pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 418 Views
 • Uploaded on

Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar. Dr. Sibel Barış Ondokuz Mayıs Üniversitesi 10.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 2009-İstanbul. Sunum içeriği. Epidemiyoloji Rejyonal anestezide görülen komplikasyonlar Blok tipine özgü komplikasyonlar. Epidemiyoloji. AIMS. 1993. ASA CCP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar

Pediyatrik rejyonal anestezide komplikasyonlar

Dr. Sibel Barış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, 2009-İstanbul

sunum i eri i
Sunum içeriği
 • Epidemiyoloji
 • Rejyonal anestezide görülen komplikasyonlar
 • Blok tipine özgü komplikasyonlar
epidemiyoloji
Epidemiyoloji

AIMS

1993

ASA CCP

1999

ADARPEF

1996-2006

aims the australian incident monitoring study
AIMS (The Australian Incident Monitoring Study)
 • 2000 RA uygulaması incelenmiş
  • Komplikasyon oranı %8 (160 olgu)
  • Pediyatrik olgu yok
asa gizli zarar analizi 1999
ASA gizli zarar analizi-1999
 • 2651 bildirim (1990-1999 arası)
  • 445 sinir hasarı
   • Pediatrik hasta yok
   • Çoğu pozisyonel
   • 13’ü brakial plx hasarı
    • Sadece 4‘ü blok sırasında parestezi bildirmiş
    • Parestezi-injuri arasında güçlü korelasyon yok
asa gizli zarar analizi 19991
ASA gizli zarar analizi-1999
 • 445 sinir hasarı
  • 50 erişkin spinal kord hasarı
   • Etiyoloji
    • Spinal hematom
    • Kimyasal hasar
    • Anterior spinal arter sendromu
    • Menenjit
   • 13’ü antikoagülan kullanan hasta

Çocuklarda antikoagülan medikasyon çok nadiren gerektiği için bu komplikasyon görülmemiştir

asa gizli zarar analizi 19992
ASA gizli zarar analizi-1999
 • 445 sinir hasarı
  • 67 lumbosakral sinir hasarı
   • Parestezi ararken çoklu girişime bağlı
  • 23 siyatik injuri
   • 13’ü hasta pozisyonuna bağlı

Güçlükle karşılaşıldığında ısrarcı olmadan bloktan vazgeçilmeli

adarpef 1996
ADARPEF-1996
 • 3 ülke, 38 kurumda gerçekleştirilmiş
 • Anestezi uygulama sayısı: 85412
  • 61003 sadece GA (çalışmadan çıkarılmış)
  • 24409 RA (lokal infiltrasyon, nöraksiyal, periferik blok)
   • %89’u GA altında
  • Mortalite yok

Giaufre E, Dalens B, Gombert A. Epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in children. A one-year prospective survey of the French Language Society of Pediatric Anesthesiologists (ADARPEF). Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

adarpef 19961
ADARPEF-1996

Santral bloklar % 61.5

Kaudal % 50

Giaufre E, Dalens B, Gombert A. Epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in children. A one-year prospective survey of the French Language Society of Pediatric Anesthesiologists (ADARPEF). Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

adarpef 19962
ADARPEF-1996

Periferik sinir bloğu % 16.8

Lokal anestezi % 21.7

Giaufre E, Dalens B, Gombert A. Epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in children. A one-year prospective survey of the French Language Society of Pediatric Anesthesiologists (ADARPEF). Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

slide12

ADARPEF-1996

Toplam morbidite 0.9 : 1000

Giaufre E, et al.Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

slide13

ADARPEF-1996

Giaufre E, et al.Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

slide14

ADARPEF-1996

Giaufre E, et al.Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

slide15

ADARPEF-1996

Giaufre E, et al.Anaesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12.

adarpef 19963
ADARPEF-1996
 • 11 hastada uygun olmayan blok girişimi
  • Ekipman ve yöntem
 • Dikkat ve deneyim önemli
  • 18 komplikasyon deneyimli kişiler tarafından oluşmuştur !
epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in children
Epidemiology and morbidity of regional anaesthesia in children

