31.10.2007 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
31.10.2007 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 25
31.10.2007
192 Views
Download Presentation
dunn
Download Presentation

31.10.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ohjus-KASED päätösseminaari 31.10.2007

 2. Projektien tavoitteet KASED – Kasvun, ammatillisuuden ja osallisuuden edistäminen Perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen – nivelvaiheen kehittäminen Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen Opiskelijahuollollisten tukitoimien kehittäminenOmniassa Opetuksellisten tukitoimien kehittäminen Omniassa OHJUS – Espoon seudun ohjauskeskushanke Ammatillisen koulutuksen ura- ja rekrytointipalvelujen kehittäminen Espoon seudulla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Espoon seudulla toimivien nuorten ohjaukseen osallistuvien organisaatioiden verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen

 3. 1.1 Ohjus-KASED EVÄÄT- TOPtwelve H Y V Ä E L Ä M Ä PERUSKOULU TOINEN ASTE Peruskoulusta ammatilliseen TET-jaksot Leirikoulut Pedagogiset iltapäivät Ohjaukselliset tukitoimet Ryhmäytymispäivät Ryhmänohjaajakoulu- tukset Opetukselliset tukitoimet ERVA-malli T1-varikko NIVELLYS TIEDONSIIRTO Nuorten ohjauksen ja neuvonnan yhteistoimintamalli Nuorten palveluohjaus Ammattiraitti Yhteishaku info-päivä Jälkiohjauspäivä

 4. PÄHKINÄNKUORESSA • TAVOITE3- ohjelma, Ammatillisen koulutuksen aktivointi ja • koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen • KASED- kasvun, ammatillisuuden ja osallisuuden edistämisprojekti, • vuosina 2003-2005 ja 2005-2007 • Ammattiopiston opiskelijoiden ohjausta ja tukemista opinnoissa, eri • elämäntilanteissa ja työelämään siirtymisessä • Ammattiopiston toiminnan ja menetelmien kehittämistä eri • toimipisteiden henkilöstön ja yhteistyöverkoston kanssa • Peruskoulujen kanssa tehtävän nivelvaiheen kehittämistä • Projektitoiminnan seurantaa, levittämistä ja vakiinnuttamista

 5. LEIRIKOULUT • Peruskoulujen 8-luokkalaisille oppilaille ja opettajille • Eri koulutusalat ja ammatit esittäytyy rastipisteillä • Rastipisteillä ohjaukset vastaa ammattiopiston opettajat, tutor-opiskelijat ja yhteistyöverkoston edustajia • Rastipisteillä KAIKKI TEKEE KAIKKEA, esim joka kodin sähkötöitä, rakennustöitä, • marsipaanikoristeita, ensiapu- ja sammutusharjoituksia • Vuosina 2004-2007 11 eri peruskoulua: • Maininki Järvenperä • Keski-Espoo Nöykkiö • Karakallio Espoon yhteislyseo • Leppävaara Veikkola • Kalajärvi Kirkkoharju • Sepän koulu

 6. LEIRIKOULUT • Leirikouluihin osallistui yhteensä: • 143 peruskoululaista • 23 peruskoulujen opettajaa / oppilashuollon edustajaa • 49 Omnian ammattiopiston henkilöstön edustajaa • 98 Omnian opiskelijaa tutoreina • 47 yhteistyökumppaneiden edustajaa • Leirikouluun osallistuneiden 77 oppilaasta seurantaa: • 23 ammatilliseen koulutukseen • 23 lukioon • 3 10lk:lle • 17 ei tietoa (tiedot saamatta,muuttanut paikkakuntaa, mukautettu)

