves et udbud, som kan fastsætte den pris, kommunen skal betale for boligindretningen.
 • Det skal blot i udbudsmaterialet gøres helt klart, at der er tale om frit valg, og at udbuddet i sidste ende vil kunne annulleres.
overvejelser om praksis
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis
 • Rådgivning og vejledning
 • Løbende rådgivning om frit valg som en del af sagsbehandlingen fra begyndelsen af boligsagen.
 • Informationsmateriale til borger
 • København og Kolding kommuner har lavet info-materiale, som kan hentes på Bolignetværket: www.hmi.dk
 • Hjemmeside: Skrives ind i den øvrige information om muligheder for bevilling af boligindretning. Link til Borger.dk
overvejelser om praksis1
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis
 • Kravsspecifikationer
 • For at borger kan gøre brug af sin ret til frit valg, er det nødvendigt at give detaljerede oplysning om, hvordan boligindretningen skal udføres.
 • Materialer
 • Håndværkeren
 • Det er borgers ansvar at sikre at kravene er overholdt. Samtidig har kommunen ansvar for, at borger får den bevilgede boligindretning.
 • En systematisk og metodisk tilgang er en forudsætning for at kunne opstille præcise krav til boligindretningen.
overvejelser om praksis2
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis
 • Systematisk og metodisk sagsgang
 • ICF, Canadiske materiale: OPPM, CPPF eller andre
 • Funktionsevne og aktivitetsudøvelse
 • Fysiske barrierer i boligen
 • Analyse - vurdering og formål
 • Funktionskrav til boligen
 • Løsningsmuligheder, boligindretning
 • Afgørelse
 • Iværksættelse, opfølgning - evaluering
 • Redskaber: fx aktivitetsanalyse.
overvejelser om praksis eksempler
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, eksempler
 • 1. Borger vælger andre materialer til boligindretningen.
 • 2. Borger ønsker at bruge egen håndværker til boligindretningen.
 • 3. Borger ønsker både andre materialer og egen håndværker til boligindretningen.
 • 4. Borger kan desuden ønsker flere og andre boligmæssige ændringer udført for egen regning, samtidig med at den bevilgede boligindretning udføres – jf. punkt 1-3.
 • 5. Eller borger kan vælge at boligindretningen indarbejdes i en anden løsning jf. PA 78-10, hvor funktionskravene til boligen er indeholdt. ”Pose-penge løsningen”.
overvejelser om praksis sm sager
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, små sager
 • Frit valg af materialer
 • Rådgiv om og indarbejd borgers evt. ønske om frit valg af materialer i sagsbehandlingen fra begyndelsen.
 • Notér i journal og udlever evt. info-materiale.
 • Udarbejd kommunal standard for fx fjernelse af et dørtrin: krydsfinerplade erstatter dørtrin – evt. til fast pris.
 • Når sagen nærmer sig afgørelse
 • Kommunal håndværker giver tilbud på kommunal løsning, evt. ud fra kommunal standard, eller der tages udgangspunkt i en fast pris på kommunal løsning.
overvejelse om praksis sm sager
FRIT VALG af boligindretning Overvejelse om praksis, små sager
 • Bevillingsskrivelse, frit valg af materialer
 • Hvad der er bevilget og hvordan boligindretningen skal udføres, og de specifikke krav til materialer.
 • Hvem der skal udføre boligindretningen, og hvilken pris der er på den kommunale bevilling.
 • Hvis der ønskes andre materialer, at prisdifferencen afregnes direkte med borger.
 • Tidsfrist for frit valg og øvrige oplysninger om konsekvenser ved frit valg mv.
 • Borger undersøger egne ønsker til materialer og tager herefter stilling til frit valg.
overvejelser om praksis sm sager1
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, små sager
 • Frit valg af håndværker
 • Rådgiv om og indarbejd borgers evt. ønske om frit valg af håndværker i sagsbehandlingen fra begyndelsen.
 • Notér i journal og udlever evt. info-materiale.
 • Udarbejd evt. kommunal standard for fx fjernelse af et dørtrin: krydsfinerplade erstatter dørtrin – evt. til fast pris.
 • Når sagen nærmer sig afgørelse
 • Kommunal håndværker giver tilbud på kommunal løsning - evt. ud fra kommunal standard. Eller der tages udgangspunkt i en fast pris på den kommunale løsning.
overvejelser om praksis sm sager2
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, små sager
 • Bevillingsskrivelse, frit valg af håndværker
 • Hvad der er bevilget, herunder kravene til boligindretningens udførelse og materialer.
 • Hvilken pris kommunen kan få udført boligindretningen til.
 • Kravene til håndværker: faglært og momsregistreret. Afregning elektronisk, borger afregner prisdifferencen direkte med håndværkeren.
 • Tidsfrist for frit valg og øvrige oplysninger om konsekvenser ved frit valg mv.
 • Borger kan herefter indhente tilbud fra egen håndværker og tage stilling til frit valg.
overvejelser om praksis store sager
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • Gennemgribende ændringer af og /eller tilbygninger til boligen: adgangsforhold, badeværelse, værelser og køkken mv.
