liiketoimintasuunnitelma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liiketoimintasuunnitelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liiketoimintasuunnitelma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Liiketoimintasuunnitelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

Liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen itsensä omasta toiminnastaan laatima kirjallinen esitys. Pitkäjänteinen, menestyksen ohjauskehys -> punainen lanka Mikä on ideaalinen tavoitetila, mistä lähtökohdista sitä aletaan tavoittelemaan?. Miksi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liiketoimintasuunnitelma' - dustin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

liiketoimintasuunnitelma1
Liiketoimintasuunnitelma
 • Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen itsensä omasta toiminnastaan laatima kirjallinen esitys.
 • Pitkäjänteinen, menestyksen ohjauskehys -> punainen lanka
 • Mikä on ideaalinen tavoitetila, mistä lähtökohdista sitä aletaan tavoittelemaan?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide3
Miksi
  • yrittäjälle yrityksen hoidon käsikirjoitus
  • reaalivakuus rahoittajalle
  • yhteistyötä helpottava apuväline
 • Rakenne
  • missä kulttuurissa yritys toimii?
  • miksi se on perustettu?
  • mitkä ovat sen tavoitteet?
  • miten tavoitteet saavutetaan?
  • millä tuloksilla tulos toteutuu?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide4
Sisältö?
  • tuotteet
  • palvelut
  • markkina-analyysit
  • tärkeimmät kilpailijat
  • markkinointistrategia
  • toimittajat
  • tuotanto/palveluprosessi
  • jakelu
  • toimitilat
  • tuotantolaitos
  • omaisuus
  • talous ja
  • rahoitus

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 yrityksen toiminnan kulmakivet
1.Yrityksen toiminnan kulmakivet
 • Missio (toiminta-ajatus)
  • liikeidea
 • Visio
 • Yrityskulttuuri, yrityksen arvot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 1 missio
1.1. Missio
 • Miksi yritys on markkinoilla?
 • Mikä on sen ydinbisness?
 • Mitä yritys tulee tekemään?
 • Ohjaa yrityksen koko toimintaa.
 • Määrittelee yrityksen toiminnan suunnan.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 2 visio
1.2. Visio
 • Millaista yritystä ollaan rakentamassa?
 • Mitä yritys haluaa olla tulevaisuudessa?
  • missä yritys on vuonna 2011?
  • miten se toimii vuonna 2011?
  • minkä kokoinen yritys on vuonna 2011?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 3 yrityskulttuuri arvot
1.3. Yrityskulttuuri, arvot
 • Mitkä ovat yrityksen arvot, joita se toiminnassaan toteuttaa?
 • Arvokeskustelua läpi koko organisaation.
 • Miten arvot näkyvät yrityksen toiminnassa?
  • strategiat
  • toimintatavat
  • johtaminen

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide9
Yrityksessä vallitsevien kirjoittamattomien sääntöjen monimutkainen järjestelmä: sisäinen ja ulkoinen imago, henkilöstön käyttäytyminen, suhtautuminen asiakkaisiin, yrityksen tavat ja henki
 • Miten meillä asiat tehdään ja ajatellaan?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 4 idea liikeideaksi
1.4. Idea liikeideaksi
 • Idea täytyy tuotteistaa ja kaupallistaa.
 • Liikeidea kertoo, kuinka raha tehdään?
 • Sen on perustuttava yrityksen ylivoimaiseen osaamiseen, sen on oltava parempi kuin kilpailijoiden.
 • Liikeidea tulee olla jokaisen tuloksentekijän tiedossa, motivoi.
 • Sillä on elinkaari, sitä on päivitettävä säännöllisesti. (liiketoimintasuunnitelma)
 • Liikeidea perustuu kustannusjohtajuuteen tai erilaistamiseen (differointi).

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

liikeidean osa alueet
Liikeidean osa-alueet
 • Liikeidea vastaa kysymyksiin:
  • Mitkä ovat yrityksen tarjoamat tuotteet/palvelut?
  • Mitä tarvetta tuotteet/palvelut tyydyttävät?mikä hyöty niistä on asiakkaille?
  • Kuka/ketkä ovat yrityksen asiakkaita?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

oma osaaminen
Oma osaaminen
 • Mitä työkokemusta ja koulutusta sinulla on?
 • Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä?
 • Mitkä ovat vahvat puolesi?
 • Mitkä ovat heikot puolesi?
 • Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää ja mistä niitä saa?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 4 1 tuote palvelu
1.4.1.Tuote/palvelu
 • Mikä on tuotteesi/palvelusi?
 • Mitä ainutlaatuista ja erinomaista siinä on?
 • Mitä heikkouksia siinä on?
 • Mitä hyötyä/etua siitä on asiakkaille?
 • Vastaako tuotteesi tai palvelusi laatu pyytämääsi hintaa?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 4 2 asiakkaat ja markkinat
1.4.2.Asiakkaat ja markkinat
 • Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi?
 • Kuinka paljon asiakkaita on?
 • Missä asiakkaat sijaitsevat?
 • Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset?
 • Kuka tekee ostopäätöksen ,jos asiakas on yritys?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

kenelle
Kenelle?

Mitä tarpeita asiakkailla on? -> minun osaaminen? -> räätälöinti

Asiakasryhmät ja niiden saavutettavuus

Asiakkaan kannattavuus ja luotettavuus

Asiakkuuksien ylläpito, asiakasrekisteri

Halvin asiakas on nykyinen kanta-asiakas

10 kertaa kalliimpaa on saada uusi asiakas

27 kertaa kalliimpaa on saada kerran menetetty asiakas takaisin

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 4 3 miten toimin
1.4.3.Miten toimin?