 7. TET • TET-jaksoja 8- ja 9 luokkalaisille • Jaksot toteutettiin ammattiopistossa ja yhteistyöyrityksissä • Erilaisia jaksoja : ”tekemistä ja teoriaa” • 1. viikko ammattiopistossa - viikko yrityksessä/ yrityksissä • - vuosina 2004-2005 yhteensä 23 oppilasta • 2. päivä ammattiopistossa – tutustumispäivä yrityksessä • - vuosina 2005-2007 yhteensä 155 oppilasta, 14 peruskoulun opettajaa • 3. yhden päivä TET ammattiopiston toimipisteissä • - osallistui 116 oppilasta opettajineen • TET-jaksoissa mukana: Maininki Kalajärvi • Keski-Espoo Karakallio • Leppävaara Nöykkiö • Olari Kilonpuisto Viherlaakso Kasavuori • Kuitinmäki

 8. PEDAGOGINEN ILTAPÄIVÄ • Toiminnallisia koulutusiltapäiviä peruskoulujen opettajille ja oppilashuoltoväelle • Tietoa Omnian ammattiopiston koulutustarjonnasta, ajankohtaisista asioista, • työllistymisestä ja elinkeinoelämän tilanteesta • Rastipisteinä esim. kauneus ,lähihoitaja, merkonomi ,vaatetus ja • leipuri-kondiittori, erityisopetus, TAT- kun koulu loppuu • Rastipisteiden ohjaajina ammattiopiston opettajia, tutor-opiskelijoita, koulu-coach • Iltapäiviä vuosina 2006-2007 kuusi kertaa, joihin on osallistunut yhteensä • kymmenestä peruskoulusta 183 henkilöä, rehtoreita, ylä- ja alaluokkien opettajia, oppilaanohjaajia ja kuraattoreita • Marraskuussa vielä yksi tilaisuus Kasavuoren 7- ja 8 lk opettajille

 9. Yhteistyökumppaneita Yrityksiä:Yhdistyksiä/ liittoja: Valmet automotive/ Uusikaupunki Metallityöväenliitto ry E.ON Finland Oy Metsäteollisuus ry YITYhtymä Oyj Teknologiateollisuus ry Masa Yards Oy Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Levanto Oy Energiateollisuus ry Hartwall Oy Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER ry Auraprint Oy NCC Rakennus Oy Fortum Oyj Oy Afred A.Palmberg Ab Inspration Oy Henkka Hurme Kirkkonummen Sairaankuljetus ja Ensihoito Oy Projektit: Pitkäjärven VPK Hyvät käytännöt Vanhankylän VPK AikaEuro Bobäck FBK ETMO GLORIA Haavi

 10. Ohjus pähkinänkuoressa • Kohderyhmä: Nuorten ohjauksen ammattilaiset sekä syrjäytymisvaarassa olevat 15-20 -vuotiaat espoolaiset, kirkkonummelaiset tai kauniaislaiset nuoret: • 1. Peruskoulun päättävät/-neet, jotka eivät ole saaneet opiskelu- tai työpaikkaa • 2. Toisen asteen pudokkaat, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa/jatkosuunnitelmia • 3. Toiselta asteelta valmistuvat/-neet, joilla ei ole jatko-opiskelu tai työpaikkaa/jatkosuunnitelmia • Espoon seudulla toimivien nuorten ohjaukseen osallistuvien organisaatioiden verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen - pidetty 7 verkostoitumispäivää, joihin on osallistunut 30 – 47 henkeä tilaisuutta kohden - eri ammattiryhmien yhteistyötapaamiset ja yhteydenotot verkostoon - yhteistyökirjeitä mm. Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen peruskoulujen oppilashuollolle, lukion opiskelijahuollolle, Helsingin ja Vantaan ammatilliselle puolelle sekä Espoon ja Kirkkonummen sosiaalitoimelle - työryhmät • Ohjauskeskusmallin luominen Ohjauskeskus on toiminut Leppävaarassa Sellon kirjastossa. Työtapa on ollut liikkuva työ eli nuorta ja verkostoa tavataan siellä, missä parhaiten sopii. Toimintamallin luominen kohderyhmän nuorten ohjaamiseen yhteistyössä verkoston kanssa. • Ohjauskeskuksen toiminta nuorten palveluohjaus, ammattiraitti, kesäpäivystys, jälkiohjauspäivät, yhteishakuinfot, kirjeet Omniasta negatiivisesti eronneille nuorille, ilmoituksia paikallislehdissä • s

