Szkoła Globalna w PSP 1 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szkoła Globalna w PSP 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szkoła Globalna w PSP 1

play fullscreen
1 / 39
Szkoła Globalna w PSP 1
108 Views
Download Presentation
dusty
Download Presentation

Szkoła Globalna w PSP 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szkoła Globalna w PSP 1 Od stycznia do czerwca 2009 roku nasza placówka realizowała program Szkoła Globalna. Nad projektem pracowali uczniowie klas IV-VI oraz klasy IIA. O prawach człowieka, bardziej sprawiedliwym handlu i zmianie klimatu dzieci dowiadywały się na lekcjach wychowawczych, języku polskim, historii, przyrodzie, matematyce, technice, plastyce, religii i języku angielskim. W pracę nad projektem zaangażowana była również biblioteka szkolna.

 2. Lekcja wychowawcza w klasie VIC Zapoznanie z programem Szkoła Globalna

 3. Godzina wychowawcza Uczniowie klasy VC poznają kraje Globalnego Południa i ich mieszkańców.

 4. Historia Na tej lekcji uczniowie klasy VIA dyskutują o prawach człowieka.

 5. Lekcja religii w klasie VA Dzieci poznają organizacje pozarządowe, które niosą pomoc ludziom żyjącymw krajach Południa.

 6. Lekcja matematyki w klasie VC Uczniowie dowiadują się, czym jest sprawiedliwy handel.

 7. Lekcja techniki Uczniowie klasy VA zastanawiają się, jak można ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 8. Przyroda w klasie IVD Dzieci zastanawiają się, jaki jest wpływ człowieka na zmiany klimatu.

 9. Biblioteka szkolna Dzieci z klasy IIA, korzystając z różnych źródeł informacji, dowiadują się o krajach Południa.

 10. Biblioteka szkolna Tutaj powstają również prezentacje multimedialne o sprawiedliwym handlui zmianach klimatu.

 11. W klasie IIA Dzieciz zainteresowaniem słuchają „Bajek znad rzeki Zambezi”.

 12. Uczniowie klasy IIA poznają życie swoich rówieśnikówz krajów Południa.

 13. Badanie wpływu szkołyna sprawy globalne Ankieta w księgowości szkoły Uczniowie klasy VIC przeprowadzają ankietę w sekretariacie szkoły.

 14. Rozmowa z panem woźnym Wizyta w sklepiku szkolnym

 15. Dzień Sprawiedliwego Handluw „Jedynce” Przygotowaniado wystawy

 16. Wystawana szkolnym korytarzu

 17. Uczniowie klasy VA rozdają ulotki pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom.

 18. Podsumowanie wyników badania Uczniowie klasy VA przeprowadzają ankietę wśród koleżanek i kolegów.

 19. Akcja – happening ulicznyŚwiatowy Dzień Ochrony Środowiska Przygotowanie plakatów i ulotek

 20. Uczniowie klas IIA, VA, VC i VIC wyposażeni w plakaty i hasła wyruszają na ulice Nowej Soli. Tam będą rozdawać mieszkańcom ulotki dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na życie ludzi w krajach Południa.

 21. Ulicami Nowej Soli

 22. Barwy AfrykiPodsumowanie projektu 16.06.2009 roku w auli szkoły zebrali się uczniowie klas III, IV, V i VI. Mieli oni okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną ukazującą zarówno piękno jak i problemy Afryki, a także uczestniczyli w przedstawieniu szkolnego teatrzyku Urwipołcie. W trakcie imprezy udało nam się zebrać sto złotych. Pieniądze przeznaczyliśmy na Kampanię Wodną Polskiej Akcji Humanitarnej.

 23. W lokalnej prasie – Tygodniku Krąg

 24. Prezentacje multimedialne W trakcie realizacji projektu powstały cztery prezentacje multimedialne: • Prawa człowieka – autorka mgr Aleksandra Wijatkowska • Sprawiedliwy handel – autorka mgr Iwona Nowalińska • Zmiany klimatu – autorka mgr Iwona Nowalińska • Barwy Afryki – autorka mgr Jolanta Sikora

 25. Prawa człowiekafragmenty prezentacji NELSON MANDELA Pomnik N. Mandeli w Johannesburgu N. Mandela z B. Clintonem (byłym prezydentem USA)

 26. WANGARI MAATHAI Kenijska działaczka społeczna, która w 2004 r. jako pierwsza kobieta z Afryki otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za pracę na rzecz ochrony środowiska, rozwoju, demokracji i pokoju. Uczęszczała do szkoły w Nairobi, studiowała w Stanach Zjednoczonychi Niemczech, a potem wróciła do Kenii. Założony przez nią Ruch Zielonego Pasa zasadził do tej pory ponad 40 milionów drzew. Zapobiega to pustynnieniu i wyjałowieniu ziemi, pomaga w walce z ubóstwem i głodem w tym kraju. W 2002 r. została wybrana do parlamentu kenijskiego i pełni szereg funkcji publicznych.

