horyzont dla w drownika nigdy nie jest ko cem w dr wki mo e by tylko jednym z etap w n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WĘDROWNICTWO w pigułce PowerPoint Presentation
Download Presentation
WĘDROWNICTWO w pigułce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

WĘDROWNICTWO w pigułce - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

"Horyzont dla wędrownika nigdy nie jest końcem wędrówki, może być tylko jednym z etapów.". WĘDROWNICTWO w pigułce. Ćw . Tomasz Gawron XIX WDH „Sokół”. Grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą (16-25lat).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

WĘDROWNICTWO w pigułce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
horyzont dla w drownika nigdy nie jest ko cem w dr wki mo e by tylko jednym z etap w
"Horyzont dla wędrownika nigdy nie jest końcem wędrówki, może być tylko jednym z etapów."WĘDROWNICTWOw pigułce

Ćw . Tomasz Gawron XIX WDH „Sokół”

w drownicy

Grupa metodyczna w organizacjach harcerskich, skupiająca młodzież ponadgimnazjalną i starszą (16-25lat).

Wędrownicy tworzą patrole wędrownicze do wykonania jakiegoś konkretnego zadania zadania np. znaku służby

WĘDROWNICY
dewiza w drownicza

Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl - pomóż, czyli działaj

W dewizie tej zawarty jest nakaz aktywności i służby. Jest ona zaproszeniem do pracy nad sobą, do szukania miejsca w społeczeństwie.

Dewiza wędrownicza
kodeks w drownika
Kodeks wędrownika

Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.

Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie.

Wędrownik — jest zawsze gotów nieść pomoc.

Wędrownik — jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno.

Wędrownik — spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie niewydeptanych ścieżek.

Wędrownik — stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca, gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

symbolika watry w drowniczej
Symbolika Watry wędrowniczej
 • Trzy płomienie oznaczają dążenie ku doskonałości
 • Polana ogniska - ułożone w gwiazdę tradycyjnym skautowym sposobem na długotrwałe palenie oznaczają zasady - elementy wędrowniczej pracy
 • Aby otrzymać naramiennik trzeba pomyślnie przejść próbę wędrowniczą. Obejmuję ona wyczyn fizyczny, wyczyn psychiczny oraz wędrówkę. Próbę można poszerzyć o dodatkowe zadania. Naramiennik może przyznać albo Kapituła Wędrownicza, albo osoba z naramiennikiem wędrowniczym
slide6
Od lewej:
 • Siła ciała - dbałość o zdrowie i tężyznę fizyczną
 • Siła rozumu - dążenie do wiedzy i rozwijanie swojego intelektu
 • Siła ducha - kształtowanie charakteru, dążenia do Prawdy i Boga
slide7
Od lewej:
 • Służba - Wędrownik wychodzi w świat i szuka miejsca, w którym może pomóc innym. Jest przez to pożyteczny, nie zamyka się tylko w swoim środowisku.
 • Szukanie swojego miejsca w społeczeństwie - wędrownik to nie tylko harcerz ale także osoba, która spełnia funkcje w rodzinie, szkole czy pracy
 • Praca nad sobą - wędrownik potrafi dążyć do tego by być coraz lepszym człowiekiem. Wyznacza sobie cele do których uparcie dąży.
jode ka w drownicza
Jodełka wędrownicza
 • Jodełka wędrownicza to stara oznaka ruchu wędrowniczego w ZHP.
 • Teraz jest oznaczeniem przynależności do RPM "Wędrownictwo" i noszona jest tylko przez członków RPM.
lilijka w drownicza

Oznaka o charakterze honorowym dla instruktorów posiadających duży dorobek w dziedzinie upowszechniania i doskonalenia metodyki wędrowniczej

Lilijka Wędrownicza
stopnie w drownicze

Stopnie zdobywane przez wędrowników poprzez wykazanie się określonym zasobem wiedzy i umiejętności.