 11. Vuosikello

 12. Verkostokartta

 13. Ilman jatko-opiskelupaikkaa olevan, peruskoulun päättävän nuoren ohjausprosessi Maaliskuu Yhteishaun aika Huhti- Toukokuu Päättötodistuksen varmistaminen Kesäkuu Yhteishaun tulokset Jälkiohjaus Heinäkuu Lisäopetushaku Ammattikymppihaku Elokuu  Jälkihaku J A T K O - O H J A U S Nuori ei saa opiskelupaikkaa L U P A T I E D O N S I I R T O O N Nuori hakee yhteishaussa tai yhteishaun ulkopuoliseen koulutusvaihtoehtoon S A A T T A E N V A I H T O Toimija: Peruskoulun opo Perusopetuksen lukuvuosi päättyy 31.7. MUUT VAIHTO- EHDOT Nuori ei hae yhteishaussa eikä yhteishaun ulkopuolisiin koulutusvaihtoehtoihin Nuori saa opiskelupaikan, ei ota sitä vastaan Toimijat: Peruskoulun opo Erityisopettaja Luokanvalvoja Aineenopettaja Toimijat: Peruskoulun oppilashuolto

 14. Eroamisvaarassa olevan /eronneen opiskelijan ohjausprosessi Lukuvuoden aikana Opiskelujen alkamispäivä Ensimmäiset viikot - Laskentapäivään 20.9. J A T K O - O H J A U S L U P A T I E D O N S I I R T O O N Nuori on ottanut vastaan opiskelupaikan, mutta ei saavu paikalle S A A T T A E N V A I H T O MUUT VAIHTO- EHDOT Toimija: Ryhmänohjaaja Yhteydenotto nopeasti nuoreen ja huoltajaan Syyn selvittäminen Nuori eroaa oppilaitoksesta muutaman päivän opiskelun jälkeen Toimijat: Ryhmänohjaaja Opinto-ohjaaja Syyn selvittäminen Eroilmoitus Nuori eroaa oppilaitoksesta Toimijat: Opiskelijahuoltoryhmä Ryhmänohjaaja Opinto-ohjaaja Kuraattori Terveydenhoitaja Eroamissyyn selvittäminen Eroilmoitus Jatkosuunnitelma

 15. Nuorten palveluohjaus • Nuoresta, yksilöstä lähtöinen työskentelytapa • Kokonaisvaltainen nuoren tukeminen • Selvittely palvelutarpeesta • Verkostoa / muita palveluita mukaan nuoren tarpeen mukaan • Saattaen vaihtaen

 16. Ohjuksen asiakkuudet ja nuorten sijoittuminen 2006 Peruskoulun jälkeen 28 • Tyttöjä 7, poikia 21 (Espoo 22, Kirkkonummi 2, Kauniainen 4) Toiselta asteelta eronneet 59 • Tyttöjä 20 , poikia 39 (Espoo 49, Kirkkonummi 9, Helsinki 1) 2007 Peruskoulun jälkeen 25 • Tyttöjä 12, poikia 13 (Espoo 19, Kirkkonummi 1, Kauniainen 4, Oulu 1) Toiselta asteelta eronneet 21 • Tyttöjä 5, poikia 16 (Espoo 18, Kirkkonummi1, Kauniainen 1, Hämeenlinna 1) • Yhteensä asiakkaat 133 • Tyttöjä 44, poikia 89 (Espoo 108, Kirkkonummi 13, Kauniainen 9, Muut 3)

