slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELKOMMEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELKOMMEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

VELKOMMEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

VELKOMMEN. Karrierveiledning på LAV Russetid Eksamen VITNEMÅL. KARRIERE. KARRIERESAMTALE. Mitt utdanningsmål: Hvordan nå målet? Hva skal jeg studere? Hvor skal jeg studere? Poeng Søknad «FRI ÅR». KARRIEREVEILEDNING I VG3. August : Informasjon om rådgivertjenesten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VELKOMMEN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen
VELKOMMEN
 • Karrierveiledning på LAV
 • Russetid
 • Eksamen
 • VITNEMÅL
karrieresamtale
KARRIERESAMTALE
 • Mitt utdanningsmål:
 • Hvordan nå målet?
 • Hva skal jeg studere?
 • Hvor skal jeg studere?
 • Poeng
 • Søknad
 • «FRI ÅR»
karriereveiledning i vg3
KARRIEREVEILEDNING I VG3

August: Informasjon om rådgivertjenesten

Oktober: Info; Karriereveilednings verktøy + individuelle samtaler

November: Informasjon om studier i utlandet

karriereveiledning i vg31
KARRIEREVEILEDNING I VG3

Januar: Innkalling til individuell KVL +

Utdanningsinfo. på VILVITE i jan

Februar: Ta utdanning i feb (bill).

April: Hjelp til å søke SAMORDNAOPPTAK

 • Frist 15.04.14
 • Følgeskjema
 • 1. juli, fist for omprioritering
 • 20.julie Hovedopptak (Restetorget åpner)
foreldre
FORELDRE
 • Hjelp elevene til å få en strukturert skolehverdag
 • Vis interesse for ungdommens skolearbeid
 • Ha karrieresamtaler hjemme
 • Ta kontakt med skolen
 • Itsl…
3 klasse og russetid p laksev g
3.klasse og russetid på Laksevåg
 • Målet med videregående
 • Vitnemål
 • Studiekompetanse
 • Tradisjon med russ
 • Hordaland fylkeskommune har samarbeidsavtale med politi, helse, skule
russ 2014
Russ 2014
 • Skrifleg avtale der styret for russen skriv under saman med rektor, avd. l og elevinspektør
 • Rammene for russetida
 • Klær
 • Arrangement
 • Politi, helsesøster, elevinspektør: møte
russ 20141
Russ 2014
 • Rebusløp, ein fredag, går kl 14.00
 • Luftambulansen sitt arr. i Grieghallen april
 • Russetida sluttar 18.05.14
 • Vanleg reglement
 • Avtalen
antall eksamener

ANTALL EKSAMENER

Vg3 studiespesialiserende:

Obligatorisk eksamen: Norsk hovedmål

Trekkfag: to skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk

(til sammen 4 eksamener)

Vg3 medier og kommunikasjon:

Obligatorisk eksamener: Norsk hovedmål og medier og kommunikasjon

Trekkfag: en skriftlig, muntlig eller muntlig/praktisk

(til sammen 3 eksamener)

Påbygg allmenne fag:

Obligatorisk eksamen: Norsk hovedmål

Trekkfag: en skriftlige og en muntlig eller muntlig/praktisk

(til sammen 3 eksamener)

Norsk hovedmål, dato onsdag 28.05.2014

viktige datoer

Viktige datoer:

Offentliggjøring av skriftlige sentrale trekkfag finner sted torsdag 15.mai kl. 09:00.

Offentliggjøring av muntlige trekkfag finner sted onsdag 04.juni kl. 10:00 og onsdag 11.juni kl. 10:00.

Muntlige eksamener er 48 timer (lørdag/søndag ikke medregnet) senere.

Tverrfaglig eksamen 3MK 4 grupper, fra 04.juni – 10.juni.

Karakter på muntlig/praktisk eksamen opplyses umiddelbart etter eksamen.

(Klagerett på formelle feil ved av eksamen §5-10/11 forskr. Oppl.l.)

Fellessensur skriftlige sentrale trekkfag er onsdag 18. og torsdag 19.juni.

(Klagerett på karakter §5-09 forskr. Oppl.l. Karakter må være urimelig for at klagen skal tas til følge.)

Klagefrist for eksamens- og standpunktkarakterer er 10 dager. (§5-5 forskr. Oppl.l)

s rskilt eksamen

Særskilt eksamen

§ 4-26. Særskild eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring

Eindeltakar som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært.

Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen.

NB! Husk å melde deg opp.

ny eksamen

Ny eksamen

§ 4-27. Ny eksamen for deltakarar i vidaregåande opplæring

Eindeltakarar som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Deltakarenbeheld standpunktkarakter i faget.

       Dersom deltakarenikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort.

NB! Husk å melde deg opp.

utsatt eksamen

Utsatt eksamen

§ 4-28.Utsett eksamen

Eindeltakarar som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen eller har dokumentert fråvær ved særskild eksamen eller ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Deltakarenbeheld standpunktkarakter i faget.

       Dersom deltakarenikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort.

       Fråvær frå eksamen blir rekna som dokumentert når deltakaren er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa. Deltakaren må leggje fram dokumentasjon på dette.

       Dersom eindeltakar har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny.

NB! Dette betyr at utsett eksamen kan bli i et annet fag.

NB! Husk å melde deg opp.