Do otwarcia próby wymagana jest kapituła wędrownicza

Stopnie wędrownicze
harcerz orli harcerka orla
Harcerz Orli/Harcerka Orla
 • Piąty stopień harcerski zdobywany przez wędrowników w wieku 16-18 lat
 • Idea stopnia:

Kierując się Prawem Harcerskim buduje swój własny system wartości. Sam wyznacza swoje cele. Wybiera swoją drogę życiową. Dąży do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuje wyzwania. Znajduje pole stałej służby.

harcerz orli harcerka orla1
Harcerz Orli/Harcerka Orla

Oznaczany przez jedną gwiazdkę na pagonie oraz (fakultatywnie) złotą lilijką i złotym kręgiem nabitymi na krzyżu harcerskim

harcerz rzeczypospolitej harcerka rzeczypospolitej
Harcerz RzeczypospolitejHarcerka Rzeczypospolitej
 • Najwyższy, stopień harcerski Przeznaczony dla wędrowników powyżej 17-18 roku życia
 • Idea stopnia:

Ma własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruje się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafi godzić pełnione przez siebie role. Osiąga mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jest świadomym obywatelem RP. Swoim życiem daje świadectwo o harcerstwie.

harcerz rzeczypospolitej harcerka rzeczypospolitej1
Harcerz RzeczypospolitejHarcerka Rzeczypospolitej

Oznaczany przez dwie gwiazdki na pagonie oraz (fakultatywnie) złotą lilijką, złotym kręgiem i wieńcem nabitymi na krzyżu harcerskim

kapitu a stopni w drowniczych
Kapituła stopni wędrowniczych
 • Kapituła stopni wędrowniczych prowadzi próby zapoznające ze światem wędrownictwa, a kończące się odnowieniem Przyrzeczenia Harcerskiego i otrzymaniem naramiennika.
 • Otwiera i zamyka próby na stopnie wędrownicze.
konstytucja dru yny
Konstytucja drużyny
 • Konstytucja drużyny wędrowniczej to najważniejszy dokument, który kształtuje oblicze drużyny reguluje jej prace i strukturę
 • A także ustala prawa i obowiązki, jakimi podlega wędrownik w drużynie.
znaki s u b
Znaki służb
 • Znaki służb przygotowują do świadomego podjęcia stałej służby i uczą pracy w zespole. Przez zdobywanie znaków służb wędrownik poznaje dziedziny, w których ma możliwość pełnić służbę na rzecz organizacji i społeczeństwa.
 • Zdobywanie znaków służb ma być szkołą odpowiedzialności za siebie i zespół, pokazywać, jak indywidualny wysiłek składa się na efekty pracy zespołowej, ma wyzwalać aktywność społeczną młodych ludzi, budować postawy obywatelskie. Zdobywanie znaku jest podjęciem służby na rzecz innych, swojego otoczenia, wspólnoty lokalnej, regionu, kraju, społeczności międzynarodowej.
 • Zadania podejmowane przy zdobywaniu znaków służb przez zespół wędrowniczy mają stworzyć pole do indywidualnego rozwoju każdego członka tego zespołu. Zadania, których podejmuje się wędrownik w zespole zdobywającym znak służby, powinny być zapisywane jako zadania w indywidualnych próbach na stopnie harcerskie.
znaki s u b1
Znaki służb

ZNAK SŁUŻBY DZIECKU

ZNAK SŁUŻBY GOSPODARCE

ZNAK SŁUŻBY KULTURZE

ZNAK SŁUŻBY NAUCE

ZNAK SŁUŻBY PAMIĘCI

ZNAK SŁUŻBY PRZYJAŹNI

ZNAK SŁUŻBY PRZYRODZIE

ZNAK SŁUŻBY TURYSTYCE

ZNAK SŁUŻBY WSPÓLNOCIE

LOKALNEJ

ZNAK SŁUŻBY ZDROWIU

slide20

Opracował Tomasz Gawron

XIX WDH „Sokół”

Na podstawie wikipedi

I

http://free.of.pl/w/wedrownictwo/newsy.php