Ako :
Download
1 / 18

Efikasno u чење - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Efikasno u чење' - dustin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ako : -tvoje misli lutaju dok uчиш-imaш poteшkoћa sa koncentracijom -lako odustajeш kada ti uчење ne ide -oseћаш mrzovoљу kada treba da poчнеш saradom -brineш da li ћеш uspeti da naучиш-trud koji ulaжеш ne daje жeљene rezultate -uчiш napamet jer brineш da neћеш dovoљno dobro nauчiti Na sledeћim stranicama mожеш da pronaђеш smernice za efikasno uчење:


Efikasno u
Efikasno uчење

 • Radne navike

 • Plan uчења

 • Kako treba uчiti

 • Шta ako me gradivo ne interesuje?


Ukoliko

se opredeli{ za odreђenesugestije,

vaжno je da ih se dosledno pridrжavaш.

Kao i u сportu,

potrebno je izvesno vreme da

prvi rezultati postanu uoчљivi.

Imaj strpљeњa i

navijaj za sebe.


Radne navike
Radne navike

Zaшto je korisno razviti radne navike

To je naчin da imaш:

1.viшe kvalitetnog slobodnog vremena

Ako ti «razvlaчeњe» pred poчetak uчeњa ne prija, ako smatraш da se tako izgubi

mnogo vremena, razmisli o sticaњu radnih navika. Razvijaњem radnih navika

ulaжeш i u svoje slobodno vreme – dobre radne navike omoguћavaju efikasnije

uчeњe i viшe vremena za druge aktivnosti.

 • 2.boљi uspeh u шkoli

  Bez dobrih radnih navika nije jednostavno «pokrenuti se» i uчiti redovno. Moжda

  ti je teшko da poчneш da uчiш, pa odlaжeш uчeњe dok moжeш... Ili ti ne polazi za

  rukom da redovno uчiш. Moguћe je da ne postiжeш koliko жeliш – razvijene radne

  navike su preduslov za uspeh u шkoli.


Зa sticaњe radnih navika је vaжno:

 • praviti raspored dnevnih aktivnosti – planirati vreme za uчeњe, odmor i забаву

 • uчiti svakog dana u planiranom terminu

  Зa sticaњe radnih navika nije korisno:

 • izbegavati planirane aktivnosti ili odustajati


Obiчno uчim «”kampaњski»” i za sada se snalazim. Ipak, znam da je vaжno da promenim radne navike, ali kako da sebe na to «nateram»?


Uvek moraш imati na umu ono шto je tebi vaжnije.

Jasno postavљen ciљ pomaжe ti da ne

odustaneш radi trenutnih жeљa i potreba.

Sportisti, na primer, poжele da se odmaraju ili

zabave u vreme predviђeno za trening.

Ipak, жeљa da napreduju u sportu vaжnija im je od

nekih drugih liчnih ciљeva i to im daje snagu da istraju.


Plan u e a
Plan uчeњa

План учења подразумева одговоре на следећа питања:

1. Gde ћu uчiti?

2. U kom vremenskom intervalu ћu uчiti?

3. Шta ћu uчiti?

4. Kojim redosledom ћu uчiti?


1 gde u u iti
1. Gde ћu uчiti?

Za stolom

Uчeњe u foteљi ili na krevetu moжe biti veoma ugodno,

ali nije efikasno jer vodi u pospanost.

Budnost je neophodna za dobru koncentraciju.

Uчeњem za stolom odrжavaш budnost.

U radnoj atmosferi

Пripremi samo predmete neophodne za uчeњe.

Zamisli osobu okruжenu zanimљivim чasopisima,

igricama,

pored telefona koji чesto zvoni...

Moжe li u takvim uslovima сkoncentrisano учити?


Va no je da
Vaжno je da:

Иmaш stalni radni prostor ili kutak,

dobro osvetљen, provetren...

 • Stalni radni prostor je vaжan za sticaњe radnih navika.

