a csal dpasztor ci kih v sai az evangeliz ci sszef gg s ben
Download
Skip this Video
Download Presentation
A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAI AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAI AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAI AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN. PÜSPÖKI SZINÓDUS III . RENDKÍVÜLI ÁLTALÁNOS KÖZGYŰLÉSE (2014. október 5-19 .) ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM. ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM. A család és az evangelizáció Az Egyház és a családról szóló örömhír (=Evangélium ) Kérdőív.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAI AZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN' - dustin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a csal dpasztor ci kih v sai az evangeliz ci sszef gg s ben

A CSALÁDPASZTORÁCIÓ KIHÍVÁSAIAZ EVANGELIZÁCIÓ ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

PÜSPÖKI SZINÓDUS

III. RENDKÍVÜLI ÁLTALÁNOS KÖZGYŰLÉSE

(2014. október 5-19.)

ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM

el k sz t dokumentum
ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM
 • A család és az evangelizáció
 • Az Egyház és a családról szóló örömhír (=Evangélium)
 • Kérdőív
a csal d s az evangeliz ci 1
A család és az evangelizáció (1)
 • Korunk világosan felismerhető szociális és spirituális válsága pasztorális kihívást jelent
 • A Püspöki Szinódus 2014-es rendkívüli ülésének célja:
  • Helyzetfelmérés
  • Tanúságtételek összegyűjtése
  • A püspökök javaslatainak összegyűjtése
a csal d s az evangeliz ci 2
A család és az evangelizáció (2)

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek a társadalomban:

 • Kultúrák keveredése (felekezetek, vallások, etnikumok közötti határok elmosódása – ennek hatása a párválasztásra és házasságra )
 • Az emberi jogok „modernizálására” valótörekvés
 • Antropológiai téveszmék terjedése (gender-elmélet, szélsőséges feminizmus, szexuális deviancia értékként beállítása)
a csal d s az evangeliz ci 3
A család és az evangelizáció (3)

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek a társadalomban

 • Az élet továbbadásával (anyasággal, foganással) kapcsolatos erkölcsi felfogás torzulása
 • A nem hagyományos családformák elterjedése (mozaik családok, élettársi vagy alkalmi kapcsolatból alakuló, egyszülős, mostoha szülőscsaládok, szukcesszív poligámiában élők családja)
a csal d s az evangeliz ci 4
A család és az evangelizáció (4)

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek a társadalomban:

 • a házasság és család értékeinek relatívizálása
 • a média romboló hatása az átlagember házasság- és család szemléletére
 • elterjedtek a különböző érdekekből kötött, színlelt és kényszerházasságok
 • a házasságra és a családra vonatkozó jogi szabályozás nem elvi alapon történik, hanem az egyre romló helyzet legalizálására törekszik.
a csal d s az evangeliz ci 5
A család és az evangelizáció (5)

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek az Egyházban:

 • Az Egyházban meggyengült, sőt már-már feladásra került a szentségi házasságba és a bűnbocsánat szentségének gyógyító erejébe vetett hit
 • A rendezetlen házasságokból származó gyermekek és fiatalok tanácstalanok a kihívásokkal szemben, mert szüleik nem az Egyház tanításának megfelelően élnek
a csal d s az evangeliz ci 6
A család és az evangelizáció (6)

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek az Egyházban:

 • A sebzett emberek főként az isteni irgalmasságról és szeretetteljességről szóló tanítást érzik nekik szólónak, ezért nagy várakozás előzi meg a szinódus családra vonatkozó pasztorális határozatait
az egyh z s a csal dr l sz l r mh r evang lium 1
Az Egyház és a családról szóló örömhír (=Evangélium) (1)
 • Az Isten szeretetéről szóló Örömhírt minden, a házas szeretetet megtapasztalására és a gyermek ajándékára nyitott emberpárnak (családnak) hirdetni kell. A házasságról szóló tanítást hatékonyan és érthetően kell előadni, úgy, hogy megérintse és alakítsa át a szíveket, hogy befogadják, Jézus Krisztus kinyilatkoztatását Isten akaratáról
az egyh z s a csal dr l sz l r mh r evang lium 2
Az Egyház és a családról szóló örömhír (=Evangélium) (2)
 • A püspökök feladata arról gondoskodni, hogy aSzentírást és az egyházi dokumentumokat mindenütt olyan szinten ismertessék, hogy az az adott környezetben a leghatásosabb legyen.
az egyh z s a csal dr l sz l r mh r evang lium 3
Az Egyház és a családról szóló örömhír (=Evangélium) (3)
 • A rendkívüli Szinódus szeretné elősegíteni, hogy az Evangéliumot mindenütt nagyobb hatékonysággal hirdessék és „a Szent Könyvek olvasásával és tanulmányozásával terjedjen és jusson dicsőségre az Úr tanítása, az emberek szívét pedig töltse el egyre jobban a kinyilatkoztatásnak az Egyházra bízott kincse” (DV 26).
a teremt s megv lt isten terve 1
A teremtő és megváltó Isten terve (1)

A családról szóló gyönyörű bibliai üzenet (Ter 1,24-31, 2,4b-25) lényege, hogy

 • Isten a férfit és a nőt a saját képmására alkotta
 • a szeretet szépségében élő emberpár a felbonthatatlan szentségi házasságban, apasága és anyasága által abban a kitűntetett méltóságban részesül, hogy részt vehet Isten teremtő művében
a teremt s megv lt isten terve 2
A teremtő és megváltó Isten terve (2)
 • A gyermek Isten ajándéka, ennek elfogadásával a szülők az emberiség jövőjéért vállalják a felelősséget és így válnak ténylegesen a Teremtő munkatársaivá
 • Az ember alapvető hivatása a szeretet (FC 11)
isten terve folyamatosan val sul meg
Isten terve folyamatosan valósul meg:
 • Teremtés
 • Eredeti bűn
 • Ószövetség
 • Az Ige megtestesülése
 • Jézus megalapítja a házasság szentségét: egység és hűség, válás és házasságtörés nélkül
az egyh z tan t sa a csal dr l
Az Egyház tanítása a családról
 • Már az őskereszténységben megjelenik a CSALÁDEGYHÁZ
 • Az Egyház mindig, ma is azt tanítja:

a család a házasságra épül

 • A tanítást egyértelműen megfogalmazza a II. Vatikáni Zsinat
gaudium et spes 52 pont a t rsadalom alapja a csal d
Gaudium et Spes 52. pont:A társadalom alapja a család
 • „Így a társadalom alapja a család, melyben különböző nemzedékek élnek együtt és segítik egymást a nagyobb bölcsesség megszerzésében és abban, hogyan lehet a személyek jogait összehangolni a társadalmi élet egyéb követelményeivel. …”
gaudium et spes 52 pont krisztus k z ppont lelkis g
Gaudium et Spes 52. pont:Krisztus-középpontú lelkiség
 • Végül az élő Isten képmására alkotott, és a személyiség méltóságával fölruházott házastársak forrjanak össze a szeretetben, azonos gondolkodásban és egymás kölcsönös megszentelésében kövessék Krisztust, az élet forrását; hivatásuknak örömeiben és áldozataiban és hűséges szerelmükkel is tanúskodjanak annak a szeretetnek misztériumáról, melyet az Úr nyilatkoztatott ki a világnak halálával és föltámadásával.
vi p l humanae vitae enciklika
VI. Pál Humanae Vitae enciklika
 • Útmutatást ad a házasságról és a családról szóló tanítás elveinek és a gyakorlatnak összehangolásáról
ii j nos p l p pa familiaris consortio
II János Pál pápa: Familiaris Consortio
 • „Az egyetlen „hely” azonban, ahol ez az önátadás a maga teljes igazságában megtörténhet, a házasság, vagyis a házastársi szeretet szövetsége: az a tudatos és szabad választás, amellyel a férfi és a nő fogadják egymást az életnek és a szeretetnek abban a bensőséges, Isten által számukra rendelt közösségében, amely csak ily módon mutatja meg a maga eredeti tartalmát.
slide20
II János Pál pápa: FamiliarisConsortio