Lacroix F. Curr Opin Anaesthesiol 2008; 21: 345-9.

adarpef 2006 3 ayl k survey
ADARPEF - 2006 3 aylık survey
 • Komplikasyon oranı 10.8:1000 (53 olgu)

Toplam 38 15

serious complications related to regional anesthesia results of a prospective survey in france
Serious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in France

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al. Anesthesiology 1997; 87: 479-86.

serious complications related to regional anesthesia results of a prospective survey in france1
Serious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in France

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al. Anesthesiology 1997; 87: 479-86.

serious complications related to regional anesthesia results of a prospective survey in france2
Serious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in France

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al. Anesthesiology 1997; 87: 479-86.

serious complications related to regional anesthesia results of a prospective survey in france3
Serious complications related to regional anesthesia: results of a prospective survey in France

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, et al. Anesthesiology 1997; 87: 479-86.

uyan k hastada rejyonel anestezi
Uyanık hastada rejyonel anestezi

Sinir hasarının

ve

lokal anestezik toksisitesinin

erken tespitini sağlar

sinir hasar n n erken tespiti
Sinir hasarının erken tespiti
 • Medulla spinalisin ponksiyonu asemptomatiktir
 • Paresteziyi tanımlayamayabilir
 • Uyanık çocukta
  • Korku, endişe ve panik daha ciddi sorunlara neden olabilir
   • Dural girişim
   • Spinal kord hasarı
 • Uyanık çocukta risk ??
lokal anestezi toksisitesinin erken tespiti
Lokal anestezi toksisitesinin erken tespiti
 • Pediatrik perioperatif kardiyak arrest kayıtları (POCA) Anesthesiology 2000;93:6-14
  • 289 kardiyak arrest / 1.089.200 anestezi uygulaması
   • 5 intravasküler LA enjeksiyon
 • ADARPEF Anesthesia and Analgesia 1996; 83: 904-12
  • LA’e bağlı yan etki 6/24409 (%0.024)
 • Konvülsiyon insidansı erişkinle benzer %0.02 Anesthesiology 1997; 87: 479-86
slide29

Retrospektif çalışma

 • 4298 hastada çalışılmış
 • Torakotomi gereken hastalarda çalışılmış
 • Nörolojik defisit yok
 • Erişkinlerde de anestezi altında blok güvenli
genel anestezi alt nda blok g venli mi1
Genel anestezi altında blok güvenli mi?

Yüzeyel GA uygulamak uyanık blok uygulamaya göre daha güvenli

Krane EJ, Dalens BJ, Murat I, Murrell D. The safety of epidurals placed during general anesthesia. Reg Anesth Pain Med 1998;23:433-8.

lokal anestezik toksisitesi sistemik komplikasyonlar
Lokal anestezik toksisitesi –Sistemik komplikasyonlar
 • İntravasküler enjeksiyon sonucu plazma ilaç seviyesinin hızlı yükselmesi
  • Kaza ile intravasküler enjeksiyon
  • Yüksek doz
  • Ameliyathanede
 • Aşırı doz / uzun süreli infüzyon sonucunda plazma ilaç seviyesinin yavaş yükselmesi
  • İnfüzyon sonucunda birikim
  • Ameliyathane dışında
la toksisitesinde semptomlar
LA toksisitesinde semptomlar

30

SSS depresyonu

Solunum arresti

Koma

Konvülsiyonlar

Bilinç kaybı

Kas seyirmesi

Görme bozukluğu

Baş ağrısı

Dilde uyuşukluk

Lidokain plazma konsantrasyonu µg/mL

0

ERİŞKİN

la toksisitesinde semptomlar1
LA toksisitesinde semptomlar

30

SSS depresyonu

Solunum arresti

Koma

Konvülsiyonlar

Bilinç kaybı

Kas seyirmesi

Görme bozukluğu

Baş ağrısı

Dilde uyuşukluk

?