 27. Sprawiedliwy Handelfragmenty prezentacjiDefinicjeSprawiedliwego Handlu SPRAWIEDLIWY HANDEL to partnerstwow handlu opierające się na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równościw handlu międzynarodowym. SPRAWIEDLIWY HANDEL gwarantuje producentom w ubogich krajach sprawiedliwe wynagrodzenie, godne i bezpieczne warunki pracy oraz długoletnie umowy handlowe. Wyklucza pracę dzieci i niewolnikóworaz umożliwia pracownikom uczestnictwo w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

 28. Główne zasadySprawiedliwego Handlu • Płacenie przez kupujących ceny, która zapewnia producentom sprawiedliwe wynagrodzenie za ich pracę • Dokonywanie zakupów bezpośrednio u drobnych producentów krajówPołudnia z pominięciem pośredników • Płacenie producentom godziwej ceny • Płacenie dodatkowej premii, by umożliwić rozwój społeczności lokalnej • Umowy długoterminowe, umożliwiające producentom planowanie • Wykluczenie pracy dzieci i niewolników, zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków pracy • Poszanowanie środowiska naturalnego • Używanie specjalnych znaków handlowych, przyznawanych przez niezależne organizacje kontrolne, które gwarantują, iż oznakowany produkt spełnia międzynarodowe kryteria Sprawiedliwego Handlu • Kształtowanie wśród konsumentów poczucia odpowiedzialności za decyzje podejmowane w momencie nabywania produktów z Południa

 29. Ty też możesz uczestniczyćw Sprawiedliwym Handlu ! Kupując towaryz międzynarodowym znakiem certyfikacyjnym Sprawiedliwego Handlu, pomagasz zwalczać eksploatację pracy dzieci, niewolnictwo, głód i nędzę, wspierasz też rozwój najuboższych społeczności Południa. W zamian otrzymujesz znakomite produkty oraz satysfakcję z udziału w dobrym dziele.

 30. Zmiany klimatufragmenty prezentacjiSkutki zmian klimatu Topnieje powłoka lodowa na biegunach Obszar morza pokryty lodem arktycznym na Biegunie Północnym zmniejszył się o 10%, a grubość lodu znajdującego się nad wodą zmniejszyła się o około 40%. Na drugiej półkuli pokrywa lodowa Antarktyki również podlega tym procesom.

 31. W większym stopniu zacznie brakować pitnej wody Około jedna piąta światowej populacji (ok. 1,1 miliarda ludzi), nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Jeżeli temperatury wzrosną, dodatkowo 2,4-3,1 miliarda ludzi na świecie będzie cierpieć z powodu niedostatku wody. Południowy Sudan 2007. Dzieci czerpią wodę z tej samej rzeki, w której inni robią pranie i wylewają nieczystości. Kamerun, Duala 2008. Dzieci bawią sięi piorą w brudnej rzece, w pobliżu źródła czystej wody pitnej.

 32. W jaki sposób Ty możesz wpłynąć na zmiany klimatu? Zmiany klimatu to problem globalny, jednak każdy z nas może przyczynić się do jego rozwiązania. Nawet drobne zmiany w naszym codziennym zachowaniu mogą pomóc ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, nie obniżając przy tym jakości naszego życia.

 33. Barwy Arykifragmenty prezentacji A F R Y K A

 34. Afrykańskie piękno i różnorodność

 35. PROBLEMY AFRYKI: • brak wody • choroby (dur brzuszny, czerwonka, malaria, AIDS) • głód • konflikty zbrojne • zmiany klimatyczne • brak dostępu do edukacji na poziomie elementarnym

 36. Prezentację przygotowałamgr Iwona Nowalińskanauczyciel bibliotekarz PSP nr 1 w Nowej Soli