A házasság intézménye nem a társadalom vagy egy tekintély törvénytelen beavatkozása, nem is egy külsőség rákényszerítése, hanem a házastársi szerelem szövetségének belső igénye, amely nyilvánosan egyetlennek és kizárólagosnak vallhatja magát, hogy így legyen hűséges a Teremtő Isten tervéhez. E hűségtől egészen távol áll, hogy megkösse a személy szabadságát, sőt megvédi azt minden szubjektív és relatív értelmezéstől, és a teremtő Bölcsesség részesévé teszi.” (FC 11)

a katolikus egyh z katekizmusa
A Katolikus Egyház Katekizmusa
 • a hitigazságok aktualizált értelmezését adja, egyértelmű választ adva korunk kihívásaira
 • két külön fejezetet szentel a házasságnak:
  • A HÁZASSÁG SZENTSÉGE (1601 – 1658) a teológiai alapelveket tárgyalja
  • A HATODIK PARANCSOLAT (2331 – 2391) az erkölcsi rendet tárgyalja
alapelvek a katolikus egyh z katekiz mus ban
Alapelvek a Katolikus Egyház Katekizmusában
 • A házassági szövetséget, amelyben egy férfi és egy nő bensőséges élet- és szeretetközösséget hoz létre, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el
 • Ez a szövetség természeténél fogva a házastársak javát és gyermekeik nemzését és felnevelését szolgálja
 • A megkereszteltek között kötött házassági szövetséget az Úr Krisztus szentséggé emelte
az egyh z pasztor lis tev kenys g nek alapelvei
Az Egyház pasztorális tevékenységének alapelvei
 • A házasság igazsága Isten tervén nyugszik
 • Isten az embert a férfinak és nőnek teremtette
 • Isten az idők teljességében Jézusban kinyilatkoztatta a házas szeretet teljességét
az egyh z pasztor lis tev kenys g nek alapelvei1
Az Egyház pasztorális tevékenységének alapelvei
 • Jézus a házasságot szentséggé emelte
 • A kölcsönösségen alapuló keresztény házasság a házasok javát szolgálja és elősegíti a házasfelek feladatainak teljesítését, de ki van téve a bűn támadásának, mély sebeket kaphat, így sérülhet a házasság méltósága
ferenc p pa a lumen fideiben 1
Ferenc pápa a Lumen Fideiben (1)
 • „A hit feltárja, hogy milyen maradandóak lehetnek a kapcsolatok az emberek között, ha Isten jelen van közöttük.” (LF 50)
ferenc p pa a lumen fideiben 2
Ferenc pápa a Lumen Fideiben (2)
 • „Az első környezet, amelyben a hit megvilágosítja az emberek városát, a családban van. Mindenekelőtt a férfi és a nő szilárd egységére gondolok a házasságban. Ez az egység szeretetükből fakad, amely Isten szeretetének jele és jelenléte; a szexuális különbség értékének elismeréséből és elfogadásából fakad, melynek következtében a házastársak egy testben egyesülhetnek, és a Teremtő jóságának,
ferenc p pa a lumen fideiben 21
Ferenc pápa a Lumen Fideiben (2)

bölcsességének és szerető tervének megnyilvánulásaként képesek új élet nemzésére. Erre a szeretetre alapozva ígérhet a férfi és a nő kölcsönös szerelmet egy olyan gesztussal, amely magába foglalja az egész életet, és sokban emlékeztet a hit tulajdonságaira. Örökké tartó szerelmet csak akkor lehet ígérni, ha az ember fölfedezi a saját elgondolásánál nagyobb tervet, amely fenntart és lehetővé teszi a teljes jövő odaajándékozását a szeretett személynek.”

(LF 52)

ferenc p pa a lumen fideiben 3
Ferenc pápa a Lumen Fideiben (3)
 • „A hit nem a gyáva nép menedéke, hanem az élet kitágítása. Felfedeztet egy nagy meghívást, a szeretetre szóló hívást, és biztosít arról, hogy ez a szeretet megbízható, érdemes ráhagyatkozni, mert alapja Isten minden törékenységünknél erősebb hűsége.” (LF 53)
ad