Lidokain plazma konsantrasyonu µg/mL

0

ÇOCUK

lokal anestezik toksisitesi sistemik komplikasyonlar1
Lokal anestezik toksisitesi –Sistemik komplikasyonlar
 • Kardiyak komplikasyonlar
  • Aritmi
  • Bazal ritmi yüksek olanlarda risk yüksek
  • Bupivakain > Ropivakain

Mather LE, et al. Anesth Analg 1998;86:805-11

  • Ropivakaine bağlı taşikardi ve konvülsiyonlar görülebilir Petitjeans F, et al. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:616-7
lokal anestezik toksisitesi sistemik komplikasyonlar2
Lokal anestezik toksisitesi –Sistemik komplikasyonlar
 • Santral sinir sistemi
  • Konvülsiyon
  • GA altında başlangıç bulguları baskılanır
lokal anestezik toksisitesi test doz
Lokal anestezik toksisitesi-test doz
 • LA intravasküler enjeksiyonundan 1 dk sonrasına kadar izlenebilir
 • T dalga yüksekliğinde %25 artış (geniş ve keskin) Tanaka M, et al. Anesth Analg 2001;92:915-7
 • KH’ında >10 atım/dk artış görülür
lokal anestezik toksisitesi test doz1
Lokal anestezik toksisitesi-test doz
 • Adrenalin ve isoproteranol ile çalışılmış
 • Tutarlı ve güvenilir kalp hızı artışları gösterilememiş
 • LA solüsyon küçük volümler halinde ve yakın takiple uygulanmalıdır

Desparmet, et al. Anesthesiology 1990;72:249-51.

Perillo M, et al. Anesth Analg 1993;76:178-81.

sinir hasar
Sinir hasarı
 • İğne ile ilişkili
 • Nöral iskemi-vazokonstrüktörler
 • Lokal anesteziklere bağlı
 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlar

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

ne ile ili kili
İğne ile ilişkili
 • Yanlış iğne seçimi
  • Spinal anestezi
   • 22-25 G iğne
  • Epidural anestezi
   • 20-22G Tuohy
  • PSB
   • Kısa eğimli, yalıtılmış

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

periferik sinir blok i nesi

45o

Periferik sinir blok iğnesi
 • İğne ucu kısa eğimli
 • İğne şaftı yalıtılmış
nenin yeri
İğnenin yeri
 • Özellikle intrafasiküler enjeksiyonlarda risk yüksek
 • Ekstrafasiküler (subepinöral) enjeksiyonlarda ise risk 

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

sinir hasar1
Sinir hasarı
 • İğne ile ilişkili
 • Nöral iskemi
 • Lokal anesteziklere bağlı
 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlar

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

n ral iskemi
Nöral iskemi
 • Kan akımında azalma veya bozukluk
  • Epinefrinli lokal anestezikler
  • Turnike kullanımı
  • Hipotansiyon

Horlocker T. Neurologic complications of neuraxial and peripheral blockade. Can J Anaesth 2001;48:R14.

slide44

Basıya bağlı

  • İntranöral enjeksiyon
 • Epidural hematom

Horlocker T. Neurologic complications of neuraxial and peripheral blockade. Can J Anaesth 2001;48:R14.

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

sinir hasar2
Sinir hasarı
 • İğne ile ilişkili
 • Nöral iskemi
 • Lokal anesteziklere bağlı
 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlar

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

lokal anestezik toksisitesi
Lokal anestezik toksisitesi
 • Yapıldığı yere
 • Konsantrasyonuna
 • Karşılaşma süresine-infüzyon
 • Kullanılan ajana

Spinal anestezide risk 

Spinal anestezide risk 

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism & Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

Hodgson, et al. The neurotoxicity of drugs given intrathecally (spinal). Anesth Analg;797-809

lokal anestezik toksisitesi1
Lokal anestezik toksisitesi
 • Kullanılan ajana

Lidokain > Bupivakain

Hodgson, et al. The neurotoxicity of drugs given intrathecally (spinal). Anesth Analg 1999;797-809

sinir hasar3
Sinir hasarı
 • İğne ile ilişkili
 • Nöral iskemi
 • Lokal anesteziklere bağlı
 • Yüksek basınçlı enjeksiyonlar