 • Byggeteknisk rådgiver
 • Udarbejder løsningsforslag og udbuds- licitationsmateriale.
 • Styrer processen under byggefasen.
 • Udbud – licitationen
 • Finde håndværkere eller hovedentreprenør
 • Prisen
overvejelser om praksis store sager1
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 1. Andre materialer
 • Som led i sagsbehandlingen af boligindretningen, rådgives der om frit valg fra sagsbehandlingens start.
 • Borgers ønsker om frit valg af materialer noteres i journalen, og tages med i det udbudsmateriale, som kommunen udarbejder som led i belysning af sagen. Deles i en kommunedel og en borgerdel.
 • Dele af indholdet i den kommunale bevilling:
 • De specifikke krav til materialer, funktionskrav til boligen, udbudsmateriale, tegninger mv. Hvilken håndværker(e) kommunen har valgt og prisen.
 • Tidsfrist for frit valg og øvrige konsekvenser mv.
overvejelser om praksis store sager2
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 1. Andre materialer (fortsat)
 • Ved bevillingen kender borger prisdifferencen, og kan derpå tage stilling til frit valg.
 • Overvejelser
 • Der ligger en opgave i at få afgrænset præcist hvorfra og hvortil den kommunale bevilling går.
 • Godkendelse af materialer sker løbende som et led i sagsbehandlingen.
 • Kommunen sagsbehandler og styrer sagen (byggeteknisk rådgiver) både under projekteringen og under byggefasen som tidligere.
overvejelser om praksis store sager3
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 2. Anden håndværker
 • Som led i sagsbehandlingen af boligindretningen:
 • Der rådgives om frit valg fra sagsbehandlingens start. Borgers ønsker om frit valg af håndværker noteres i journalen. Til belysning af sagen, inddrages borgeres håndværker/ hovedentreprenør evt., og de giver tilbud på linje med de kommunale.
 • Dele af indholdet i den kommunale bevilling:
 • De faglige krav til håndværker, funktionskrav til boligen, udbuds-materiale, tegninger mv. Prisen og håndværker / hovedentreprenør på den kommunale boligindretning.
 • Tidsfrist for frit valg – øvrige konsekvenser, mv..
overvejelser om praksis store sager4
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 2. Anden håndværker(fortsat)
 • Ved bevillingen kender borger kommunens håndværker og prisdifferencen, og kan derpå tage stilling til frit valg.
 • Overvejelser
 • Godkendelse af håndværkere sker løbende som et led i sagsbehandlingen.
 • Borger kan vælge én eller flere håndværkere. Kommunale og egne håndværkere skal evt. samarbejde.
 • Byggeteknisk rådgiver fører løbende tilsyn med at kravene til byggeriet overholdes. Borger er ansvarlig for og entrerer med sine egene håndværkere.Byggestyring kan bliver en udfordring.
overvejelser om praksis store sager5
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 5. Anden løsning, PA 78-10
 • Omfanget af boligindretningen klarlægges først i samarbejde med borger:
 • Funktionskrav, krav til materialer mv. præciseres.
 • Håndværkere og prisen på den kommunale løsning findes på baggrund af et udbud? eller et overslag.
 • Den kommunale bevilling: kravene til materialer og valget af håndværkere samt prisen mv. oplyses til borger.
 • Borger belyser herefter sit eget projekt med udgangspunkt i kravene. Dvs. projekterer og prissætter mv.
 • Kommunen sikrer sig at kravene er opfyldt.
overvejelser om praksis store sager6
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, store sager
 • 5. Anden løsning, PA 78-10 (fortsat)
 • Borger har ansvar for, at boligindretningen gennemføres som bevilget, og som en del af egen løsningen. Borgerentrerer med håndværkere og vælger materialer.
 • Hvordan sikres, at de kommunale midler anvendes til at gøre boligen egnet som opholdssted for ansøger?
 • Kommunen følger op og fører løbende og endeligt tilsyn.
 • Hvordan kan kommunen får sikkerhed for, at borger har økonomi til at gennemføre sit eget projekt?
 • Kommunen afregner med håndværker- hovedentreprenør. A conto rater, % sats mv. Sidste betaling falder efter aflevering.
overvejelser om praksis konklusion
FRIT VALG af boligindretning Overvejelser om praksis, Konklusion
 • Rådgivning og vejledning om frit valg fra boligsagens begyndelse. Lav informationsmateriale, som kan udleveres.
 • Kommunal standard: krav til materialer og løsninger.
 • Ønske om frit valg noteres i journalen og inddrages i sagsbehandlingen, mens sagen belyses.
 • Ved bevilling oplyses om kravene til den kommunale boligindretning, og om muligheden for og konsekvenser ved at gøre brug af frit valg. Tidsfrist. Bevillingsbrev-skabelon.
 • Borger tager stilling til frit valg og gennemfører evt. frit valg.
 • Kommunen følger op og sikrer sig at kravene er opfyldt.