slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
seminár o  súdnom tlmočení a  preklade V  SR a v  niektorých štátoch EÚ PowerPoint Presentation
Download Presentation
seminár o  súdnom tlmočení a  preklade V  SR a v  niektorých štátoch EÚ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

seminár o  súdnom tlmočení a  preklade V  SR a v  niektorých štátoch EÚ - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

SEKCIA SÚDNYCH TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV. seminár o  súdnom tlmočení a  preklade V  SR a v  niektorých štátoch EÚ Bratislava 17.5.2014. Program 10 : 00 – 13:00 a 15:00 – 16:00 Úvod Prezentácie:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'seminár o  súdnom tlmočení a  preklade V  SR a v  niektorých štátoch EÚ' - dunn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

A PREKLADATEĽOV

seminár o súdnom tlmočení a preklade

V  SR a v niektorých štátoch EÚ

Bratislava 17.5.2014

slide2

Program

 • 10:00 –13:00 a 15:00 – 16:00
 • Úvod
 • Prezentácie:
 • P. Gomolčák - Fórum súdnych prekladateľov a tlmočníkov, predstavenie a zameranie portálu
 • Krátke predstavenie usporiadateľov -prekladateľských a tlmočníckych organizácií pôsobiacich v SR a ČR
 • a) SAPT: J.Kublová – Sekcia súdnych TaP ako nová organizácia a člen EULITA
 • b) JTP: V. Hudáková – história a súčasnosť, spolupráca JTP pri doterajších
 • zmenách zákona o súdnych TaP
 • 3.L. Križan, MS SR, Riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti: Súčasný stav zákonnej úpravy výkonu funkcie súdneho tlmočníka a prekladateľa v SR, projekt elektronický denník
 • 4. M. Štefková, Tlmočnícky ústav Bratislava: Postavenie a úlohy Tlmočníckych ústavov v oblasti overovania vedomostí a celoživotného vzdelávania súdnych tlmočníkov a prekladateľov, právne preklady a ich špecifiká
 • 5. N. Procházková, EC, Slovenská terminologická sieť: Slovenská terminologická sieť, úlohy a zámery, predstavenie zastúpeniaEC a oddelenia pre preklady
 • 6. D. De Blasio – Denčíková, Komora súdnych tlmočníkov v ČR:jej postavenie a činnosť – inšpirácia pri zakladaní organizáciezdružujúcej súdnych tlmočníkov a prekladateľov
 • Prestávka
 • 7. Liese Katchinka, prezidentka EULITA: prezentácia tejto medzinárodnej organizácie, Smernica 2010/64/EÚ, jej implementáciav členských štátoch, LIT Search – nový projekt spoločnej európskej databázy
 • 8. Mária Hassanová, MS SR, Riaditeľka Odboru kontroly a sťažností: Zhodnotenieadministratívnych procesov v kontakte súdnych tlmočníkov s orgánmi justície
 • 16:00 – 18:00 Diskusné fórum
 • Vykonávanie činnosti súdnych TaP v iných štátoch EÚ- výmena skúseností:
 • LieseKatschinka: Postavenie súdneho tlmočníka a prekladateľa v členských štátoch EU – problémy vznikajúce z jednotlivých režimov ich činnosti
 • Katarína Szikelová: Výkon funkcie súdneho tlmočníka a prekladateľa v Taliansku – praktické skúsenosti (predniesla V. Hudáková, doplnila D. Denčíková- De Blasio)
 • D. De Blasio - Denčíková: Postavenie súdneho tlmočníka a prekladateľa v Českej republike. Problematika súdnych prekladov určených pre Taliansko (napr. ich uznávanie)
 • Mária Hassanová: Skúsenosti s „exotickými jazykmi“ či „malými jazykmi“ na príklade arabského jazyka.

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

peter gomol k port l www uradnypreklad com
Peter Gomolčák: Portál www.uradnypreklad.com

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Fórum pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov
 • Priestor pre komunikáciu a výmenu skúseností a informácií
 • Zvyšovanie profesionality pri úradných úkonoch
 • Priestor pre odbornú diskusiu
jana kublov sekcia s dnych tlmo n kov a prekladate ov sapt
Jana Kublová: Sekcia súdnych tlmočníkov a prekladateľov SAPT

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • SAPT –Slovenská asociácia

prekladateľov a tlmočníkov

 • 2013: Vznik Sekcie

ako profesného fóra v rámci

SAPT pre oblasť špecifických

otázok a problematikyúradného

prekladu a tlmočenia

 • Iniciatíva Sekcie k združeniu 4 prekladateľských organizácií

(JTP, SAPT sekcie, SSPOL, SSPUL)

s cieľom pripomienkovať

zákon 382/2004 Z.z.

a iniciovať založenie Komory

súdnych tlmočníkov a

prekladateľov v SR.

vladim ra hud kov hist ria s asnos a kontinuita
Vladimíra Hudáková: História, súčasnosť a kontinuita