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism&Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

y ksek bas n l enjeksiyonlar
Yüksek basınçlı enjeksiyonlar
 • Normal – anormal direnç ?
  • Anestezistler sıklıkla >20 psi’nin üzerinde basınç uygulamaktadırlar. Claudio R, et al. Reg Anesth Pain Med 2004;29:201-205.
  • Aynı büyüklükte iğne kullanıldığında anormal direnç daha doğru olarak değerlendirilebilir
spinal anestezinin riskleri
Spinal anestezinin riskleri
 • Bradikardi %1.6-1.8
 • Apne %0.6-0.8
 • Yüksek (total) spinal blok %0.6-3.8
 • Kısa etki süresi ve GA %1
 • Nörolojik defisit ve mortalite yok

Güvenle uygulanabilir

Kachko L, et al. Spinal anesthesia in neonates and infants – a single – center experience of 505 cases. Pediatric Anesthesia 2007; 17: 647-53.

Williams R, et al. The efficacy and safety of spinal anestesia for surgery in infants: The Vermont infant spinal registry. Anesth Analg 2006; 102:67-71.

hemodinamik komplikasyonlar
Hemodinamik komplikasyonlar
 • Çocuklarda oldukça nadir
  • İmmatür sempatik sinir sistemi
  • Küçük intravasküler volüm
 • LA toksisitesi ekarte edilmeli
 • Hidrasyon durumu, anestezi derinliği değerlendirilmeli

Puncuh F, et al. Use of spinal anaesthesia i paediatric patients: a single center experience with 1132 cases. Ped Anesth 2004; 14:564-7.

slide55

3-18 Y, 105 dural girişim

 • GA altında girişim
 • 22 G keskin uçlu-spinal iğne
 • İnsidans: 7/105
 • Kız / Erkek oranı: 2/1
slide56

1-7 yaş arasında 200 hasta

İnsidans %5

24-25-26 G iğnelerde baş ağrısı insidansı benzer

national pediatric epidural audit
National pediatric epidural audit

Epidural infüzyon uygulanan 10633 olgu incelenmiş

56 (53:10000)

Enfeksiyon 28

İlaç hatası 13

Baş ağrısı 6

Sinir hasarı 6

Dural girişim 2

LA toksisitesi 1

 • %85’i hafif cilt enfeksiyonu
 • Kateterizasyon yerine göre fark ø

Llewellyn N, Moriarty A. Pediatric Anesthesia 2007; 1: 520-3.

national pediatric epidural audit1
National pediatric epidural audit

Epidural infüzyon uygulanan 10633 olgu incelenmiş

56 (53:10000)

Enfeksiyon 28

İlaç hatası 13

Baş ağrısı 6

Sinir hasarı 6

Dural girişim 2

LA toksisitesi 1

Llewellyn N, Moriarty A. Pediatric Anesthesia 2007; 1: 520-3.

enfeksiyon ve ili kili risk fakt rleri
Enfeksiyon ve ilişkili risk faktörleri
 • Kalıcı kateterlerde sık görülür
 • >2 hafta kalan kateterde risk belirgin olarak artar
 • Enfeksiyon şüphesi durumunda kateterin çekilmesi gereklidir
the risk of infection from epidural analgesia in children a review of 1620 cases
The risk of infection from epidural analgesia in children. A review of 1620 cases
 • 1620 epidural kateterli çocukta çalışılmış
 • Kateterin kalış süresi ort 2.4 gün
 • Klinik önemli enfeksiyon bulgusu yok

Strafford MA, et al. Anesth Analg 1995; 80: 234-8.

slide63
Culture of bacteria from lumbar and caudal epidural catheters used for postoperative analgesia in children
 • 46 lumbal epidural-45 kaudal kateter ucu ve cilt kültürlerinde çalışılmış
 • Sonuç;
  • Klinik olarak enfeksiyon düşük oranda
  • Ciltte üreme benzer oranda
  • Kateter ucunda kolonizasyon lumbalde %4, kaudalde %20

McNeely JK, et al. Reg Anesth 1997; 22: 428-31.

slide64
Decreased risk of catheter infection in infants and children using subcutaneous tunneling for continuous caudal anesthesia

