Vejtrafikst j
Download
1 / 30

Vejtrafikstøj - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Vejtrafikstøj. Vejtrafikstøjs genevirkninger Beskrivelse af støj Grænseværdier for støj Støjbekæmpelse Støjberegning. Støj. Støj er uønsket lyd. Støj er den miljøfaktor der påvirker flest mennesker. Støj genereres fra f.eks. vejtrafik, jernbaner, industri mm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vejtrafikstøj' - dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vejtrafikst j
Vejtrafikstøj

 • Vejtrafikstøjs genevirkninger

 • Beskrivelse af støj

 • Grænseværdier for støj

 • Støjbekæmpelse

 • Støjberegning


Støj

 • Støj er uønsket lyd.

  • Støj er den miljøfaktor der påvirker flest mennesker.

  • Støj genereres fra f.eks. vejtrafik, jernbaner, industri mm.

  • Støjen i Europa øges: 1980 var 15 % og 1990 var 26 % af den støjbelastede befolkning udsat for niveauer > 65 dB

  • 65 % af Europas befolkning udsættes for meget forstyrrende støj, som også forstyrrer samtaler og søvn (55-65 dB)Helbredseffekter
Helbredseffekter

 • Skønnes at 800 – 2200 indlægges

 • 200 – 500 dør for tidligt

 • Sundhedsøkonomisk 40 – 100 mio. kr.

 • Samfundsøkonomisk 0,6 – 3,4 mia. kr.


Omfang af st jproblemerne
Omfang af støjproblemerne

 • 700.000 boliger støjbelastede

 • 150.000 boliger stærkt støjbelastede


Konomiske virkninger
Økonomiske virkninger

 • Kommuneveje

  • En stigning i vejstøjen på 1 dB fører til 1,2% fald i husprisen.

 • Motorveje

  • En stigning i vejstøjen på 1 dB fører til 1,6% fald i husprisen.

 • Udenlandske undersøgelser ca. 0,3% -1,3%


St j ndring i lydtrykket m les i db
Støj - ændring i lydtrykket – måles i dB

 • Fordobling af lydtrykket opfattes som en række lige kraftige stigninger

  • Logaritmisk skala til at angive lydtryksniveau (dB)

 • 20*10-6 - 200 Pascal → 0 - 140 dB (operationel)


Lydstyrke
Lydstyrke

 • Opfattelse af støj

  • Det menneskelige øre kan opfatte forskelle på 1 dB(A) ved umiddelbar sammenligning

  • Ændringer på 2-3 dB(A) er hørbare over tid

  • Ændringer på 5 dB(A) er tydelige ændringer

  • Ændringer på 8-10 dB(A) svarer til en fordobling/halvering


Opfattelse af st j
Opfattelse af støj

 • Vejtrafikstøj typisk mellem 40 – 75 dB(A)

 • Fordobling af afstand fra kilde til modtager (-3 dB(A))

 • Halvering af trafikmængden (-3 dB(A))

 • - 25 % i trafikken (-1 dB(A))


Kvivalent lydtryksniveau
Ækvivalent lydtryksniveau

 • Støj varierer

 • Som mål for varierende lyd over tiden T anvendes LAeq, T


St j i planl gning
Støj i planlægning

 • Regulering af støj

  • Bygningsreglement 2007

  • Miljøstyrelsens vejledning

  • Kommuneplan/lokalplan


Bygningsreglement 2007
Bygningsreglement 2007

9.1 Generelt

Stk. 1. Bygninger skal udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.

9.2.4 Støjniveau

Stk. 1. Ved bebyggelse langs veje og jernbaner med en trafikintensitet,

der medfører et støjniveau på mere end 58 dB ved den enkelte bygning,

skal der isoleres mod den udefra kommende støj, så det indendørs

støjniveau i beboelsesrum ikke overstiger 33 dB.


Milj styrelsens vejledning
Miljøstyrelsens vejledning

 • Ny vejledning i 2007

  • Officielt indførelse af ny støjindikator (Lden)Vejledende gr nsev rdier1
Vejledende grænseværdier

Indskrives oftest i kommuneplaner/lokalplaner


Planl gningssituationer
Planlægningssituationer

Eksisterende veje

Nye veje

Eksisterende boliger

Målsætninger

Anvisninger, støjstrategi

VVM pligt for større vejprojekter

Nye boliger

Planloven og bygningsreglementet er gældende

Vejledende grænseværdier er gældende

Bygningsregelementet er gældende for alt nyt byggeri

Kommuneplanens rammer


St jd mpning
Støjdæmpning

 • Virkemidler

  • Kilden

   • Dæk, motor, asfalt

  • Udbredelsen

   • Skærme, volde

  • Modtager

   • Vinduer, facader

  • Planlægning

   • Placering af bebyggelse, hastighed, trafikflytning, reducere tung trafik


St jd mpning1
Støjdæmpning

 • Virkemidler

  • Kilden

   • Dæk, motor, asfalt

  • Udbredelsen

   • Skærme, volde

  • Modtager

   • Vinduer, facader

  • Planlægning

   • Placering af bebyggelse, hastighed, trafikflytning, reducere tung trafik

 • Forhindre støjens udbredelse

 • Dæmpning på op til 10 – 12 dB(A)

 • Effekten aftager i højden

 • Placeres tæt ved kilden

 • Skal være sammenhængende


St jd mpning2
Støjdæmpning

 • Virkemidler

  • Kilden

   • Dæk, motor, asfalt

  • Udbredelsen

   • Skærme, volde

  • Modtager

   • Vinduer, facader

  • Planlægning

   • Placering af bebyggelse, hastighed, trafikflytning, reducere tung trafik


St jd mpning3
Støjdæmpning

 • Virkemidler

  • Kilden

   • Dæk, motor, asfalt

  • Udbredelsen

   • Skærme, volde

  • Modtager

   • Vinduer, facader

  • Planlægning

   • Placering af bebyggelse, hastighed, trafikflytning, reducere tung trafik


St jm linger
Støjmålinger

 • CPX

  • Rullestøj

  • Fart: 50, 80 og 110 km/t

  • Min. 100 m

 • SPB

  • Mål støj og fart

  • Enkelt bil alene

  • Min. 100 personbiler

  • Min. 80 lastbiler


Nord2000
Nord2000

3. Beregningsprogram til vejstøj, downloades fra: http://www.sintef.no/Projectweb/N2kR/

UsersGuideNord2000Roadad