Sisäinen markkinointi, idean myyminen henkilökunnalle.

Miten johdan, ohjaan ja valvon?

Miten hoidan yritykseni talousasiat?

Miten tuotantoprosessi hoituu? tehokkuus, laatu

Raaka-aineiden hankintakanavat? alihankintaverkot?

Miten markkinoimme toimintaamme?

Muut yhteistyökumppanit?

Palkkahallinto

-> Heijastuu työviihtyvyytenä ja luo ulospäin hyvää imagoa!

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 4 4 kilpailijat
1.4.4.Kilpailijat
 • Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi?
 • Mitkä ovat heidän tuotteensa?
 • Mitkä ovat heidän vahvat puolensa?
 • Mitkä ovat heidän heikkoutensa?
 • Kuinka heidän tuotteet eroavat sinun tuotteistasi?
 • Miten kilpailijat markkinoivat?

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

kilpailijat
Kilpailijat
 • Kilpailu ylläpitää kehitystä
 • Kilpailijat voivat olla myös yhteistyökumppaneita.
 • Millaisia kilpailijoita meillä on?
  • ydinkilpailijat
  • marginaalikilpailijat
  • tarvekilpailijat
  • potentiaaliset kilpailijat

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

kilpailuvoimat
Kilpailuvoimat
 • Asiakkaiden neuvotteluvoima
 • Tavarantoimittajien neuvotteluvoima
 • Uhka korvaavista tuotteista
 • Uhka uusista kilpailijoista

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

swot analyysi
Swot-analyysi
 • Mitkä ovat yrityksen omat voimavarat ja heikkoudet, joilla mahdollisuudet hyödynnetään ja uhkat estetään?
  • S = strenghts (vahvuudet)
  • W= weakness (heikkoudet)
  • O= opportunieties (mahdollisuudet)
  • T= threats (uhkat)

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide21
Swot
 • Philip Kotler
  • UHKATEKIJÄ
    • epäsuotuisasta trendistä tai kehityksestä tuleva haaste, joka johtaa yrityksen kilpailuaseman heikentymiseen, ellei tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin ryhdytä.
  • MAHDOLLISUUS
    • Yrityksen markkinoille suotuisa toimintakenttä, jossa yritys nauttii kilpailuedusta.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 5 p m r t
1.5. Päämäärät
 • Vision pohjalta määritellään yritykselle päämäärät
  • Mikä on yrityksen haluttu olotila 3-5 vuoden päästä?
 • Yrityksen omistajat ja johto asettavat.
 • Päämääriin tavoitteiden kautta.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

p m r t tavoitteet
Päämäärät -> tavoitteet
 • Tuottopäämäärät:
  • kannattavuus
  • sijoitetun pääoman tuottoaste
  • kustannukset
 • Ulkoinen kilpailukyky
  • markkinaosuudet
  • kasvupäämäärät
  • myynnin määrät
  • joustavuus
  • toiminta-aste (tasaisuus, koko kapasiteetti)
  • yrityskuva

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

p m ri
Päämääriä
 • Sisäinen tehokkuus
  • maksuvalmius
  • vakavaraisuus
  • kiertonopeus
  • osaamisen taso
  • toimitilat
  • teknologia
  • organisaation toimivuus

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

p m ri1
Päämääriä
 • Muut päämäärät
  • henkilöstön viihtyvyys
  • sidosryhmien tyytyväisyys
  • tuotekehitys
  • luovuusaste
  • uudistumiskykyisyys
  • arvovalta

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 6 strategiat
1.6. Strategiat
 • Yrityksen johdon on mietittävä strategiat, millä selvitä kilpailussa.
 • Pitkäntähtäimen suunnittelua.

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

strategiat
Strategiat
 • Perusstrategia (kilpailustrategia)
  • kustannusjohtajuus
  • erilaistaminen
 • Markkinointistrategia
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Liiketoimintasektorit
 • Portfoliot

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

1 7 yrityksen kehitt minen
1.7. Yrityksen kehittäminen
 • Säännölliset suursiivoukset
  • asiakaskanta
  • tuotteet/palvelut
  • ihmiset
  • systeemi
  • resurssit

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide29
Oikea miehitys
  • tarvitaan erilaisia toimijoita
    • strategi
    • toteuttaja
    • norminvartija
    • luova selviytyjä
 • Asioita tehdään oikealla tavalla
   • tuotekehitys
   • markkinointi
   • tuotanto
   • logistiikka
   • hallinto

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

slide30
Johtajan/omistajan roolit
   • keulakuva
   • motivoija
   • visionääri
 • ”Pienten askelten politiikka”

resurssit huomioon ottava kehitystyö

 • Liiketoimintasuunnitelma

Pakko tehdä

Järjestelmällinen tapa käydä asiat läpi

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

oman ty n markkinointi
Oman työn markkinointi

Kirjaa kolme tärkeintä asiaa,

jotka

Sinun tulisi hallita,

jotta liiketoimintasi menestyisi:

1.________________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

lopuksi
Lopuksi
 • Huipulle vain itseään kehittämällä!
 • Älä koskaan järky –tee päätös ja toteuta se! (Margaret Thatcher)

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006

kurssimateriaalin l hteet
Kurssimateriaalin lähteet
 • Liiketoimintaosaaminen Menestyvän yritystoiminnan perusta; Riitta Viitala, Eila Jylhä 2006
 • Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö; Jari Järnstedt 2005
 • Markkinoinnin maailma; Seija Bergström, Arja Leppänen 2002
 • Yrityksen asiakasmarkkinointi

Seija Berström ja Arja Leppänen 2002

Hämeen ammattikorkeakoulu, Taina Matis, 2006