Download
komenda powiatowa policji w mo kach n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

150 Views Download Presentation
Download Presentation

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komenda Powiatowa Policji w Mońkach REFERAT Ruchu Drogowego

 2. Wypadki drogowe

 3. Ranni wskutek wypadków drogowych

 4. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

 5. Procentowy udział wypadków drogowych spowodowanych przez określonych użytkowników drogi a efektywność zastosowanych wobec nich środków prawnych *SEWIK stan na dzień 09.01.2014r. xk - udział procentowy wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami xp - udział procentowy wypadków spowodowanych przez pieszych

 6. Kolizje drogowe

 7. Przyczyny wypadków i kolizji drogowych Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są: • nadmierna prędkość, niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, • nieprawidłowe manewry (wyprzedzanie, wymijanie, cofanie) Najczęstszymi przyczynami kolizji drogowych są: • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu drogowego, • niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, • nieprawidłowe omijanie, • nieprawidłowe wyprzedzanie, • nieprawidłowe wymijanie.

 8. Procentowy udział policjantów RD pełniących bezpośrednio służbę na drodze

 9. Liczba badań na zawartość alkoholu

 10. Ujawnienie i eliminowanie z ruchu drogowego kierujących po alkoholu

 11. Liczba ukaranych mandatami za wykroczenia drogowe

 12. ujawniono 5 poszukiwanych osób, • ujawniono 3 przypadki przestępstw karno – skarbowych(przemyt papierosów bez akcyzy) • sporządzono 10 meldunków informacyjnych, • sporządzono 116 informacji do UFG • zatrzymano 80 praw jazdy, w tym 57 za kierowanie po spożyciu alkoholu, • zatrzymano 932 dowodów rejestracyjnych.

 13. Działania przeprowadzone w 2013 r.

 14. Działania dodatkowe • Znicz 2013 • Zabezpieczenie Biegów ulicznych w Mońkach • Zabezpieczenie uroczystości Święta Niepodległości • Zabezpieczenie uroczystości Święta Narodowego 3 Maja • Zabezpieczenie procesji Drogi Krzyżowej • Zabezpieczenie procesji Bożego Ciała • Zabezpieczenie pielgrzymek do Krypna • Zabezpieczenie uroczystości Dni Moniek • Zabezpieczenie Rocku na Bagnach w Goniądzu • Zabezpieczenie Rajdu Motocyklowego po terenie pow. Monieckiego • Semafor, Czerwone, Motocykliści, BEZPIECZNA 65

 15. Dziękuję za Uwagę Mońki, 02.02.2014