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • HistóriaJTP
 • Spolupráca JTP s Ministerstvom spravodlivosti SR

pri doterajších

legislatívnych

zmenách

ladislav kri an s asn stav z konnej pravy
Ladislav Križan:Súčasný stav zákonnej úpravy

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Stav zákonnej úpravy výkonu funkcie súdneho tlmočníka
 • Elektronický denník ako prínos k zvýšeniu istoty a flexibility tlmočníka a prekladateľa
 • Princíp prednosti, Dátová schránka, Register
 • Podpora MS SR pre občianske združenie Komora
mark ta tefkov loha tlmo n ckych stavov
Markéta Štefková: Úloha tlmočníckych ústavov

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Úloha Tlmočníckeho ústavu FiF UK v oblasti vzdelávania a ďalšieho vzdelávanie súdnych tlmočníkov a prekladateľov
 • Skúšanie a odborné vzdelávanie uchádzačov v spolupráci s MS SR
 • Projekt TransIus- Od konvencií k normám právneho prekladu v právnom diskurze
 • Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe, Október 2014

Banská Bystrica

nata a proch zkov z ast penie eur pskej komisie na slovensku
Nataša Procházková: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Prezentácia Riaditeľstva

EK DG Translation

 • Slovenská terminologická sieť STS
 • Projekty a plánovanéaktivity
d de blasio den kov komora s dnych tlmo n kov v r
D. De Blasio - Denčíková: Komora súdnych tlmočníkov v ČR

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Komora súdnych
 • tlmočníkov v ČR
 • Postavenie a činnosť
 • Inšpirácie pri zakladaní
 • stavovskej organizácie
 • združujúcej súdnych
 • tlmočníkov a prekladateľov na
 • Slovensku
liese katschinka eulita a projekt lit search
Liese Katschinka: EULITA a projekt LIT Search

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Medzinárodná organizácia právnych prekladateľov a tlmočníkov
 • Terminus technicus právny prekladateľ je terminológia EÚ a znamená toľko čo súdny či úradný. Aj SR si musí zvážiť zjednotenie terminológie s terminológiou EÚ
 • Európsky projekty LIT Search
 • Projekt spoločnej databázy právnych prekladateľov v EÚ
 • Smernica 64/2010 EU o práve na tlmočenie v trestnom konaní.
liese katschinka praktick sk senosti v e
Liese Katschinka: Praktické skúsenosti v EÚ

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

 • Organizujeme školenia
 • pre sudcov, advokátov,
 • políciu, právnikov a
 • ostatných
 • zainteresovaných, o
 • tom, ako pripraviť
 • tlmočníkom vhodné
 • podmienky pre
 • optimálny výkon pri
 • tlmočení na súde.
 • Úsporu je možné
 • dosahovať tlmočením
 • na diaľku - remote
 • intepreting
slide12

Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Mária

Hassanová

Odbor kontroly

a sťažností

MS SR

Ladislav

Križan

riaditeľ odboru

znaleckej,

tlmočníckej

a prekladateľskej

činnosti MS SR

diskusia
Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Diskusiu moderuje

Janka Lizáková

predsedníčka

Sekcie súdnych

tlmočníkov a prekladateľov SAPT

diskusia1
Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Liese Katschinka

Prezidentka EULITA

v diskusii s členmi

SAPT

Janka Wirdzeková

súdna prekladateľka

členka Sekcie STP SAPT

diskusia2
Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Diskusiu

konzekutívne tlmočí

Perla Farkašová

Členka Sekcie STP SAPT

Diskutuje partner podujatia

ASPIM EUROPA na

SLOVENSKU

Prezident Giovanni Gentile

diskusia3
Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR

Mgr. Ladislav

Križan PhD.

prezentuje aktivity

Vlády SR a

Ministerstva

spravodlivosti SR.

A to nielen vážne.

diskusia4
Diskusia

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Občianske združenia,

neziskové organizácie a odborné

platformy vytvárajú diskusný priestor

pre rozvoj profesných služieb a mali by

aspoň do istej miery garantovať ich kvalitu.

z ver a po akovanie
Záver a poďakovanie

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

Za organizátorov

seminára:

Vladimíra Hudáková

Janka Lizáková

Jana Kublová

Perla Farkašová

Osobitné poďakovanie patrí Perle Farkašovej a Janke Kublovej za celodenné tlmočenie a Sveťke Horskej za technickú pomoc.

Všetky kolegyne sú zo Sekcie STP SAPT

Rovnako ďakujeme aj VŠEMvs a ASPIM za poskytnutie priestorov a technickú pomoc.

slide19

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV

JTP

www.jtpunion.org/spip

SAPT

www.sapt.sk

VŠEMvs Bratislava

www.vsemvs.sk

MS SR

www.justice.gov.sk

KSTČR

www.kstcr.cz

https://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=7734

EULITA

www.eulita.eu

Zastúpenie EK v SR

ec.europa.eu/slovensko/team_sk.htm

ASPIM EUROPA NA SLOVENSKU

www.aspimeuropa.com

Ďakujeme všetkým

organizátorom

účastníkom

partnerom

slide20

SEKCIA SÚDNYCH

TLMOČNÍKOV

PREKLADATEĽOV