zesp hakima n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZESPÓŁ HAKIMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZESPÓŁ HAKIMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ZESPÓŁ HAKIMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 1079 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ HAKIMA. Małgorzata Potocka. WODOGŁOWIE. Upośledzenie odpływu lub nadprodukcja płynu mózgowo-rdzeniowego ( PMR) z następującym powiększeniem przestrzeni płynowych wewnętrznych i /lub zewnętrznych. WODOGŁOWIE. WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE MIESZANE EX VACUO.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZESPÓŁ HAKIMA' - dustin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zesp hakima

ZESPÓŁ HAKIMA

Małgorzata Potocka

wodog owie
WODOGŁOWIE

Upośledzenie odpływu lub nadprodukcja płynu mózgowo-rdzeniowego ( PMR)

z następującym powiększeniem przestrzeni płynowych wewnętrznych

i /lub zewnętrznych.

wodog owie1
WODOGŁOWIE
 • WEWNĘTRZNE
 • ZEWNĘTRZNE
 • MIESZANE
 • EX VACUO
wodog owie wewn trzne
WODOGŁOWIE WEWNĘTRZNE

poszerzenie komór

a) okluzyjne – niekomunikujące – zatrzymanie krążenia PMR wewnątrz układu komorowego.

b) komunikujące – zatrzymanie odpływu poza obrębem komór

c) aresorpcyjne – upośledzenie zwrotnej resorpcji PMR

wodog owie zewn trzne
WODOGŁOWIE ZEWNĘTRZNE

Poszerzenie przestrzeni płynowych pozakomorowych, obwodowo od kory i / lub zbiorników.

wodog owie ex vacuo
WODOGŁOWIE EX VACUO

Wodogłowie wewnętrzne

i zewnętrzne jako wynik zaniku

tkanki mózgowej.

wodog owie przyczyny
WODOGŁOWIEprzyczyny
 • Nadprodukcja PMR
 • Upośledzenie odpływu PMR
 • Upośledzenie wchłaniania PMR
 • Zanik tkanki mózgowej
wodog owie nadprodukcja pmr
WODOGŁOWIEnadprodukcja PMR
 • Brodawczak splotu naczyniówkowego

komory bocznej

 • Procesy zapalne i urazowe
wodog owie upo ledzenie odp ywu i wch aniania
WODOGŁOWIEupośledzenie odpływu i wchłaniania
 • Wrodzone zwężenie wodociągu

(genetyczne lub zapalne)

 • Zapalenie wyściółki
 • Guz III komory
 • Guz tylnej jamy czaszki
wodog owie upo ledzenie odp ywu i wch aniania1
WODOGŁOWIEupośledzenie odpływu i wchłaniania
 • Zrosty pajęczynówki

- po uprzednim krwawieniu podpajęczynówkowym

- po urazie głowy

- po interwencji chirurgicznej

- po rozlanym zap. opon m-r

zesp hakima zesp hakima i adamsa
ZESPÓŁ HAKIMA(zespół Hakima i Adamsa)
 • 1965 r. S. Hakim, R. D. Adams
 • Poszerzenie układu komorowego przebiegające z prawidłowym ŚREDNIM ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.
 • Charakterystyczna triada objawów
zesp hakima inne nazwy
ZESPÓŁ HAKIMAinne nazwy
 • Wodogłowie normotensyjne – Normal Pressure Hydrocephalus (NPH)
 • Demencja wodogłowiowa
 • Ukryte wodogłowie objawowe
 • Wodogłowie aresorpcyjne
 • Wodogłowie komunikujące u dorosłych
zesp hakima etiologia
ZESPÓŁ HAKIMAetiologia
 • 50 % idiopatyczny
 • 50 % wtórne

- krwawienie podpajęczynówkowe

- zapalenie opon mózgowych

- uraz głowy

- zakrzep – najczęściej w zatoce poprzecznej po zap. ucha

- po radioterapii guzów mózgu

zesp hakima objawy
ZESPÓŁ HAKIMAobjawy
 • Zaburzenia chodu
 • Zaburzenia zwieraczy
 • Zespół otępienny
zesp hakima zaburzenia chodu
ZESPÓŁ HAKIMAzaburzenia chodu
 • Najczęściej pierwszy objaw choroby
 • Małe, szurające kroczki
 • Poruszanie się powoli
 • Chód na szerokiej podstawie
 • Postawa pochylona
 • Wraz z nasilaniem się wodogłowia – chód magnetyczny
zesp hakima zaburzenia zwieraczy
ZESPÓŁ HAKIMAzaburzenia zwieraczy
 • Objaw późniejszy
 • Początkowo silna potrzeba bardzo częstego oddawania moczu
 • Później niemożność lub brak kontrolowanego wydalania moczu

(nietrzymanie moczu)

 • Parcie na mocz nie jest odczuwane przez chorych, brak świadomości wypełnienia pęcherza.
zesp hakima zesp ot pienny
ZESPÓŁ HAKIMAzespół otępienny
 • Deficyt umysłowy o charakterze podkorowym
 • Zapominanie, obniżona aktywność – bezczynność, nieuwaga, zaburzenia koncentracji, osłabienie zdolności posługiwania się własna wiedzą
 • Najczęściej o lekkim bądź umiarkowanym nasileniu
zesp hakima zesp ot pienny1
ZESPÓŁ HAKIMAzespół otępienny
 • Wraz z nasileniem choroby

- dalsze osłabienie funkcji poznawczych

- utrata kontroli emocjonalnej

zesp hakima inne objawy
ZESPÓŁ HAKIMAinne objawy
 • Spastyczność
 • Wzmożone odruchy – zwłaszcza kończyny dolne
 • Objaw Babińskiego
 • Zaburzenia równowagi
zesp hakima diagn ostyka
ZESPÓŁ HAKIMAdiagnostyka
 • Charakterystyczne objawy
 • TK / MRI głowy
 • Nakłucie lędźwiowe – test Fishera
 • Test infuzyjny
 • Przyspieszenie przepływu PMR przez wodociąg mózgu widoczne w MRI flow
 • Testy neuropsychologiczne
zesp hakima diagn ostyka1
ZESPÓŁ HAKIMAdiagnostyka
 • Cysternografia radioizotopowa
 • Pomiar objętości hipokampów w MRI
 • Odruchy pniowe – spłaszczony załamek p (???)
 • Enzym ( ? ) w PMR
zesp hakima leczenie
ZESPÓŁ HAKIMAleczenie
 • Wszczepienie zastawki:

- komorowo - otrzewnowej

- rzadziej: komorowo - przedsionkowej

 • Upusty, drenaż PMR – przejściowa poprawa