Subkutanöz tünelli kateter ile enfeksiyon ve kateter ucu kolonizasyonu elimine edilebilir

Üreme yok

Fujikana W, et al. Acta Med Okayama 2001; 55:283-7.

slide65
1 yaşında çocuk
 • Epidural analjezi
 • 11 günde düzelme
epidural alan n tan nmas nda diren kayb hava
Epidural alanın tanınmasında direnç kaybı-hava ?
 • Bebeklerde 1 mL bile fatal olabilir
  • Guinard JP, Borboen M. Probable venous embolism during epidural placement in the infant.Anesth Analg 1993; 76: 1134-5
 • SF ile direnç kaybı yöntemi daha güvenli
  • Sethna N, Berde C. Venous Air Embolism During Identification of the Epidural Space in Children.Anesth Analg 1993: 76; 925-927
total spinal blok
Total spinal blok
 • BOS basıncının düşük ve iğnede hava olması subaraknoid mesafenin tanınmasını güçleştirir.Jonmarker C, et al. Total spinal in an infant: can ‘dry taps’ occur with 20G Tuohy needles? Ped Anaesth 2008;18:184-7
 • Semptomatik tedavi
 • İnatçı olgularda BOS lavajı kısa sürede tedavi sağlayabilir. Tsui BC, et al. Reversal of an Unintentional Spinal Anesthetic by cerebrospinal Lavage.Anesth Analg 2004;98:434-6
spinal kord hasar
Spinal kord hasarı
 • 9 yaşında, epidural anestezi
 • PO dönemde his kaybı, ağrı
 • Semptomlar 50 gün sürmüş

T1 ağırlıklı kesit

T2 ağırlıklı kesit

Kasai T, et al. Spinal cord injury in a child caused by an accidental dural puncture with a single-shot thoracic epidural needleAnesth Analg 2003;96:65-7

torasik ve lumbal epiduralde spinal kord travmas ve dural giri im
Torasik ve lumbal epiduralde spinal kord travması ve dural girişim
 • Kaudal kateterizasyon tercih edilmekte
 • Kateter istenen düzeye ilerletilebilir
  • Lumbar lordoz 1 Y’dan sonra oluşur
  • Stileli epidural kateterler başarıyı arttırır

Problemsiz ve kolay uygulanabilir

Bösenberg AT, et al. Anesthesiology 1988;69:265-9

Gunter, et al. Anesthesiology 1992;76:935-8

slide71

Yanlış yerleşim oranı %32

Radyografik olarak yeri doğrulanmalıdır

T4

T9-L1

%12’i C6-T3

%20’i L3-S4

periferik sinir blo una ba l komplikasyonlar
Periferik sinir bloğuna bağlı komplikasyonlar
 • İğneye bağlı
 • Sinir stimülatörüne bağlı
stim lat rlerle ili kili komplikasyonlar
Stimülatörlerle ilişkili komplikasyonlar
 • Optimum akım şiddeti ?
  • >1 mA cevap alınıyorsa sinirden çok uzak
  • 0.5 mA’den yüksek akımlarda başarısız girişim artar
  • 0.2 mA’den düşük akımlarda intranöral girişim riski artar
  • 0.2-0.5 mA en uygun görülmektedir

Deschner S, et al. Neurologic complication of peripheral nerve blocks: Mechanism & Management. In Hadzic A (ed). 2007, p.969-86.

slide74
Continuous peripheral nerve blockade for inpatient and outpatient postoperative analgesia in children
 • 226 kateter yerleştirilmiş
 • 82’i femoral kateter
 • Başarısız girişim oranı %15
 • Komplikasyon oranı % 2.6
  • Uzamış duyusal blok(max 72 h)
  • Yüzeyel sellülit
  • Kulak çınlaması

Ganesh A, et al. Anesth Analg 2007; 105:1234-42.

slide75
Uygun teknik kullanarakDoğru ekipman seçilerekİyi monitörizasyonlakomplikasyonlar minimalize edilebilir
slide76

ZARAR

KAR

Teşekkür Ederim