 17. Nuorten seuranta • Seuranta vuonna 2006 alkaneille asiakkuuksille • Yritetty tavoittaa 67 nuorta • 48 nuoren tilanne syksyllä 2007 viereisessä kaaviossa • 19 nuorta ei tavoitettu

 18. Matalan kynnyksen ohjauspalvelua alueella, lähellä nuoria Viikoittaiset päivystysajat Ohjausta, neuvoa, tukea koulutuksellisiin ja työhön liittyviin asioihin Yhteensä 126 asiakaskäyntiä Ammattiraitti toimi 2.1.07 – 31.8.07 Ammattiraitti

 19. Yhteishakuinfopäivä • Yhteishaun aikaan pidettäviä infopäiviä eri puolilla Espoota ja Kirkkonummella, keskeisillä paikoilla • Yksilöllistä tukea, neuvoa ja ohjausta yhteishakuun liittyvissä asioissa ja hakemuksen täytössä • Mukana nuorisotoimi • Tarjotaan tietoa myös muista nuorten palveluista • Kävijöitä 2007: 224, joista 43 suoraa kohderyhmää(5 paikkaa, 6 päivää)

 20. Jälkiohjauspäivä • Elokuussa jo koulujen alettua suunnattu niille, joilla ei ole vielä koulutus/työpaikkaa • Mahdollisuus kysyä vapaita koulutuspaikkoja tai pohtia muita vaihtoehtoja peruskoulun tai toisen asteen jälkeen • Yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa • Mukana yhteistyökumppaneita koulutuksen puolelta, oppisopimuksesta ja nuorten työpajoista • Järjestetään eri puolilla Espoon seutua, keskeisillä paikoilla • Kävijöitä: 2006 (yksi päivä) 35, 2007 (viisi päivää) 103 (varsinaista kohderyhmää 11)

 21. Kysely Espoon seudun opinto-ohjaajille peruskoulun päättäneistä nuorista Kyselyyn vastasi 2006 2007 Espoo 23/25 29/30 Kauniainen 0/1 1/1 Kirkkonummi 3/4 4/4 Ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet nuoret Kesäkuu Espoo 146 135 Kauniainen 1 Kirkkonummi 20 14 Elokuu Espoo 35 34 Kauniainen 1 Kirkkonummi 4 7

 22. Ohjus-kysely Arviointikysely lähetettiin 126 henkilölle, vastanneita 66 Muutama kysymyskohta: • Arvioi projektin työmuodon tarpeellisuutta omassa toimintaympäristössäsi: • Erittäin tarpeellinen 52,3 % • Tarpeellinen 44,6 % • Melko tarpeeton 3,1% 2. Arvioi projektin toimintaa ja sen tuloksia: • Erinomainen 12,9 % • Hyvä 71 % • Tyydyttävä 14,5 % • Välttävä 1,6 %

 23. OPISKELIJAHUOLLOLLISIA JA OPETUKSELLISIA TUKITOIMIA KASED-projektin tukitoimiin vuosina 2003-2007 on osallistunut yhteensä 2536 Omnian opiskelijaa eri koulutusaloilta, joista vuosina 2005-2007 1066 opiskelijaa Opiskelijahuollolliset toimenpiteet: vastaanotto/ alkuhaastattelut, ryhmäytymispäivät, päihdetapahtumat, yksilöllinen asiakastoiminta, verkostotyö, yritysvierailut Opetukselliset toimenpiteet: yhtenevät alkuvaiheen tasokartoitukset, ERVA-malli Omniaan, T1-paja, varikko (Markku Saaristo) ja opinnäytepaja (Silja Taipale), T1-materiaalia (Anne Konttinen), ryhmänohjaajien koulutus ja tuki Tukitoimin on ehkäisty keskeyttämistä/ keskeyttäminen hallitumpaa ja vaikutettu läpäisyasteeseen Verkostoyhteistyö kehittynyt Omnian sisällä ja ulkopuolella

 24. Mitä projektien jälkeen?