 • Moжe delovati чudno, ali ako uvek uчiш na istom mestu,

  vremenom ћeш razmiшљati o gradivu чim га угледаш.

  Оbezbediшшto “mirnije” uslove za uчeњe...

 • Neko voli da uчi uz muziku, neko ne.

 • U svakom sluчaju, bitno je da muzika nije glasna.

 • I da te ne prekidaju telefonski pozivi...


2 u kom vremenskom intervalu u u iti
2.U kom vremenskom intervalu ћu uчiti?

 • Vaжno je da se oseћaш odmorno i spremno za uчeњe

 • Пronaђi svoj ritam uчeњa i redovno ga se pridrжavaj

 • Istraжivaњa pokazuju da je kod veћine uчeњe najefikasnije:

 • pre podne od 8:00-11:00 i po podne od 16:00-19:00 чasova.

 • Da li je i kod tebe tako?

 • Moжeш napraviti probu

 • zgodno je da otkrijeш u kom intervalu

 • uчiш najkvalitetnije i sa najmaњe zamora.

 • Korisno je da planiraш koliko ћeш gradiva za odreђeno vreme da savladaш


Kad god ispuniш plan,

nagradi sebe

и ради neштошto voliш da radiш.


Ako je tvoja «kondicija za uчeњe» relativno slaba,

poчni sa umerenim planovima koje moжeш da ispuniш–

na taj nacin razvijаш motivaciju. Kasnije moжeш da

poveћavaш koliчinu gradiva koju жeliш da nauчiш za odreђeno vreme.


3 ta u u iti
3.Шta ћu uчiti?

Нovo gradivo istog dana

 • Znaчi, uчiti predmete koji su tog dana bili u rasporedu чasova

  (ako je bilo novog gradiva)

 • i izraditi domaћe zadatke zadate tog dana.

 • a zatim – ponavљati predmete koji su narednog dana u rasporedu чasova


Novo gradivo treba u iti odmah nakon to je ispredavano jer zaborav a e je najbr e na po etku
Novo gradivo treba uчiti odmah nakon шto je ispredavano jer zaboravљaњe je najbrжe na poчetku

 • Neшto шto ti je na чasu bilo jasno

  moжeш istog dana da prouчiш

  i ponoviш svojim reчima.

 • U protivnom, veliki deo tog gradiva

  biћe zaboravљen kroz nekoliko dana,

  pa ћe biti potrebno viшe vremena i truda za uceњe.

  A to би било згодно избећи.


4 kojim redosledom u u iti
4. Kojim redosledom ћu uчiti?

 • Ако ти се не учи у време за учење:

 • Прво учиш градиво предмета који су ти занимљиви

 • Кад се “загрејеш” за учење,uчiш gradivo koje ti je teжe

 • Gradivo koje ti je lakо, учиш на крају.

 • Сrodne nastavne predmete(географија- историја, хемија-биологија)

 • ne uчиш jedan za drugim –садржаји могу да се измешају.

 • Пraviш pauze izmeђu uчeњa razliчitih gradiva.

 • Pauza pomaжe da se nauчeno gradivo utvrdi –

  ako se ne napravi pauza pre uчeњa novog gradiva,

  veћa je verovatnoћa da se gradivo zaboravi

  ili «измеша» sa ranije nauчenim.


Nije korisno:

1.Пraviti pauze tokom prvog sata uчeњa.

Zagrevaњe je vaжno, kako u sportu, tako i za efikasno uчeњe.

Ako prerano napraviш pauzu,

efekat zagrevaњa nestaje i vraћaш se na startnu poziciju.

2.Пraviti previшe dugaчke pauze.


Kako treba u iti
Kako treba uчiti?

 • Uчење = слушање, гледање, писање, читање, анализирање, уочавање детаља и идеја, цртање, мишљење, памћење...

 • Учење= захтева мотивацију, пажњу и концентрацију...

  Тешка активност...

  Имамо новост за тебе: ТИ ТО МОЖЕШ,

  АКО ХОЋЕШ !